Основна інформація

Суб'єкт надання послуги:
Департамент спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів
Місцезнаходження:
01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30, каб. 1002
Режим роботи:

Понеділок – четвер з 9:00 до 18:00
п’ятниця з 9:00 до 16:45
обідня перерва з 13:00 до 13:45

Телефон:
(044) 254-5620
Email:
e.pistryk@ssmsc.gov.ua
Веб-сайт:
Плата, грн:
Безоплатна
Термін надання послуги:
15 робочих днів
Термін надання (коментарі):

15 робочих днів з дати надходження до НКЦПФР заяви та відповідного пакету документів

Спосіб подання:

Документи, необхідні для надання адміністративної послуги, надсилаються поштою на адресу НКЦПФР: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корпус 30, або подаються до скриньки НКЦПФР, яка розташована на першому поверсі зазначеної будівлі

Результат надання послуги:

Розпорядження НКЦПФР про виключення відомостей про ІСІ з Реєстру,
або
Повідомлення про відмову у виключенні відомостей про ІСІ з Реєстру,
або
Повідомлення про залишення заяви без розгляду

Способ отримання результату:

Отримання Розпорядження НКЦПФР здійснюється заявником особисто або через уповноважену особу за адресою: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корпус 30, 10 поверх, кабінет 1002.

Письмове повідомлення про відмову у виключенні відомостей про ІСІ з Реєстру (залишення заяви без розгляду) надсилається поштою на адресу заявника.

Підстави для відмови:

Для корпоративного фонду:
невідповідність поданих документів вимогам, передбаченим пунктом 1 розділу V Положення 2606;
невідповідність інформації, що міститься в поданих документах, вимогам, передбаченим пунктом 1 розділу V Положення 2606;
надання недостовірної інформації в документах.

Для пайового фонду:
невідповідність поданих документів вимогам, передбаченим пунктом 2 розділу V Положення 2605;
надання недостовірної інформації у документах.

Підстави для залишення заяви без розгляду:

Для корпоративного фонду:
документи оформлені з порушенням вимог розділу V Положення 2606

Для пайового фонду:
документи оформлені з порушенням вимог Положення 2605

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги:
Інформаційна картка:

Перелік документів та вимоги до них

Для виключення відомостей про корпоративний інвестиційний фонд (далі – корпоративний фонд) з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (далі – Реєстр) ліквідаційна комісія подає до НКЦПФР такі документи:

1) заяву про виключення відомостей про корпоративний фонд з Реєстру, підписану головою ліквідаційної комісії корпоративного фонду та засвідчену печаткою корпоративного фонду (додаток 4) до Положення про порядок припинення корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 19.11.2013 № 2606, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.12.2013 за № 2133/24665 (із змінами);

Завантажити файл

2) оригінал (дублікат) свідоцтва про включення відомостей про корпоративний фонд до Реєстру. У разі втрати зазначеного оригіналу подається копія публікації про його втрату;

3) оригінал(и) (дублікат(и)) тексту регламенту корпоративного фонду та змін до нього. У разі втрати зазначеного(их) оригіналу(ів) подається(ються) копія(ї) відповідної(их) публікації(й) про його (їх) втрату;

4) засвідчені підписом голови ліквідаційної комісії та печаткою корпоративного фонду копії документів банківських(ої) установ(и), що підтверджують закриття рахунків, які були відкриті з метою обслуговування діяльності корпоративного фонду.

Для виключення відомостей про пайовий інвестиційний фонд (далі – пайовий фонд) з Реєстру ліквідаційна комісія або уповноважений орган компанії з управління активами (далі -КУА) подає до НКЦПФР такі документи:

1) заяву про виключення відомостей про пайовий фонд з Реєстру, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії або уповноваженої особи КУА та печаткою КУА (додаток 4) до Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 19.11.2013 № 2605, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.12.2013 за № 2128/24660 (із змінами);

Завантажити файл

2) оригінал (дублікат) свідоцтва про включення відомостей про пайовий фонд до Реєстру. У разі втрати зазначеного оригіналу подається копія публікації про його втрату;

3) оригінал(и) (дублікат(и)) тексту регламенту пайового фонду та змін до нього. У разі втрати зазначеного(их) оригіналу(ів) подається(ються) копія(ї) відповідної(их) публікації(й) про його (їх) втрату;

4) засвідчені підписом уповноваженої особи КУА та печаткою КУА копії документів банку(ів), що підтверджують закриття рахунків, які були відкриті КУА з метою обслуговування діяльності з управління активами пайового фонду.

Документи подаються до НКЦПФР із супровідним листом.

Документи, що містять два і більше аркуші, повинні бути прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою (за наявності).

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами