Додаток 13 до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів

Загальна інформація про документ

Дата затвердження:
14.05.2013
Тема:
Ліцензування
Категорія:
Додаток
Статус:
Чинний
Видавець:
НКЦПФР
Останні зміни:
14.07.2017

Змiст документу

Додаток 13
до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), (підпункт 27 пункту 2 розділу II)

Довідка
про керівних посадових осіб, фахівців заявника (ліцензіата) та його відокремленого підрозділу, що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та сертифіковані в установленому порядку*

Дата підписання довідки: ______________________________

N
з/п
Прізвище, ім’я, по батькові Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта ** Посада Стаж роботи на ринку цінних паперів (фондовому ринку) Телефони Сертифікат: номер, дата видачі, строк дії, вид професійної діяльності з цінними паперами Відомості щодо судимості, штрафи за адміністративні правопорушення на ринку цінних паперів Назва документа (дата та номер), яким призначений (звільнений) фахівець або яким надані повноваження безпосередньо здійснювати професійну діяльність (із зазначенням фактичної дати такого призначення / звільнення / надання повноважень)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Керівник юридичної особи ____________
(підпис)
________________________
(П. І. Б.)

____________
* Інформація щодо керівних посадових осіб, фахівців заявника та його відокремленого підрозділу надається за тим видом професійної діяльності, на який заявник отримує відповідні ліцензії.

** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби та мають відмітку в паспорті.

(додаток 13 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 271)

 

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами