Меморандум про взаєморозуміння та обмін інформацією між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України та Державним комітетом з цінних паперів Республіки Азербайджан

Загальна інформація про документ

Дата затвердження:
06.09.2013
Тема:
Міжнародне співробітництво
Категорія:
Меморандум
Статус:
Чинний
Видавець:
НКЦПФР
Дата вступу в силу:
26.11.2013

Змiст документу

МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ
ТА ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ
МІЖ
НАЦІОНАЛЬНОЮ КОМІСІЄЮ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА
ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
ТА ДЕРЖАВНИМ КОМІТЕТОМ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
РЕСПУБЛІКИ АЗЕРБАЙДЖАН

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України та Державний комітет з цінних паперів Республіки Азербайджан, враховуючи активізацію міжнародної діяльності на фінансових ринках і необхідності між відповідними регуляторними Установами, домовились про наступне:

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення

Для цілей даного Меморандуму про взаєморозуміння (далі – Меморандум):
• “Сторони” – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України та Державний комітет з цінних паперів Республіки Азербайджан;
• “Запитувана Сторона” – Сторона, якій передається інформаційний запит про отримання допомоги відповідно до цього Меморандуму
• “Запитуюча сторона” – Сторона, яка здійснює запит про отримання допомоги відповідно до цього Меморандуму
• “Національне законодавство” – законодавча база, відповідно до якої здійснюється регулювання ринків цінних паперів в Україні та Республіці Азербайджан;

Стаття 2. Принципи

1. Метою цього Меморандуму є захист інвесторів, а також сприяння подальшому розвитку та цілісності фінансових ринків шляхом розробки плану співробітництва, поглиблення процесу взаєморозуміння та обміну регуляторною та технічною інформацією та допомогою в проведенні розслідувань правопорушень на ринку цінних паперів.
2. Меморандум не створює жодних зобов‘язань стосовно третіх сторін та не впливає на права та обов‘язки держав Сторін відповідно до інших міжнародних угод, учасниками яких є держави Сторін.
3. Виконання положень даного Меморандуму має здійснюватись у відповідності до національного законодавства відповідної держави Сторони та у межах відповідних інформаційних ресурсів Сторін. Виконання положень даного Меморандуму не має суперечити державним інтересам Запитуваної Сторони.
4. В межах, дозволених національним законодавством України та Республіки Азербайджан, Сторони докладатимуть зусиль для надання відповідної інформації про підозру в правопорушенні або можливому правопорушенні на національного законодавства в юрисдикції іншої Сторони.
5. Сторони докладатимуть зусиль для надання одна одній інформації, навіть, якщо запитувана інформація не є предметом підозри в правопорушенні або можливому правопорушенні національного законодавства юрисдикції іншої Сторони. Такий тип запитів здійснюється з метою виконання обов‘язків Запитуючої Сторони відповідно до національного законодавства та забезпечення розвитку та підтримки відкритого, справедливого та ефективного ринку.
6. Кожна Сторона повинна бути чутливою до подій в своїй юрисдикції, які можуть негативно вплинути на Регульовані ринки іншої юрисдикції, і розглядати доцільність повідомлення про таку подію відповідну Сторону.

РОЗДІЛ II. ВЗАЄМНА ДОПОМОГА

Стаття 3. Обсяг

1. В межах, дозволених національним законодавством, Сторони надають одна одній повну взаємну допомогу відповідно до положень даного Меморандуму. Така допомога надається для забезпечення дотримання національного законодавства стосовно фінансових ринків.
2. Сторони надають одна одній взаємну допомогу та здійснюють обмін інформацією у відповідь на запити під час виконання своїх функцій стосовно наступних питань:
(a) Незаконне використання інсайдерської інформації, маніпулювання на ринку та інші шахрайські, обманні та маніпулятивні практики стосовно фінансових інструментів;
(b) Забезпечення дотримання національного законодавства стосовно випуску, операцій, управління та реклами цінних паперів;
(c) Оцінка відповідності фізичних та юридичних осіб, які здійснюють діяльність з надання інвестиційних послуг, та забезпечення дотримання стандартів чесної торгівлі під час здійснення такої діяльності;
(d) Обов‘язки щодо розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Стаття 4. Запити

1. Запити в межах даного Меморандуму виконуються англійською мовою на ім‘я контактної особи Запитуваної Сторони шляхом обміну листами.
2. Допомога, яка надається в межах даного Меморандуму має включати, але не обмежуватись:
(a) наданням доступу до інформації, які зберігається в архівах Запитуваної Сторони;
(b) проведенням перевірок на відповідність фінансових посередників та фінансових ринків.
3. З метою полегшення надання допомоги Запитуюча Сторона має зазначити наступне в запиті:
(a) запитувану інформацію (включаючи ідентифікаційні дані юридичної особи, специфічні питання та інше);
(b) мета запиту інформації (порушення законів, правил та положень, включаючи деталі непідтверджених порушень національного законодавства);
(c) опис дій або підозрілих дій, які стали причиною здійснення запиту;
(d) інформацію про осіб, які можуть мати інформацію або документи або інформацію про місце, де можна отримати запитувану інформацію;
(e) зв‘язок між законодавством та регуляторними функціями Запитуючої Сторони;
(f) відповідність запитуваної інформації ;
(g) інформацію про осіб або установи, які вірогідно мають розкривати інформацію, та підстави для такого розкриття;
(h) терміновість запиту та термін надання запитуваної допомоги.
4. Крім цього Сторони надають допомогу одна одній у випадках, які не стосуються порушень в своїх юрисдикціях.

Стаття 5. Виконання Запитів

1. Запитувана Сторона докладає всіх зусиль для отримання інформації необхідної для виконання запитів.
2. В межах національного законодавства Запитувана Сторона має здійснювати перевірки записів фінансових посередників або їхніх зберігачів або агентів в своїй юрисдикції.
3. Для того, щоб уникнути непотрібних затримок, Запитувана Сторона може передати частину запитуваної інформації та консультацій щодо відповідної процедури.
4. У випадках, коли Запитувана Сторона не задоволена наданою інформацією, додаткова інформація може запитуватись Запитуючою Стороною з вказівками на питання, які необхідно пояснити.
5. Кожен запит повинен бути оцінений залежно від конкретного випадку Запитуваною Стороною, щоб визначити, чи інформація надана у відповідності до умов цього Меморандуму. Якщо запит не може бути виконаний повністю, Запитувана Сторона розглядає можливість надання іншої відповідної інформації.
6. При прийнятті рішення щодо прийняття або відхилення запиту Запитувана Сторона повинна враховувати:
(a) питання, зазначені в національному законодавстві Запитуваної Сторони;
(b) наявність еквівалентної допомоги від держави Запитуючої Сторони;
(c) чи містить подоження юрисдикції, що не визнається Запитуваною Стороною;
(d) чи не суперечить надання допомоги суспільним інтересам;
(e) чи надана інформація може негативно позначитись на суверенітеті, безпеці або громадському спокої Запитуваної Сторони;
(f) чи вже розпочато судовий розгляд у зв’язку з відповідними фактами щодо осіб, про яких іде мова, і чи буде таким чином прийняте остаточне рішення.
Якщо Запитувана Сторона вважає, що запит був наданий не у відповідності з цим Меморандумом з урахуванням вищевикладених критеріїв, вона не пізніше, ніж протягом 15 робочих днів, повідомляє Запитуючу Сторону про причини відхилення запиту.
7. Будь-який документ або інші матеріали, які надаються у відповідь на запит у межах цього Меморандуму, і всі його копії мають бути повернені за запитом.

РОЗДІЛ ІІІ. ІНШІ ПИТАННЯ ЩОДО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБМІНУ

Стаття 6. Конфіденційність та допустимість використання
наданої інформації

1. Сторони надаватимуть допомогу та інформацію у межах цього Меморандуму з метою сприяння одна одній у виконанні своїх регулюючих функцій. У межах, встановлених законом, кожна Сторона зберігає в таємниці:
(a) Будь-який запит про надання інформації в межах цього Меморандуму;
(b) Будь-які питання, що виникають під час виконання запиту;
(c) Будь-яку інформацію, надану в межах цього Меморандуму.
2. Така допомога та інформація не підлягає розголошенню Запитуючою Стороною третім особам без попередньої письмової згоди Запитуваної Сторони.
3. Інформація, надана в межах цього Меморандуму, буде використовуватися виключно в цілях, зазначених у запиті про допомогу, і в забезпеченні дотримання або застосування положень національного законодавства, зазначених у запиті. Вона повинна допомогти у виконанні наступних завдань:
а) нагляд за ринком;
b) проведення будь-яких досліджень щодо загальних обов’язків, які стосуються порушення національного законодавства, зазначеного у запиті;
c) цивільне або адміністративне провадження, що стосується питань, зазначених у Статті 3.2;
d) розробка звіту для Сторонам, які відповідають за кримінальний процес.
4. Якщо Запитуюча Сторона має намір використовувати інформацію, надану в межах цього Меморандуму, в інших цілях, ніж ті, що викладені вище у пункті 3, Запитуюча Сторона повинна отримати попередню письмову згоду Запитуваної Сторони. Якщо Запитувана Сторона погоджується на використання інформації для інших заявлених цілей, вона може встановити певні умови. Якщо Запитувана Сторона заперечує використання інформації для інших заявлених цілей, Сторони будуть консультуватися одна з одною про причини відмови і можливі умови для використання інформації за призначенням.

Стаття 7. Консультація

1. Сторони повинні здійснювати роботу щодо даного Меморандуму під постійним контролем і консультуватись одна з одною з метою поліпшення його роботи та вирішення будь-яких питань, які можуть виникнути. Зокрема, Сторони повинні консультуватись у разі відмови однієї із Сторін виконати запит, здійснений іншою Стороною відповідно до даного Меморандуму.
2. Сторони можуть провести неофіційні консультації в будь-який момент щодо клопотання або пропонованих запитів або будь-якої іншої інформації, наданої відповідно до ст. 4.1 та 4.2 цього Меморандуму. Додаткова інформація може вимагатись, якщо необхідне більш детальне пояснення.
3. Сторони можуть звернутися і переглянути умови даного Меморандуму у разі істотних змін в національному законодавстві, які впливають на роботу цього Меморандуму.

Стаття 8. Контактні особи

Усі зв’язки між Сторонами здійснюються через контактних осіб, якщо не визначено інше.

Стаття 9. Інші міжнародні зобов’язання

Положення цього Меморандуму не зачіпають прав і зобов’язань Сторін, що випливають з інших міжнародних договорів, учасниками яких вони є.

Стаття 10. Доповнення та поправки

Будь-які зміни і доповнення можуть бути внесені до цього Меморандуму за взаємною згодою Сторін. Такі доповнення та зміни повинні бути зроблені у вигляді окремих протоколів, які є невід’ємною частиною цього Меморандуму і набирають чинності відповідно до процедури, викладеної у Статті 11.

Стаття 11. Набуття чинності та припинення дії

1. Цей Меморандум набуває чинності з дати отримання Сторонами останнього письмового повідомлення по дипломатичних каналах, які підтверджують виконання ними відповідних внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності цього Меморандуму. Цей Меморандум укладається на невизначений термін і залишається в силі, якщо жодна із Сторін не пізніше ніж за шість місяців не повідомить іншу Сторону у письмовій формі по дипломатичних каналах про свій намір припинити дію цього Меморандуму. У разі такого повідомлення однією зі Сторін, всі запити, які були зроблені до дати припинення дії Меморандуму, продовжують свою дію. Положення, що стосуються конфіденційності залишаються після цього в силі.
2. Підписано в м.Баку 6 вересня 2013 року у двох примірниках, кожен українською, азербайджанською та англійською мовами. Причому всі тексти мають однакову силу. У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні статей цього Меморандуму, текст англійською мовою має переважну силу.

ЗА НАЦІОНАЛЬНУ КОМІСІЮ
З ЦІННИХ
ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО
РИНКУ УКРАЇНИ

____________________________________

ТЕВЕЛЄВ Д.М.
ГОЛОВА

 

ЗА ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ З
ЦІННИХ ПАПЕРІВ
РЕСПУБЛІКИ АЗЕРБАЙДЖАН

_______________________________

АСЛАНЛИ Р.Д.
ГОЛОВА

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами