Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Сторинка документу

Адміністративна послуга із реєстрації змін до проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів (крім випадку якщо зміни до проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування пов’язані з наступним випуском цінних паперів інституту спільного інвестування)

Основна інформація:

Суб'ект надання послуги:
Департамент корпоративного управління та корпоративних фінансів
Місцезнаходження:
01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30, каб. 1110, 1109
Режим роботи:

Понеділок – четвер з 9:00 до 18:00;
П’ятниця з 9:00 до 16:45;
Обідня перерва з 13:00 до 13:45

Телефон:
(044) 254-2385
e-mail:
vita.marchenko@nssmc.gov.ua
Плата, грн:
Безоплатна
Спосіб подання (коротко):
Пошта and Особисто
Строк надання послуги:

1. Розгляд документів, встановлених пунктами 1 – 4:
Реєструвальний орган протягом 5 робочих днів з дати подання заяви та всіх необхідних документів для реєстрації змін до проспекту емісії здійснює реєстрацію змін до проспекту емісії.

2. Розгляд документів, встановлених пунктом 5 – 6:
Реєструвальний орган протягом 15 робочих днів з дати подання заяви та всіх необхідних документів для реєстрації змін до проспекту емісії здійснює реєстрацію змін до проспекту емісії.

3. Розгляд документів, встановлених пунктом 7:
Реєструвальний орган протягом 30 календарних днів з дати подання заяви та всіх необхідних документів для реєстрації змін до проспекту емісії здійснює реєстрацію змін до проспекту емісії.

Порядок подання документів:

Суб’єкт звернення надсилає документи поштою або подає їх особисто до загального відділу центрального апарату НКЦПФР.

Результат надання послуги:

Зареєстровані зміни до проспекту емісії.
Результат надання адміністративної послуги відповідно до пунктів 1-6:
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку реєструє зміни до проспекту емісії, заявник отримує один примірник зареєстрованих змін до проспекту емісії
Результат надання адміністративної послуги відповідно до пункту 7:
За результатами розгляду документів, наданих для реєстрації змін до проспекту емісії, заявник повідомляється у п’ятиденний строк після реєстрації або відмови в реєстрації змін до проспекту емісії.

Способ отримання результату:

Отримання оригіналів зареєстрованих документів здійснюється заявником особисто або через уповноважену особу

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги:

Закон України Про цінні папери та фондовий ринок

Закон України «Про іпотечні облігації»

Закон України Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати

Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»

Рішення про затвердження Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства та Змін до Порядку скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків акцій

Рішення про затвердження Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу

Рішення про затвердження Положення про реєстрацію випуску сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, проспекту емісії, звіту про результати розміщення сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, погашення сертифікатів фонду операцій з нерухомістю та скасування реєстрації випуску

Рішення Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску іпотечних сертифікатів, що випускаються в бездокументарній формі, інформації про їх випуск та звіту про підсумки випуску іпотечних сертифікатів

Рішення про затвердження Порядку реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії

Рішення про затвердження Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу

Рішення про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій, погашення та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій

Перелік документів та вимоги до них:

1.Реєстрація змін до проспекту емісії акцій

 Для реєстрації змін до проспекту емісії акцій  емітент протягом 20 робочих днів з дня внесення таких змін подає до реєструвального органу такі документи:

заяву про реєстрацію змін до проспекту емісії акцій (додаток 1);

Завантажити файл

зміни до проспекту емісії, засвідчені підписом керівника та печаткою емітента, у двох примірниках. Якщо емітент користується послугами андеррайтера щодо розміщення цього випуску акцій, то зміни до проспекту також погоджуються андеррайтером, засвідчуються підписом керівника і печаткою андеррайтера. У разі внесення до проспекту емісії відомостей про фондову біржу, на якому планується здійснити розміщення акцій, зміни до проспекту емісії акцій також погоджуються з фондовою біржею і засвідчуються підписом керівника і печаткою фондової біржі;

рішення уповноваженого органу товариства про внесення змін до проспекту емісії акцій або його засвідчену копію;

* У разі внесення до проспекту емісії відомостей про андеррайтера, з яким укладено договір про андеррайтинг, крім документів, зазначених у пункті 1 цієї глави, подається копія договору про андеррайтинг, засвідчена підписом керівника та печаткою емітента.

2. Реєстрація змін до проспекту емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних організацій

2.1. Подання емітентом протягом 20 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення реєструвальному органу документів для реєстрації змін до проспекту емісії облігацій:

заяви про реєстрацію змін до проспекту емісії облігацій (додаток 2);

Завантажити файл

змін до проспекту емісії облігацій в двох примірниках, засвідчених підписом керівника та печаткою емітента;

рішення уповноваженого органу емітента про внесення змін до проспекту емісії облігацій або його копії, засвідченої у нотаріальному порядку;

копії договору(ів) про андеррайтинг або інформації про андерайтера(ів) (у разі зміни відомостей про андеррайтера(ів), з яким(и) укладено договір (договори) про здійснення розміщення облігацій);

2.2. Забезпечення емітентом протягом 10 робочих днів з дати опублікування повідомлення про зупинення обігу облігацій умов, пов’язаних з продовженням строків обігу та погашення облігацій, та подання реєструвальному органу документів для реєстрації змін до проспекту емісії облігацій:

заяви про реєстрацію змін до проспекту емісії облігацій (додаток 2);

змін до проспекту емісії облігацій в двох примірниках, що засвідчені підписом керівника та печаткою емітента;

копії рішення уповноваженого органу емітента про продовження визначених проспектом емісії строків обігу та погашення облігацій, засвідченої підписом керівника та печаткою емітента або в нотаріальному порядку;

копії рішення уповноваженого органу емітента про внесення змін до проспекту емісії, засвідченої підписом керівника та печаткою емітента або в нотаріальному порядку;

копії довідки про стан рахунку в цінних паперах емітента, що підтверджує здійснення емітентом викупу облігацій відповідного випуску (серії), та/або копії реєстру власників відповідного випуску (серії) облігацій та письмових заяв власників облігацій відповідного випуску (серії) облігацій про згоду на продовження строків обігу та погашення облігацій (у разі якщо власником облігацій є фізична особа, заява про згоду на продовження строків обігу та погашення облігацій засвідчується в нотаріальному порядку);

копії документів щодо особливостей емісії цільових облігацій (подаються у разі прийняття уповноваженим органом емітента рішення про продовження визначених проспектом емісії строків обігу та погашення цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими передбачається об’єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій).

3. Реєстрація змін до проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик

Подання емітентом протягом 20 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення реєструвальному органу документів для реєстрації змін до проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик, а саме:

заяви про реєстрацію змін до проспекту емісії облігацій (додаток 3);

Завантажити файл

змін до проспекту емісії облігацій у двох примірниках, засвідчених належним чином;

рішення уповноваженого органу емітента про внесення змін до проспекту емісії облігацій, оформленого та засвідченого належним чином;

копії договору(ів) про андеррайтинг (у разі зміни відомостей про андеррайтера(ів), з яким(и) укладено договір (договори) про здійснення розміщення облігацій);

4. Реєстрація змін до проспекту емісії іпотечних облігацій

4.1. Подання емітентом протягом 20 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення реєструвальному органу документів для реєстрації змін до проспекту емісії іпотечних облігацій, а саме:

заяви про реєстрацію змін до проспекту емісії звичайних іпотечних облігацій (додаток 4);

Завантажити файл

змін до проспекту емісії іпотечних облігацій у двох примірниках, засвідчених підписом керівника та печаткою емітента. У разі якщо зміни стосуються і реєстру іпотечного покриття, емітент надає також зміни до реєстру іпотечного покриття. У разі припинення управителя іпотечного покриття або його заміни емітент надає також копію змін до договору та/або договір з новим управителем. У разі припинення обслуговуючої установи або її заміни емітент надає також копію змін до договору та/або договір з новою обслуговуючою установою;

рішення уповноваженого органу емітента про внесення змін до проспекту емісії іпотечних облігацій, оформленого протоколом, або його копії, засвідченої в нотаріальному порядку.

4.2. Забезпечення емітентом протягом 10 робочих днів з дати опублікування повідомлення про зупинення обігу іпотечних облігацій умов, пов’язаних з продовженням строків обігу та погашення іпотечних облігацій, та подання реєструвальному органу документів для реєстрації змін до проспекту емісії іпотечних облігацій, а саме:

заяви про реєстрацію змін до проспекту емісії звичайних іпотечних облігацій (додаток 4);

Завантажити файл

змін до проспекту емісії іпотечних облігацій у двох примірниках, що засвідчені підписом керівника та печаткою емітента. У разі якщо зміни стосуються і реєстру іпотечного покриття, емітент надає також зміни до реєстру іпотечного покриття. У разі припинення управителя іпотечного покриття або його заміни емітент надає також копію змін до договору та/або договір з новим управителем. У разі припинення обслуговуючої установи або її заміни емітент надає також копію змін до договору та/або договір з новою обслуговуючою установою;

рішення уповноваженого органу емітента про внесення змін до проспекту емісії іпотечних облігацій, оформленого протоколом, або його копії, засвідченої в нотаріальному порядку. У разі припинення управителя іпотечного покриття або його заміни емітент надає також копію змін до договору та/або договір з новим управителем. У разі припинення обслуговуючої установи або її заміни емітент надає також копію змін до договору та/або договір з новою обслуговуючою установою;

копії документа про стан рахунку у цінних паперах емітента, що підтверджує здійснення емітентом викупу іпотечних облігацій відповідного випуску (серії), за формою, встановленою внутрішніми документами Центрального депозитарію цінних паперів, та/або копії реєстру власників відповідного випуску (серії) іпотечних облігацій та письмових заяв власників іпотечних облігацій відповідного випуску (серії) іпотечних облігацій про згоду на внесення змін до проспекту емісії іпотечних облігацій (у разі якщо власником іпотечних облігацій є фізична особа, заява про згоду на внесення змін до проспекту емісії іпотечних облігацій засвідчується в нотаріальному порядку) (подається у разі отримання згоди власників іпотечних облігацій);

копії документа, що підтверджує письмову згоду управителя іпотечного покриття на внесення змін до проспекту емісії іпотечних облігацій, засвідченого підписом керівника та печаткою управителя іпотечного покриття (подається у разі отримання згоди управителя іпотечного покриття);

5. Реєстрація змін до проспекту емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю (далі – ФОН):

Документи, необхідні для реєстрації змін до проспекту емісії сертифікатів ФОН:

заява про реєстрацію змін до проспекту емісії сертифікатів ФОН, складеної згідно з додатком 5;

Завантажити файл

зміни до проспекту емісії сертифікатів ФОН у двох примірниках, засвідчених підписом керівника та печаткою емітента;

рішення про внесення змін до проспекту емісії сертифікатів ФОН або його копії, засвідченої у нотаріальному порядку;

копії договору(ів) про андеррайтинг або інформації про андеррайтера(ів) (у разі зміни відомостей про андеррайтера(ів), з яким(и) укладено договір (договори) про здійснення розміщення сертифікатів ФОН).

6. Реєстрація змін до інформації про випуск іпотечних сертифікатів:

Документи, необхідні для реєстрації змін до інформації про випуск іпотечних сертифікатів:

заява про реєстрацію змін до інформації про випуск іпотечних сертифікатів у довільній формі;

зміни до інформації про випуск іпотечних сертифікатів, засвідчені підписом керівника та печаткою емітента;

протокол рішення виконавчого органу емітента щодо затвердження змін до інформації, засвідчений підписом керівника та печаткою емітента;

довідка з депозитарію про те, що розміщення іпотечних сертифікатів не розпочато.

7. Реєстрація змін до проспекту емісії опціонних сертифікатів:

7.1. Для реєстрації змін до проспекту емісії емітент протягом 20 робочих днів з дати прийняття відповідного рішення надає до НКЦПФР:

заяву про реєстрацію змін до проспекту емісії опціонних сертифікатів (додаток 6);

Завантажити файл

зміни до проспекту емісії у двох примірниках, що засвідчуються підписом керівника та печаткою емітента;

рішення уповноваженого органу емітента про внесення змін до проспекту емісії, що оформлюється протоколом;

у разі внесення змін до відомостей про андеррайтера, з яким укладено договір про здійснення розміщення опціонних сертифікатів, – рішення про залучення андеррайтера до розміщення опціонних сертифікатів та копію договору про андеррайтинг;

обґрунтування необхідності внесення змін;

порівняльну таблицю попередньої та зміненої редакцій відповідних пунктів проспекту емісії, до яких вносяться зміни.

7.2. У разі зміни інформації, що міститься у базовому проспекті емісії цінних паперів, емітент протягом 20 робочих днів з дня зміни такої інформації зобов’язаний подати відповідні зміни до базового проспекту емісії для реєстрації.

Для реєстрації змін до базового проспекту емісії опціонних сертифікатів емітент подає до Комісії:

1) заяву про реєстрацію змін до базового проспекту емісії опціонних сертифікатів (додаток 7);

Завантажити файл

2) зміни до базового проспекту емісії опціонних сертифікатів. Зміни до базового проспекту емісії подаються у двох примірниках і мають бути засвідчені підписом керівника та печаткою емітента;

3) рішення уповноваженого органу емітента про внесення змін до базового проспекту емісії опціонних сертифікатів.

Безоплатна послугаСуб’єкт звернення надсилає документи поштою або подає їх особисто до загального відділу центрального апарату НКЦПФР.

1. Розгляд документів, встановлених пунктами 1 – 4:

Реєструвальний орган протягом 5 робочих днів з дати подання заяви та всіх необхідних документів для реєстрації змін до проспекту емісії здійснює реєстрацію змін до проспекту емісії.

2. Розгляд документів, встановлених пунктом 5 – 6:

Реєструвальний орган протягом 15 робочих днів з дати подання заяви та всіх необхідних документів для реєстрації змін до проспекту емісії здійснює реєстрацію змін до проспекту емісії.

3. Розгляд документів, встановлених пунктом 7:

Реєструвальний орган протягом 30 календарних днів з дати подання заяви та всіх необхідних документів для реєстрації змін до проспекту емісії здійснює реєстрацію змін до проспекту емісії.

Зареєстровані зміни до проспекту емісії.Результат надання адміністративної послуги відповідно до пунктів 1-6:Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку реєструє зміни до проспекту емісії, заявник отримує один примірник зареєстрованих змін до проспекту емісіїРезультат надання адміністративної послуги відповідно до пункту 7:За результатами розгляду документів, наданих для реєстрації змін до проспекту емісії, заявник повідомляється у п’ятиденний строк після реєстрації або відмови в реєстрації змін до проспекту емісії. Отримання оригіналів зареєстрованих документів здійснюється заявником особисто або через уповноважену особу

Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»;

Закон України «Про іпотечні облігації»;

Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати»;

Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»;

рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31 липня 2012 року № 1073 «Про затвердження Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства та Змін до Порядку скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків акцій», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2012 року за № 1431/21743;

рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 27 грудня 2013 № 2998 «Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28 січня 2014 року за № 171/24948;

рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 листопада 2016 року № 1174 «Про затвердження Положення про реєстрацію випуску сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, проспекту емісії, звіту про результати розміщення сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, погашення сертифікатів фонду операцій з нерухомістю та скасування реєстрації випуску», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 р. за N 1711/29841 (зі змінами);

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21 березня 2006 року № 187 «Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску іпотечних сертифікатів, що випускаються в бездокументарній формі, інформації про їх випуск та звіту про підсумки випуску іпотечних сертифікатів», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2006 року за № 451/12325;

рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 березня 2017 року № 209 «Про затвердження Порядку реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії», зареєстроване у Міністерстві юстиції України 21 квітня 2017 року за № 525/30393;

рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  від 29.04.2014  № 578 «Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу», зареєстроване в Міністерстві юстиції України  29 травня 2014 року за № 570/25347;

рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.08.2014,  № 1118 «Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій, погашення та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2014 р. за N 1143/25920.

КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку