Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
24.04.2019

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку інформує, що відповідно до статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», встановлено, що регулярна інформація про емітента – це річна та проміжна звітна інформація про результати фінансово-господарської діяльності емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Звітним періодом для складання річної інформації про емітента є календарний рік.

Річна інформація про емітента є регульованою інформацією та підлягає розкриттю емітентом не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним.

Звітним періодом для складання проміжної інформації про емітента є квартал.

Проміжна інформація про емітента складається станом на кінець останнього дня кварталу.

Строки, порядок і форми розкриття регулярної інформації про емітента (річної та проміжної) і відомостей, що містяться у такій інформації, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, яка вживає заходів щодо розкриття зазначеної інформації.

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 03.12.2013 N 2826 (далі – Положення), регулює склад, порядок і строки розкриття на фондовому ринку регульованої інформації.

Згідно з пунктом 4  глави 4 розділу ІІ Положення, розкриття регулярної річної інформації має здійснюватись не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним.

Проміжна інформація розкривається за кожний квартал.

Пунктом 2 глави 3 розділу ІІ Положення встановлено, що проміжна інформація за перший, другий, третій та четвертий квартали згідно з цим Положенням розкривається у термін не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Таким чином, законодавством встановлено терміни для розкриття регулярної інформації про емітента – річної та проміжної звітної інформації про результати фінансово-господарської діяльності емітента.

Згідно зі статтею 251  Цивільного кодексу України визначено, що строком є певний період у часі, зі спливом якого пов’язана дія чи подія, яка має юридичне значення.

Терміном є певний момент у часі, з настанням якого пов’язана дія чи подія, яка має юридичне значення.

Строк та термін можуть бути визначені актами цивільного законодавства, правочином або рішенням суду.

Стаття 252 Цивільного кодексу України визначає строк роками, місяцями, тижнями, днями або годинами.

Термін визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати.

Отже, проміжна інформація про емітента за перший квартал 2019 року згідно з Положенням розкривається у термін не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом, тобто не пізніше 30.04.2019 року.

Регулярна річна інформація про емітента, зокрема, за 2018 рік,  розкривається  не пізніше 30 квітня 2019 року.

Стосовно питань технічної можливості подання інформації до Комісії у вихідні (святкові) дні повідомляємо, що автоматизовані системи Комісії для приймання звітності в електронній формі працюють цілодобово в автоматичному режимі як в робочі, так і у вихідні (святкові) дні, та розраховані на навантаження, пов’язані із завершенням періоду подання річної (та проміжної) звітності емітентами цінних паперів.

При поданні інформації через Державну установу “Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку” (АРІФРУ), яка надає інформаційні послуги з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку та подання звітності (адміністративних даних) до НКЦПФР, відповідний програмно-технічний комплекс АРІФРУ забезпечує безперервність та постійність надання таких послуг цілодобово (включаючи вихідні та святкові дні) – на дотримання відповідних нормативних вимог Комісії.

Щодо випуску оновленої версії популярного програмного забезпечення SimpleXmlReports для складання інформації  в електронному вигляді емітентами цінних паперів, яка має враховувати останні зміни нормативних вимог до розкриття річної та проміжної звітності, ДУ “АРІФРУ”, яка є розробником цього програмного забезпечення та здійснює його безкоштовне розповсюдження та супроводження, повідомила на своєму веб-сайті про затримку такого випуску на невідомий термін з технічних причин.

Слід зазначити, що використання програмного забезпечення SimpleXmlReports не є обов’язковою умовою формування звітності, яка подається до Комісії. Емітент має можливість використовувати інші програмні продукти, які дозволять йому формувати необхідну звітність у коректному вигляді. На ринку програмних продуктів складання звітності та супутніх послуг наразі пропонуються кілька актуальних альтернативних рішень від різних розробників та постачальників, перелік яких можна знайти за посиланням – https://smida.gov.ua/support/soft/emitents_software

Поділіться записом:
НОВИНИ ЗА ТЕМОЮ
Array ( [1101829] => [1100287] => [1100277] => )
УСІ НОВИНИ
https://www.nssmc.gov.ua/zagruzka-bokovh-zapisey-novosti/?categories=&postid=1072703
КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку