Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Сторинка документу

Адміністративна послуга із видачі свідоцтва (дубліката свідоцтва) про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств

Основна інформація:

Суб'ект надання послуги:
Департамент корпоративного управління та корпоративних фінансів
Місцезнаходження:
01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30, каб. 1110, 1109
Режим роботи:

Понеділок – четвер з 9:00 до 18:00;
П’ятниця з 9:00 до 16:45;
Обідня перерва з 13:00 до 13:45

Телефон:
(044) 254-2385
e-mail:
vita.marchenko@nssmc.gov.ua
Плата, грн:
Безоплатна
Спосіб подання (коротко):
Пошта and Особисто
Строк надання послуги:

Рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця(ів) конкурсу оформлюється протоколом про результати конкурсу.

Рішення конкурсної комісії про переможця(ів) конкурсу затверджується відповідним рішенням НКЦПФР на її засіданні.
Строк прийняття НКЦПФР рішення про затвердження рішення конкурсної комісії про переможця(ів) конкурсу (далі – рішення НКЦПФР про переможця(ів) конкурсу) не може перевищувати 30 календарних днів з дати проведення засідання конкурсної комісії на першому етапі конкурсу.

НКЦПФР протягом 10 робочих днів з дати отримання заяви рейтингового агентства про включення до Державного реєстру та на підставі рішення НКЦПФР про переможця(ів) конкурсу приймає рішення про включення уповноваженого рейтингового агентства до Державного реєстру, видає йому Свідоцтво та вносить відповідні зміни до Державного реєстру.

НКЦПФР протягом 10 робочих днів з дня отримання заяви про внесення змін до інформації, що міститься в Державному реєстрі, забезпечує внесення до Державного реєстру відповідних змін.

НКЦПФР протягом 10 робочих днів з дати одержання заяви приймає рішення щодо видачі уповноваженому рейтинговому агентству дубліката Свідоцтва замість утраченого або пошкодженого.

У разі видачі дубліката Свідоцтва замість утраченого або пошкодженого НКЦПФР приймає рішення про видачу дубліката Свідоцтва та визнання недійсним Свідоцтва, що було втрачено або пошкоджено, з унесенням відповідних змін до Державного реєстру не пізніше наступного робочого дня після такого рішення.

Порядок подання документів:

Документи на конкурс подаються (надсилаються) у письмовій формі в запечатаному конверті рекомендованим листом із позначкою “Конкурсна документація” та в електронному вигляді на електронних носіях даних.

Конверти адресуються конкурсній комісії із зазначенням дати та часу проведення конкурсу і поміткою “НЕ ВІДКРИВАТИ ДО ______”.
На конверті, що містить документи на конкурс, крім вищезазначеного напису, має бути вказано адресу та реквізити конкурсної комісії, місцезнаходження та найменування претендента.

Документи на конкурс засвідчуються підписом керівника претендента або особи, уповноваженої представляти його інтереси.
Документи на конкурс реєструються у спеціальному журналі реєстрації секретарем конкурсної комісії за датою їх реєстрації в НКЦПФР, а в разі подання їх кур’єром – за датою їх вручення секретарю конкурсної комісії, про що останній ставить свій підпис у журналі реєстрації.

Результат надання послуги:

Свідоцтво, Дублікат свідоцтва

Способ отримання результату:

Рішення НКЦПФР про переможця(ів) конкурсу не пізніше наступного робочого дня після дати його прийняття оприлюднюється на офіційному веб-сайті НКЦПФР.

Рішення НКЦПФР про переможця(ів) конкурсу протягом 5 робочих днів з дати прийняття такого рішення додатково публікується в офіційних друкованих засобах масової інформації.

Уповноважена особа НКЦПФР не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття рішення про переможця(ів) конкурсу забезпечує повідомлення рейтингового агентства про його включення до Державного реєстру та можливість отримання Свідоцтва засобами телекомунікаційного зв’язку.
НКЦПФР протягом 10 робочих днів з дати отримання заяви рейтингового агентства про включення до Державного реєстру та на підставі рішення НКЦПФР про переможця(ів) конкурсу приймає рішення про включення уповноваженого рейтингового агентства до Державного реєстру, видає йому Свідоцтво та вносить відповідні зміни до Державного реєстру.

Перелік документів та вимоги до них:

1. Не пізніше кінцевого терміну подання документів на конкурс, зазначеного в інформаційному повідомленні (оголошенні) про проведення конкурсу, претенденти подають такі документи (інформацію):

заява на участь у конкурсі з визначення уповноважених рейтингових агентств (додаток 1);

Завантажити файл

структура власності рейтингового агентства із зазначенням інформації про засновників та/або учасників рейтингового агентства та кількості і вартості акцій (розміру часток, паїв), що перебувають у їх власності; засновників, акціонерів, учасників тих юридичних осіб, які мають понад 10 % у статутному капіталі рейтингового агентства, та щодо суб’єктів господарювання, у яких рейтингове агентство володіє або управляє (користується) частками (акціями, паями), у довільній формі;

організаційна структура та інформація про корпоративне управління рейтингового агентства (із зазначенням інформації щодо посадових осіб органів управління рейтингового агентства та кількості й вартості акцій (розміру часток, паїв), що перебувають у їх власності) у довільній формі та копії затверджених внутрішніх положень про діяльність рейтингового агентства;

інформація про укомплектування персоналом рейтингового агентства та кваліфікацію такого персоналу із зазначенням чисельності працівників у довільній формі;

інформація щодо філій рейтингового агентства та інших відокремлених підрозділів у довільній формі;

опис процедур та методологій, які застосовуються для здійснення та перегляду кредитних рейтингів, у довільній формі;

інформація про політику та процедури, призначені для ідентифікації, управління та розкриття інформації стосовно будь-яких конфліктів інтересів, у довільній формі;

інформація щодо рейтингових аналітиків (у тому числі інформація щодо кваліфікації, досвіду роботи, інформація про інші місця роботи (за наявності) у довільній формі;

інформація про політику в галузі винагороди та оцінки результатів діяльності у довільній формі;

інформація про послуги, крім робіт з визначення рейтингових оцінок, які рейтингове агентство має намір надавати своїм клієнтам (інформація про види діяльності уповноваженого рейтингового агентства), у довільній формі;

річна фінансова звітність та аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за фінансовий рік, що передував року, в якому проводиться конкурс, та фінансова звітність за останній звітний період, що передував звітному періоду, в якому проводиться конкурс, та звіт аудитора щодо огляду проміжної фінансової інформації за відповідний період (крім випадку, коли таким звітним періодом є рік);

інформація щодо пов’язаних осіб юридичної особи та їхньої пов’язаності з учасниками ринків фінансових послуг у довільній формі;

відомості щодо участі рейтингового агентства в будь-яких об’єднаннях підприємств у довільній формі.

2. Для включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств:

заяви рейтингового агентства про включення до Державного реєстру

3. У разі виникнення змін в інформації про уповноважене рейтингове агентство, що міститься в Державному реєстрі, уповноважене рейтингове агентство протягом 10 робочих днів з дати виникнення таких змін надає до НКЦПФР:

 заяву про внесення змін до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств (додаток 2)

Завантажити файл

копії документів, що підтверджують відповідні зміни.

4. У разі втрати Свідоцтва уповноважене рейтингове агентство зобов’язане звернутися до НКЦПФР та подати:

заяву про видачу дубліката Свідоцтва про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств (додаток 3);

Завантажити файл

інформацію про публікацію оголошення про втрату Свідоцтва в засобах масової інформації відповідно до законодавства

5. Якщо бланк Свідоцтва непридатний для користування внаслідок його пошкодження, уповноважене рейтингове агентство подає до НКЦПФР:

заяву про видачу дубліката Свідоцтва;

непридатне для користування Свідоцтво (пошкоджений бланк).

КОНТАКТИ
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку