Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Сторинка документу

Адміністративна послуга із видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

Основна інформація:

Суб'ект надання послуги:
Департамент спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів
Місцезнаходження:
01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30, каб. 1002
Режим роботи:

Понеділок – четвер з 9:00 до 18:00
п’ятниця з 9:00 до 16:45
обідня перерва з 13:00 до 13:45

Телефон:
(044) 254-5620
e-mail:
e.pistryk@ssmsc.gov.ua
Веб-сайт:
Плата, грн:
Платна
Вартість послуги:
3 000
Рахунок для сплати:

Плата вноситься до місцевих бюджетів за кодом бюджетної класифікації 22011800 на рахунки місцевих або районних казначейств (за місцем державної реєстрації заявника), символом звітності 896, за відомчою ознакою 36.

Спосіб подання (коротко):
Пошта and Особисто
Строк надання послуги:

Три місяці з дня надходження до НКЦПФР заяви та відповідного пакету документів. Для перевірки інформації про іноземних юридичних осіб або фізичних осіб – іноземців, включених до структури власності юридичної особи, яка має намір провадити професійну діяльність на фондовому ринку, строк розгляду документів становить шість місяців.

Три місяці з дня надходження до НКЦПФР заяви та відповідного пакету документів. Для перевірки інформації про іноземних юридичних осіб або фізичних осіб – іноземців, включених до структури власності юридичної особи, яка має намір провадити професійну діяльність на фондовому ринку, строк розгляду документів становить шість місяців.

Залишення заяви без розгляду – місячний строк з дати надходження документів до НКЦПФР

Порядок подання документів:

Документи, необхідні для надання адміністративної послуги, надсилаються поштою на адресу НКЦПФР: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корпус 30, або подаються до скриньки НКЦПФР, яка розташована на першому поверсі зазначеної будівлі.

Результат надання послуги:

Рішення НКЦПФР про видачу ліцензії, ліцензія (запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань), за бажанням – на паперовому носії.

Рішення НКЦПФР про відмову у видачі ліцензії

Повідомлення про залишення заяви без розгляду

Способ отримання результату:

Надсилаються поштою на адресу заявника або видаються заявникові особисто за адресою: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корпус 30, 10 поверх, кабінет 1003:
письмове повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії (з доданням копії відповідного рішення та ліцензії на паперовому носії – за бажанням заявника);
письмове повідомлення про прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії (з доданням копії відповідного рішення);
письмове повідомлення про залишення заяви без розгляду.

Підстави для відмови:

Документи, подані для видачі ліцензії, містять недостовірну інформацію та/або не відповідають вимогам законодавства;
ділова репутація хоча б однієї посадової особи заявника (ліцензіата), який має намір провадити професійну діяльність на фондовому ринку, та/або керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) (окрема посадова особа) та/або учасників (акціонерів) з істотною участю у такого заявника (ліцензіата) не відповідає вимогам, установленим цими Ліцензійними умовами;
структура власності заявника не відповідає вимогам закону та цих Ліцензійних умов;
організаційна структура, спеціалісти, необхідні для провадження професійної діяльності на фондовому ринку, або обладнання, комп’ютерна техніка, програмне забезпечення, приміщення заявника (ліцензіата) не відповідають вимогам, установленим цими Ліцензійними умовами.

Підстави для залишення заяви без розгляду:

Підписання заяви особою, яка не має на це повноважень;
оформлення документів, що додаються до заяви, з порушенням вимог пунктів 3 – 5 глави 2 розділу II цих Ліцензійних умов;
надання неповного переліку документів, що додаються до заяви, та/або ненадання електронної форми, що надається за допомогою автоматизованої системи, розміщеної на офіційному веб-сайті Комісії, згідно з цими Ліцензійними умовами;
наявність у Комісії на дату подання заяви про видачу ліцензії або в період її розгляду судового рішення, яке набрало законної сили, що забороняє видачу ліцензії заявнику, та/або постанови про відкриття виконавчого провадження щодо виконання такого рішення;
відсутність відомостей про заявника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців або наявність відомостей про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації чи про державну реєстрацію її припинення.

Перелік документів та вимоги до них:

I. Для отримання ліцензії компанія з управління активами подає заяву про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) згідно з додатком 2 до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджених рішенням НКЦПФР від 23.07.2013 № 1281, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 12.09.2013 за № 1576/24108 (із змінами) (далі – Ліцензійні умови).

Завантажити файл

До заяви про видачу ліцензії додаються такі документи:

1) нотаріально засвідчена копія статуту заявника, зареєстрованого відповідно до законодавства, зі змінами та доповненнями (нова редакція). У разі якщо заявник утворюється на підставі модельного статуту, подається нотаріально засвідчена копія рішення про його створення, підписаного усіма засновниками з доданням нотаріально засвідчених копій змін до нього (у разі їх внесення);

2) копія витягу із торговельного, банківського, судового реєстру або інший офіційний документ, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в державі, в якій зареєстровано її головний офіс, засвідчений нотаріально.

Подається заявником щодо іноземної юридичної особи власника заявника та всіх іноземних юридичних осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль щодо заявника;

3) для резидентів – ксерокопії сторінок паспорта, які містять фотографію, прізвище, ім’я, по батькові (у разі наявності), дату народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, реєстрацію місця проживання, інформацію про громадянство, засвідчені підписом фізичної особи;

для нерезидентів – ксерокопію національного паспорта або документа, що його замінює.

Подається заявником щодо фізичної особи – власника заявника та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль щодо заявника;

4) аудиторський висновок про фінансовий стан заявника станом на кінець звітного періоду з доданням копій фінансової звітності, засвідчених аудиторською фірмою, складений згідно з Вимогами до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, затвердженими рішенням Комісії від 12 лютого 2013 року N 160, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 11 березня 2013 року за N 386/22918. При цьому аудиторський висновок можуть надавати аудиторські фірми, включені до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів.

Подається щодо заявника, який вперше отримує ліцензію, для підтвердження, зокрема сплати статутного капіталу, та щодо заявника (ліцензіата) у разі, якщо після отримання попередньо виданої ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) він зареєстрував зміни до установчого документа, пов’язані зі збільшенням його статутного капіталу, для підтвердження сплати такого збільшення;

5) аудиторський висновок про фінансовий стан юридичних осіб (учасників (акціонерів) з істотною участю у заявнику, які мають пряме володіння у статутному капіталі) станом на кінець звітного періоду, складений згідно з Вимогами до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, затвердженими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 лютого 2013 року N 160, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 11 березня 2013 року за N 386/22918, з доданням копій фінансової звітності та копії сертифіката аудитора, який підписав висновок, засвідчених аудиторською фірмою.

Подається заявником, який уперше отримує ліцензію, щодо юридичної особи – власника з істотною участю, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника;

6) довідка державного органу, що відповідає за сплату податків та зборів, про подану декларацію про майновий стан і отримані доходи (податкову декларацію) установленої форми та/або копія податкової декларації, засвідчена підписом фізичної особи (для фізичних осіб учасників (акціонерів) з істотною участю у заявнику, які мають пряме володіння у статутному капіталі).

У разі відсутності таких документів подаються копії документів, що підтверджують джерела походження коштів, що вносились до статутного капіталу заявника (ліцензіата), засвідчені підписом фізичної особи.

Подаються заявником, який вперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, щодо фізичної особи – власника істотної участі, який має пряме володіння в статутному капіталі заявника (ліцензіата) за останній звітний рік, а у разі необхідності – для підтвердження майнового стану, наявності власних коштів та джерел їх походження за останні три роки;

7) анкета щодо ділової репутації юридичної особи – власника з істотною участю у статутному капіталі заявника (ліцензіата), юридичної особи, через яку здійснюється опосередкований контроль за заявником, юридичної особи, яка є виконавчим органом (у разі наявності) власника з істотною участю у заявника, та юридичної особи – власника з істотною участю у заявника, яка є членом наглядової ради (у разі її створення) (додаток 3);

Завантажити файл

8) анкета щодо ділової репутації фізичної особи – власника з істотною участю у статутному капіталі заявника (ліцензіата), фізичної особи, через яку здійснюється опосередкований контроль за заявником, керівника (членів) виконавчого органу, голови та членів наглядової ради (у разі її створення) власника заявника з істотною участю (додаток 4);

Завантажити файл

9) анкета щодо ділової репутації керівника заявника (у разі створення одноособового виконавчого органу), керівника та членів виконавчого органу заявника (у разі створення колегіального виконавчого органу), голови та членів наглядової ради (у разі створення наглядової ради), головного бухгалтера (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) заявника, керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) (у разі створення окремого структурного підрозділу) або внутрішнього аудитора (контролера) (у разі призначення окремої посадової особи) (додаток 5);

Завантажити файл

10) довідка про персональний склад наглядової ради (у разі її створення), виконавчого органу та ревізійної комісії (ревізора) заявника (додаток 6);

Завантажити файл

11) довідка про керівника та фахівців заявника (його відокремлених підрозділів), що провадять діяльність з управління активами інституційних інвесторів і сертифіковані в порядку, установленому Комісією (додаток 7), та копія (витяг) трудової книжки керівника заявника (його відокремлених підрозділів) або копії наказів про призначення та звільнення, що підтверджують наявність у нього стажу роботи на фондовому ринку (у разі відсутності запису у трудовій книжці), засвідчені в установленому законодавством порядку;

Завантажити файл

12) довідка про наявність у заявника обладнання, комп’ютерної техніки та програмного забезпечення, які відповідають вимогам його діяльності та обсягу інформації, що обробляється, складена в довільній формі із зазначенням дати підписання такої довідки;

13) інформація про власників та пов’язаних осіб заявника (додаток 8) з доданням схематичного зображення структури власності заявника;

Завантажити файл

14) письмове подання саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку, яка об’єднує компанії з управління активами, що здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами);

15) засвідчені підписом керівника та печаткою заявника копії документів, що підтверджують його право власності на нежитлове приміщення, у якому буде провадитись (провадиться) професійна діяльність на фондовому ринку, або копії документів, що підтверджують його право користування нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, який укладений заявником або засновником (при створенні юридичної особи) в інтересах цієї юридичної особи, з доданням акта приймання-передавання цього приміщення та плану приміщення (із зазначенням його розміру)), а також копії документа з відповідними додатками до нього (у разі їх наявності), що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною приміщення із зазначенням способів здійснення такої охорони (телевідеоконтроль, встановлення відповідної системи сигналізації, зокрема кнопка тривожної сигналізації, цілодобова присутність охоронця тощо) (зазначений документ не подається, якщо умови такої охорони передбачені відповідним документом на право власності або користування нежитловим приміщенням);

16) копії внутрішніх документів заявника, що визначають порядок надання фінансових послуг, зокрема порядок і строки розгляду звернень клієнтів та професійних учасників фондового ринку, процедуру запобігання несанкціонованому доступу до інформації з обмеженим доступом і її неправомірному використанню; порядок здійснення внутрішнього аудиту (контролю) та систему управління ризиками. Подається заявником, який вперше отримує ліцензію;

17) копія рішення уповноваженого органу (особи) управління іноземної юридичної особи про участь у заявнику (у разі якщо засновником заявника є іноземна юридична особа);

Подається щодо заявника, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, відносно іноземної юридичної особи – власника з істотною участю у заявнику.

18) письмовий дозвіл на участь іноземної юридичної особи у заявнику, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, у якій зареєстровано головний офіс іноземної юридичної особи, якщо законодавством такої держави вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення іноземної юридичної особи у відсутності в законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання такого дозволу (у разі якщо засновником заявника є іноземна юридична особа);

Подається щодо заявника, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, відносно іноземної юридичної особи – власника з істотною участю у заявнику.

19) письмовий дозвіл на участь фізичної особи – іноземця в заявнику, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, у якій вона має постійне місце проживання, якщо законодавством такої держави вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення у відсутності в законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання такого дозволу (у разі якщо засновником заявника є фізична особа – іноземець);

Подається щодо заявника, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, відносно фізичної особи – іноземця власника з істотною участю у заявнику.

20) копія аудиторського висновку аудитора іноземної держави про фінансовий стан іноземної юридичної особи – власника з істотною участю у заявника на кінець останнього повного календарного року з питань:

достовірності та повноти фінансової звітності, її відповідності законодавству держави, у якій зареєстрована юридична особа, та встановленим вимогам положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

наявності власних коштів в обсязі, необхідному для набуття/збільшення прямої істотної участі у заявника (ліцензіата);

оцінки фінансового стану та платоспроможності за розрахунками показників, що установлені законодавством країни походження іноземної юридичної особи;

інформації, що може міститись в аудиторському висновку (відсутність підстав для погіршення фінансового стану за наслідками набуття або збільшення істотної участі, спроможність забезпечити погашення своїх зобов’язань та вести прибуткову діяльність тощо).

Подається заявником, який вперше отримує ліцензію, щодо іноземної юридичної особи – власника з істотною участю, який має пряме володіння в статутному капіталі заявника;

21) довідка про наявність (відсутність) у складі учасників (акціонерів) заявника фізичної особи, яка має не погашену або не зняту в установленому законодавством порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та володіє прямо чи опосередковано акціями (частками) у розмірі 10 і більше відсотків у статутному капіталі заявника, складена на підставі даних, наданих такою особою (додаток 9).

Завантажити файл

Ця довідка складається заявником на підставі даних, наданих зазначеними фізичними особами;

22) копія кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку, засвідчена підписом керівника та печаткою заявника;

23) копія платіжного документа, засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою заявника, що підтверджує здійснення оплати за видачу ліцензії згідно з пунктом 13 розділу I цих Ліцензійних умов, з відміткою банку про його прийняття;

заявник (ліцензіат) має право крім документів, передбачених цими Ліцензійними умовами, надати інші документи, що містять інформацію про фінансовий стан заявника та фінансовий (майновий) стан власників з істотною участю, наявність власних коштів, джерела походження коштів, ділову репутацію відповідних осіб, структуру власності тощо.


II. У разі наявності на момент подання заяви про видачу ліцензії у заявника відокремлених підрозділів, які мають намір провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) на підставі отриманої ним ліцензії, заявник надає довідку про відокремлені структурні підрозділи заявника, яким надаються повноваження щодо провадження професійної діяльності на фондовому ринку (додаток 10),

Завантажити файл

а також документи щодо кожного з таких підрозділів, а саме:

1) копії рішень про створення відокремленого підрозділу заявника, надання повноважень щодо провадження зазначеного виду професійної діяльності на фондовому ринку діючому відокремленому підрозділу цього ліцензіата, а також копію затвердженого в установленому порядку положення про його відокремлений підрозділ згідно з установленими вимогами;

2) засвідчені підписом керівника та печаткою заявника копії документів, що підтверджують його право власності на нежитлове приміщення, у якому буде провадитись (провадиться) професійна діяльність за місцезнаходженням відокремленого підрозділу, або право користування нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, який укладений ліцензіатом), з доданням акта приймання-передавання цього приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру);

3) засвідчену підписом керівника та печаткою заявника копію документа, що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною вищевказаного приміщення із зазначенням способів здійснення такої охорони (телевідеоконтроль, установлення відповідної системи сигналізації, цілодобова присутність охоронця тощо).

Якщо в документі, що підтверджує право власності або користування приміщенням, передбачені умови здійснення такої охорони, то зазначений документ не надається.

Професійний адміністратор недержавного пенсійного фонду для отримання ліцензії подає до НКЦПФР:

заяву про видачу ліцензії згідно з додатком 2 до Ліцензійних умов та документи, визначені підпунктами 1 – 13, 15 – 23 пункту 1.

У разі наявності на момент подання заяви про видачу ліцензії у заявника відокремлених підрозділів, які мають намір провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) на підставі отриманої ним ліцензії, заявник повинен подати також документи, передбачені пунктом 2.

Банк для отримання Ліцензії подає до НКЦПФР такі документи:

заяву про видачу ліцензії згідно з додатком 2 та документи, визначені підпунктами 1, 10, 11, 13, 16, 21 та 23 пункту 1,

Завантажити файл

а також:

копії банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (у разі її наявності), які видані Національним банком України, засвідчені підписом керівника та печаткою заявника;

довідку, складену в довільній формі, про наявність відокремленого приміщення для здійснення зазначеного виду професійної діяльності на фондовому ринку, із зазначенням дати її підписання, засвідчену підписом керівника та печаткою заявника;

аудиторський висновок, складений на підставі фінансової звітності щодо фінансового стану банку за результатами календарного року та звітного періоду, якщо в такому періоді відбулось збільшення статутного капіталу заявника, що передують даті подання заяви на видачу ліцензії, зокрема розмір зареєстрованого та фактично сплаченого статутного капіталу банку.

Аудиторський висновок, складений на підставі фінансової звітності банку, має право надавати аудиторська фірма, внесена до реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, що ведеться Національним банком України, та до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити перевірки фінансових установ, що ведеться Комісією.

Подається щодо заявника, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, та щодо заявника (ліцензіата) у разі, якщо після отримання попередньо виданої ліцензії на провадження будь-якого виду професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) він зареєстрував зміни до установчого документа, пов’язані зі збільшенням його статутного капіталу.

У разі наявності на момент подання заяви про видачу ліцензії у банка відокремлених підрозділів, які мають намір провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) на підставі отриманої ним ліцензії, заявник повинен подати довідку про відокремлені структурні підрозділи заявника, яким надаються повноваження щодо провадження професійної діяльності на фондовому ринку (додаток 10 до Ліцензійних умов),

Завантажити файл

та інформацію щодо кожного з них, а саме:

1) копію положення про відокремлений підрозділ банку, що здійснює професійну діяльність на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), затвердженого в установленому порядку, яке повинно відповідати вимогам Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів;

2) довідку в довільній формі про наявність відокремленого приміщення у такого підрозділу банку для здійснення зазначеного виду професійної діяльності на фондовому ринку із зазначенням дати її підписання, засвідчену підписом керівника та печаткою заявника;

3) довідку про керівника та фахівців заявника (його відокремлених підрозділів), що провадять діяльність з управління активами інституційних інвесторів і сертифіковані в порядку, установленому Комісією (додаток 7),

Завантажити файл

копію (витяг) трудової книжки керівника відокремленого підрозділу та копії наказів про призначення та звільнення, що підтверджують наявність у нього стажу роботи на фондовому ринку (у разі відсутності запису у трудовій книжці), засвідчені підписом керівника та печаткою заявника.

            Загальні вимоги до документів.

Документи, що подаються до НКЦПФР мають відповідати вимогам Ліцензійних умов,

Документи повинні бути викладені державною мовою з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної мовної політики”.

Заява та документи, зазначені у підпунктах 10 – 13 та 21 пункту 1 повинні бути підписані керівником, засвідчені печаткою заявника, а в підпункті 16 пункту 1 – засвідчені підписом керівника та печаткою заявника. Документи, зазначені у підпунктах 7, 8 пункту 1, є дійсними протягом трьох місяців з дати їх підписання, а зазначені у підпунктах 4 – 6, 9 – 13, 14 та 21 пункту 1 відповідно протягом двох місяців з дати їх підписання. Документ, зазначений у підпункті 2 пункту 1 є дійсним протягом шести місяців з дати його нотаріального засвідчення.

Документи, що подаються іноземною юридичною особою та фізичною особою – іноземцем, повинні бути нотаріально засвідчені за місцем видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. При цьому документи, складені іноземною мовою, повинні супроводжуватися нотаріально засвідченим перекладом українською мовою.

Якщо окремі документи, передбачені цими Ліцензійними умовами, не можуть бути подані іноземною юридичною особою або фізичною особою – іноземцем, надається письмове запевнення (у довільній формі) про відсутність у законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання таких документів (дозволів, погоджень тощо).

Усі документи, що надаються згідно з Ліцензійними умовами, повинні бути оформлені відповідно до Ліцензійних умов та додатків до них.

Крім того, документи, які надаються згідно з додатками до цих Ліцензійних умов у письмовій формі, надаються також в електронній формі за допомогою автоматизованої системи, розміщеної на офіційному веб-сайті Комісії.

Документи (їх копії), які мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі наявності відповідної печатки (печаток).

Ліцензіат зобов’язаний повідомляти орган ліцензування про зміни, які сталися в документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії.

Повідомлення складається в паперовій та електронній формах.

Повідомлення в електронній формі складається шляхом заповнення таблиць та форм, передбачених додатками до цих Ліцензійних умов, за допомогою автоматизованої системи, розміщеної на сайті Комісії.

Повідомлення надається (надсилається) до центрального апарату Комісії. При надсиланні повідомлення поштою дата подання визначається за поштовим штемпелем відділення зв’язку, що обслуговує відправника.

Усі відомості подаються до Комісії із супровідним листом за підписом керівника ліцензіата, засвідченим печаткою ліцензіата.

У разі якщо документи підписані не керівником ліцензіата, а виконувачем його обов’язків (крім випадків, установлених законами), ліцензіат повинен надати копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи.

КОНТАКТИ
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку