The site is in a test mode
Linkedin
Youtube
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Title Сторинка документу

План-графік проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів Комісії на I квартал 2018 року

General information:

№:
865
Approval date:
07.12.2017
Subject:
Regulatory activity
Category:
Plan-chart
Status:
In force
Issuer:
NSSMC
Draft regulatory act:
Entry into force:
07.12.2017

Contents

https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2017/12/План-графік_проведення_заходів_з_відстеження_результативності_регуляторних_актів_Комісії__1_кв_2018.doc

 

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від  07.12.2017 № 865

Протокол засідання Комісії від 07.12.2017 року № 72

 

План-графік проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів Комісії на I квартал 2018 року

№ з/п Назва регуляторного акта Вид відстеження результативності регуляторного акта (базове, повторне, періодичне[1]) Назва

структурного

підрозділу, відповідального за здійснення відстеження

1 Рішення НКЦПФР від 28.10.2014 № 1452 «Про внесення змін до Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2014 року за № 1459/26236 Базове Департамент  корпоративного управління та корпоративних фінансів
2  Рішення НКЦПФР від 26.09.2017 року № 713 «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2017 року за № 1283/31151 Базове Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів
3  Рішення НКЦПФР від 05.10.2017 року №739 «Про внесення змін до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2017 року за № 1312/31180 Базове Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів
4 Рішення НКЦПФР від 13.01.2015 №1 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів  Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», зареєстроване в Міністерстві
юстиції України 28 січня 2015 року за № 96/26541
Періодичне

 

Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів
5 Рішення НКЦПФР від 22.01.2014 № 46 «Про внесення змін до Порядку запобігання маніпулюванню цінами під час здійснення операцій з цінними паперами на фондовій біржі» зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 6 лютого 2014 року за № 239/25016
Періодичне Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів
6 Рішення НКЦПФР від 31.03.2015 № 405 «Про затвердження Змін до Положення про об’єднання професійних учасників фондового ринку», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2015 року за № 434/26879

 

Періодичне

 

Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів
7 Рішення НКЦПФР від 26.11.2013 № 2670 «Про затвердження Порядку розгляду заяв саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку про делегування повноважень саморегулівним організаціям професійних учасників фондового ринку та прийняття рішення», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27 січня 2014 року за № 170/24947 Періодичне Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів
8 Рішення НКЦПФР від 08.10.2013 № 2186 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 05 листопада 2013 року за  № 1867/24399 Періодичне

 

Департамент стратегії розвитку ринків капіталу
9 Рішення НКЦПФР від 26.11.2013 № 2669 «Про затвердження Положення про особливості бухгалтерського обліку операцій інститутів спільного інвестування», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2013 року за № 2156/24688

 Періодичне

Департамент систематизації та аналізу фінансової звітності учасників ринку капіталу, та пруденційного нагляду

 

 

 

1 Поняття «базове», «повторне», «періодичне» відстеження результативності регуляторного акта вживаються у значенні, наведеному у статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

CONTACTS
+38 (044) 280 85 95 (SINGLE WINDOW)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (DOCUMENT CONTROL DIVISION)
+38 (044) 254 23 77 (PRESS SERVICE)
8, MOSCOVSKA STREET, KYIV, 01010
TWITS

Актуально

National Securities and Stock Market Commission