The site is in a test mode
Linkedin
Youtube
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Title Сторинка документу

Додаток 15 до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів

Contents

Додаток 15
до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), (підпункт 1 пункту 9 розділу II)
___ ____________ 20__ року N ___
(дата підписання заяви)

ЗАЯВА
про реєстрацію внутрішніх документів особи, яка має намір провадити клірингову діяльність

Заявник _____________________________________________________________________________,
(повне найменування)
місцезнаходження ____________________________________________________________________,
телефон, факс, електронна адреса
_____________________________________________________________________________________,
ідентифікаційний код юридичної особи __________________________________________________,
банківські реквізити:
найменування банку ___________________________________________________________________,
місцезнаходження банку _______________________________________________________________,
МФО, поточний рахунок _______________________________________________________________,
просить зареєструвати такі внутрішні документи:

1) _____________________________________________________________________________

2) _____________________________________________________________________________

3) _____________________________________________________________________________

Примірник опису (переліку) документів додається.

Керівник
юридичної
особи
____________
(підпис)
________________________
(П. І. Б.)

 

CONTACTS
+38 (044) 280 85 95 (SINGLE WINDOW)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (DOCUMENT CONTROL DIVISION)
+38 (044) 254 23 77 (PRESS SERVICE)
8, MOSCOVSKA STREET, KYIV, 01010
TWITS

Актуально

National Securities and Stock Market Commission