Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Сторинка документу

Адміністративна послуга із допуску цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України

Основна інформація:

Суб'ект надання послуги:
Департамент корпоративного управління та корпоративних фінансів
Місцезнаходження:
01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30, каб. 1110, 1109
Режим роботи:

Понеділок – четвер з 9:00 до 18:00;
П’ятниця з 9:00 до 16:45;
Обідня перерва з 13:00 до 13:45

Телефон:
(044) 254-2385
e-mail:
vita.marchenko@nssmc.gov.ua
Плата, грн:
Безоплатна
Спосіб подання (коротко):
Пошта and Особисто
Строк надання послуги:

Не пізніше 30 календарних днів з дати надходження документів.

Порядок подання документів:

Суб’єкт звернення надсилає документи поштою або подає їх особисто до загального відділу центрального апарату НКЦПФР.

Результат надання послуги:

Рішення НКЦПФР про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України.

Способ отримання результату:

Протягом трьох робочих днів після прийняття рішення про допуск або про відмову в допуску копія такого рішення надається (надсилається) суб’єкту звернення.

Перелік документів та вимоги до них:

1.Заява про допуск цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України (додаток).

Завантажити файл

2.Переклад українською мовою, вірність якого засвідчена у нотаріальному порядку, аудиторського звіту, фінансової звітності іноземного емітента за останній завершений рік, складеної згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності, а також проспекту емісії цінних паперів іноземного емітента (у разі його відсутності – іншого документа, що містить інформацію про випуск цінних паперів іноземного емітента та є обов’язковим до затвердження іноземним емітентом при розміщенні його цінних паперів відповідно до вимог законодавства відповідної країни).

3.Копія документа, що підтверджує реєстрацію випуску та/або проспекту емісії цінних паперів іноземного емітента (у разі його відсутності – іншого документа, що містить інформацію про випуск цінних паперів іноземного емітента) відповідною компетентною установою іноземної держави (якщо необхідність такої реєстрації передбачена законодавством відповідної держави).

4.Довідка про осіб, які володіють 25 і більше відсотками статутного капіталу іноземного емітента, що подає заяву про допуск, із зазначенням повного найменування і місцезнаходження (для юридичної особи), прізвища, імені, по батькові (для фізичної особи), а також частки у статутному капіталі іноземного емітента, якою володіє відповідна особа.

5.Копії документів, що підтверджують право власності емітента на активи на території України.

6.Копія договору емітента з фондовою біржею, який відповідає вимогам, встановленим НКЦПФР.

7.Довідка, засвідчена підписом керівника та печаткою фондової біржі, з якою емітентом укладено договір, яка підтверджує наявність у фондової біржі доступу до інформаційних ресурсів, де розміщується інформація про емітента, що розкривається, а також підтверджує можливості фондової біржі забезпечити здійснення перекладу на українську мову інформації про іноземного емітента, що має розкриватися в Україні.

8.Документи, які підтверджують повноваження керівника та/або представника емітента, підписом якого засвідчені документи, що подаються.

9.Документи, які були видані чи оформлені на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, не передбачено інше. Ці документи можуть бути засвідчені згідно із законодавством країни їх видачі, перекладені на українську мову (крім документів, викладених російською мовою) та легалізовані в консульській установі України або засвідчені в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в Міністерстві закордонних справ України, або засвідчені шляхом проставляння апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, від 05 жовтня 1961 року. Копії цих документів мають бути засвідченими у нотаріальному порядку.

КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку