Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Сторинка документу

Видача свідоцтва про реєстрацію об’єднання як саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку

Основна інформація:

Суб'ект надання послуги:
Департамент ліцензування професійних учасників фондового ринку
Місцезнаходження:
01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30
Режим роботи:

Понеділок – четвер з 9:00 до 18:00;
п’ятниця з 9:00 до 16:45;
обідня перерва з 13:00 до 13:45

Телефон:
254-25-65 (діяльність з торгівлі цінними паперами), 254-23-75 (депозитарна діяльність), 254-56-20 (діяльність з управління активами)
Веб-сайт:
Плата, грн:
Платна
Вартість послуги:
3 300
Спосіб подання (коротко):
Пошта and Особисто
Строк надання послуги:

Протягом 30 днів від дати одержання заяви та необхідних документів до НКЦПФР.

Протягом зазначеного строку НКЦПФР може витребувати від заявника додаткові документи, необхідну інформацію для підтвердження заявленої інформації, а також здійснити перевірку заявника щодо його відповідності вимогам, встановленим пунктом 5 глави 1 розділу ІІ Положення 1925.

Порядок подання документів:

Документи, необхідні для надання адміністративної послуги, надсилаються поштою (надаються) до центрального апарату НКЦПФР.

Результат надання послуги:

Свідоцтво про реєстрацію об’єднання як саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку.

Способ отримання результату:

Рішення НКЦПФР про надання ОПУ статусу СРО та видачу Свідоцтва СРО/про відмову в наданні ОПУ статусу СРО публікується в офіційному друкованому виданні НКЦПФР.

Після прийняття рішення про надання ОПУ статусу СРО заявнику видається Свідоцтво про реєстрацію об’єднання як саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку. Свідоцтво СРО отримує керівник виконавчого органу СРО або представник заявника за довіреністю, виданою заявником, з пред’явленням документа, що посвідчує особу.

Повідомлення про відмову в наданні ОПУ статусу СРО та видачі Свідоцтва СРО з обґрунтуванням причин такої відмови має бути направлене заявнику в письмовій формі протягом 5 робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

Перелік документів та вимоги до них:

Для набуття статусу СРО та отримання свідоцтва про реєстрацію СРО (далі – Свідоцтво СРО) до НКЦПФР надаються такі документи:

1) заява ОПУ про видачу свідоцтва про реєстрацію об’єднання як саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку за відповідним видом професійної діяльності;

2) копія Статуту, засвідчена підписом керівника;

3) затверджені загальними зборами напрями здійснення саморегулювання на найближчі 2 роки;

4) копії документів, що підтверджують право власності заявника на приміщення або право користування ним, засвідчені підписом уповноваженої особи заявника;

5) оригінали або копії затверджених внутрішніх документів заявника (внутрішні правила заявника, Правила (стандарти) професійної діяльності на фондовому ринку, інші внутрішні документи заявника) для реалізації визначених статутом заявника функцій, засвідчені підписом уповноваженої особи заявника;

6) копія рішення загальних зборів членів ОПУ за відповідним видом професійної діяльності щодо реєстрації його як СРО;

7) фінансова звітність, підтверджена аудитором, за попередній рік та за останній квартал, що передує даті подання документів (крім новостворених об’єднань);

8) висновок аудитора (аудиторської фірми) щодо розміру та складу активів заявника, які відповідають вимогам підпункту 7 пункту 4 глави 1 розділу ІІІ Положення 1925, та відомості про аудиторський висновок (звіт);

9) копія рішення контролюючого органу про внесення організації (установи) до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

10) перелік професійних учасників фондового ринку – членів об’єднання, які провадять вид професійної діяльності на фондовому ринку, за яким ОПУ подало документи на отримання статусу СРО;

11) довідка про сертифікованих осіб заявника за відповідним видом професійної діяльності;

12) витяг з трудової книжки або копії наказів про призначення та звільнення, що підтверджують наявність у керівника та заступників керівника заявника, керівників структурних підрозділів, керівника юридичної служби заявника стажу роботи в професійних учасниках фондового ринку або в СРО, засвідчені в установленому законодавством порядку;

13) довідка про бездоганну ділову репутацію керівника, заступника(ів) керівника заявника, керівників структурних підрозділів, керівника юридичної служби заявника, складена у довільній формі, в якій повинна міститися інформація стосовно наявності (відсутності) фактів судимості за корисливі чи посадові злочини, не знятої або не погашеної в установленому законом порядку, фактів перебування у трудових відносинах із членами заявника та пов’язаності відносинами контролю з членами заявника;

14) відомості про накладені на заявника санкції за правопорушення органами державної влади (у тому числі перелік постанов, розпоряджень, рішень НКЦПФР) протягом трьох останніх років до дати подання заяви або з дати створення із зазначенням дати накладення санкції, органу, що наклав санкцію, причин її накладення, виду та розміру санкції, стану виконання санкції на дату подання заяви;

15) довідка щодо наявності на балансі заявника комп’ютерної техніки та металевих шаф, складена в довільній формі;

16) довідка щодо відповідності площі приміщення санітарним нормам у розрахунку на одного працівника, складена заявником у довільній формі;

17) копії документів, що підтверджують членство професійних учасників фондового ринку, які мають ліцензію з відповідного виду професійної діяльності, в об’єднанні за тим видом професійної діяльності на фондовому ринку, за яким ОПУ має намір отримати статус СРО, та засвідчили свою згоду на вступ до об’єднання;

18) оригінал платіжного документа, що підтверджує здійснення оплати за реєстрацію об’єднання з відміткою банку про його прийняття (копія платіжного документа, засвідчена підписом уповноваженої особи.

Усі документи, що складаються заявником (крім напрямів здійснення саморегулювання та документів, що підтверджують членство), не можуть за датою складання перевищувати одного місяця та мають бути засвідчені підписом керівника та печаткою об’єднання (за наявності), а ті документи, які займають більше ніж один аркуш, мають бути додатково прошиті, пронумеровані та засвідчені підписом керівника об’єднання.

Зазначені вимоги не стосуються договорів на користування приміщенням і фінансової звітності та документів, які видаються або погоджуються органами державної влади.

Рішення загальних зборів членів об’єднання професійних учасників фондового ринку щодо реєстрації його як СРО за відповідним видом професійної діяльності не може за датою складання бути раніше засідання останніх загальних зборів об’єднання.

КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку