The site is in a test mode
Linkedin
Youtube
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Title Сторинка документу

Додаток 13 до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів

Contents

https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2017/11/Додаток-13.doc
Додаток 13
до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), (підпункт 27 пункту 2 розділу II)

Довідка
про керівних посадових осіб, фахівців заявника (ліцензіата) та його відокремленого підрозділу, що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та сертифіковані в установленому порядку*

Дата підписання довідки: ______________________________

N
з/п
Прізвище, ім’я, по батькові Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта ** Посада Стаж роботи на ринку цінних паперів (фондовому ринку) Телефони Сертифікат: номер, дата видачі, строк дії, вид професійної діяльності з цінними паперами Відомості щодо судимості, штрафи за адміністративні правопорушення на ринку цінних паперів Назва документа (дата та номер), яким призначений (звільнений) фахівець або яким надані повноваження безпосередньо здійснювати професійну діяльність (із зазначенням фактичної дати такого призначення / звільнення / надання повноважень)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Керівник юридичної особи ____________
(підпис)
________________________
(П. І. Б.)

____________
* Інформація щодо керівних посадових осіб, фахівців заявника та його відокремленого підрозділу надається за тим видом професійної діяльності, на який заявник отримує відповідні ліцензії.

** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби та мають відмітку в паспорті.

(додаток 13 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.03.2016 р. N 271)

 

CONTACTS
+38 (044) 280 85 95 (SINGLE WINDOW)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (DOCUMENT CONTROL DIVISION)
+38 (044) 254 23 77 (PRESS SERVICE)
8, MOSCOVSKA STREET, KYIV, 01010
TWITS

Актуально

National Securities and Stock Market Commission