НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Контрольно-ревізійна діяльність

Одним із головних елементів державного регулювання ринку цінних паперів є контроль за діяльністю емітентів, професійних учасників ринку цінних паперів, саморегулівних організації. Проведення перевірок є одним із заходів реалізації виконання завдань Комісії відповідно до Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні».

 

Контроль Комісії здійснюється з метою виявлення та попередження порушень законодавства про цінні папери, сприяє справедливості та упорядкованості ринку цінних паперів, є основою правозастосування.

 

Контроль здійснюється Комісією шляхом проведення планових та позапланових перевірок.

 

Планова перевірка передбачає заплановану Комісією перевірку відповідності вимогам законодавства діяльності учасника ринку цінних паперів протягом періоду, який підлягає перевірці.

 

Підставою для проведення планової перевірки є включення учасника ринку цінних паперів до плану-графіку проведення перевірок на відповідний квартал. План-графік затверджується наказом Голови Комісії, або особою, яка виконує його обов’язки. Про проведення планової перевірки учасник повинен бути попередньо письмово повідомлений Комісією до початку її проведення.

 

Позапланова перевірка передбачає незаплановану Комісією перевірку відповідності вимогам законодавства діяльності учасника ринку цінних паперів протягом періоду, який підлягає перевірці, за окремими питаннями.

 

Позапланові перевірки можуть проводитися Комісією, зокрема, за наявності хоча б однієї з таких підстав:

 • письмова скарга на діяльність учасника ринку цінних паперів;
 • на вимогу правоохоронних органів та інших державних органів у межах повноважень, визначених законодавством;
 • за ініціативою Комісії у разі безпосереднього виявлення порушення вимог законодавства під час поточної діяльності учасника ринку цінних паперів;
 • виявлення Комісією нових документів (обставин), що не були відомі під час проведення планової перевірки та які могли вплинути на висновки за результатами планової перевірки.

 

Про проведення позапланової перевірки учасник попередньо не повідомляється Комісією.

 

За результатами перевірки складається акт перевірки.

 

Під час проведення перевірки можуть вилучатися на строк до трьох робочих днів документи, які підтверджують факти порушення вимог законодавства, про що складається протокол вилучення документів.

 

Позитивною тенденцією в роботі Комісії при здійсненні контрольно-ревізійної діяльності є виявлення прогалин в законодавстві про цінні папери, колізій норм права, практичних ситуацій щодо негативних дій учасників ринку цінних паперів, які підлягають та потребують їх усунення шляхом прийняття відповідних норм, законодавчого врегулювання та/або внесення змін та доповнень відповідно.

 

Контрольно-ревізійна діяльність Комісії – проведення перевірок учасників фондового ринку та застосування санкцій, передбачених законодавством у разі виявлення порушень, залишається одним із пріоритетних напрямків контролю за ринком цінних паперів


← Назад
 • Документи

 • РІШЕННЯ ДКЦПФР №285 Про затвердження Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку вимог законодавства про цінні папери (130.56Kb)
 • РІШЕННЯ ДКЦПФР №302 Про затвердження Правил проведення перевірок діяльності саморегулівних організацій на ринку цінних паперів (102.912Kb)
 • Рішення від 04.09.2012 №1178 "Про затвердження Порядку проведення перевірок діяльності емітентів цінних паперів" (186.88Kb)
 • Рішення від 25.10.2012 № 1518 "Про затвердження Порядку нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств" (152.064Kb)
 • Наказ від 02.07.2014 №163 "Про затвердження план-графіку проведення перевірок учасників фондового ринку - емітентів центральним апаратом та територіальними органами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у ІІІ кварталі 2014 року" (190.464Kb)
 • Наказ від 27.06 2014 №159 "Про внесення змін до план-графіку проведення перевірок учасників фондового ринку – емітентів центральним апаратом та територіальними органами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у ІІ кварталі 2014 року" (43.008Kb)
 • Реєстр рішень Комісії, якими емітентам цінних паперів зупинено внесення змін до систем реєстрів власників іменних цінних паперів та до систем депозитарного обліку щодо цінних паперів, а також кліринг та\або уклад (2.146304Mb)
 • Рішення НКЦПФР від 12.06.2015 №812 "Про встановлення ознак фіктивності ПАТ "Південний транспорт" та включення його до Переліку емітентів, що мають ознаки фіктивності" (716.087Kb)
 • Рішення НКЦПФР від 12.06.2015 №813 "Про встановлення ознак фіктивності ПАТ «Бюро кредитних історій «Фенікс» та включення його до Переліку емітентів, що мають ознаки фіктивності" (598.771Kb)
 • Рішення НКЦПФР від 12.06.2015 №814 "Про встановлення ознак фіктивності ВАТ «Екопаливо-України» та включення його до Переліку емітентів, що мають ознаки фіктивності" (584.8Kb)
 • Рішення НКЦПФР від 12.06.2015 №815 "Про встановлення ознак фіктивності ВАТ «Меттехізолстандарт» та включення його до Переліку емітентів, що мають ознаки фіктивності" (586.71Kb)
 • Рішення НКЦПФР від 12.06.2015 №816 "Про встановлення ознак фіктивності ВАТ «Сільроспродукт» та включення його до Переліку емітентів, що мають ознаки фіктивності" (584.369Kb)
 • Рішення НКЦПФР від 12.06.2015 №817 "Про встановлення ознак фіктивності ПАТ «Сільськогосподарське підприємство ім. Петровського» та включення його до Переліку емітентів, що мають ознаки фіктивності" (613.149Kb)
 • Рішення НКЦПФР від 12.06.2015 №818 "Про встановлення ознак фіктивності ПАТ "Домiнанта-Колект" та включення його до Переліку емітентів, що мають ознаки фіктивності" (579.935Kb)
 • Рішення НКЦПФР від 12.06.2015 №819 "Про встановлення ознак фіктивності ПАТ «Київський завод газового устаткування та приладів» та включення його до Переліку емітентів, що мають ознаки фіктивності" (611.572Kb)
 • Рішення НКЦПФР від 12.06.2015 №820 "Про встановлення ознак фіктивності ПАТ "Імпульс плюс" та включення його до Переліку емітентів, що мають ознаки фіктивності" (570.113Kb)
 • Рішення НКЦПФР від 12.06.2015 №821 "Про встановлення ознак фіктивності ПАТ "Отава" та включення його до Переліку емітентів, що мають ознаки фіктивності" (570.239Kb)
 • Рішення НКЦПФР від 12.06.2015 №822 "Про встановлення ознак фіктивності ПАТ "Пантек" та включення його до Переліку емітентів, що мають ознаки фіктивності" (570.65Kb)
 • Рішення НКЦПФР від 12.06.2015 №823 "Про встановлення ознак фіктивності ПАТ "Пересувна механізована колона №20" та включення його до Переліку емітентів, що мають ознаки фіктивності" (595.295Kb)
 • Список емітентів торгівлю цінними паперами яких було зупинено НКЦПФР на будь якій фондовій біржі (54.773Kb)
 • Рішення щодо зупинення торгівлі цінними паперами на будь-якій фондовій біржі 29.07.2015- 18.08.2015 (9.364359Mb)
 • Рішення щодо відновлення внесення змін до системи депозитарного обліку (1.097131Mb)
 • Рішення щодо зупинення торгівлі цінними паперами ПАТ "ХІММЕТ" на будь-якій фондовій біржі з 19.10.2015 до 19.02.2016 (1.229817Mb)
 • Рішення щодо зупинення торгівлі цінними паперами ПАТ "ГРАНІТНА ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ" на будь-якій фондовій біржі з 19.10.2015 до 19.02.2016 (1.235315Mb)
 • Рішення щодо зупинення торгівлі цінними паперами ПАТ "ЕКСПО НАФТА ПРОДУКТ" на будь-якій фондовій біржі з 19.10.2015 до 19.02.2016 (1.220535Mb)
 • Рішення щодо зупинення торгівлі цінними паперами ПАТ "БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ "КРЕДИТ СЕРВІС" на будь-якій фондовій біржі з 26.10.2015 до 26.02.2016 (1.516303Mb)
 • Рішення щодо зупинення торгівлі цінними паперами ПАТ "НІКОНД" на будь-якій фондовій біржі з 19.10.2015 до 19.02.2016 (1.474701Mb)
 • Рішення щодо зупинення торгівлі цінними паперами ПАТ "УКРБУДЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЯ" на будь-якій фондовій біржі з 19.10.2015 до 19.02.2016 (1.490678Mb)
 • Про включення емітентів до списку таких, що мають ознаки фіктивності (7.611933Mb)
 • Рішення щодо зупинення торгівлі цінними паперами на будь-якій фондовій біржі 26.11.2015 (858.341Kb)
 • Рішення щодо зупинення торгівлі цінними паперами на будь-якій фондовій біржі 15.12.2015 (1.019893Mb)
 • Рішення щодо внесення змін жо системи депозитарного обліку 24.12.2015 (3.424698Mb)
 • Підрозділ «Перелік емітентів цінних паперів, про які є відомості щодо відсутності за місцезнаходженням юридичної особи або про які відсутнє підтвердження відомостей про юридичну особу» станом на 25.01.2016 року (15.205953Mb)
 • Рішення щодо внесення змін жо системи депозитарного обліку 02.02.2016 (1.070994Mb)
 • Список емітентів, що мають ознаки фіктивності станом на 05.07.2016 (103.424Kb)
 • «Перелік емітентів цінних паперів, про які є відомості щодо відсутності за місцезнаходженням юридичної особи або про які відсутнє підтвердження відомостей про юридичну особу». (станом на 10.10.2016 року) (9.053696Mb)
 • Реєстр рішень Комісії, якими емітентам цінних паперів зупинено внесення змін до систем реєстрів власників іменних цінних паперів (2.405376Mb)
 • Перелік емітентів цінних паперів, про які є відомості щодо відсутності за місцезнаходженням юридичної особи або про які відсутнє підтвердження відомостей про юридичну особу». (станом на 10.11.2016 року) (9.134592Mb)
 • Реєстр рішень Комісії, якими емітентам цінних паперів зупинено внесення змін до систем реєстрів власників іменних цінних паперів та до систем депозитарного обліку (2.42688Mb)
 • Реєстр рішень Комісії, яким емітентам цінних паперів зупинено внесення змін до систем депозитарного обліку станом на 30.11.2016 року (2.41408Mb)
 • Перелік емітентів цінних паперів, про які є відомості щодо відсутності за місцезнаходженням юридичної особи або про які відсутнє підтвердження відомостей про юридичну особу (станом на 10.11.2016 року) (9.135616Mb)
Вхід


Зареєструватися

Найближчі події

 • 25 січня практикум «Зміна типу акціонерного товариства з ПАТ на ПрАТ»
  Детальніше →
 • 16 грудня Голова НКЦПФР Тимур Хромаєв візьме участь в засіданні комітету ВРУ з питань фінансової політики та банківської діяльності
  Детальніше →
 • 13 грудня об 11:00 відбудеться прес-брифінг на тему "Що потрібно змінити в законодавстві для підтримки свободи вибору організації бізнесу"
  Детальніше →
 →