The site is in a test mode
Linkedin
Youtube
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Title Сторинка документу

План-графік проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів Комісії на I квартал 2019 року

General information:

№:
875
Approval date:
18.12.2018
Subject:
Regulatory activity
Category:
Plan-chart
Status:
In force
Issuer:
NSSMC
Draft regulatory act:
Entry into force:
18.12.2018

Contents

https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/12/План-графік-проведення-заходів-відстеження-I-кв-2019-.doc

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.12.2018 №875

Протокол засідання Комісії від

18.12.2018 року № 76

План-графік проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів Комісії на I квартал 2019 року

 

№ з/п Назва регуляторного акта Вид відстеження результативності регуляторного акта (базове, повторне, періодичне[1])

 

Назва

структурного

підрозділу, відповідального за здійснення відстеження

1 Рішення НКЦПФР від 23.12.2014 № 1778 «Про затвердження змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.01.2015 за № 64/26509 Періодичне Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів
2 Рішення НКЦПФР від 16.12.2014 № 1705 «Про затвердження змін до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензій, видачі дубліката та копії ліцензії», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 12.01.2015 за № 14/26459 Періодичне Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів
3 Рішення НКЦПФР від 31.03.2015 № 405 «Про затвердження Змін до Положення про об’єднання професійних учасників фондового ринку», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 17.04.2015 за №434/26879 Періодичне Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів
4 Рішення НКЦПФР від 16.12.2014 №1709 «Про  внесення змін до Положення про  іпотечне покриття звичайних іпотечних облігацій, порядок ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 12.01.2015 за № 17/26462 Періодичне Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів
5 Рішення НКЦПФР від 16.12.2014 №1710 «Про  внесення змін до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності управителями  іпотечним покриттям», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 12.01.2015 за № 18/26463 Періодичне Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів
6 Рішення НКЦПФР від 16.12.2014 №1712 «Про  внесення змін до  деяких нормативно – правових актів НКЦПФР», зареєстроване  в Міністерстві юстиції України 26.12.2014 за № 1642/26419 Періодичне Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів
7 Рішення НКЦПФР від 29.07.2014 № 971 «Про  внесення змін   до  деяких нормативно – правових актів НКЦПФР», зареєстроване  в Міністерстві юстиції України 18.09.2014 за № 1136/25913 Періодичне Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів
8 Рішення НКЦПФР від 29.07.2014 № 972 «Про  затвердження Порядку розпорядження коштами, не сплаченими учасникам інститутів спільного інвестування у зв’язку з непред’явленням ними в установлений строк до викупу належних їм цінних паперів інститутів спільного інвестування, що ліквідуються», зареєстроване  в Міністерстві юстиції України 24.12.2014 за № 163/26408 Періодичне Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів
9 Рішення НКЦПФР від 09.09.2014 № 1183 «Про  внесення змін   до  рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.08.2013 № 1468», зареєстроване  в Міністерстві юстиції України 30.09.2014 за № 1177/25954 Періодичне Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів
10 Рішення НКЦПФР від 23.09.2014 № 1247 «Про затвердження Змін до Положення про порядок оцінки вартості чистих активів інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній», зареєстроване  в Міністерстві юстиції України 13.10.2014 за № 1233/26010 Періодичне Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів
11 Рішення НКЦПФР від 23.09.2014  № 1248 «Про  внесення змін   до  Положень про порядки реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду та інвестиційної компанії та інформації про їх випуск», зареєстроване  в Міністерстві юстиції України 13.10.2014 за № 1234/26011 Періодичне Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів
12 Рішення НКЦПФР від 23.09.2014 № 1249 «Про  затвердження  змін   до  Положень про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів  до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»,  зареєстроване  в Міністерстві юстиції України 14.10.2014 за  № 1268/26045 Періодичне Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів
13 Рішення НКЦПФР від 30.09.2014 № 1288 «Про затвердження Змін   до  Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)»,   зареєстроване в Міністерстві юстиції України 22.10.2014 за № 1313/26090 Періодичне Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів
14 Рішення НКЦПФР від 28.10.2014 № 1448 «Про  внесення змін   до  Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів», зареєстроване  в Міністерстві юстиції України 12.11.2014 за № 1435/26212 Періодичне Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів
15 Рішення НКЦПФР від 28.08.2013 № 1599 «Про  встановлення порядку зміни виду інституту спільного інвестування», зареєстроване  в Міністерстві юстиції України 05.11.2013 за  № 1868/24400 Періодичне Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів

 

1 Поняття «базове», «повторне», «періодичне» відстеження результативності регуляторного акта вживаються у значенні, наведеному у статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

CONTACTS
+38 (044) 254 24 30 (RECEPTION)
+38 (044) 254 23 77 (PRESS SERVICE)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (DOCUMENT CONTROL DIVISION)
8, MOSCOVSKA STREET, KYIV, 01010
TWITS

Актуально

National Securities and Stock Market Commission