НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Реєстр аудиторських фірм

 

Інформація для аудиторських фірм

 

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомляє про початок навчання фахівців з питань аудиту на фондовому ринку.

 

Навчання проводить Український інститут розвитку фондового ринку Київського національного економічного університету.

 

За детальною інформацією звертатися за адресою:

 

03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1.

Телефони  для довідок: (044) 456-82-46; (044) 456-29-21.

 

 

Нормативне забезпечення 

 

Ведення Реєстру здійснюється відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року № 1519 «Про затвердження  Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів», зареєстроване  в  Міністерстві юстиції України 28  грудня 2012 року за  № 2213/22525.

 

 

Інформація

для аудиторських фірм, які внесені до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські

перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

 

 

Доводимодо вашого відома, що у зв'язку зі змінами внесеними рішенням Комісії від 31 травня 2016 року № 615 «Про внесення зміндо Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2016 року за № 1066/29196 до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року № 1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2012 року за № 2213/22525 (із змінами) заявник надсилає документи поштою або подає їх особисто до загального відділу центрального апарату НКЦПФР лише у швидкозшивачі з внутрішнім описом та пронумерованими аркушами, які прошиті у спосіб, що унеможливлює їх роз’єднання без порушення цілісності. На зворотному боці останнього аркуша прошитих документів має міститися напис такого змісту: «Прошито, пронумеровано та скріплено підписом [__] аркушів» або «Прошито, пронумеровано та скріплено підписом і печаткою (за наявності) [__] аркушів» (п. 2 розділу 3 Порядку).

 

Зазначені вище вимоги є обов’язковими.

 

Чинна редакція Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року № 1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2012 року за № 2213/22525 (із змінами) знаходиться на сайті http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z2213-12.

 

 

                                              Інформація для аудиторських фірм   Відповідно до підпункту «ґ» пункту 2 розділу IV Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (далі – Порядок), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року № 1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2012 року за № 2213/22525 (із змінами) для внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів  (далі – Реєстр) аудиторська фірма подає до Комісії завірені підписом керівника та печаткою аудиторської фірми (за наявності) копії документів, що підтверджують проходження навчання шляхом підготовки за відповідною програмою, затвердженою Аудиторською палатою України відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» та погодженою з Комісією, - керівника фірми та працівників фірми, які безпосередньо братимуть участь в проведенні аудиторських перевірок професійних учасників ринку цінних паперів.
    Документом, що підтверджує проходження навчання, відповідно до пункту 4 розділу 5 наказу Комісії від 24 вересня 1996 року № 215 Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 8 жовтня 1996 року за № 584/1609 (далі – Наказ) є свідоцтво про навчання, яке засвідчується підписом керівника і печаткою навчального закладу.
    Згідно пункту 6 розділу 5 Наказу строк дії свідоцтва про навчання - 3 роки з дати його видачі, тобто дія свідоцтва про навчання припиняється з першого дня, що настає за днем спливу строку чинності свідоцтва про навчання.
Відповідно до пункту 1 розділу VI Порядку аудиторська фірма у процесі провадження своєї діяльності повідомляє Комісію про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви на внесення до Реєстру, визначених пунктом 2 розділу IV цього Порядку, зокрема у разі зміни інформації в документах, що підтверджують проходження навчання керівника фірми та працівників, які безпосередньо братимуть участь у проведенні аудиторських перевірок професійних учасників ринку цінних паперів шляхом підготовки за відповідною програмою, затвердженою Аудиторською палатою України відповідно до Закону України "Про аудиторську діяльність" та погодженою з Комісією.
    Пунктом 2 розділу VI Порядку передбачено, що аудиторська фірма протягом 30 календарних днів від дати виникнення змін, передбачених пунктом 1 розділу VI Порядку, надає до Комісії заяву про внесення змін до Реєстру (додаток 8), копію свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України, засвідчену підписом керівника та печаткою аудиторської фірми (за наявності), та документи, які підтверджують зазначені зміни в пункті 1 цього розділу.
У разі порушення вимог пункту 1 розділу VI Порядку, відповідно до підпункту 1.8 розділу VIII Порядку, аудиторська фірма виключається з Реєстру.


← Назад
 • Документи

 • Архів Реєстру аудиторів та аудиторських фірм за 2012 рік (708.993Kb)
 • Керівництво з використання (експлуатації) програмного забезпечення “Реєстр аудиторських фірм”, технічної підтримки, резервного копіювання та відновлення даних (2.825702Mb)
 • Архів Реєстру аудиторських фірм за 2013 рік (199.234Kb)
 • Реєстр аудиторських фірм станом на 05.01.2015 (39.936Kb)
 • Архів Реєстру аудиторських фірм за 2014 рік (249.346Kb)
 • Реєстр аудиторських фірм станом на 16.01.2015 (39.936Kb)
 • Реєстр аудиторських фірм станом на 14.01.2016 (34.304Kb)
 • Реєстр аудиторських фірм станом на 20.01.2016 (33.792Kb)
 • Реєстр аудиторських фірм станом на 25.01.2016 (34.304Kb)
 • Реєстр аудиторських фірм станом на 28.01.2016 (33.792Kb)
 • Реєстр аудиторських фірм станом на 29.01.2016 (34.304Kb)
 • Реєстр аудиторських фірм станом на 4.02.2016 (34.304Kb)
 • Архів Реєстру аудиторів та аудиторських фірм за 2015 рік (21.533Kb)
 • Реєстр аудиторських фірм 12.02.2016 (34.816Kb)
 • Реєстр аудиторських фірм станом на 25.02.2016 (34.816Kb)
 • Реєстр аудиторських фірм станом на 26.02.2016 (34.816Kb)
 • Реєстр аудиторських фірм станом на 01.03.2016 (34.304Kb)
 • Реєстр аудиторських фірм на 10.03.2016 (34.816Kb)
 • Реєстр аудиторських фірм станом на 18.03.2016 (35.328Kb)
 • Реєстр аудиторських фірм станом на 25.03.2016 (35.328Kb)
 • Реєстр аудиторських фірм станом на 29.03.2016 (35.328Kb)
 • Реєстр аудиторських фірм станом на 31.03.2016 (35.328Kb)
 • Реєстр аудиторських фірм станом на 23.05.2016 (34.816Kb)
 • Реєстр аудиторських фірм станом на 26.04.2016 (35.328Kb)
 • Реєстр аудиторських фірм станом на 28.04.2016 (35.328Kb)
 • Реєстр аудиторських фірм станом на 26.05.2016 (34.816Kb)
 • Реєстр аудиторських фірм станом на 30.05.2016 (34.816Kb)
 • Реєстр аудиторських фірм станом на 01.06.2016 (34.816Kb)
 • Реєстр аудиторських фірм станом на 22.06.2016 (34.816Kb)
 • Реєстр аудиторських фірм станом на 19.07.2016 (35.328Kb)
 • Реєстр аудиторських фірм станом на 11.08.2016 (34.816Kb)
 • Реєстр аудиторських фірм станом на 08.08.2016 (34.816Kb)
 • Реєстр аудиторських фірм станом на 16.08.2016 (34.816Kb)
 • Інформація для аудиторських фірм (413.062Kb)
 • Реєстр аудиторських фірм станом на 06.09.2016 (34.816Kb)
 • Реєстр аудиторських фірм станом на 09.09.2016 (34.816Kb)
 • Реєстр аудиторських фірм станом на 23.09.2016 (35.328Kb)
 • Розпорядження за серпень 2016 року (18.529Kb)
 • Розпорядження за вересень 2016 року (25.877Kb)
 • Рішення НКЦПФР Про затвердження Змін до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів від 31.05.2016 №615 (121.344Kb)
 • Реєстр аудиторських фірм станом на 04.10.2016 (35.328Kb)
 • Реєстр аудиторських фірм станом на 31.10.2016 (34.816Kb)
 • Реєстр аудиторських фірм станом на 13.10.2016 (34.816Kb)
 • Реєстр аудиторських фірм станом на 21.10.2016 (34.816Kb)
 • Розпорядження за жовтень 2016 р. (55.788Kb)
 • Реєстр аудиторських фірм станом на 07.11.2016 (34.304Kb)
 • Реєстр аудиторських фірм станом на 21.11.2016 (33.28Kb)
 • Розпорядження за листопад 2016 р. (47.882Kb)
 • Реєстр аудиторських фірм станом на 30.11.2016 (33.792Kb)
Вхід


Зареєструватися

Найближчі події

 • 6 грудня Оляна Гордієнко візьме участь в I Міжнародному форумі корпоративних директорів
  Детальніше →
 • 6 – 9 грудня 2016 року відбудеться міжнародна конференція, присвячена Принципам IOSCO та Багатосторонньому Меморандуму про взаєморозуміння (IOSCO MMoU)
  Детальніше →
 • 1 грудня Дмитро Тарабакін візьме участь у круглому столі щодо запровадження інституту номінального утримувача
  Детальніше →
 →