НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Опис розділів та схем ХМL - файлів електронної форми адміністративних даних та інформації учасників фондового ринку

 


З метою впровадження в практику подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до Комісії, відповідно до Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, Законів України “Про електронний цифровий підпис”, “Про електронні документи та електронний документообіг” Комісією прийнято рішення від 13.05.2011 №492, яким затверджено Положення про подання адміністративних даних та інформації професійними учасниками фондового ринку у вигляді електронних документів до Комісії.


Положення визначає порядок формування та передавання електронних документів у системі електронного документообігу для подання адміністративних даних та інформації професійними учасниками фондового ринку до Комісії.


Дія цього Положення поширюється на професійних учасників фондового ринку, які провадять на фондовому ринку професійну діяльність з торгівлі цінними паперами, управління активами інституційних інвесторів, організації торгівлі на фондовому ринку та депозитарну діяльність і які подають до Комісії адміністративні дані та інформацію відповідно до вимог нормативно-правових актів Комісії.


← Назад
 • Документи

 • Наказ №39 (23_01_2013) Щодо опису розділів та схем ХМL - файлів електронної форми адміністративних даних щодо діяльності управителів іпотечним покриттям відповідно до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності управителів іпотечним покриттям (492.544Kb)
 • Наказ №114 (26_02_2013) Щодо опису розділів та схем ХМL - файлів електронної форми реєстрації аудиторських фірм відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (76.8Kb)
 • Наказ №251 (22_04_2013) Щодо опису розділів та схем XML – файлів електронної форми інформації про програмний продукт (модуль) відповідно до Порядку ведення обліку програмних продуктів на фондовому ринку (100.864Kb)
 • Наказ №608 (08_11_2013) Щодо опису розділів та схем ХМL - файлів електронної форми інформації щодо здійснення Національним банком України депозитарної діяльності відповідно до Порядку надання Національним банком України інформації щодо здійснення ним депозитарної діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (128Kb)
 • Наказ №628 (20_11_2013) Щодо опису розділів та схем ХМL - файлів електронної форми інформації щодо діяльності саморегулівних організацій та об'єднань професійних учасників фондового ринку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (232.448Kb)
 • Наказ №553 (07_10_2013) Щодо опису розділів та схем ХМL - файлів електронної форми адміністративних даних депозитарних установ відповідно до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (727.552Kb)
 • Наказ №759 (23_12_2013) Щодо опису розділів та схем ХМL - файлів електронної форми адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (412.16Kb)
 • Наказ №134 (10_06_2014) Щодо складу та опису полів (розділів) та схем ХМL - файлів електронної форми фінансової звітності (4.621824Mb)
 • Наказ №142 (17_06_2014) Щодо опису розділів та схем ХМL - файлів електронної форми подання та розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів торговцями цінними паперами та фондовими біржами (159.232Kb)
 • Наказ №191 (6_08_2014) Щодо опису розділів та схем ХМL - файлів електронної форми адміністративних даних про клірингову діяльність, що провадиться особами, які провадять клірингову діяльність відповідно до Положення про порядок надання звітності про провадження клірингової діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (345.088Kb)
 • Наказ №552 (07_10_2013) Щодо опису розділів та схем ХМL - файлів електронної форми адміністративних даних про депозитарну діяльність Центрального депозитарію відповідно до Положення про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (448Kb)
 • Наказ №2 (05_01_2015) Щодо опису розділів та схем ХМL - файлів електронної форми інформації щодо діяльності уповноважених рейтингових агентств відповідно до Порядку подання інформації уповноваженими рейтинговими агентствами (380.928Kb)
 • Наказ №26 (03_02_2015) Щодо опису розділів та схем ХМL - файлів електронної форми інформації емітентів цінних паперів відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (2.70848Mb)
 • Наказ №46 (20_02_2015) Щодо опису розділів та схем ХМL - файлів електронної форми адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами відповідно до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (650.24Kb)
 • Наказ №1 (05_01_2015) Щодо опису розділів та схем ХМL - файлів електронної форми інформації компаній з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів відповідно до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (1.586688Mb)
 • Наказ №203 (22.10.2015) Щодо затвердження Опису розділів та схем ХМL файлів електронної форми подання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (843.776Kb)
Вхід


Зареєструватися

Найближчі події

 • 20-22 червня 2017 року в Києві відбудеться Міжнародна конференція з питань корпоративного управління
  Детальніше →
 • 20 – 21 червня Олександр Панченко візьме участь у засіданні IFC у Відні
  Детальніше →
 • 19 – 21 червня Олександр Панченко візьме участь у спільному засіданні OECD та IOPS в Парижі
  Детальніше →
 →