Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Сторинка документу

Адміністративна послуга із зупинення обігу цінних паперів (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування)

Основна інформація:

Суб'ект надання послуги:
Департамент корпоративного управління та корпоративних фінансів
Місцезнаходження:
01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30, каб. 1110, 1109
Режим роботи:

Понеділок – четвер з 9:00 до 18:00;
П’ятниця з 9:00 до 16:45;
Обідня перерва з 13:00 до 13:45

Телефон:
(044) 254-2385
e-mail:
vita.marchenko@nssmc.gov.ua
Плата, грн:
Безоплатна
Спосіб подання (коротко):
Пошта and Особисто
Строк надання послуги:

Розгляд заяви та всіх необхідних документів, наданих для зупинення обігу цінних паперів, здійснюється протягом 15 робочих днів (10 робочих днів, у випадку, передбаченому підпунктом 2.3 пункту 2) після дати їх отримання Комісією.

Порядок подання документів:

Суб’єкт звернення надсилає документи поштою або подає їх особисто до загального відділу центрального апарату НКЦПФР

Результат надання послуги:

Розпорядження НКЦПФР про зупинення обігу цінних паперів.
Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій (у випадку, передбаченому підпунктом 2.3 пункту 2)

Способ отримання результату:

Доводиться до емітента письмово шляхом направлення емітенту розпорядження.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги:

Закон України Про цінні папери та фондовий ринок

Закон України Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні

Закон України Про депозитарну систему України

Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»

Закон України Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»

Закон України «Про іпотечні облігації»

Рішення про затвердження Порядку скасування реєстрації випусків акцій

Порядок скасування реєстрації випусків акцій

Рішення про затвердження Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу

Рішення про затвердження Положення про реєстрацію випуску сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, проспекту емісії, звіту про результати розміщення сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, погашення сертифікатів фонду операцій з нерухомістю та скасування реєстрації випуску

Рішення про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій, погашення та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій

Рішення про затвердження Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу

Перелік документів та вимоги до них:

1. Зупинення обігу акцій

1.1. Протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення про припинення шляхом злиття, приєднання, поділу або рішення про виділ акціонерне товариство має подати до Комісії такі документи для зупинення обігу акцій:

заяву про зупинення обігу акцій (додаток 1);

Завантажити файл

рішення загальних зборів акціонерів про припинення товариства шляхом злиття, приєднання, поділу або рішення про виділ

копію повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийняті відповідні рішення, опублікованого згідно з вимогами Закону України “Про акціонерні товариства”, засвідчену підписом голови комісії з припинення (керівника акціонерного товариства у разі прийняття рішення про виділ) та печаткою акціонерного товариства (подається у разі прийняття відповідних рішень загальними зборами акціонерів);

довідку про персональне повідомлення акціонерів товариства про проведення загальних зборів акціонерів (у спосіб, передбачений статутом товариства), на яких прийняті відповідні рішення, засвідчену підписом голови комісії з припинення (керівника акціонерного товариства у разі прийняття рішення про виділ) та печаткою акціонерного товариства, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів (подається у разі прийняття відповідних рішень загальними зборами акціонерів).

 

Якщо до порядку денного загальних зборів акціонерів товариства були внесені зміни, також надається засвідчена підписом керівника та печаткою товариства довідка про повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному (у спосіб, передбачений статутом товариства), що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб повідомлення акціонерів товариства про зміни у порядку денному загальних зборів акціонерів товариства;

довідку про укладення договору про обслуговування випусків цінних паперів і оформлення глобального сертифіката, засвідчену підписом голови комісії з припинення (керівника акціонерного товариства у разі прийняття рішення про виділ) та печаткою акціонерного товариства, підписом уповноваженої особи та печаткою Центрального депозитарію цінних паперів;

засвідчену підписом керівника та печаткою товариства довідку про повідомлення всіх акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов’язкового викупу належних їм акцій, про право вимоги обов’язкового викупу акцій;

рішення відповідного органу акціонерного товариства (наглядової ради, виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства) щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийняті рішення, зазначені у підпункті 2 цього пункту, або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника та печаткою акціонерного товариства (подається у разі прийняття відповідних рішень загальними зборами акціонерів);

засвідчену копію статуту товариства в редакції, що була чинною на дату прийняття рішень;

копії свідоцтв про реєстрацію попередніх випусків акцій, засвідчені підписом керівника та печаткою акціонерного товариства;

документ, що підтверджує визначення ринкової вартості акцій відповідно до вимог статті 8 Закону України “Про акціонерні товариства”, або його копію, засвідчену підписом керівника і печаткою акціонерного товариства (подається у разі прийняття рішення про припинення/про виділ загальними зборами акціонерів);

рішення наглядової ради або загальних зборів акціонерів, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства, про затвердження ринкової вартості акцій відповідно до статті 8 Закону України “Про акціонерні товариства” або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника і печаткою акціонерного товариства (подається у разі прийняття рішення про припинення/про виділ загальними зборами акціонерів).

 

1.2. Протягом десяти робочих днів з дати прийняття рішення про ліквідацію акціонерного товариства ліквідаційна комісія (ліквідатор) має подати до реєструвального органу такі документи для зупинення обігу акцій:

заяву про зупинення обігу акцій (додаток 1);

Завантажити файл

копію рішення про ліквідацію акціонерного товариства і призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора), засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) і печаткою товариства,

копію опублікованого згідно з вимогами законодавства повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення про ліквідацію акціонерного товариства, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатором) та печаткою товариства (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів);

довідку про персональне повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів (у спосіб, передбачений статутом товариства), на яких прийнято рішення про ліквідацію товариства, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) та печаткою товариства, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів);

довідку про письмове повідомлення виконавчим органом товариства відповідного суб’єкта управління об’єктами державної власності про проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення про ліквідацію товариства, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатором) та печаткою товариства (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів товариства, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави).

 

1.3 Протягом десяти робочих днів після прийняття рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення комісія з припинення має подати до реєструвального органу такі документи для зупинення обігу акцій:

заяву про зупинення обігу акцій (додаток 1);

Завантажити файл

копію рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення і призначення комісії з припинення, засвідчену підписом голови комісії з припинення і печаткою товариства:

копію опублікованого згідно з вимогами законодавства повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів);

довідку про персональне повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів (у спосіб, передбачений статутом товариства), на яких прийнято рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів);

копію реєстру власників іменних цінних паперів, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства, що припиняється, або нотаріально, складеного станом на 24 годину за три робочих дні до дня прийняття рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення і призначення комісії з припинення.

 

1.4 Протягом десяти робочих днів після прийняття рішення про припинення акціонерного товариства шляхом приєднання (у разі якщо акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, або іншому акціонерному товариству, що приєднується, належать 100 відсотків простих акцій товариства, що припиняється шляхом приєднання) комісія з припинення має подати до реєструвального органу такі документи для зупинення обігу акцій:

заяву про зупинення обігу акцій (додаток 1);

Завантажити файл

копію рішення акціонера товариства, що припиняється, про припинення акціонерного товариства шляхом приєднання і призначення комісії з припинення, засвідчену підписом голови комісії з припинення і печаткою товариства.

копію рішення акціонерного товариства, до якого здійснюється приєднання, про приєднання іншого(их) акціонерного(их) товариства (товариств), засвідчену підписом керівника і печаткою товариства, до якого здійснюється приєднання.

копію рішення акціонерного товариства – власника 100 відсотків акцій товариства, що припиняється, про припинення акціонерного товариства шляхом приєднання і призначення комісії з припинення, засвідчену підписом голови комісії з припинення і печаткою товариства – власника 100 відсотків акцій товариства, що припиняється (подається у разі, якщо 100 відсотків простих акцій товариства, що припиняється, належать іншому акціонерному товариству, що приєднується).

копії свідоцтв про реєстрацію попередніх випусків акцій, засвідчені підписом голови комісії з припинення і печаткою товариства.

 

2. Зупинення обігу облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій:

 

2.1  Протягом 20 робочих днів з дня прийняття рішення про внесення змін до проспекту емісії реєструвальному органу емітентом для зупинення обігу облігацій подаються такі документи:

заява про зупинення обігу облігацій (додаток 2);

Завантажити файл

копії рішення уповноваженого органу емітента про продовження визначених проспектом емісії строків обігу та погашення облігацій, засвідченої підписом керівника та печаткою емітента або в нотаріальному порядку;

копії рішення уповноваженого органу емітента про внесення змін до проспекту емісії, засвідченої підписом керівника та печаткою емітента або в нотаріальному порядку.

 

2.2 У разі якщо до настання строків погашення облігацій емітент здійснив викуп всіх облігацій одного випуску (серії) та прийняв рішення про анулювання викуплених облігацій, протягом 15 календарних днів з дати прийняття такого рішення емітент подає до реєструвального органу такі документи для зупинення обігу облігацій:

заява про зупинення обігу облігацій (додаток 2);

Завантажити файл

копія(ї) рішення (рішень) уповноваженого органу емітента облігацій підприємств про викуп облігацій (подається у разі прийняття такого рішення відповідно до умов проспекту емісії).

копія довідки про стан рахунку в цінних паперах емітента, що підтверджує здійснення емітентом викупу всіх облігацій одного випуску (серії) на дату прийняття рішення про анулювання викуплених облігацій;

копія рішення уповноваженого органу емітента облігацій підприємств про анулювання викуплених облігацій, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства.

 

2.3  Емітент не пізніш як протягом 60 днів після прийняття рішення про проведення конвертації органом емітента, уповноваженим приймати відповідне рішення, подає до реєструвального органу такі документи, необхідні для зупинення обігу облігацій та реєстрації нового випуску (серії) облігацій:

заява про зупинення обігу облігацій (додаток 2);

Завантажити файл

рішення уповноваженого органу емітента (або його (їх) копію(ї), засвідчену(і) в нотаріальному порядку).

 

2.4  У разі прийняття рішення про припинення юридичної особи – емітента облігацій уповноваженим органом (особою) емітента протягом 10 робочих днів з дати прийняття такого рішення комісія з припинення емітента / ліквідаційна комісія / ліквідатор (далі – комісія з припинення) має подати до реєструвального органу такі документи для зупинення обігу облігацій:

заява про зупинення обігу облігацій (додаток 2);

Завантажити файл

копія рішення уповноваженого органу (особи) емітента про припинення і призначення комісії з припинення, оформленого відповідно до законодавства, засвідчену підписом голови комісії з припинення і печаткою товариства;

копія повідомлення про прийняття рішення щодо припинення юридичної особи, опублікованого у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації уповноваженого органу з питань державної реєстрації, засвідчену підписом голови комісії з припинення і печаткою товариства;

довідка, яка містить перелік і результати попередніх випусків облігацій із зазначенням: реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій та органів, що видали відповідні свідоцтва, загальної номінальної суми випусків, строків обігу та результатів погашення кожного випуску;

копія(ї) свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску(ів) облігацій, засвідчену(і) підписом голови комісії з припинення і печаткою товариства;

довідка про укладення договору про обслуговування випусків цінних паперів і оформлення глобального сертифіката, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою Центрального депозитарію цінних паперів.

 

2.5 У разі прийняття постанови Правління Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку – емітента облігацій протягом 10 робочих днів з дати прийняття такого рішення комісія з припинення має подати до реєструвального органу такі документи для зупинення обігу облігацій:

заява про зупинення обігу облігацій (додаток 2);

Завантажити файл

копія постанови Правління Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, засвідчену підписом голови комісії з припинення і печаткою товариства;

копія рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про призначення уповноваженої особи, яка виконує функції з ліквідації банку;

довідка, яка містить перелік і результати попередніх випусків облігацій із зазначенням: реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій та органів, що видали відповідні свідоцтва, загальної номінальної суми випусків, строків обігу та результатів погашення кожного випуску;

копія(ї) свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску(ів) облігацій, засвідчену(і) підписом голови комісії з припинення і печаткою товариства;

довідка про укладення договору про обслуговування випусків цінних паперів і оформлення глобального сертифіката, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою Центрального депозитарію цінних паперів;

 

2.6 У разі прийняття постанови господарського суду про визнання юридичної особи – емітента облігацій банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури протягом 10 робочих днів з дати набрання законної сили такою постановою комісія з припинення має подати до реєструвального органу такі документи для зупинення обігу облігацій:

заява про зупинення обігу облігацій (додаток 2);

Завантажити файл

копія постанови господарського суду про визнання юридичної особи – емітента облігацій банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури з відміткою про набрання законної сили (у разі відсутності вказаної відмітки – також копію виконавчого документа, засвідчену судом);

довідка, яка містить перелік і результати попередніх випусків облігацій із зазначенням: реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій та органів, що видали відповідні свідоцтва, загальної номінальної суми випусків, строків обігу та результатів погашення кожного випуску;

копія(ї) свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску(ів) облігацій, засвідчену(і) підписом голови комісії з припинення і печаткою товариства;

довідка про укладення договору про обслуговування випусків цінних паперів і оформлення глобального сертифіката, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою Центрального депозитарію цінних паперів.

 

2.7 У разі подання заявником-позивачем, за заявою якого прийнято відповідне судове рішення (далі – позивач) для зупинення обігу облігацій подаються такі документи:

заява про зупинення обігу облігацій (додаток 2);

Завантажити файл

копії постанови господарського суду про визнання юридичної особи – емітента облігацій банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури з відміткою про набрання законної сили (у разі відсутності вказаної відмітки – також копії виконавчого документа, засвідченої судом).

 

2.8 У разі постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи – емітента облігацій, що не пов’язано з банкрутством такої особи, протягом 10 робочих днів з дати набрання законної сили таким рішенням комісія з припинення має подати до реєструвального органу такі документи для зупинення обігу облігацій:

заява про зупинення обігу облігацій (додаток 2);

Завантажити файл

копія судового рішення щодо припинення юридичної особи – емітента облігацій, що не пов’язано з банкрутством такої особи, з відміткою про набрання законної сили (у разі відсутності вказаної відмітки – також копію виконавчого документа, засвідчену судом);

копія повідомлення про внесення державним реєстратором запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців щодо призначення головою комісії з припинення керівника органу управління або особи, яка згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, якщо інше не встановлено судовим рішенням, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства (подається у разі, якщо в рішенні суду щодо припинення юридичної особи не призначена комісія з припинення);

довідка, яка містить перелік і результати попередніх випусків облігацій із зазначенням: реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій та органів, що видали відповідні свідоцтва, загальної номінальної суми випусків, строків обігу та результатів погашення кожного випуску;

копія(ї) свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску(ів) облігацій, засвідчену(і) підписом голови комісії з припинення і печаткою товариства;

довідка про укладення договору про обслуговування випусків цінних паперів і оформлення глобального сертифіката, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою Центрального депозитарію цінних паперів.

 

2.9 У разі подання заявником-позивачем, за заявою якого прийнято відповідне судове рішення (далі – позивач) щодо припинення юридичної особи – емітента облігацій, що не пов’язано з банкрутством такої особи, протягом 10 робочих днів з дати набрання законної сили таким рішенням для зупинення обігу облігацій подаються такі документи:

заява про зупинення обігу облігацій (додаток 2);

Завантажити файл

копії судового рішення щодо припинення юридичної особи – емітента облігацій, що не пов’язано з банкрутством такої особи, з відміткою про набрання законної сили (у разі відсутності вказаної відмітки – також копії виконавчого документа, засвідченої судом).

2.10 У разі якщо на дату прийняття емітентом рішення про виділ облігації цього емітента перебувають в обігу, здійснюється зупинення обігу облігацій, при цьому уповноважений орган (особа) емітента протягом 10 робочих днів з дати прийняття такого рішення має подати до реєструвального органу такі документи для зупинення обігу облігацій:

заява про зупинення обігу облігацій;

копія рішення уповноваженого органу (особи) емітента про виділ, порядок і умови створення нової юридичної особи (юридичних осіб), оформленого відповідно до законодавства, засвідчену підписом керівника та печаткою емітента;

копія повідомлення про прийняття рішення про виділ, опублікованого у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації уповноваженого органу з питань державної реєстрації, засвідчену підписом керівника та печаткою емітента;

довідка, яка містить перелік і результати попередніх випусків облігацій із зазначенням: реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій та органів, що видали відповідні свідоцтва, загальної номінальної суми випусків, строків обігу та результатів погашення кожного випуску, засвідчену підписом керівника та печаткою емітента;

копія свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску(ів) облігацій, засвідчену підписом керівника та печаткою емітента;

довідка про укладення договору про обслуговування випусків цінних паперів і оформлення глобального сертифіката, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою Центрального депозитарію цінних паперів.

 

3. Зупинення обігу сертифікатів ФОН

Для зупинення обігу сертифікатів ФОН,  у разі якщо на дату прийняття рішення про припинення емітента сертифікати ФОН цього емітента перебувають в обігу:

заява про зупинення обігу сертифікатів ФОН (додаток 3);

Завантажити файл

копія рішення уповноваженого органу (особи) емітента про припинення і призначення комісії з припинення, оформленого відповідно до законодавства, або копію судового рішення щодо припинення емітента, що не пов’язане з банкрутством юридичної особи, або копію судового рішення про визнання емітента банкрутом, або копію відповідної постанови Правління Національного банку України (для емітентів – банків), засвідчену підписом голови комісії з припинення і печаткою товариства;довідка, яка містить перелік і результати попередніх випусків сертифікатів ФОН, із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків сертифікатів ФОН, обсягів випусків, строків обігу та результатів виплати доходу за кожним випуском. 

4. Зупинення обігу іпотечних облігацій

4.1 Подання емітентом протягом 20 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення реєструвальному органу документів для зупинення обігу іпотечних облігацій, а саме:заява про зупинення обігу звичайних іпотечних облігацій (додаток 4);копії рішення уповноваженого органу емітента про внесення змін до проспекту емісії іпотечних облігацій, засвідченої підписом керівника та печаткою емітента або в нотаріальному порядку.

4.2 У разі якщо до настання строків погашення іпотечних облігацій емітент здійснив викуп всіх іпотечних облігацій одного випуску (серії) та прийняв рішення про анулювання викуплених іпотечних облігацій, протягом 15 календарних днів з дати прийняття такого рішення емітент подає до реєструвального органу такі документи для зупинення обігу іпотечних облігацій:заява про зупинення обігу звичайних іпотечних облігацій (додаток 4);копія(ї) рішення (рішень) уповноваженого органу емітента про викуп іпотечних облігацій (подається у разі прийняття відповідного рішення відповідно до умов проспекту емісії);копія документа про стан рахунку у цінних паперах емітента, що підтверджує здійснення емітентом викупу всіх іпотечних облігацій одного випуску (серії), за формою, встановленою внутрішніми документами Центрального депозитарію цінних паперів;копія рішення уповноваженого органу емітента про анулювання викуплених іпотечних облігацій, засвідчену підписом керівника та печаткою емітента.

4.3 Для зупинення обігу іпотечних облігацій комісія з припинення діяльності емітента (управитель іпотечного покриття, ліквідаційна комісія, ліквідатор тощо) (далі – комісія з припинення) протягом 15 робочих днів з дня прийняття рішення про припинення діяльності або постановлення судового рішення щодо припинення емітента подає до реєструвального органу такі документи:

заява про зупинення обігу звичайних іпотечних облігацій (додаток 4);

Завантажити файл

копія рішення уповноваженого органу емітента про припинення, або копію судового рішення щодо припинення емітента, що не пов’язане з банкрутством юридичної особи, або копію судового рішення про визнання емітента банкрутом, або копію постанови Правління Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку (для емітентів-банків). У разі прийняття постанови Правління Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку додатково подається копія рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про призначення уповноваженої особи, яка виконує функції з ліквідації банку;копія(ї) повідомлення про прийняте рішення про припинення емітента, опублікованого в друкованих засобах масової інформації відповідно до вимог законодавства;довідка, яка містить перелік і результати попередніх випусків іпотечних облігацій, із зазначенням: реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків іпотечних облігацій, обсягів випусків, строків обігу та результатів погашення кожного випуску.

5. Зупинення обігу облігацій внутрішніх місцевих позик

У разі якщо до настання строків погашення облігацій емітент здійснив викуп всіх облігацій одного випуску (серії) та прийняв рішення про анулювання викуплених облігацій, протягом 15 календарних днів з дати прийняття такого рішення емітент подає до реєструвального органу такі документи для зупинення обігу облігацій:

заява про зупинення обігу облігацій внутрішніх місцевих позик (додаток 5);

Завантажити файл

копія(ї) рішення (рішень) про викуп облігацій (подається у разі здійснення викупу облігацій у їх власників у випадках, що визначені у проспекті емісії як випадки обов’язкового викупу облігацій).

копія рішення про анулювання викуплених облігацій, засвідчену належним чином;

копія документа про стан рахунку в цінних паперах емітента, що підтверджує здійснення емітентом викупу всіх облігацій одного випуску (серії), за формою, встановленою внутрішніми документами Національного банку України.

КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку