Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Сторинка документу

Адміністративна картка з Реєстрації Правил (змін до Правил) Центрального депозитарію цінних паперів

Основна інформація:

Суб'ект надання послуги:
Департамент регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності, НКЦПФР
Місцезнаходження:
01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30, каб. 1120
Режим роботи:

Понеділок – четвер з 9:00 до 18:00
П’ятниця з 9:00 до 16:45;
Обідня перерва з 13:00 до 13:45

Телефон:
(044) 254-2375
e-mail:
olga.pavlova@nssmc.gov.ua
Веб-сайт:
Плата, грн:
Безоплатна
Спосіб подання (коротко):
Пошта and Особисто
Строк надання послуги:

Повідомлення у письмовій формі про прийняте Комісією рішення про реєстрацію Правил ЦД та надання статусу Центрального депозитарію або про відмову у реєстрації Правил ЦД та наданні статусу Центрального депозитарію та копія відповідного рішення надсилаються Центральному депозитарію протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення.

Результат надання послуги:

Рішення Комісії про реєстрацію Правил ЦД та надання статусу Центрального депозитарію або про відмову у реєстрації Правил ЦД та наданні статусу Центрального депозитарію.

Способ отримання результату:

Письмове повідомлення про прийняття рішення про реєстрацію Правил ЦД та надання статусу Центрального депозитарію або про відмову у реєстрації Правил ЦД та наданні статусу Центрального депозитарію (з доданням копії рішення).

Підстави для відмови:

Підставою для відмови у реєстрації Правил ЦД та наданні статусу Центрального депозитарію є:
невідповідність поданих документів встановленим цим Порядком вимогам;
наявність у поданих документах недостовірних даних;
невідповідність Правил ЦД встановленим цим Порядком вимогам.

Підстави для залишення заяви без розгляду:

Комісія за наслідками розгляду документів, наданих для реєстрації Правил ЦД та набуття статусу Центрального депозитарію, залишає документи без розгляду, якщо:
документи подані (підписані) особою, яка не має на це повноважень;
документи оформлені з порушенням вимог, встановлених цим Порядком;
надано неповний пакет документів, передбачених цим Порядком.

Перелік документів та вимоги до них:

1.Для реєстрації Правил ЦД та отримання статусу Центрального депозитарію уповноваженою особою НДУ (далі – заявник) особисто або поштою (рекомендованим листом) до Комісії подаються такі документи:

заява про реєстрацію Правил Центрального депозитарію відповідно до додатку, встановленого Комісією;

Завантажити файл

правила ЦД, затверджені наглядовою радою заявника, у двох примірниках;

належним чином засвідчена копія протоколу засідання наглядової ради НДУ, на якому затверджені Правила ЦД;

засвідчені підписом керівника та печаткою заявника копії документів, що підтверджують його право власності на нежитлове приміщення, у якому буде провадитись (провадиться) професійна діяльність на фондовому ринку, або право користування нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, який укладений заявником) в інтересах цієї юридичної особи, з доданням акта приймання-передавання цього приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру);

засвідчена підписом керівника та печаткою заявника копія документа, що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною вищевказаного приміщення із зазначенням способів здійснення такої охорони (телевідеоконтроль, установлення відповідної системи сигналізації, цілодобова присутність охоронця тощо).

У разі якщо в документі, що підтверджує право власності або користування приміщенням, передбачені умови здійснення такої охорони, вказаний документ не надається.

Підписана керівником та засвідчена печаткою заявника довідка у довільній формі про наявність обладнання, зокрема комп’ютерної техніки з відповідним програмним забезпеченням, окремих каналів зв’язку, основного та резервного комплексів програмно-технічних засобів, що забезпечить виконання вимог, установлених нормативно-правовим актом про порядок провадження депозитарної діяльності.

Підписані керівником та засвідчені печаткою заявника копії документів, що підтверджують його право власності на технічні засоби, що забезпечать його безперебійну діяльність при провадженні депозитарної діяльності Центрального депозитарію.

Довідка щодо структури власності Центрального депозитарію відповідно до додатку, встановленого Комісією з доданням схематичного зображення такої структури.

Завантажити файл

2.Правила ЦД повинні визначати загальний порядок надання Центральним депозитарієм послуг, пов’язаних із провадженням ним депозитарної діяльності Центрального депозитарію, та містити порядок:

зберігання глобальних сертифікатів та тимчасових глобальних сертифікатів випусків цінних паперів, віднесених до компетенції Центрального депозитарію відповідно до Закону;

зарахування цінних паперів, віднесених до компетенції Центрального депозитарію відповідно до Закону, у систему депозитарного обліку, їх обліку та зберігання, а також порядок списання цінних паперів у зв’язку з їх погашенням та/або анулюванням;

проведення депозитарних операцій у системі депозитарного обліку;

ведення обліку зобов’язань емітента за цінними паперами власних випусків цінних паперів, віднесених до компетенції Центрального депозитарію відповідно до Закону, стосовно кожного випуску цінних паперів;

складення реєстрів власників іменних цінних паперів, віднесених до компетенції Центрального депозитарію відповідно до Закону;

відкриття та ведення рахунків у цінних паперах емітентів, Національного банку України, депозитарних установ, депозитаріїв-кореспондентів, клірингових установ та Розрахункового центру;

зберігання інформації про осіб, визначених для надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів;

ведення рахунка в цінних паперах депозитарної установи, що припинила свою депозитарну діяльність або якій анульовано відповідну ліцензію за правопорушення на ринку цінних паперів чи в іншому визначеному Комісією випадку, а також відповідальне зберігання документів, баз даних, копій баз даних, архівів баз даних депозитарної установи, інформації про тих її депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних паперах, та цінних паперів, які обліковувалися на їх рахунках, та подання інформації про стан таких рахунків згідно із законодавством;

здійснення контролю в межах, установлених Законом, за клієнтами в частині провадження ними депозитарної діяльності депозитарної установи.

3. Документи, які надаються Центральним депозитарієм відповідно до вимог цього Порядку, згідно з додатками надаються також в електронній формі за допомогою автоматизованої системи, розміщеної на сайті Комісії.

КОНТАКТИ
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку