Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Title Сторинка документу

Інформація про здійснення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку державної регуляторної політики у 2017 році

Загальна інформація про документ

Від:
18.01.2018
Тема:
Регуляторна діяльність
Категорія:
Інформація
Статус:
До відома
Видавець:
НКЦПФР
Проект регуляторного акту:
Дата вступу в силу:
18.01.2018

Змiст документу

https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/01/Інформація_за_2017.doc

Інформація про здійснення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку державної регуляторної політики у 2017 році

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) у   2017 році здійснювала державну регуляторну діяльність у відповідності до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Протягом 2017 року державна регуляторна діяльність Комісії спрямовувалася на підготовку, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів.

При здійсненні державної регуляторної політики Комісія дотримується принципів прозорості та врахування громадської думки, відкритості для фізичних осіб, юридичних осіб та їх об’єднань, послідовності регуляторної діяльності.

Вдосконалення державного регулювання у сфері фондового ринку, реалізація єдиної державної політики з питань емісії та обігу цінних паперів та похідних (деривативів), захист прав інвесторів та інших учасників ринку цінних паперів шляхом розробки та прийняття регуляторних актів, здійснення аналізу їх регуляторного впливу, відстеження результативності регуляторних актів та забезпечення відкритості цих процедур – забезпечують підвищення ефективності регулювання та якості регуляторних актів.

У 2017 році Комісією здійснювалась розробка 28 регуляторних актів (Інформація стосовно нормативно-правових регуляторних актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, розроблених у 2017 році – додаток № 1).

Зазначені регуляторні акти на даний час перебувають у відповідних стадіях проходження процедури розробки у відповідності до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а саме:

– оприлюднено відповідно до чинного законодавства – 8;

– направлено до Міністерства юстиції України для державної реєстрації – 3;

– зареєстровано у Міністерстві юстиції України – 13;

– розробка регуляторного акта втратила актуальність – 3;

– здійснюється доопрацювання – 1.

З метою забезпечення реалізації Законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» від 23 березня 2017 року № 1983 – VIII, «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами – підприємцями» від 23 березня 2017 року  №  1982 – VIII, «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 26 листопада 2015 року № 835-VIII, та інших Законів України Комісією здійснювалась робота з приведення у відповідність до законодавства нормативно-правових актів Комісії, які регулюють діяльність учасників фондового ринку.

Також Комісією продовжувалась робота з удосконалення  нормативно-правових актів Комісії, які регулюють діяльність учасників фондового ринку, з метою реалізації повноважень, наданих Законами України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про депозитарну систему України», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та інших законів України.

Основними  завданнями, на  виконання  яких  концентрувалася  робота  Комісії з розробки регуляторних актів, які регулюють діяльність учасників фондового ринку, є:

– удосконалення та приведення нормативно-правових актів Комісії у відповідність до Законів України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами – підприємцями» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах»;

– реалізація повноважень, визначених Законами України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;

– удосконалення процедури та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку;

– підвищення якості контролю за ціноутворенням на фондових біржах, створення механізму торгівлі неліквідними цінними паперами на організованому ринку, встановлення заходів, що зменшують коливання ціни державних облігацій України на фондових біржах;

– удосконалення системи розкриття учасниками ринків капіталу фінансової інформації та інформації про аудиторські висновки (звіти) щодо фінансової звітності;

– удосконалення діяльності уповноважених рейтингових агентств в частині впровадження ними внутрішніх процедур, якими запроваджується механізм виявлення та усунення конфліктів інтересів, які можуть впливати на роботу та висновки його рейтингових аналітиків.

 

Так, протягом 2017 року з метою приведення нормативно – правових актів Комісії у відповідність до Закону України від 26 листопада 2015 року  № 835 – VIII «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Закону України від 23 березня 2017 року  № 1982-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами – підприємцями», а також удосконалення нормативно-правових актів Комісії, які регулюють діяльність учасників фондового ринку, Комісією прийняті наступні рішення:

– рішення  Комісії від 26.09.2017 №713 «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)»;

– рішення Комісії від 05.10.2017 №739 «Про внесення змін до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування»;

– рішення Комісії від 14.09.2017 № 691 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо застосування печаток»;

– рішення Комісії від 28.09.2017 № 718 «Про внесення змін до деяких нормативно – правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;

– рішення Комісії від 22.06.2017 № 460 «Про внесення змін до деяких нормативно – правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;

– рішення Комісії від 14.07.2017 № 520 «Про внесення змін до Порядку реалізації на фондовій біржі цінних паперів, на які звернено стягнення»;

– рішення Комісії від 14.07.2017 №521 «Про затвердження Змін до Порядку погодження кандидатур керівників фондових бірж і вимоги до таких керівників під час їх перебування на посаді»;

– рішення Комісії від 14.07.2017 №522 «Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 травня 2013 року №817»;

– рішення Комісії від 10.08.2017 №583 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів»;

– рішення Комісії від 07.11.2017 № 786 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;

– рішення Комісії від 13.04.2017 № 235 «Про внесення змін до Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

– рішення Комісії від 10.08.2017 №606 «Про внесення змін до Правил визначення уповноваженим рейтинговим агентством рейтингової оцінки за Національною рейтинговою шкалою»;

– рішення Комісії від 28.11.2017 №843 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Комісії щодо використання печаток», яким передбачено внесення змін до низки нормативно-правових актів Комісії з метою їх приведення у відповідність до Закону України від 23 березня 2017 № 1982- VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами підприємцями».

 

Прийняття зазначених регуляторних актів сприятиме підтримці розвитку професійних учасників фондового ринку шляхом:

спрощення порядку використання печаток у господарській діяльності та виключення необхідності проставлення відбитку печатки на документах, які подаються до Комісії;

зменшення ризиків отримання ліцензії на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку фінансово нестійкими та недобросовісними особами шляхом удосконалення вимог до фінансового стану заявників на отримання ліцензії та ділової репутації їх керівників;

забезпечення обов’язку відповідності фінансової звітності професійних учасників фондового ринку вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності;

удосконалення вимог до керівника ліцензіата, шляхом зобов’язання такого керівника мати сертифікат на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку та стаж роботи на керівних посадах на фондовому ринку не менше одного року;

встановлення порядку дій ліцензіата, у разі зменшення кількості сертифікованих фахівців, пов’язаного із введенням тимчасової адміністрації;

запровадження обов’язку відповідності фінансової звітності ліцензіата вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності;

запровадження обов’язку підтвердження аудитором (аудиторською фірмою) річної фінансової звітності ліцензіата.

 

Рішення Комісії від 26.09.2017 №713 «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20.10.2017 за № 1283/31151, передбачає внесення змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) в частині:

удосконалення вимог до фінансового стану заявників на отримання ліцензії на право здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), у тому числі запровадження чітких критеріїв оцінювання фінансового стану заявників;

підвищення вимог до керівників ліцензіатів в частині ділової репутації, а також стажу роботи на фондовому ринку;

запровадження обов’язку відповідності фінансової звітності ліцензіата вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності;

доповнення нормою щодо обов’язкового перебування аудиторської фірми на період проведення перевірки річної фінансової звітності ліцензіата, в реєстрі аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, що ведеться Комісією;

встановлення вимог до наявності власних коштів у достатньому обсязі для забезпечення сталої діяльності професійного учасника та його платоспроможності з моменту отримання ним ліцензії;

запровадження вимог щодо бездоганності ділової репутації заявника на отримання ліцензії на право здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) та визначення ознак, які свідчать про відсутність у заявника бездоганної ділової репутації;

запровадження вимог щодо прозорості ланцюга структури власності ліцензіата;

удосконалення порядку погодження кандидатур керівників фондових бірж і вимог до таких керівників під час їх перебування на посаді.

 

Рішення Комісії від 05.10.2017 №739 «Про внесення змін до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 26.10.2017 за № 1312/31180, передбачає внесення змін до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування. Зокрема, даний регуляторний акт передбачає:

можливість доопрацювання звітів про досягнення мінімального обсягу активів пайового фонду та їх повторного подання без ліквідації фондів;

забезпечення обов’язку відповідності фінансової звітності компанії з управління активами інститутів спільного інвестування вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Рішення Комісії від 14.09.2017 № 691 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо застосування печаток», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11.10.2017 за № 1249/31117, передбачає внесення змін до низки нормативно-правових актів Комісії в частині виключення необхідності проставлення відбитку печатки на документах, які подаються до Комісії.

Рішення Комісії від 28.09.2017 № 718 «Про внесення змін до деяких нормативно – правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 25.10.2017 за № 1307/31175, передбачає внесення змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності та клірингової діяльності, а також до Порядку та умов надання статусу Центрального депозитарію цінних паперів з метою:

виключення необхідності проставлення відбитку печатки на документах, які подаються до Комісії;

забезпечення обов’язку відповідності фінансової звітності професійних учасників фондового ринку, які  отримали ліцензію на здійснення депозитарної діяльності та/або клірингової діяльності вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності;

запровадження вимог щодо прозорості ланцюга структури власності ліцензіата.

Рішення Комісії від 22.06.2017 № 460 «Про внесення змін до деяких нормативно – правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20.07.2017 за № 882/30750, передбачає внесення змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, а також до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в частині зобов’язання торговця цінними паперами  у разі проведення операцій з цінними паперами, за якими у торговця виникає підозра маніпулювання цінами на фондовому ринку або укладання “підозрілого” договору клієнтом та/або контрагентом, повідомляти про це Комісію у складі нерегулярних адміністративних даних.

Рішення Комісії від 14.07.2017 № 520 «Про внесення змін до Порядку реалізації на фондовій біржі цінних паперів, на які звернено стягнення», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14.08.2017 за №991/30859, передбачає приведення зазначеного Порядку у відповідність до Закону України «Про виконавче провадження» в частині поширення його дії на приватних виконавців та узгодження передбаченої ним процедури реалізації на фондовій біржі цінних паперів, на які звернено стягнення.

Рішення Комісії від 14.07.2017 №521 «Про затвердження Змін до Порядку погодження кандидатур керівників фондових бірж і вимоги до таких керівників під час їх перебування на посаді», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14.08.2017 за №992/30860, передбачає посилення вимог до ділової репутації кандидата на посаду керівника фондової біржі (стосовно стажу роботи як керівної посадової особи на фондовому ринку, а також щодо попередньої діяльності кандидата на фінансовому ринку), виключення необхідності проставлення відбитку печатки на документах, які подаються до Комісії.

Рішення Комісії від 14.07.2017 №522 «Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 травня 2013 року №817», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14.08.2017 за № 993/30861, передбачає внесення змін до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) в частині:

врегулювання процедури та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку;

уточнення переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії, підстави для відмови у її видачі;

удосконалення вимог, необхідних для отримання ліцензії, зокрема, щодо фінансового стану та ділової репутації заявників;

запровадження вимог щодо прозорості ланцюга структури власності ліцензіата.

Рішення Комісії від 10.08.2017 №583 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 31.08.2017 за № 1071/30939, передбачає внесення змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами та до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку. Основними цілями прийняття регуляторного акта є:

удосконалення вимог до керівника ліцензіата, шляхом зобов’язання такого керівника мати сертифікат на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку та стаж роботи на керівних посадах на фондовому ринку не менше одного року;

встановлення порядку дій ліцензіата, у разі зменшення кількості сертифікованих фахівців, пов’язаного із введенням тимчасової адміністрації;

розширення компетенції підрозділу (працівника) ліцензіата, який забезпечує роботу системи управління ризиками, зокрема надання можливості  такому підрозділу (працівнику) ліцензіата при виявленні, оцінюванні та контролю рівнів ризиків професійної діяльності встановлювати ступені ризику для емітентів цінними паперами, та здійснювати аналіз діяльності та фінансових показників емітента, з цінними паперами якого укладається договір, використовуючи загальнодоступні публічні джерела інформації;

запровадження обов’язку відповідності фінансової звітності ліцензіата вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності;

запровадження обов’язку підтвердження аудитором (аудиторською фірмою) річної фінансової звітності ліцензіата.

Рішення Комісії від 07.11.2017 № 786 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 01.12.2017 за № 1458/31326, передбачає удосконалення діючої система розкриття учасниками ринків капіталу фінансової інформації та інформації про аудиторські висновки (звіти) щодо фінансової звітності.

Рішення Комісії від 13.04.2017 № 235 «Про внесення змін до Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 12.05.2017 за № 600/30468, передбачає приведення зазначеного Порядку у відповідність до Закону України від 26 листопада 2015 року N 835-VIII «Про внесення змін до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

Рішення Комісії від 10.08.2017 № 606 «Про внесення змін до Правил визначення уповноваженим рейтинговим агентством рейтингової оцінки за Національною рейтинговою шкалою», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 04.09.2017 за № 1086/30954, передбачає внесення змін до зазначеного Порядку з метою удосконалення діяльності уповноважених рейтингових агентств шляхом впровадження ними внутрішніх процедур, якими запроваджується механізм виявлення та усунення конфліктів інтересів, які можуть впливати на роботу та висновки його рейтингових аналітиків.

Рішення Комісії від 28.11.2017 №843 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Комісії щодо використання печаток», яким передбачено внесення змін до низки нормативно-правових актів Комісії з метою їх приведення у відповідність до Закону України від 23 березня 2017 № 1982- VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами підприємцями»

До Міністерства юстиції України для державної реєстрації направлено 3 рішення Комісії, а саме:

– рішення Комісії від 19.12.2017 № 904 «Про затвердження Порядку нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств», яким визначено підстави, необхідні для прийняття обґрунтованого рішення про призначення представників Комісії для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, визначено питання, які перевіряються представниками Комісії під час нагляду, врегульовано порядок отримання та розгляду скарг з приводу проведення нагляду за реєстрацією акціонерів;

– рішення Комісії від 07.12.2017 №871 «Про внесення змін до Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України», яким передбачено спрощення процедури допуску цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України;

– рішення Комісії від 07.12.2017 №870 «Про внесення змін до Переліку іноземних фондових бірж, на яких мають бути допущені до обігу цінні папери іноземних емітентів, що мають намір отримати допуск до обігу цінних паперів на території України», яким передбачено скорочення перелік іноземних фондових бірж, на яких мають бути допущені до обігу цінні папери іноземних емітентів, що мають намір отримати допуск до обігу цінних паперів на території України.

Крім того, протягом 2017 року Комісією було розроблено 11 проектів нормативно-правових актів, які на даний час знаходяться на стадії оприлюднення відповідно до вимог чинного законодавства, а саме:

– проект рішення Комісії від 27.06.2017 № 472 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо реєстраційних процедур інститутів спільного інвестування)», яким передбачено приведення нормативно-правових актів, які регулюють діяльність інститутів спільного інвестування, у відповідність до Закону України від 26.11.2015 № 835-VІII «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Закону України від 23.03.2017 № 1982-VIIІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами-підприємцями»;

– проект рішення Комісії від 27.06.2017 №471 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо припинення інститутів спільного інвестування)», яким передбачена можливість здійснення за згодою всіх учасників таких інститутів спільного інвестування розрахунків з ними до моменту списання/реалізації заблокованих цінних паперів, які обліковуються за нульовою вартістю, та знаходяться у складі активів відповідних інвестиційних фондів;

– проект рішення Комісії від 22.08.2017 №631 «Про внесення змін до Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування», яким передбачено врегулювання питання обліку прав вимоги за договорами інвестування будівництва, які укладаються за рахунок коштів спільного інвестування з метою інвестування та фінансування будівництва об’єктів житлового будівництва;

– проект рішення Комісії від 12.12.2017 №874 «Про затвердження Змін до Положення про функціонування фондових бірж», яким передбачено підвищення якості контролю за ціноутворенням на фондових біржах, створення механізму торгівлі неліквідними цінними паперами на організованому ринку, встановлення заходів, що зменшують коливання ціни державних облігацій України на фондових біржах;

– проект рішення Комісії від 10.10.2017 №745 «Про затвердження Змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами», яким передбачено приведення зазначених Правил у відповідність до Закону України від 23 березня 2017 № 1982- VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами підприємцями»;

– проект рішення Комісії від 14.12.2017 №889 «Про затвердження змін до Положення про об’єднання професійних учасників фондового ринку», який розроблено у зв’язку із набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами – підприємцями» від 23.03.2017 № 1982-VIII та з метою удосконалення вимог щодо подання об’єднаннями професійних учасників фондового ринку інформації до Комісії;

– проект рішення Комісії від 28.09.2017 № 724 «Про внесення змін до Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», який розроблено з метою виконання рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо припинення (реорганізації) територіальних управлінь  Комісії;

– проект рішення Комісії від 12.12.2017 року №884 «Про затвердження порядку контролю за діяльністю на фондовому ринку», яким передбачено встановлення єдиного механізму здійснення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку контролю за дотриманням вимог законодавства про цінні папери щодо професійної діяльності на фондовому ринку, а також діяльності емітентів щодо стану корпоративного управління та здійснення операцій з розміщення та обігу цінних паперів шляхом проведення позапланових виїзних перевірок на виконання судових рішень.

В даний час здійснюється доопрацювання рішення Комісії від 03.10.2017 №732 «Про внесення змін до Положення про функціонування фондових бірж», який скасовано рішенням Комісії від 28.11.2017 №846 у зв’язку з відмовою Міністерства юстиції України в державній реєстрації. Зазначений регуляторний акт передбачає створення механізму торгівлі неліквідними цінними паперами на організованому ринку, здійснення нагляду за ціноутворенням на акції ПрАТ, врегулювання окремих процедурних питань щодо збільшення обсягу торгів на організованому ринку.

 

Здійснення Комісією державної регуляторної політики у 2017 році включало в себе розміщення на сайті Комісії з метою їх оприлюднення проектів регуляторних актів, які розроблялись Комісією протягом 2017 року, разом з аналізами їх регуляторного впливу, а також повідомлень про оприлюднення цих проектів у встановленому законодавством порядку.

Після отримання та опрацювання одержаних зауважень та пропозицій від професійних учасників фондового ринку, фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань у процесі підготовки вищезазначених проектів деякі з проектів, які потребували цього, було доопрацьовано. Доопрацьовані проекти регуляторних актів також оприлюднювались у встановленому законодавством порядку.

Крім того, Комісія плідно співпрацювала в процесі розробки регуляторних актів з саморегулівними організаціями професійних учасників фондового ринку та професійними учасниками фондового ринку.

В рамках реалізації регуляторної політики у 2017 році Комісією на постійній основі здійснювались заходи з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів Комісії. З метою забезпечення моніторингу проведення заходів  з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів, Комісія щоквартально затверджує та оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті План-графіки проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів, а також інформує про зазначене Державну регуляторну службу України.

В Комісії постійно проводиться робота з планування діяльності щодо підготовки проектів регуляторних актів та внесення, у разі потреби, до плану відповідних змін. Так, у зв’язку з необхідністю у розробленні тих чи інших проектів регуляторних актів здійснювалось корегування Плану, а саме доповнювався План діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік, затверджений рішенням Комісії                від 05.12.2016 №1187.

На виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» було розроблено та затверджено рішенням Комісії     від 07.12.2017 №864 План діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік (далі – План діяльності). План діяльності на 2017 рік оприлюднено на офіційному веб–сайті Комісії у розділі «Регуляторна діяльність». Зазначений План діяльності містить інформацію щодо найменувань проектів регуляторних актів, які Комісією заплановано розробити у 2018 році, цілей їх прийняття, строків підготовки. Інформація, зазначена в Плані діяльності, надає можливість суб’єктам господарювання та інвесторам планувати свою подальшу діяльність, приймати участь у обговоренні проектів регуляторних актів та їх удосконаленні, що сприяє захисту їх прав.

 

 

 

КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку