Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Сторинка документу

Адміністративна послуга із анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)(діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)

Основна інформація:

Плата, грн:
Безоплатна
Спосіб подання (коротко):
Пошта and Особисто
Строк надання послуги:

30 календарних днів від дати надходження до НКЦПФР заяви про анулювання ліцензії та відповідного пакету документів.

Порядок подання документів:

Документи, необхідні для надання адміністративної послуги, надсилаються поштою на адресу НКЦПФР: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корпус 30, або подаються до скриньки НКЦПФР, яка розташована на першому поверсі зазначеної будівлі.

Результат надання послуги:

Рішення НКЦПФР про анулювання ліцензії;

Письмове повідомлення про залишення заяви про анулювання ліцензії без розгляду.

Способ отримання результату:

Рішення НКЦПФР (письмове повідомлення про залишення заяви про анулювання ліцензії без розгляду) надсилається поштою на адресу заявника, або надається керівнику заявника особисто або через уповноважену особу за адресою: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корпус 30, кабінет 1003.

Письмове повідомлення про залишення заяви без розгляду надсилається поштою на адресу заявника.

Підстави для залишення заяви без розгляду:

Підписання заяви особою, яка не має на це повноважень;
невідповідність документів, які додаються до заяви про анулювання ліцензії, вимогам пункту 5 цього розділу;
не закінчення на дату подання заяви про анулювання ліцензії строку у тридцять календарних днів після спливу терміну виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов, виданого за результатом проведення перевірки (крім випадку видання протягом цього строку органом ліцензування розпорядчого документа про проведення позапланової перевірки виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов).

Перелік документів та вимоги до них:

Для анулювання ліцензії за заявою ліцензіата (крім випадку його реорганізації) ліцензіат подає до НКЦПФР такі документи:

заяву про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) згідно з додатком 12 до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджених рішенням НКЦПФР від 23 липня 2013 року № 1281, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 12.09.2013 за № 1576/24108) (із змінами) (далі – Ліцензійні умови);

Завантажити файл

засвідчену печаткою копію рішення відповідного органу ліцензіата;

баланс за останній звітний період та довідку про виконання всіх зобов’язань перед клієнтами при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку, підписані керівником і головним бухгалтером (особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) та засвідчені печаткою товариства;

копію повідомлення, надісланого радам (наглядовим радам) інвестиційних та пенсійних фондів, з якими укладено відповідні договори, про прийняте рішення щодо анулювання ліцензії, засвідчену підписом керівника та печаткою заявника;

висновок відповідної саморегулівної організації та/або об’єднання професійних учасників ринку цінних паперів щодо можливості (неможливості) припинення заявником професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), за винятком випадків припинення зазначеної діяльності за рішенням суду.

Документи, що подаються до НКЦПФР мають відповідати вимогам Ліцензійних умов,

Документи повинні бути викладені державною мовою з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної мовної політики”.

Документи (їх копії), які мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі наявності відповідної печатки (печаток).

Усі відомості подаються до Комісії із супровідним листом за підписом керівника ліцензіата, засвідченим печаткою ліцензіата.

У разі якщо документи підписані не керівником ліцензіата, а виконувачем його обов’язків (крім випадків, установлених законами), ліцензіат повинен надати копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи.

КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку