Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
04.05.2018

НКЦПФР на засіданні, яке відбулось 3 травня 2018 року, схвалила Зміни до Положення про функціонування фондових бірж, якими удосконалила діяльність фондових майданчиків та врегулювала процедуру допуску цінних паперів емітента на фондову біржу.

Як відомо, емітенти, цінні папери яких допущені до біржових торгів, а також банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи, за Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 05.10.2017 р. №2164-VIII віднесені до категорії «підприємств, що становлять суспільний інтерес». В законодавстві до зазначеної категорії компаній значно підвищені вимоги щодо бухгалтерського обліку та аудиту. Зокрема, вони повинні складати і подавати звітність відповідно до МСФЗ (Міжнародних стандартів фінансової звітності), мати бухгалтерську службу, корпоративного секретаря та обов’язково проводити аудит своєї фінансової звітності.

Окрім цього вищезазначений Закон передбачає розподіл підприємств на мікропідприємства, малі, середні або великі підприємства. До великих підприємств законом віднесені такі, показники річної фінансової звітності яких відповідають щонайменше двом критеріям з трьох встановлених: балансова вартість активів – понад 20 млн євро; чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – понад 40 млн євро; середня кількість працівників – понад 250 осіб.

Відповідно до нової редакції Положення, власники цінних паперів «великих підприємств» та публічних акціонерних товариств отримують право за власною ініціативою включити такі цінні папери до біржового списку шляхом надання відповідної пропозиції на фондову біржу. Але за умови якщо сумарна вартість пакету цінних паперів, що пропонується до продажу, складає не менше 5 млн грн. В цьому випадку фондова біржа письмово повідомляє емітента про отримання пропозиції та про внесення цінних паперів до біржового списку (із зазначенням дати внесення).

У випадку отримання пропозиції про внесення до біржового списку цінних паперів емітента, який не є публічним товариством та не відноситься до категорії «великих підприємств», фондова біржа надсилає такому емітенту інформацію про:
– отримання пропозиції щодо включення цінних паперів емітента до біржового списку;
– наслідки включення цінних паперів до біржового списку, а саме віднесення емітента цінних паперів до категорії «підприємств, що становлять суспільний інтерес»;
– необхідність отримання від емітента письмової згоди/незгоди на включення його цінних паперів до біржового списку.

Лише після отримання письмової згоди емітента фондова біржа може включити цінні папери до біржового списку.

Відповідно до вимог Положення, фондові біржі протягом трьох місяців мають привести свою діяльність у відповідність до зазначених змін та здійснити такі дії щодо цінних паперів, які на дату набуття чинності цим рішенням знаходяться у біржовому списку, а саме:
– у термін не більше одного місяця письмово повідомити емітентів про необхідність до 1 січня 2019 року привести свою діяльність у відповідність до Змін щодо умов перебування цінних паперів у біржовому реєстрі, зокрема, оформлення проспекту цінних паперів згідно вимог чинного законодавства України; або у біржовому списку без унесення до біржового реєстру;
– у термін не більше 15 днів письмово повідомити емітентів, які є приватними акціонерними товариствами, про необхідність надати фондовій біржі інформацію щодо наявності (відсутності) у статуті такого товариства переважного права його акціонерів на купівлю акцій, що пропонуються їх власником до продажу третій особі.

Крім цього, пропонується зміна терміну «торгівельна сесія» та впровадження нових термінів «передсесійний період» та «післясесійний період». Це дозволить фондовій біржі поділити торгівельний день на відповідні періоди та торгівельні сесії для подання відповідних заявок на купівлю-продаж цінних паперів, інших фінансових інструментів та укладання біржових контрактів (договорів) за такими заявками, у тому числі за участю маркет-мейкера.

Комісія впевнена, що порядок організації та проведення біржових торгів повинен містити процедури запобігання маніпулюванню цінами під час здійснення операцій з цінними паперами, та іншими фінансовими інструментами у разі їх запровадження в обіг на фондовій біржі.

Проект рішення буде опублікований на сайті Комісії для ознайомлення і надання зауважень та пропозицій. Слідкуйте за розділом «Проекти регуляторних актів»
https://www.nssmc.gov.ua/regulatory/#win3.

Поділіться записом:
НОВИНИ ЗА ТЕМОЮ
Array ( [1138051] => [1131181] => [1122025] => )
УСІ НОВИНИ
https://www.nssmc.gov.ua/zagruzka-bokovh-zapisey-novosti/?categories=1488,1309&postid=968550
КОНТАКТИ
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку