Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
19.02.2018

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) на засіданні, яке відбулось 15 лютого 2018 року, схвалила нову редакцію двох нормативно-правових актів, які регламентують торгівлю цінними паперами на фондових біржах – Положення про функціонування фондових бірж та Положення про порядок реєстрації змін до правил фондової  біржі.

Новації спричинені останніми змінами законодавства, зокрема, прийняттям Закону України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів (№2210-VIII) та Закону України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні (№2164-VІІІ).

Перш за все, учасникам ринку капіталу та емітентам цінних паперів слід звернути увагу на такі нововведення, які будуть запроваджені:

  • фондові біржі зобов’язані письмово повідомляти емітентів про внесення їх цінних паперів до біржового списку, у разі якщо ініціатором такого внесення виступає не емітент;
  • емітенти, цінні папери яких включені до біржового списку, зобов’язані повідомляти фондову біржу про дату оприлюднення на власному веб-сайті календарного плану розкриття ними інформації (в тому числі розміщення у Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, на власному веб-сайті або через інформаційного агента регульованої інформації, та іншої інформації, яка повинна оприлюднюватись відповідно до законодавства);
  • фондові біржі зобов’язані перевіряти оприлюднення емітентами, цінні папери яких допущені до торгів на такій фондовій біржі, календарного плану розкриття інформації;
  • фондові біржі зобов’язані здійснювати аналіз розміщених емітентами даних у Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, зокрема за такими вимогами: складання фінансової звітності відповідно МСФЗ, створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером і у складі не менше двох осіб (крім інститутів спільного інвестування та недержавних пенсійних фондів), тощо;
  • фондові біржі зобов’язані виключити з біржового списку емітента, який не оприлюднив на власному веб-сайті календарного плану розкриття інформації до 31 січня кожного року;
  • до біржового списку фондової біржі не може бути включений та перебувати там емітент – приватне акціонерне товариство, кількість акціонерів якого не перевищує 100 осіб та в статуті якого передбачено переважне право його акціонерів на купівлю акцій, що пропонуються їх власником до продажу третій особі.

Відтепер буде запроваджено лише один рівень лістингу, причому вимоги щодо внесення та перебування цінних паперів у лістингу будуть відповідати вимогам, які раніше застосовувались до другого рівня.

Всі емітенти, цінні папери яких включені до біржового реєстру станом на 1 січня 2019 року, повинні мати дійсний проспект цінних паперів, тобто такий, що відповідає новим вимогам законодавства і який зареєстрований в НКЦПФР.

Фондові біржі повинні письмово повідомити емітентів, цінні папери яких на дату набуття чинності змін до Положення про функціонування фондових бірж знаходитимуться у біржовому списку, про необхідність до 1 січня 2019 року привести свою діяльність у відповідність до встановлених умов щодо перебування цінних паперів у біржовому списку.

Новації Положення про порядок реєстрації змін до правил фондової  біржі стосуються запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів.

З метою збільшення прозорості торгівлі зазначеними фінансовими інструментами Комісія розширює обґрунтування, яке біржі подаватимуть у такому випадку. Відповідно до оновленої редакції документу обґрунтування повинно містити:

  • опис базового активу, надійність, якість та доступність джерел даних, на підставі яких встановлюється ціна виконання контракту;
  • аналіз динаміки ціни базового активу за попередні 1- 3 роки (у разі наявності);
  • оцінку відповідності фінансового інструменту потребам ринку та клієнтів;
  • інформацію щодо програмного продукту і технічних засобів, які будуть використовуватись при укладанні та виконанні деривативів, або інформацію про заплановані заходи та строки розробки чи придбання програмного продукту і технічних засобів.

Всі ці зміни сприятимуть підвищенню прозорості біржової торгівлі, відповідальності фондових бірж, покращенні якості розкриття інформації емітентами та відповідно більшій поінформованості інвесторів.

Обидва документи будуть опубліковані на веб-сайті НКЦПФР для ознайомлення з ним і надання протягом 30 днів пропозицій та зауважень.

Поділіться записом:
НОВИНИ ЗА ТЕМОЮ
Array ( [1154867] => [1146315] => [1145521] => )
УСІ НОВИНИ
https://www.nssmc.gov.ua/zagruzka-bokovh-zapisey-novosti/?categories=1116,1309&postid=958687
КОНТАКТИ
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку