План-графік проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів Комісії на I квартал 2019 року

Загальна інформація про документ

№:
875
Дата затвердження:
18.12.2018
Тема:
Регуляторна діяльність
Категорія:
План-графік
Статус:
Чинний
Видавець:
НКЦПФР
Дата вступу в силу:
18.12.2018
Стверджуючий документ:

Змiст документу

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.12.2018 №875

Протокол засідання Комісії від

18.12.2018 року № 76

План-графік проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів Комісії на I квартал 2019 року

 

№ з/п Назва регуляторного акта Вид відстеження результативності регуляторного акта (базове, повторне, періодичне[1])

 

Назва

структурного

підрозділу, відповідального за здійснення відстеження

1 Рішення НКЦПФР від 23.12.2014 № 1778 «Про затвердження змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.01.2015 за № 64/26509 Періодичне Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів
2 Рішення НКЦПФР від 16.12.2014 № 1705 «Про затвердження змін до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензій, видачі дубліката та копії ліцензії», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 12.01.2015 за № 14/26459 Періодичне Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів
3 Рішення НКЦПФР від 31.03.2015 № 405 «Про затвердження Змін до Положення про об’єднання професійних учасників фондового ринку», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 17.04.2015 за №434/26879 Періодичне Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів
4 Рішення НКЦПФР від 16.12.2014 №1709 «Про внесення змін до Положення про іпотечне покриття звичайних іпотечних облігацій, порядок ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 12.01.2015 за № 17/26462 Періодичне Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів
5 Рішення НКЦПФР від 16.12.2014 №1710 «Про внесення змін до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності управителями іпотечним покриттям», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 12.01.2015 за № 18/26463 Періодичне Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів
6 Рішення НКЦПФР від 16.12.2014 №1712 «Про внесення змін до деяких нормативно – правових актів НКЦПФР», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 26.12.2014 за № 1642/26419 Періодичне Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів
7 Рішення НКЦПФР від 29.07.2014 № 971 «Про внесення змін до деяких нормативно – правових актів НКЦПФР», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 18.09.2014 за № 1136/25913 Періодичне Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів
8 Рішення НКЦПФР від 29.07.2014 № 972 «Про затвердження Порядку розпорядження коштами, не сплаченими учасникам інститутів спільного інвестування у зв’язку з непред’явленням ними в установлений строк до викупу належних їм цінних паперів інститутів спільного інвестування, що ліквідуються», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 24.12.2014 за № 163/26408 Періодичне Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів
9 Рішення НКЦПФР від 09.09.2014 № 1183 «Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.08.2013 № 1468», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30.09.2014 за № 1177/25954 Періодичне Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів
10 Рішення НКЦПФР від 23.09.2014 № 1247 «Про затвердження Змін до Положення про порядок оцінки вартості чистих активів інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13.10.2014 за № 1233/26010 Періодичне Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів
11 Рішення НКЦПФР від 23.09.2014 № 1248 «Про внесення змін до Положень про порядки реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду та інвестиційної компанії та інформації про їх випуск», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13.10.2014 за № 1234/26011 Періодичне Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів
12 Рішення НКЦПФР від 23.09.2014 № 1249 «Про затвердження змін до Положень про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14.10.2014 за № 1268/26045 Періодичне Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів
13 Рішення НКЦПФР від 30.09.2014 № 1288 «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 22.10.2014 за № 1313/26090 Періодичне Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів
14 Рішення НКЦПФР від 28.10.2014 № 1448 «Про внесення змін до Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 12.11.2014 за № 1435/26212 Періодичне Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів
15 Рішення НКЦПФР від 28.08.2013 № 1599 «Про встановлення порядку зміни виду інституту спільного інвестування», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 05.11.2013 за № 1868/24400 Періодичне Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів

 

1 Поняття «базове», «повторне», «періодичне» відстеження результативності регуляторного акта вживаються у значенні, наведеному у статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами