Основна інформація

Суб'єкт надання послуги:
Департамент ліцензування професійних учасників фондового ринку
Місцезнаходження:
01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30
Режим роботи:

Понеділок – четвер з 9:00 до 18:00
п’ятниця з 9:00 до 16:45
обідня перерва з 13:00 до 13:45

Телефон:
(044) 254-23-75, 254-25-65
Email:
anna.liuh@nssmc.gov.ua
Веб-сайт:
 https://www.nssmc.gov.ua/
Плата, грн:
Безоплатна
Спосіб подання (коротко):
Пошта, Особисто
Термін надання послуги:
1 місяць
Термін надання (коментарі):

Комісія приймає відповідне рішення з урахуванням загальної оцінки всіх поданих документів та результатів співбесіди у строк не більше 30 календарних днів від дати надходження заяви та відповідних документів.

У разі подання заяви на отримання погодження кандидатури на посаду керівника фондової біржі та відповідних документів: заява та/або документи підписані особою, яка не має на це повноважень; заявником наданий неповний пакет документів або подані документи оформлено з порушенням вимог, установлених Порядком; у разі пред’явлення кандидату на посаду керівника обвинувачення у вчиненні злочину до вирішення питання щодо нього в установленому законом порядку, документи повертаються без розгляду в строк не пізніше 5 робочих днів з дати надходження цих документів.

 

Спосіб подання:

Документи, необхідні для надання адміністративної послуги, надсилаються поштою на адресу НКЦПФР: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корпус 30, або подаються до скриньки НКЦПФР, яка розташована на першому поверсі зазначеної будівлі.

 

Результат надання послуги:

Рішення Комісії про погодження/відмову в погодженні кандидатури керівника фондової біржі.

 

Способ отримання результату:

Письмове повідомлення (лист) щодо прийняття відповідного рішення (з доданням його копії) протягом 3 робочих днів з дати прийняття такого рішення.

 

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги:
Інформаційна картка:

Перелік документів та вимоги до них

Для отримання погодження щодо призначення на посаду керівника фондової біржі уповноважений орган заявника надає заяву на отримання погодження кандидатури на посаду керівника фондової біржі та такі документи:

1. Копія рішення відповідного органу управління фондової біржі щодо звільнення з посади керівника та копія рішення відповідного органу управління фондової біржі щодо обрання кандидатури на посаду керівника, засвідчені підписом уповноваженої особи;

2. Анкета кандидата на посаду керівника фондової біржі за підписом особи кандидата на посаду керівника фондової біржі, засвідченим особою, яка займається кадровими питаннями на такій фондовій біржі, або нотаріально;

3. Копії документів про освіту, видані вищим навчальним закладом України та/або іноземним навчальним закладом, засвідчені підписом уповноваженої особи або нотаріально (для фізичної особи – іноземця).

До документів, виданих іноземним навчальним закладом, додається нотаріально засвідчений переклад українською мовою таких документів;

4. Копія трудової книжки або інший документ (для фізичної особи – іноземця), що підтверджує трудовий стаж кандидата на посаду за останні три роки, засвідчені на останньому місці роботи або нотаріально (для фізичної особи – іноземця);

5. Копії сторінок паспорта, які містять фотографію, прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, реєстрацію місця проживання, інформацію про громадянство, засвідчені підписом уповноваженої особи або нотаріально;

6. Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, а в разі, якщо фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті, – копії таких сторінок паспорта, засвідчені підписом уповноваженої особи або нотаріально;

7. Інформація щодо кандидата на посаду керівника фондової біржі, надана органом, що здійснює нагляд за фондовим ринком відповідної іноземної держави, та/або інформація від учасників фондового ринку іноземної держави, де раніше працював кандидат на посаду (для фізичної особи – іноземця або громадянина України, який працював в іноземній державі за вказаним напрямом), засвідчена підписом керівника юридичної особи, що надала таку інформацію (у разі наявності);

8. Інформація щодо кандидата на посаду керівника фондової біржі, надана професійними учасниками фондового ринку та/або їх засновниками, де раніше працював кандидат на посаду, та/або інформація учасників заявника, засвідчена підписами учасників або підписом керівника юридичної особи, які надали таку інформацію (у разі наявності);

9. Копія дозволу на використання праці іноземців та осіб без громадянства в Україні, засвідчена нотаріально (для фізичної особи – іноземця);

10. Для фізичної особи – іноземця – довідка відповідного державного органу іноземної держави, на території якої проживає кандидат на посаду, про відсутність судимості, не знятої або не погашеної в установленому порядку.

 

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами