Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Сторинка документу

Адміністративна послуга із надання погодження на створення професійним учасником фондового ринку відокремленого підрозділу за межами України щодо діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

Основна інформація:

Суб'ект надання послуги:
Департамент спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів
Місцезнаходження:
01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30, каб. 1002
Режим роботи:

Понеділок – четвер з 9:00 до 18:00
п’ятниця з 9:00 до 16:45
обідня перерва з 13:00 до 13:45

Телефон:
(044) 254-5620
e-mail:
e.pistryk@ssmsc.gov.ua
Веб-сайт:
Плата, грн:
Безоплатна
Спосіб подання (коротко):
Пошта and Особисто
Строк надання послуги:

Комісія приймає рішення про надання погодження (відмову у погодженні) ліцензіату на створення відокремленого підрозділу за межами України не пізніше ніж у місячний строк з дня подання всіх необхідних документів.
Погодження, яке надано Комісією на створення відокремленого підрозділу ліцензіата за межами України, є дійсним протягом шести місяців з дня його надання.
В разі залишення заяви без розгляду – не пізніше ніж у місячний строк з дня подання заяви та всіх необхідних документів.

Порядок подання документів:

Документи, необхідні для надання адміністративної послуги, надсилаються заявником поштою (рекомендованим листом) до Комісії на адресу НКЦПФР: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корпус 30 або подаються до скриньки НКЦПФР, яка розташована на першому поверсі зазначеної будівлі.
Суб’єкт звернення надсилає документи у швидкозшивачі з внутрішнім описом та пронумерованими аркушами.

Результат надання послуги:

Рішення НКЦПФР про надання погодження ліцензіату на створення відокремленого підрозділу за межами України
Рішення НКЦПФР про відмову у погодженні ліцензіату на створення відокремленого підрозділу за межами України
Письмове повідомлення про залишення заяви без розгляду.

Способ отримання результату:

Надсилаються поштою на адресу заявника або видаються заявникові особисто за адресою: 01010, м. Київ,
вул. Московська, 8, корпус 30, 10 поверх, кабінет 1003:
письмове повідомлення про прийняття рішення НКЦПФР про надання погодження ліцензіату на створення відокремленого підрозділу за межами України (з доданням копії відповідного рішення);
письмове повідомлення про прийняття рішення НКЦПФР про відмову у погодженні ліцензіату на створення відокремленого підрозділу за межами України (з доданням копії відповідного рішення);
письмове повідомлення про залишення заяви без розгляду.

Підстави для відмови:

Виявлення недостовірних даних у заяві та документах, поданих ліцензіатом для отримання погодження.
Невідповідність ліцензіата вимогам, установленим Порядком, для отримання погодження.

Підстави для залишення заяви без розгляду:

Заява про отримання погодження на створення професійними учасниками фондового ринку відокремлених підрозділів за межами України підписана особою, яка не має на це повноважень.
Документи, що додаються до заяви, оформлені з порушенням вимог, установлених Порядком.
Надано неповний перелік документів, що додаються до заяви згідно з Порядком.

Перелік документів та вимоги до них:

Ліцензіат для отримання погодження на створення відокремленого підрозділу за межами України надає до НКЦПФР:

заяву про отримання погодження на створення професійними учасниками фондового ринку відокремлених підрозділів за межами України (додаток 1 до Порядку);

Завантажити файл

копію рішення уповноваженого органу ліцензіата про створення його відокремленого підрозділу за межами України;

копію Положення, затвердженого уповноваженим органом ліцензіата, яке має містити: повне найменування відокремленого підрозділу; інформацію про його підпорядкованість; перелік видів професійної діяльності на фондовому ринку та вимоги щодо організації фінансового моніторингу, установлені законодавством України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму; вимоги до наявності мінімальної кількості фахівців (у тому числі керівних посадових осіб), вимоги до приміщення, технічного та програмного забезпечення його діяльності; умови ліквідації;

довідку про кандидатури на посади керівних посадових осіб та фахівців відокремленого підрозділу ліцензіата, що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку та сертифіковані в установленому порядку (додаток 2 Порядку), з доданням копій відповідних сертифікатів, засвідчених підписом керівника та печаткою ліцензіата (за наявності);

Завантажити файл

довідку в довільній формі про призначення працівника, відповідального за організацію та проведення фінансового моніторингу відокремленого підрозділу за межами України, з додаванням копії документа встановленого законодавством зразка про складання іспиту з питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів;

копії фінансової звітності за останній звітний рік та квартал, що передують даті звернення ліцензіата до Комісії, засвідчені заявником (крім банку);

копію генеральної ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій.

Комісія надає ліцензіату погодження на створення відокремленого підрозділу за межами України за умови дотримання вимог розділу ІІ Порядку.

Заява та документи, що подаються до Комісії згідно з цим Порядком, мають бути викладені державною мовою з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної мовної політики”, підписані уповноваженою особою ліцензіата, завірені печаткою ліцензіата, без виправлень та неточностей.

У разі якщо документ має більше одного аркуша, він повинен бути прошитий, пронумерований, підписаний уповноваженою особою ліцензіата та засвідчений печаткою ліцензіата.

У разі якщо документи підписано не керівником ліцензіата чи іншою уповноваженою на це установчими документами ліцензіата особою, а виконувачем його обов’язків (крім випадків, установлених законами), то ліцензіат повинен надати копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи.

КОНТАКТИ
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку