Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Title Сторинка документу

Меморандум про взаєморозуміння між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України та Державною службою регулювання та нагляду за фінансовим ринком при Уряді Киргизької Республіки

Загальна інформація про документ

Від:
05.10.2012
Тема:
Категорія:
Статус:
Чинний
Видавець:
НКЦПФР
Проект регуляторного акту:
Дата вступу в силу:
05.10.2012

Змiст документу

https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2017/04/Меморандум-між-Україною-та-Киргизькою-Республікою.pdf

Меморандум про співробітництво між Державною службою регулювання та нагляду за фінансовим ринком при Уряді Киргизької Республіки та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України

           Державна служба з регулювання та нагляду за фінансовим ринком Киргизької Республіки і Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України (далі – Сторони), беручи до уваги необхідність зміцнення взаємного співробітництва, надання допомоги та обміну інформацією для більш цілеспрямованого виконання завдань, визначених Меморандумом про співробітництво, далі – Меморандум, а також у зв’язку із зростанням значення і розширенням діяльності фінансових структур та інвесторів на міжнародних ринках цінних паперів, домовились про таке:

  1. I. Мета

 1.1 Цей Меморандум встановлює наміри Сторін визначити рамки взаємної допомоги і забезпечити ефективний обмін інформацією між відомствами з метою дотримання законів і положень в межах своєї компетенції.

1.2 Сторони домовилися визначити існуючу ситуацію і вивчити можливість співробітництва з питань випуску та обігу цінних паперів емітентів двох країн на фондових ринках обох країн. З цією метою Сторони домовилися за запитом надавати необхідну інформацію стосовно розміщення та обігу цінних паперів іноземних емітентів на фондовому ринку. При прийнятті рішення про виведення цінних паперів емітентів однієї зі Сторін на фондовий ринок іншої Сторони, ця Сторона надасть методологічну, інформаційну та іншу допомогу в рамках законодавства щодо розміщення цінних паперів на фондовому ринку.

1.3 Цей Меморандум буде слугуватиме підвищенню ефективності і зміцненню фінансової стабільності учасників на ринку цінних паперів шляхом вдосконалення регулювання фінансового ринку, посилення нагляду за міжнародними операціями та створення середовища, що сприяє недопущенню шахрайських та інших видів діяльності, заборонених в Україні та Киргизькій Республіці.

1.4 Цей Меморандум не змінює і не скасовує дію національних законодавчих актів, які діють або застосовуються державами.

1.5 Положення цього Меморандуму не надають будь-якій третій особі права, прямого або непрямого, на отримання, відмову від надання або приховування інформації, а також на вимогу виконання запиту про надання допомоги відповідно, до цього Меморандуму.

1.6 Сторони будуть вживати всі можливі зусилля для того, щоб надавати один одному інформацію, якою вони володіють, і яка може призвести до виявлення порушення чи загрози порушення законів чи нормативних актів у відповідній юрисдикції.

Визначення

 – «Запитувана Сторона» – Сторона, якій передається інформаційний запит про отримання допомоги, відповідно до цього Меморандуму;

– «Запитуюча Сторона» – Сторона, яка здійснює запит про отримання допомоги відповідно до цього Меморандуму;

– «Скорочена форма запиту» – це документ, складений Запитуючою Стороною з метою отримання певної інформації і який надається по факсу або електронною поштою Запитуваній Стороні. Скорочена форма містить неповну інформацію, зазначену в пункті 3.2 цього Меморандуму;

– «Повна форма запиту» – це документ, складений Запитуючою Стороною з метою отримання певної інформації і який надається шляхом особистого вручення або надсилається поштою. Повна форма містить інформацію, яка вказана в пункті 3.2 цього Меморандуму.

IІI. Здійснення інформаційних запитів

 3.1 Запити на отримання інформації повинні подаватися в письмовому
вигляді. Терміновий запит про надання допомоги і відповідь на такий запит можна здійснювати на основі спрощених процедур або за допомогою інших, ніж листування, видів зв’язку (електронна пошта, факс), але повна форма запиту повинна бути надана протягом 10-ти робочих днів з моменту одержання скороченої форми.

3.2 У запиті необхідно вказати наступне:

– загальний опис змісту запиту і мету надання допомоги або інформації;

– загальний опис допомоги або інформації, яку необхідно надати;

– опис правопорушення чи передумови до правопорушення, які є підставою для запиту;

– норми законодавства держави Запитуючої Сторони, що мають відношення до справи, яка є підставою для запиту;

– необхідний час, протягом якого бажано направити відповідь.

3.3 Запитувана Сторона може на свій розсуд задовольнити, частково задовольнити або відхилити запит.

3.4 Вирішуючи питання про задоволення або відхилення запиту, Запитувана Сторона повинна врахувати наступне:

– чи є зв’язок між порушеннями законів або правил регулювання, зазначених у запиті, з подібними порушеннями в державі Запитуваної Сторони;

– чи стосується запит нормативно-правових актів, які суперечать законодавству Запитуваної Сторони;

– чи не порушує надання знайденої інформації суспільних інтересів держави, до якої направляється запит.

IV. Використання інформації

4.1 Запитуюча Сторона може використовувати отриману інформацію лише в межах повноважень і для цілей та з метою, для яких така інформація була надана Запитуваною Стороною.

 V. Конфіденційний характер запиту і наданої інформації

5.1 Кожна зі Сторін зобов’язана дотримуватись конфіденційності інформації відповідно до законодавства держав Сторін. Крім того, повинна дотримуватись конфіденційність при використанні інформації з обмеженим доступом, отриманої під час спільних консультацій.

5.2 Без отримання попереднього дозволу Запитуваної Сторони, запитуюча Сторона не має права повідомляти будь-якій третій стороні про зміст інформації, отриманої на підставі цього Меморандуму.

 VІ. Консультації

6.1 Сторони можуть проводити спільні консультації у будь-який час згідно з запитом або запитом-пропозицією.

6.2 Сторони будуть співпрацювати шляхом проведення стажувань та обміну досвідом.

6.3 Спори щодо тлумачення або застосування положень цього Меморандуму вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

 VIІ. Контактні особи

 7.1 Будь-яка взаємодія між Сторонами буде здійснюватися через контактні особи.

7.2 Для цілей цієї статті Сторони призначають компетентні структурні підрозділи, про що письмово повідомляють одна одну по узгодженим каналам зв’язку. У разі зміни структурного підрозділу однієї Сторони, вона негайно інформує про це іншу Сторону.

7.3 Адреси контактних осіб вказані в додатку до цього Меморандуму. Контактні особи можуть бути змінені письмовим повідомленням кожної зі Сторін.

 VIIІ. Внесення змін

8.1 Сторони, за взаємною згодою, можуть вносити зміни та доповнення до Меморандуму. Всі зміни та доповнення до цього Меморандуму оформлюються окремими протоколами, укладеними в письмовій формі та підписаним Сторонами цього Меморандуму. Ці Протоколи становлять невід’ємну частину Меморандуму.

 IX. Набрання чинності та термін дії

9.1 Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання Сторонами та укладається на невизначений строк.

9.2 У разі, якщо одна зі Сторін повідомляє іншу Сторону письмово про намір припинити дію цього Меморандуму, Меморандум припиняється через 30 днів з моменту письмового повідомлення, але залишається чинним щодо всіх запитів, здійснених до дати повідомлення, до тих пір, поки Запитуюча Сторона не закінчить опрацювання за запитом.

9.3. Сторони погоджуються з тим, що даний Меморандум не є виключним переліком сфер можливого співробітництва, та в майбутньому до нього можуть бути внесені зміни та доповнення. Внесення таких змін буде сприяти досягненню загальних цілей партнерства двох Сторін

Учинено в м. Бішкек «05» жовтня 2012 українською та російською мовами в двох примірниках. У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні та застосуванні цього Меморандуму, текст російською мовою матиме переважну силу.

 

Державну службу з регулювання та нагляду за фінансовим ринком Киргизької Республіки

при Уряді Киргизької Республіки

За

Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку України За

 

 

 

__________________________

 

 

___________________________

 

Ю.Тойчубеков

Голова

Державної служби з регулювання та нагляду за фінансовим ринком Киргизької Республіки при Уряді Киргизької Республіки

 

 

Д.Тевелєв

Голова

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України

 

 

 

КОНТАКТИ
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку