НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Опис НКЦПФР

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» державне регулювання ринку цінних паперів здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.


Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку утворена Указом Президента України №1063/2011 від 23.11.2011р. з метою комплексного правового регулювання відносин, що виникають на ринку цінних паперів, забезпечення захисту інтересів громадян України та держави, запобігання зловживанням та порушенням у цій сфері.


Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку є державним колегіальним органом, підпорядкованим Президенту України, підзвітним Верховній Раді України. До системи органу входять Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, її центральний апарат і територіальні органи.


У своїй діяльності Комісія керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради, указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, а також Положенням про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку утворюється у складі Голови Комісії та шести членів Комісії. Голова Комісії та її члени призначаються на посади та звільняються з посад згідно до указів Президента України.


Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться за рішенням Голови Комісії у разі необхідності, але не рідше одного разу на місяць.


Положення про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку затверджується Президентом України. Територіальні органи Комісії діють на основі положення, що затверджується Комісією, і координують свою діяльність із місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування.


Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розробляє і затверджує акти законодавства, обов'язкові для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, учасниками ринку цінних паперів, їх об'єднаннями та контролює їх виконання з питань, що належать до її компетенції.

 


Уповноваженими особами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку є:


• Голова та члени Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
начальники відповідних територіальних органів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
• працівники центрального апарату - за письмовим дорученням Голови або членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
• працівники відповідних територіальних органів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - за письмовим дорученням начальника відповідного територіального органу Комісії.
 


← Назад
 • Документи

 • Указ Президента України № 1063/2011 (173.568Kb)
 • Положення про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку (172.032Kb)
 • Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»
 • План роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 2012 рік (553.984Kb)
 • План роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 2013 рік (568.832Kb)
 • План роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 2014 рік (766.464Kb)
 • Про затвердження Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 2015 рік (389.632Kb)
 • Про затвердження Плану роботи Комітетів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 2015 рік (460.8Kb)
 • Наказ Голови НКЦПФР від 13.01.2015 №7 "Щодо виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Коаліційної Угоди" (22.256Kb)
Вхід


Зареєструватися

Найближчі події

 • 5 – 6 березня НКЦПФР спільно з Європейською Комісією організує семінар щодо ефективності механізму судового захисту прав інвесторів
  Детальніше →
 • 19 лютого Тимур Хромаєв зустрінеться з представниками CFA Society Ukraine
  Детальніше →
 • 18 лютого НКЦПФР візьме участь у семінарі на тему «Оцінка активів за МСФЗ в недержавних пенсійних фондах»
  Детальніше →
 →
Опитування
Вам подобається новий сайт НКЦПФР?