Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Сторинка документу

Адміністративна послуга із виключення відомостей про інститут спільного інвестування з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування

Основна інформація:

Суб'ект надання послуги:
Департамент спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів
Місцезнаходження:
01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30, каб. 1002
Режим роботи:

Понеділок – четвер з 9:00 до 18:00
п’ятниця з 9:00 до 16:45
обідня перерва з 13:00 до 13:45

Телефон:
(044) 254-5620
e-mail:
e.pistryk@ssmsc.gov.ua
Веб-сайт:
Плата, грн:
Безоплатна
Спосіб подання (коротко):
Пошта and Особисто
Строк надання послуги:

15 робочих днів з дати надходження до НКЦПФР заяви та відповідного пакету документів

Порядок подання документів:

Документи, необхідні для надання адміністративної послуги, надсилаються поштою на адресу НКЦПФР: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корпус 30, або подаються до скриньки НКЦПФР, яка розташована на першому поверсі зазначеної будівлі

Результат надання послуги:

Розпорядження НКЦПФР про виключення відомостей про ІСІ з Реєстру,
або
Повідомлення про відмову у виключенні відомостей про ІСІ з Реєстру,
або
Повідомлення про залишення заяви без розгляду

Способ отримання результату:

Отримання Розпорядження НКЦПФР здійснюється заявником особисто або через уповноважену особу за адресою: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корпус 30, 10 поверх, кабінет 1002.

Письмове повідомлення про відмову у виключенні відомостей про ІСІ з Реєстру (залишення заяви без розгляду) надсилається поштою на адресу заявника.

Підстави для відмови:

Для корпоративного фонду:
невідповідність поданих документів вимогам, передбаченим пунктом 1 розділу V Положення 2606;
невідповідність інформації, що міститься в поданих документах, вимогам, передбаченим пунктом 1 розділу V Положення 2606;
надання недостовірної інформації в документах.

Для пайового фонду:
невідповідність поданих документів вимогам, передбаченим пунктом 2 розділу V Положення 2605;
надання недостовірної інформації у документах.

Підстави для залишення заяви без розгляду:

Для корпоративного фонду:
документи оформлені з порушенням вимог розділу V Положення 2606

Для пайового фонду:
документи оформлені з порушенням вимог Положення 2605

Перелік документів та вимоги до них:

Для виключення відомостей про корпоративний інвестиційний фонд (далі – корпоративний фонд) з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (далі – Реєстр) ліквідаційна комісія подає до НКЦПФР такі документи:

1) заяву про виключення відомостей про корпоративний фонд з Реєстру, підписану головою ліквідаційної комісії корпоративного фонду та засвідчену печаткою корпоративного фонду (додаток 4) до Положення про порядок припинення корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 19.11.2013 № 2606, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.12.2013 за № 2133/24665 (із змінами);

Завантажити файл

2) оригінал (дублікат) свідоцтва про включення відомостей про корпоративний фонд до Реєстру. У разі втрати зазначеного оригіналу подається копія публікації про його втрату;

3) оригінал(и) (дублікат(и)) тексту регламенту корпоративного фонду та змін до нього. У разі втрати зазначеного(их) оригіналу(ів) подається(ються) копія(ї) відповідної(их) публікації(й) про його (їх) втрату;

4) засвідчені підписом голови ліквідаційної комісії та печаткою корпоративного фонду копії документів банківських(ої) установ(и), що підтверджують закриття рахунків, які були відкриті з метою обслуговування діяльності корпоративного фонду.

Для виключення відомостей про пайовий інвестиційний фонд (далі – пайовий фонд) з Реєстру ліквідаційна комісія або уповноважений орган компанії з управління активами (далі -КУА) подає до НКЦПФР такі документи:

1) заяву про виключення відомостей про пайовий фонд з Реєстру, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії або уповноваженої особи КУА та печаткою КУА (додаток 4) до Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 19.11.2013 № 2605, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.12.2013 за № 2128/24660 (із змінами);

Завантажити файл

2) оригінал (дублікат) свідоцтва про включення відомостей про пайовий фонд до Реєстру. У разі втрати зазначеного оригіналу подається копія публікації про його втрату;

3) оригінал(и) (дублікат(и)) тексту регламенту пайового фонду та змін до нього. У разі втрати зазначеного(их) оригіналу(ів) подається(ються) копія(ї) відповідної(их) публікації(й) про його (їх) втрату;

4) засвідчені підписом уповноваженої особи КУА та печаткою КУА копії документів банку(ів), що підтверджують закриття рахунків, які були відкриті КУА з метою обслуговування діяльності з управління активами пайового фонду.

Документи подаються до НКЦПФР із супровідним листом.

Документи, що містять два і більше аркуші, повинні бути прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою (за наявності).

КОНТАКТИ
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку