Сайт працює в режимі дослідної експлуатації

Контрольна діяльність

ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами

Одним із головних елементів державного регулювання ринку цінних паперів є контроль за діяльністю емітентів, професійних учасників ринку цінних паперів, саморегулівних організації. Проведення перевірок є одним із заходів реалізації виконання завдань НКЦПФР відповідно до Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні».

Відповідно до загальноприйнятих принципів IOSCO регулятор ринку цінних паперів повинен мати повноваження щодо інспектування, розслідування та нагляду за ринком, правозастосування. Регулятивна система повинна забезпечувати ефективні та справедливі методи проведення інспекцій, розслідувань, нагляду та правозастосування.

Наразі контрольна функція Комісії має на меті сприяння дотриманню вимог законодавства; попередження порушень (зловживань) на ринку цінних паперів; забезпечення дотримання прав та інтересів інвесторів, інших учасників фондового ринку; виявлення тенденцій та ризиків функціонування фондового ринку.

Контроль здійснюється Комісією шляхом проведення планових та позапланових перевірок.

Перевірка допомагає визначити проблемні питання в діяльності, що підвищують ризики та  можуть привести до правопорушень на ринку цінних паперів, та сформувати пропозиції з удосконалення законодавства з метою усунення недоліків та прогалин у функціонуванні фондового ринку.

Крім того, з метою попередження правопорушень департаментом буде запроваджено здійснення:

 • періодичних співбесід з керівним складом окремих учасників ринку цінних паперів щодо застосованих бізнес практик, наявних конфліктів інтересів, стану роботи з акціонерами та інвесторами та заходів, які вживаються для управління ризиками;
 • конференції/семінари – періодичні зустрічі з широким колом учасників ринку цінних паперів;
 • роз’яснення законодавства – оприлюднені рекомендації щодо дій  та застосування практичних заходів, що допомагають покращити дотримання законодавства;
Список названий документов

Рішення щодо зупинення/відновлення внесення змін в систему депозитарного обліку
Список названий документов
Знайти
1 2 3 758
ЕМІТЕНТ ЄДРПОУ РІШЕННЯ ЩОДО ЗУПИНЕННЯ ПРИЧИНА ВИНЕСЕННЯ ВИНЕСЕНО НА СТРОК РІШЕННЯ ЩОДО ВІДНОВЛЕННЯ
ТОВ "ВЕСТЕРН ГРУП" 38404576 Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, випущених компаніями з управління активами (ТОВ «КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» , …) у зв'язку з анулюванням ліцензій КУА до виконання зобов'язань, визначених у пункті 5 цього рішення
ТОВ "КУА "ІНТЕР КЕПІТАЛ ГРУП" 34696299 Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, випущених компаніями з управління активами (ТОВ «КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» , …) у зв'язку з анулюванням ліцензій КУА до виконання зобов'язань, визначених у пункті 5 цього рішення
ПРАТ "КУА "ПЕРЕВЕСЛО" 33751259 Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, випущених компаніями з управління активами (ТОВ «КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» , …) у зв'язку з анулюванням ліцензій КУА до виконання зобов'язань, визначених у пункті 5 цього рішення
ТОВ "КУА "ФІДО ІНВЕСТМЕНТС" 33835307 Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, випущених компаніями з управління активами (ТОВ «КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» , …) у зв'язку з анулюванням ліцензій КУА до виконання зобов'язань, визначених у пункті 5 цього рішення
ПРАТ "АВТОБАЗА № 6" 13551121 нерозкриття регулярної річної інформації на фондовому ринку до усунення порушення Щодо відновлення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, емітованих ПрАТ «Автобаза № 6»
ПРАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СТАТУС" 31201694 Про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, емітованих ПрАТ «СК «Статус» нерозкриття регулярної річної інформації на фондовому ринку до усунення порушення
ПАТ "ІТН" 00148429 Про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, емітованих ПАТ «Інститут транспорту нафти» у зв’зку з виявленням дисбалансу в системі депозитарного обліку щодо цінних паперів ПАТ «Інститут транспорту нафти» до усунення порушення
ТОВ "КУА "БУДКЕПІТАЛ" 35851116 Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів (АТ «ЗНВКІФ «Інко Капітал»...) на виконання постанови слідчого на виконання постанови слідчого Щодо відновлення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів паперів ТОВ «КУА «Будкепітал» (ПЗНВІФ «Прогрес»)
ПРАТ КС "ПАРУС" 02650630 Щодо зупинення внсення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів емтіентів, які зареєстровані на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя реєстрація на території АР Крим та міста Севастополя до перереєстрації на іншій території України поза межами території АР Крим та міста Севастополя Щодо відновлення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів Приватного акціонерного товариства клінічного санаторію «ПАРУС»
ПРАТ "ЮЕНПІКОМ" 30412929 Щодо усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів та зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів нерозкриття регулярної річної інформації на фондовому ринку до усунення порушення
Перелік емітентів, що мають ознаки фіктивності
Список названий документов
Знайти
1 2 3 5
ЕМІТЕНТ
ЄДРПОУ
ОЗНАКИ ВКЛЮЧЕННЯ
ВИКЛЮЧЕННЯ
ЗУПИНЕННЯ ОБІГУ
ПАТ "ВДК" 31992517 05.02.2018
Про включення ПАТ «ВУГЛЕДОБУВНІ КОМПЛЕКСИ» до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності

05.02.2018
ПАТ "ЛІКА ЛОГІСТИК" 37026197 05.02.2018
Про включення ПАТ «ЛІКА ЛОГІСТИК» до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності

05.02.2018
ПАТ "СЗВІ" 00214652 05.02.2018
Про включення ПАТ «Слов'янський завод високовольтних iзоляторiв» до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності

05.02.2018
ПРАТ СК "ГРАНД-ПОЛІС" 32909477 05.02.2018
Про включення ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАНД-ПОЛІС» до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності

05.02.2018
 1. Кількість працівників емітента станом на кінець звітного періоду становить менше десяти осіб
 2. Низький рівень або відсутність доходів від реалізації товарів (робіт, послуг) за основним видом діяльності
 3. Значну частку активів емітента складають фінансові інвестиції, та/або дебіторська заборгованість, та/або векселі
 4. Середньомісячні витрати емітента на оплату праці в середньому на одного працівника є меншими від трикратного мінімального розміру заробітної плати
05.07.2016
Про включення ПАТ "Гранітна індустрія" до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності

05.07.2016
ПРАТ "СУПЕР" 13604509
 1. Низький рівень або відсутність доходів від реалізації товарів (робіт, послуг) за основним видом діяльності
 2. Перевищення капіталізації до розміру виручки (більш ніж трикратне)
 3. Перевищення капіталізації емітента до вартості чистих активів (більш ніж трикратне)
 4. Середньомісячні витрати емітента на оплату праці в середньому на одного працівника є меншими від трикратного мінімального розміру заробітної плати
05.07.2016
Про включення ПАТ "Запорізький завод надпотужних трансформаторів" до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності

05.07.2016
ПАТ "РИТМ" 05507152
 1. Кількість працівників емітента станом на кінець звітного періоду становить менше десяти осіб
 2. Низький рівень або відсутність доходів від реалізації товарів (робіт, послуг) за основним видом діяльності
 3. Значну частку активів емітента складають фінансові інвестиції, та/або дебіторська заборгованість, та/або векселі
 4. Середньомісячні витрати емітента на оплату праці в середньому на одного працівника є меншими від трикратного мінімального розміру заробітної плати
05.07.2016
Про включення ПАТ "Ритм" до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності

05.07.2016
ПАТ "ФК "СУПУТНИК" 35895153
 1. Кількість працівників емітента станом на кінець звітного періоду становить менше десяти осіб
 2. Низький рівень або відсутність доходів від реалізації товарів (робіт, послуг) за основним видом діяльності
 3. Значну частку активів емітента складають фінансові інвестиції, та/або дебіторська заборгованість, та/або векселі
 4. Перевищення капіталізації до розміру виручки (більш ніж трикратне)
 5. Перевищення капіталізації емітента до вартості чистих активів (більш ніж трикратне)
 6. Середньомісячні витрати емітента на оплату праці в середньому на одного працівника є меншими від трикратного мінімального розміру заробітної плати
15.06.2016

15.06.2016
ВАТ "УТПР "АРАМІТ" 35759417
 1. Відсутність емітента за місцезнаходженням
 2. Неподання емітентом регулярної інформації до Комісії
27.04.2016
Про включення ПАТ "Українська торгівельна-промислова група "Араміт" до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності

27.04.2016
 1. Відсутність емітента за місцезнаходженням
 2. Неподання емітентом регулярної інформації до Комісії
27.04.2016
Про включення ПАТ "ВТ" до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності

27.04.2016
Перелік емітентів цінних паперів та професійних учасників фондового ринку, про які є відомості щодо відстуності за місцезнаходженням юридичної особи
Список названий документов
Знайти
1 2 3 22
Код за ЄДРПОУ
Назва юридичної особи
Місцезнаходження юридичної особи
Акт
37249988 ПАТ "ПРОФІНАНС" вул. Московська, 46/2, літера, А, м. Київ, 01015 від
36926999 ПАТ "ЗНВКІФ "СТАНДАРТ ПРЕМІУМ" вул. Транспортна, буд. 12; м. Чорноморськ, Одеська обл., 68001 Акт про відсутність емітента за місцезнаходженням від 2017-03-14
37199775 ТОВ "ПРАВОВА ІНТЕРНЕТ АГЕНЦІЯ" 04053, м. Київ, провулок Бехтерівський, будинок 4, літера А, офіс 2 Акт про відсутність емітента за місцезнаходженням від 2017-03-14
38451090 ТОВ "ФК "АКЦЕПТ" 85390, Донецька обл., місто Покровськ, вул. Поштова, будинок 21 Акт про відсутність емітента за місцезнаходженням від 2017-03-29
38450233 ПАТ "ЕЛІТ ІНВЕСТ ПРОЕКТ" М.Київ, вул. Єкспланадна,32В Акт про відсутність емітента за місцезнаходженням від 2017-03-14
37782263 ПАТ "ЗНВКІФ "ПРИБУТКОВИЙ АКТИВ" 02660, м. Київ, вул. Віскозна, буд. 11 Акт про відсутність емітента за місцезнаходженням від 2017-03-14
38933056 ПАТ "КІНГС АЙС" 04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, буд. 20А Акт про відсутність емітента за місцезнаходженням від 2017-03-15
38864814 ПАТ "ТД ВІАН" 01103, м. Київ, бульвар Дружби Народів, буд. 30Б Акт про відсутність емітента за місцезнаходженням від 2017-03-14
35812784 ТОВ "КОНСАЛТИНГОВИЙ БЛОК" 08600, Київська область, м. Васильків, вул. Соборна, буд. 66 Акт про відсутність емітента за місцезнаходженням від 2017-03-20
37147673 ПАТ "АКВА ДІДЖИТАЛ" 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд.38/40А, офіс 13, Акт про відсутність емітента за місцезнаходженням від 2017-03-15
Перелік емітентів, яким зупинено торги на будь-якій фондовій біржі
Список названий документов
Знайти
1 2 3
ЄМІТЕНТ
ЕДРПОУ
РІШЕННЯ
ТЕРМІН СУДОВІ СПРАВИ
СПРАВИ
ПАТ "МИКОЛАЇВЦЕМЕНТ" 00293025 2017-11-14 № 812
Щодо зупинення торгівлі цінними паперами ПАТ «МИКОЛАЇВЦЕМЕНТ» на будь-якій фондовій біржі
З 15.11.2017
До 15.05.2018
Судових справ немає
2016-09-01 № 903
Щодо зупинення торгівлі цінними паперами ТОВ "БК "РЕСТАВРАЦІЯ" на будь-якій фондовій біржі
З 02.09.2016
До 02.09.2017
Судових справ немає
2016-07-28 № 825
Щодо зупинення торгівлі цінними паперами ПАТ "Морітайм сервіс" на будь-якій фондовій біржі
З 01.08.2016
До 28.08.2017
Судових справ немає
2016-07-28 № 822
Щодо зупинення торгівлі цінними паперами ПАТ "Торговий дім Віан" на будь-якій фондовій біржі
З 01.08.2016
До 28.08.2017
Судових справ немає
2016-07-28 № 827
Щодо зупинення торгівлі цінними паперами ПАТ "Юридичні послуги" на будь-якій фондовій біржі
З 01.08.2016
До 28.08.2017
Судових справ немає
2016-07-28 № 829
Щодо зупинення торгівлі цінними паперами ПАТ "Центр обслуговування нерухомості "Норма" на будь-якій фондовій біржі
З 01.08.2016
До 28.08.2017
Судових справ немає
ПАТ "ПІВДГЗК" 00191000 2016-07-28 № 834
Щодо зупинення торгівлі цінними паперами ПАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" на будь-якій фондовій біржі
З 01.08.2016
До 28.08.2017
Судових справ немає
2016-07-28 № 826
Щодо зупинення торгівлі цінними паперами ПАТ "Аква Діджитал" на будь-якій фондовій біржі
З 01.08.2016
До 28.08.2017
Судових справ немає
2016-07-28 № 841
Щодо зупинення торгівлі цінними паперами ПАТ "Сіам-Капітал" на будь-якій фондовій біржі
З 01.08.2016
До 28.08.2017
Судових справ немає
2016-07-28 № 831
Щодо зупинення торгівлі цінними паперами ПАТ "Еліт Інвест Проект" на будь-якій фондовій біржі
З 01.08.2016
До 28.08.2017
Судових справ немає