Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Title Сторинка документу

Меморандум між НКЦПФР та Управлінням з цінних паперів та товарів (Об‘єднані Арабські Емірати) стосовно допомоги та взаємного співробітництва

Загальна інформація про документ

Тема:
Категорія:
Статус:
Видавець:
Проект регуляторного акту:
Дата вступу в силу:
04.10.2012

Змiст документу

https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2017/04/Scan1-7.pdf https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2017/04/Scan2-8.pdf https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2017/04/Scan3-8.pdf https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2017/04/Scan4-7.pdf https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2017/04/Scan5-6.pdf https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2017/04/Scan6-6.pdf https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2017/04/Scan7-6.pdf https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2017/04/Scan8-5.pdf https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2017/04/Scan9-4.pdf https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2017/04/Scan10-3.pdf

 

МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ МІЖ НАЦІОНАЛЬНОЮ КОМІСІЄЮ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ (УКРАЇНА)

ТА УПРАВЛІННЯМ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ТОВАРІВ (ОБ’ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ ) СТОСОВНО ДОПОМОГИ ТА ВЗАЄМНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

ЗМІСТ

 1. ПРЕАМБУЛА.. 3

 

 1. ВИЗНАЧЕННЯ.. 3

 

 1. ПРИНЦИПИ.. 4

 

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ.. 5

 

 1. ЗАПИТИ ПРО НАДАННЯ ДОПОМОГИ АБО ІНФОРМАЦІЇ. 6

 

 1. ВИКОНАННЯ ЗАПИТІВ.. 7

 

 1. ІНФОРМАЦІЯ, НАДАНА НА ДОБРОВІЛЬНІЙ ОСНОВІ. 7

 

 1. ДОПУСТИМЕ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ. 7

 

 1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ.. 8

 

 1. КОНСУЛЬТАЦІЇ. 8

 

 1. ВИТРАТИ НА ПЕРЕВІРКИ ТА ДОПОМОГУ.. 9

 

 1. СПІВПРАЦЯ ТА ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА………………………………………………9

 

 1. КОНТАКТНІ ОСОБИ 10

 

 1. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ. 10

 

 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ .………………………………………….………………….10

 

 1. 16. ПІДПИСАННЯ МЕМОРАНДУМУ…………………………………………….10

 

ПРЕАМБУЛА

 

 • Управління з цінних паперів та товарів було створене відповідно до статті 2 Федерального Закону № 4 2000 про Управління з цінних паперів, товарів та ринку Еміратів для регулювання ринку цінних паперів та товарів в Об’єднаних Арабських Еміратах. Його основна роль полягає у забезпеченні впорядкованого розвитку чесного та ефективного ринку цінних паперів та товарів згідно з економічними цілями та цілями розвитку країни. До основних функцій Управління з цінних паперів та товарів відносять нагляд та контроль за діяльністю будь-якої біржі, рахунковою палатою та центральним депозитарієм; захист інтересів осіб, діяльність яких пов’язана з цінними паперами; заохочення належної поведінки між членами біржі та всіх зареєстрованих осіб; пропонувати внесення змін до законів, які стосуються цінних паперів або товарних контрактів, та заохочувати розвиток цінних паперів в Об’єднаних Арабських Еміратах.

 

 • Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України створена Указом Президента України №1063/2011 від 23.11.2011р. з метою комплексного правового регулювання відносин, що виникають на ринку цінних паперів, забезпечення захисту інтересів громадян України та держави, запобігання зловживанням та порушенням у цій сфері. До основних функцій НКЦПФР відносять встановлення обмежень щодо суміщення видів професійної діяльності на ринку цінних паперів; здійснення контролю за достовірністю інформації, що надається емітентами та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, та її відповідністю встановленим стандартам; проведення самостійної чи разом з іншими відповідними органами перевірки та ревізії фінансово-господарської діяльності емітентів, осіб, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, фондових бірж та саморегулівних організацій; а також виконання інших регуляторних функцій на фондовому ринку.

 

 

 1. ВИЗНАЧЕННЯ

 

Для цілей цього Меморандуму:

 

“Сторона” означає Управління з цінних паперів та товарів (далі – SCA) в Об’єднаних Арабських Еміратах або Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку в Україні (далі – НКЦПФР), яке використовується залежно від обставин.

 

“Сторони” означає Управління з цінних паперів та товарів в Об’єднаних Арабських Еміратах та Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку в Україні.

 

“Запитувана сторона” означає Сторону, якій було зроблено запит відповідно до статті 5 цього Меморандуму.

 

“Запитуюча сторона” означає Сторону, яка здійснює запит відповідно до статті 5 цього Меморандуму.

 

“Особа” означає фізичну особу, юридичну особу, партнерство або асоціацію без прав юридичної особи, політико- або адміністративно-територіальну одиницю, державну установу або орган.

 

“Ринок цінних паперів” означає біржовий або інший ринок, у тому числі позабіржовий ринок цінних паперів щодо емісійних цінних паперів, боргових цінних паперів, облігацій, ф’ючерсів та опціонів або будь-якого іншого цінного папера, який визнаний, регулюється або щодо якого Сторонами здійснюється нагляд.

 

“Територія” означає країну, область або іншу територію, залежно від обставин, в межах якої Сторона має правові повноваження, владу та/чи юрисдикцію, надану законом.

 

 1. ПРИНЦИПИ

 

 • У цьому Меморандумі викладені наміри Сторін створити основу для взаємодопомоги та сприяти обміну інформацією між Сторонами з метою правозастосування та забезпечення дотримання виконання законів щодо цінних паперів та ф’ючерсів або нормативних вимог.

 

 • Метою цього Меморандуму є посилення захисту інвесторів і подальше сприяння цілісності ринків цінних паперів через забезпечення основи для співробітництва, підвищення взаєморозуміння, обміну інформацією та допомоги у проведенні перевірок в межах, дозволених законом та практикою Сторін.

 

 • З метою сприяння удосконалення нормативно-правової бази щодо цінних паперів SCA може за запитом проводити навчання або надавати технічну допомогу НКЦПФР або навпаки. У зв’язку з цим Сторони будуть надавати консультації одна одній для визначення і спрямування зусиль за умови наявності потенціалу та ресурсів за напрямами навчання та технічної допомоги для сприяння розвитку відповідних ринків капіталу.

 

 • Сторони будуть робити все можливе для того, щоб виконати умови цього Меморандуму. Цей Меморандум не накладає жодних додаткових зобов’язань для Сторін. Він не змінює і не скасовує дію національних законодавчих або нормативно-правових актів, які діють або застосовують до Сторін. Меморандум не вплине на будь-які домовленості, які зроблені або будуть зроблені в рамках інших міжнародних договорів між Сторонами.

 

 • Цей Меморандум не впливає на права жодної зі Сторін відповідно до її національного законодавства або будь-якої іншої угоди стосовно застосування дій інших, ніж ті, що зазначені в цьому документі, для отримання інформації, необхідної для забезпечення дотримання або впровадження національних законодавчих та нормативно-правових актів. Зокрема, даний Меморандум не впливає на права будь-якої зі Сторін надавати або отримувати інформацію чи документи від будь-яких інших осіб на добровільній основі відповідно до законодавства іншої Сторони на власній території.

 

 • Цей Меморандум не дає будь-якій іншій особі, прямо або опосередковано, окрім уповноважених осіб, право на отримання інформації. Жодна особа, крім Сторін, не може приховувати або виключати будь-яку інформацію, або перешкоджати виконанню запиту про допомогу, здійсненого відповідно до цього Меморандуму.

 

 • Під часпоточногонагляду та/або у разірозслідування і вмежах, що допускаютьсязаконом іпрактикою, кожна Сторонабуде докладати всірозумні зусиллядлянадання іншій Сторонібудь-якої інформаціїта документів, що знаходяться вархівах Запитуваної Сторони, і яка пов’язана зфактами, виявленими входіпоточногоконтролю, та/абоєосновою для перевірок.

 

 • Сторони визнають необхідність і бажання надання взаємної допомоги та здійснення обміну інформацією з метою допомоги одна одній в забезпеченні дотримання національного законодавства у їх відповідних країнах. Тим не менш, Запитувана Сторона може відмовити в запитуваній допомозі в рамках цього Меморандуму з таких причин:

 

 • якщо надання допомоги спричиняє порушеннядержавнихабо громадськихінтересів чи національного законодавства Запитуваної Сторони, або

 

 • якщо запит зроблений не у відповідності до цього Меморандуму.
 • якщокримінальнусправу вже булоініційовано вюрисдикціїЗапитуваної Сторони на підставі тих жефактів іпроти тихже осіб, або ж до тих самих осіб вже застосовувались штрафнісанкціїза тими ж звинуваченнямиз боку компетентнихорганівюрисдикції Запитуваної Сторони, якщо Запитуюча Сторона недоведе, що задоволення вимогабосанкції, які зазначені під час будь-якогосудового розгляду,ініційованого Запитуючою Стороною, не мають тієїж природиабо не дублюватимуть будь-яке задоволення вимог чи санкції, накладені в юрисдикціїЗапитуваної Сторони.

 

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

4.1. Згідно з вищезазначеним, сфера застосування цього Меморандуму включатиме наступне:

 

4.1.1. допомогу у виявленні та застосуванні заходів проти інсайдерських угод, маніпулювання на ринку та інших правопорушень під час здійснення діяльності з  цінними паперами щодо компаній, цінних паперів, ф’ючерсних контрактів, опціонів та інститутів спільного інвестування;

 

4.1.2. дотримання законів, правил і положень, що стосуються правочинів;  організації правочинів, управління та консультування з питань щодо цінних паперів, ф’ючерсних контрактів, опціонів і колективних інвестицій;

 

4.1.3. нагляд та моніторинг за фондовим ринком, кліринг та розрахункову діяльність, а також їхню відповідність законодавству;

 

4.1.4. забезпечення відповідності вимогам зареєстрованими особами і просування високих стандартів чесності та цілісності під час ведення бізнесу;

 

4.1.5. дотримання емітентами, торговцями цінними паперами та директорами, посадовими особами, акціонерами чи професійними консультантами компаній, які знаходяться в лістингу або подали заявку для включення до лістингу, на відповідному ринку цінних паперів Сторін,  будь-яких обов’язків за  відповідним законодавством, правилами і зобов’язаннями для здійснення повного, точного та своєчасного розкриття інформації, що стосується інвесторів;

 

4.1.6. забезпечення дотримання законів, правил і положень, пов’язаних з випуском, торгівлею, організацією операцій, управлінням та консультуванням з питань цінних паперів та інших інвестиційних продуктів;

 

4.1.7. інформацію про поглинання і злиття, а також

 

4.1.8. будь-які інші питання, які будуть узгоджуватись між Сторонами час від часу.

 

 

 

 

 1. ЗАПИТИ ПРО НАДАННЯ ДОПОМОГИ АБО ІНФОРМАЦІЇ

 

 • Цей Меморандумне впливає наможливість Сторін отримувати інформаціювід осібна добровільнійосновіза умови, що передбаченіпроцедури натериторіїкожної Сторонидля отриманнятакої інформації.

 

 • Запитипро наданняінформації чи іншоїдопомоги повинні бути здійснені у письмовійформіанглійською мовою і адресовані контактній особі Запитуваної Сторони, зазначеній у статті 13 цього Меморандуму. Утерміновихвипадкахзапити можуть здійснюватись у скороченій формі, після чого надається повний запит протягом5 (п’яти) робочих днів з дати надісланого скороченого запиту.

 

 • Запитипро наданняінформації повиннімістити:

 

 • описфактів, виявлених під час поточногонагляду та/або які є основою для перевірки, що є предметом запиту, і мету, з якою здійснюється запит про допомогу;

 

 • мету, з якою запитується інформація (включно з детальним описом правил та законів, яких стосується предмет запиту);

 

 • зв’язокміжзазначеним правилом чи законом і регулюючими функціями Запитуючої Сторони;

 

 • актуальність запиту про допомогу відповідно до вказаного правила чи закону;

 

 • кому в подальшому дане розкриття інформації, ймовірно, буденеобхідне, і в цьому контексті визначити мету такого розкриття;

 

 • будь-яку інформацію Запитуючої Сторони, яка може допомогти Запитуваній Стороні у визначенні фізичних або юридичних осіб, які, на думку Запитуючої Сторони, володіють інформацією або знають яким чином можна отримати таку інформацію;

 

 • бажаний період для отримання відповіді;

 

 • будь-які іншіпитання, передбаченізаконамита правиламина території Запитуваної Сторони.

 

 • Будь-який документабоінші матеріали, які були надані у відповідь на запит згідно з цим Меморандумом, мають бути повернені на запит в обсязі, дозволеному законодавством Запитуючої Сторони.

 

 • Кожен запитбудеоцінюватися Запитуваною Стороною в залежностівід конкретного випадку, щоб визначити, чи можна надати відповідну допомогу згідно з положеннями цього Меморандуму. У будь-якомувипадку, якщо запитне можна задовольнитиповністю, Запитувана Сторона розглядає можливість надання іншої допомоги, яку вона може здійснити в рамках, дозволених законодавствомЗапитуваної Сторони.

 

 • Під час вирішення питання стосовно прийняття або відхилення запиту Запитувана Сторона бере до уваги наступне:

 

 • питання, передбаченізаконамита правиламина території Запитуваної Сторони, і

 

 • чи включає в себе запит захист юрисдикції, яка не визнається на території Запитуваної Сторони, і

 

 • чи не буде надання запитуваної інформації суперечити національним і громадським інтересам.

 

 1. ВИКОНАННЯ ЗАПИТІВ

 

 • Доступ до інформації, що знаходиться у володінні Запитуваної Сторони, буде наданий на запит Запитуючої Сторони в межах, дозволених національним законодавством та внутрішньою політикою Запитуваної Сторони.

 

 • Якщо інше не передбачене Стороною, запити щодо інформації та документів, згідно з цим Меморандумом, повинні бути задоволені у відповідності до процедур юрисдикції Запитуваної Сторони особами, визначеними Запитуваною Стороною.

 

 • За надзвичайних обставин відповідь на запит про допомогу може бути здійснена телефоном або факсом, якщо такі зв’язки підтверджуються оригінальним, підписаним документом.

 

 1. ІНФОРМАЦІЯ, НАДАНА НА ДОБРОВІЛЬНІЙ ОСНОВІ

 

Якщо одна Сторона має інформацію, яка допоможе іншій Стороні у виконанні її регуляторних функцій, перша може надати таку інформацію або запевнити, що така інформація буде надана на добровільній основі, навіть якщо жодного запиту від Сторони не було зроблено. Умови цього Меморандуму будуть застосовуватись, якщо Сторона, яка надає інформацію, визнає, що дана інформація передається в рамках цього Меморандуму.

 

 1. ДОПУСТИМЕ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

 

 • Будь-яка допомога чи інформація буде надаватись Стороною тільки з метою надання допомоги іншій Стороні для виконання її регулюючих функцій. Будь-яка допомогаабо інформація, наданів рамках цього Меморандуму,повинні використовуватисяодержувачемтільки для:

 

 • цілей виконання своїх регуляторних функцій;

 

 • цілей, зазначених у запиті, у тому числі забезпечення дотримання або виконання законів чи правил Запитуючої Сторони, вказаних у запиті, шляхом ініціювання або надання допомоги при кримінальному провадженні, яке було розпочато внаслідок порушення таких правил або закону; або

 

 • проведенняабо сприянняв цивільній справі, розпочатій Сторонами або контролюючими органами на території Запитуючої Сторони під час вжиття регуляторних заходів, або введення регуляторних вимог у рамках, зазначених у статті 4 цього Меморандуму, внаслідок порушення правил або закону, вказаного у запиті.

 

 • У разі якщо Запитуюча Сторона має намір використовувати отриману інформацію для будь-яких інших цілей, крім зазначених у відповідності до умов підпункту 8.1 цієї статті, Запитуюча Сторона повинна перед використанням такої інформації отримати письмовий дозвіл Запитуваної Сторони.

 

 1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

 

 • Відомостіпро допомогуабо інформація, отримані відповідно до цьогоМеморандуму, не будуть розголошуватись третім особамбезпопередньої письмовоїзгоди Запитуваної Сторони. Кожна Сторона забезпечить та буде здійснювати заходи, необхідні для захисту конфіденційності такої інформації та допомоги.

 

 • Кожна Сторона буде дотримуватись конфіденційності у відповідності до вимог законодавства своєї держави щодо:

 

 • будь-якого запиту про інформацію, здійсненого відповідно до цього Меморандуму, або будь-якого питання, яке виникає під час здійснення співробітництва в рамках цього Меморандуму, включаючи консультації між Сторонами, та незапитуваної допомоги, крім тих випадків, коли таке розкриття є необхідним для виконання запиту або інша Сторона скасовує цей режим конфіденційності;

 

 • будь-якої інформації, отриманої відповідно до цього Меморандуму, крім тих випадків, коли вона розкривається для досягнення цілі, з якого вона запитувалась.

 

 • Запитуюча Сторона не розкриває внутрішні документи та інформацію, отриману відповідно до цього Меморандуму, крім випадків надання відповіді на правоохоронний запит. У випадку здійснення правоохоронного запиту Запитуюча Сторона повідомить Запитувану Сторону перед виконанням запиту та буде підтримувати таке юридичне виключення стосовно інформації, яка може бути доступною. Запитуюча Сторона докладатиме всі зусилля для захисту конфіденційності внутрішніх документів та інформації, отриманих відповідно до цього Меморандуму.

 

 • У разі якщо Запитуючій Стороні стає відомо, що стосовно інформації, переданої їй відповідно до цього Меморандуму, може діяти нормативна вимога про необхідність розкриття такої інформації, Запитуюча Сторона, в межах, дозволених її законодавством, інформує Запитувану Сторону про таку вимогу. Після цього Сторони проводять консультації про подальші дії.

 

 1. КОНСУЛЬТАЦІЇ

 

 • Сторони можуть консультувати одна одну на свій розсуд в будь-який час стосовно запиту або потенційного запиту.

 

 • Сторони можуть здійснювати консультації та переглядати положення цього Меморандуму у випадку значних змін в законодавстві, практиці, на ринку або ринкових умов, які впливають на реалізацію цього Меморандуму.

 

 • Сторони намагатимуться проводити щорічні зустрічі в місці, визначеному Сторонами, для оцінки та перегляду взаємодії та співпраці, здійсненої Сторонами відповідно до цього Меморандуму, та обговорення будь-яких поточних питань.

 

 

 

 

 

 

 1. ВИТРАТИ НА ПЕРЕВІРКИ ТА ДОПОМОГУ

 

Запитувана Сторона за умови погодження того, що допомога надаватиметься відповідно до цього Меморандуму, може потребувати від Запитуючої Сторони здійснення витрат. Такі витрати можуть, зокрема, вимагатись, коли витрати на виконання запиту є значними.

 

 1. СПІВПРАЦЯ ТА ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА

 

 • Сторони можуть надавати допомогу щодо питань, пов‘язаних зі співробітництвом, стосовно:

 

 • законодавства щодо фондових бірж та інших типів ринку;

 

 • огляду фондових бірж, здійснених регуляторними та іншими установами;

 

 • виявлення та запобігання маніпулюванням на ринку та торгівлі, які здійснюються на основі інсайдерської інформації;

 

 • запобігання і виявленняшахрайства та іншихзловживаньабонезаконної діяльностіузв’язку з пропозицією купівлі-продажу будь-якихціннихпаперів, ф’ючерсівабоопціонних контрактів.

 

 • Сторони усвідомлюють потребу в підвищенні важливості обміну технічною інформацією з метою кращого розуміння та регулювання фінансової системи ОАЕ та України. Така технічна допомога, зокрема, буде пов‘язана з регулюванням сфери колективного інвестування, інформації, яка розкривається публічними компаніями інвесторам, регулюванням ринків цінних паперів, ф‘ючерсів та опціонів. Така технічна допомога буде надаватися у таких формах:

 

 • навчальні візити: експерти кожної Сторони можуть проводити декілька днів в іншої Сторони у визначеному Сторонами місці. Такі навчальні візити дозволять працівникам отримати більш повне розуміння того, з якими проблемами стикається Сторона, що приймає. Більш того, вони спрямовані на налагодження зв‘язків між експертами двох Сторін з метою посилення діалогу та спільного обміну інформацією. Навчальні візити сприятимуть здійсненню допомоги в перегляді положень.

 

 • конференції: представники галузі відповідних ринків можуть бути запрошені під егідою однієї зі Сторін у визначене Сторонами місце. Ці конференції організовуються Стороною, що приймає, за погодженням з іншою Стороною і разом з представниками галузі юрисдикції Сторони, що приймає. Конференції будуть спрямовані на покращення розуміння та знань про системи регулювання одна одної. Конференції будуть відкриті для експертів та співробітників Сторін.

 

 • візитиделегацій: експерти таспівробітникиоднієї зі Сторінмають правобути запрошенііншою Стороною у визначене місце. Такі візити організовуються Стороною, яка запрошує, за узгодженням з іншою Стороною разом з представниками галузі приймаючої юрисдикції. Вони будуть спрямовані на покращення розуміння та знань про системи регулювання одна одної. Такі візити делегацій будуть відкриті для представників галузі.

 

 

 1. КОНТАКТНІ ОСОБИ

 

Будь-яка взаємодія між Сторонами здійснюватиметься через контактних осіб, зазначених в Додатку А, якщо не визначено інше. До Додатку А можуть вноситись зміни без потреби перепідписання Меморандуму. Положення про конфіденційність залишається чинним після припинення дії цього Меморандуму.

 

 

 1. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ

 

Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання.

 

 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ

 

Цей Меморандум залишається чинним протягом тридцяти (30) днів після направлення однією зі Сторін дипломатичними шляхами письмового повідомлення іншій Стороні про свій намір припинити дію цього Меморандуму. Цей Меморандум застосовується до всіх запитів про допомогу, здійснених до дати припинення дії цього Меморандуму. Проте положення про конфіденційність, яке передбачене статтею 9 цього Меморандуму, залишається чинним навіть після припинення дії цього Меморандуму, це ж стосується і всіх правомірних наслідків.

 

 1. ПІДПИСАННЯ МЕМОРАНДУМУ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ

 

Учинено у двох примірниках, кожний арабською, українською, та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цього Меморандуму переважну силу матиме текст англійською мовою.

 

Підписано          /         / 2014.

 

 

 

 

УПРАВЛІННЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ТОВАРІВ ОБ’ЄДНАНИХ АРАБСЬКИХ ЕМІРАТІВ

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
 

 

 

 

 

Х. Е. Абдула С. Аль Туріфі

Головний виконавчий директор

 

 

 

Дмитро Тевелєв

Голова

 

 

КОНТАКТИ
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку