Основна інформація

Суб'єкт надання послуги:
Департамент ліцензування професійних учасників фондового ринку
Місцезнаходження:
01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30
Режим роботи:

Понеділок – четвер з 9:00 до 18:00;
п’ятниця з 9:00 до 16:45;
обідня перерва з 13:00 до 13:45

Телефон:
254-25-65 (діяльність з торгівлі цінними паперами), 254-23-75 (депозитарна діяльність), 254-56-20 (діяльність з управління активами)
Веб-сайт:
Плата, грн:
Безоплатна
Термін надання послуги:
30 робочих днів
Термін надання (коментарі):

30 робочих днів з дати надходження до НКЦПФР заяви та необхідних документів.

В разі залишення заяви без розгляду – протягом 15 робочих днів з дати подання заяви та документів до НКЦПФР.

Спосіб подання:

Документи, необхідні для надання адміністративної послуги, надсилаються поштою на адресу НКЦПФР: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корпус 30, або подаються до скриньки НКЦПФР, яка розташована на першому поверсі зазначеної будівлі.

Результат надання послуги:

Свідоцтво.

Повідомлення про залишення заяви без розгляду.

Повідомлення про відмову в заміні Свідоцтва

Способ отримання результату:

Отримання Свідоцтва здійснюється керівником заявника особисто або через уповноважену особу за адресою: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корпус 30, 10 поверх, кабінет 1003.

Письмове повідомлення про залишення заяви без розгляду (відмову в заміні свідоцтва) надсилається поштою на адресу заявника.

Підстави для відмови:

1) невідповідність поданих документів вимогам законодавства України;
2) наявність у поданих документах недостовірної інформації;
3) відсутність документів, подання яких передбачено цим Положенням;
4) наявність у документах, які подаються для реєстрації, взаємовиключної інформації;
5) порушення порядку створення інституту спільного інвестування (для корпоративного фонду).

Підстави для залишення заяви без розгляду:

Оформлення документів з порушенням вимог пункту 13 розділу I, пунктів 2, 3 розділу II, пунктів 2, 3 розділу III, пунктів 3, 4 розділу IV Положення відповідно.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги:
Інформаційна картка:

Перелік документів та вимоги до них

Для заміни Свідоцтва про внесення інституту спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (далі – Свідоцтво) компанія з управління активами протягом 7 робочих днів з дня затвердження наглядовою радою корпоративного фонду змін до регламенту подає до НКЦПФР такі документи:

1) заяву про заміну Свідоцтва (додаток 10 до Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР від 18.06.2013 року № 1047, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.07.2013 року за № 1198/23730 (із змінами) (далі – Положення));

Завантажити файл

2) оригінал (копію) протоколу (витяг з протоколу) наглядової ради корпоративного фонду, який містить рішення про затвердження змін до регламенту корпоративного фонду із зазначенням причин внесення змін, засвідчений підписом головуючого на засіданні наглядової ради та печаткою корпоративного фонду, або рішення одноосібного учасника корпоративного фонду щодо затвердження змін до регламенту із зазначенням причин внесення змін, засвідчений його підписом та печаткою корпоративного фонду (у разі якщо одноосібним засновником є фізична особа, то її підпис підлягає нотаріальному засвідченню);

3) оригінал Свідоцтва.

Для заміни Свідоцтва про внесення інституту спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (далі – Свідоцтво) компанія з управління активами протягом 7 робочих днів з дня затвердження уповноваженим органом компанії з управління активами змін до регламенту пайового фонду подає до НКЦПФР такі документи:

1) заяву про заміну Свідоцтва (додаток 13 до Положення);

Завантажити файл

2) оригінал (копію) протоколу (витяг з протоколу) уповноваженого органу компанії з управління активами про затвердження змін до регламенту із зазначенням причин внесення змін;

3) оригінал Свідоцтва.

Документи, які подаються до НКЦПФР на 2-х і більше аркушах, повинні бути обов’язково прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою (за наявності) та підписом уповноваженої особи.

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами