НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Змінено ряд нормативних актів для ефективності впровадження механізму squeeze-out та sell-out

Обговорення

НКЦПФР завершує роботу над змінами до своїх нормативно-правових актів для приведення їх у відповідність до Закону України від 23.03.2017 року № 1983-VIII щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах, який набрав чинності з 03.06.2017 року.

 

На засіданні регулятора, яке відбулось 10 серпня 2017 року, були затверджені зміни до документів:

 

- Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів – доповнено перелік особливої та регулярної інформації, розкриття яких передбачено Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок». Встановлено вимоги щодо опублікування відомостей про створення акціонерного товариства однією особою або про придбання однією особою усіх акцій товариства; вимоги розкриття товариством інформації про придбання акцій АТ за наслідками придбання контрольного пакету акцій або значного контрольного пакету акцій або домінуючого контрольного пакету акцій.

- Порядком заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв’язку зі зміною найменування емітента та/або забезпеченням існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, передбачено, що зміна найменування юридичної особи у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства не є підставою для заміни свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів такої особи.

 

Також Комісією затверджено новий документ Про інформацію, що міститься в повідомленні про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій та публічній безвідкличній вимозі, якимвстановленообсяг інформації, що міститься в публічній безвідкличній вимозі про:

-         заявника вимоги та його афілійованих осіб, якщо на дату вимоги афілійовані особи заявника вимоги володіли акціями товариства;

-         заявника вимоги - уповноважену особу, якщо рішення про подання до товариства публічної безвідкличної вимоги було прийняте особами, які спільно набули право власності на домінуючий контрольний пакет акцій, та інформацію про таких осіб;

-         товариство;

-         депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах заявника вимоги та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи;

-         порядок реалізації цієї вимоги.

 

Прийняті документи найближчим часом будуть направленні на держану реєстрацію до Міністерства юстиції України.


← Назад

Також цікаво

 • 15.08.2017 НКЦПФР удосконалює діяльність уповноважених рейтингових агентств

  Детальніше →
 • 11.08.2017 Строк приведення значень пруденційних показників до нормативних буде скорочено

  Детальніше →
 • 10.08.2017 НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання

  Детальніше →
 • 10.08.2017 НКЦПФР рекомендує громадянам бути більш обачними при інвестуванні в іноземні цінні папери

  Детальніше →
 →
Вхід


Зареєструватися

Найближчі події

 • 21-22 вересня керівництво НКЦПФР візьме участь в Ukrainian Financial Forum 2017
  Детальніше →
 • 2 серпня Тимур Хромаєв візьме участь у прес-брифінгу щодо запуску на УБ торгів поставними ф’ючерсними контрактами
  Детальніше →
 • 20-22 червня 2017 року в Києві відбудеться Міжнародна конференція з питань корпоративного управління
  Детальніше →
 →