Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Сторинка документу

Адміністративна послуга із відновлення обігу цінних паперів (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування)

Основна інформація:

Суб'ект надання послуги:
Департамент корпоративного управління та корпоративних фінансів
Місцезнаходження:
01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30, каб. 1110, 1109
Режим роботи:

Понеділок – четвер з 9:00 до 18:00;
П’ятниця з 9:00 до 16:45;
Обідня перерва з 13:00 до 13:45

Телефон:
(044) 254-2385
e-mail:
vita.marchenko@nssmc.gov.ua
Плата, грн:
Безоплатна
Спосіб подання (коротко):
Пошта and Особисто
Строк надання послуги:

Реєструвальний орган протягом 15 робочих днів з дати подання заяви та всіх необхідних документів для відновлення обігу цінних паперів видає розпорядження про відновлення обігу цінних паперів.

Порядок подання документів:

Суб’єкт звернення надсилає документи поштою або подає їх особисто до загального відділу центрального апарату НКЦПФР.

Результат надання послуги:

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку видає розпорядження про відновлення обігу цінних паперів, засвідчене підписом уповноваженої особи та печаткою Комісії.

Способ отримання результату:

Доводиться до емітента письмово шляхом направлення емітенту розпорядження.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги:

Закон України Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні

Закон України Про депозитарну систему України

Рішення про затвердження Порядку скасування реєстрації випусків акцій

Рішення про затвердження Порядку здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється приєднання

Рішення про затвердження Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу

Рішення про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій, погашення та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій

Рішення про затвердження Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу

Перелік документів та вимоги до них:

1.Відновлення обігу акцій

1.1 Протягом десяти робочих днів після прийняття рішення щодо скасування рішення про ліквідацію акціонерного товариства разі прийняття відповідного судового рішення – протягом десяти робочих днів після набрання ним законної сили) товариство має подати до реєструвального органу такі документи для відновлення обігу акцій:

заяву про відновлення обігу акцій (додаток 1);

Завантажити файл

копію рішення щодо скасування рішення про ліквідацію акціонерного товариства, засвідчену підписом керівника і печаткою товариства, при цьому^

у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів подається копія протоколу загальних зборів акціонерів, оформленого відповідно до статті 46 Закону України “Про акціонерні товариства”;

у разі прийняття відповідного рішення єдиним акціонером товариства подається копія рішення акціонера, оформленого відповідно до статті 49 Закону України “Про акціонерні товариства”;

у разі прийняття відповідного рішення суб’єктом управління об’єктами державної власності подається копія такого рішення;

у разі прийняття відповідного судового рішення подається копія такого рішення з відміткою про набрання законної сили, засвідчена судом, а у разі відсутності вказаної відмітки – також копія виконавчого документа, засвідчена судом;

у разі прийняття відповідної постанови Правління Національного банку України подається копія такої постанови;

копію опублікованого згідно з вимогами законодавства повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення щодо скасування рішення про ліквідацію акціонерного товариства, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів);

довідку про персональне повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів (у спосіб, передбачений статутом товариства), на яких прийнято рішення про скасування рішення про ліквідацію товариства, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) та печаткою товариства, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів);

довідку про письмове повідомлення виконавчим органом товариства відповідного суб’єкта управління об’єктами державної власності про проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення щодо скасування рішення про ліквідацію акціонерного товариства, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів товариства, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави).

1.2. Протягом десяти робочих днів після прийняття рішення щодо скасування рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення товариство надає до реєструвального органу такі документи для відновлення обігу акцій:

заяву про відновлення обігу акцій (додаток 1);

Завантажити файл

копію рішення щодо скасування рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства,

копію опублікованого згідно з вимогами законодавства повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення щодо скасування рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів);

довідку про персональне повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів (у спосіб, передбачений статутом товариства), на яких прийнято рішення щодо скасування рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів).

1.3 Протягом десяти робочих днів після прийняття рішення щодо скасування рішення про припинення акціонерного товариства шляхом приєднання (у разі якщо акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, або іншому акціонерному товариству, що приєднується, належать 100 відсотків простих акцій товариства, що припиняється шляхом приєднання) товариство надає до реєструвального органу такі документи для відновлення обігу акцій:

заяву про відновлення обігу акцій ;

копію рішення акціонера товариства про скасування рішення про припинення акціонерного товариства шляхом приєднання, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства.

Зазначене рішення має бути оформлене відповідно до статті 49 Закону України “Про акціонерні товариства”.

1.4. Протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення щодо скасування рішення про припинення акціонерного товариства шляхом злиття, приєднання або поділу/виділ акціонерного товариства (акціонерних товариств) товариство має подати до Комісії такі документи для відновлення обігу акцій:

заяву про відновлення обігу акцій (додаток 1);

Завантажити файл

рішення щодо скасування рішення про припинення акціонерного товариства шляхом злиття, приєднання або поділу/виділ акціонерного товариства (акціонерних товариств);

копію повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийняті рішення, зазначені у підпункті 2 цього пункту, опублікованого згідно з вимогами Закону України “Про акціонерні товариства”, засвідчену підписом керівника акціонерного товариства та печаткою акціонерного товариства (подається у разі прийняття відповідних рішень загальними зборами акціонерів);

довідку про персональне повідомлення акціонерів товариства про проведення загальних зборів акціонерів (у спосіб, передбачений статутом товариства), на яких прийняті рішення, зазначені у підпункті 2 цього пункту, засвідчену підписом керівника акціонерного товариства та печаткою акціонерного товариства, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів (подається у разі прийняття відповідних рішень загальними зборами акціонерів);

довідку про укладення договору про обслуговування випусків цінних паперів і оформлення глобального сертифіката, засвідчену підписом керівника акціонерного товариства та печаткою акціонерного товариства, підписом уповноваженої особи та печаткою Центрального депозитарію цінних паперів;

рішення відповідного органу акціонерного товариства (наглядової ради, виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства) щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийняті рішення, зазначені у підпункті 2 цього пункту, або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника та печаткою акціонерного товариства (подається у разі прийняття відповідних рішень загальними зборами акціонерів).

2.Відновлення обігу облігацій підприємств, міжнародних фінансових організацій

2.1. У разі якщо до настання строків погашення облігацій, емітент прийняв рішення щодо скасування рішення про анулювання викуплених облігацій, емітент подає до реєструвального органу такі документи для відновлення обігу облігацій:

заяву про відновлення обігу облігацій (додаток 2);

Завантажити файл

копію рішення уповноваженого органу емітента облігацій підприємств про скасування рішення про анулювання викуплених облігацій, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства.

2.2. Протягом 10 робочих днів після прийняття рішення щодо скасування рішення про припинення юридичної особи – емітента облігацій (у разі прийняття відповідного судового рішення – протягом 10 робочих днів після набрання ним законної сили) емітент має подати до реєструвального органу такі документи для відновлення обігу облігацій:

заяву про відновлення обігу облігацій (додаток 2);

Завантажити файл

копію рішення про скасування рішення про припинення юридичної особи – емітента облігацій, засвідчену підписом керівника і печаткою емітента, при цьому:

довідку про укладення договору про обслуговування випусків цінних паперів і оформлення глобального сертифіката, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою Центрального депозитарію цінних паперів.

2.3 Протягом 10 робочих днів після прийняття рішення щодо скасування рішення про виділ емітент має подати до реєструвального органу такі документи для відновлення обігу облігацій:

заяву про відновлення обігу облігацій (додаток 2);

Завантажити файл

копію рішення уповноваженого органу (особи) про скасування рішення про виділ, засвідчену підписом керівника і печаткою емітента;

довідку про укладення договору про обслуговування випусків цінних паперів і оформлення глобального сертифіката, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою Центрального депозитарію цінних паперів.

3.Відновлення обігу звичайних іпотечних облігацій

У разі якщо до настання строків погашення іпотечних облігацій, емітент прийняв рішення щодо скасування рішення про анулювання викуплених іпотечних облігацій, емітент подає до реєструвального органу такі документи для відновлення обігу іпотечних облігацій:

заяву про відновлення обігу звичайних іпотечних облігацій (додаток 3);

Завантажити файл

копію рішення про скасування рішення про анулювання викуплених іпотечних облігацій, засвідчену підписом керівника та печаткою емітента.

4.Відновлення обігу облігацій внутрішніх місцевих позик

У разі якщо до настання строків погашення облігацій, обіг яких зупинено відповідно до пункту 1 цієї глави, емітент прийняв рішення щодо скасування рішення про анулювання викуплених облігацій, емітент подає до реєструвального органу такі документи для відновлення обігу облігацій:

заяву про відновлення обігу облігацій (додаток 4);

Завантажити файл

копію рішення про скасування рішення про анулювання викуплених облігацій, засвідчену належним чином.

 

КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку