Додаток 15 до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів

Загальна інформація про документ

Дата затвердження:
14.05.2013
Тема:
Ліцензування
Категорія:
Додаток
Статус:
Чинний
Видавець:
НКЦПФР
Останні зміни:
14.07.2017

Змiст документу

Додаток 15
до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), (підпункт 1 пункту 9 розділу II)
___ ____________ 20__ року N ___
(дата підписання заяви)

ЗАЯВА
про реєстрацію внутрішніх документів особи, яка має намір провадити клірингову діяльність

Заявник _____________________________________________________________________________,
(повне найменування)
місцезнаходження ____________________________________________________________________,
телефон, факс, електронна адреса
_____________________________________________________________________________________,
ідентифікаційний код юридичної особи __________________________________________________,
банківські реквізити:
найменування банку ___________________________________________________________________,
місцезнаходження банку _______________________________________________________________,
МФО, поточний рахунок _______________________________________________________________,
просить зареєструвати такі внутрішні документи:

1) _____________________________________________________________________________

2) _____________________________________________________________________________

3) _____________________________________________________________________________

Примірник опису (переліку) документів додається.

Керівник
юридичної
особи
____________
(підпис)
________________________
(П. І. Б.)

 

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами