План-графік проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів Комісії на IVквартал 2018 року

Загальна інформація про документ

№:
632
Дата затвердження:
13.09.2018
Тема:
Регуляторна діяльність
Категорія:
План-графік
Статус:
Чинний
Видавець:
НКЦПФР
Дата вступу в силу:
13.09.2018

Змiст документу

 

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.09.2018 № 632

Протокол засідання Комісії від 13.09.2018 року № 53

 

План-графік проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів Комісії на IVквартал 2018 року

 

№ з/п Назва регуляторного акта Вид відстеження результативності регуляторного акта (базове, повторне, періодичне[1])

 

Назва

структурного

підрозділу, відповідального за здійснення відстеження

1 Рішення НКЦПФР від 10.08.2017 № 583 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 31.08.2017 року за № 1071/30939 Базове Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів
2 Рішення НКЦПФР від 15.05.2018 № 314 «Про затвердження порядку зміни виду інституту спільного інвестування», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11.06.2018 за № 697/32149 Базове Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів
3 Рішення НКЦПФР від 21.06.2018 № 407 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо реєстраційних процедур інститутів спільного інвестування)», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.07.2018 року за № 848/32300 Базове Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів
4 Рішення НКЦПФР від 04.11.2014 № 1492 «Про затвердження змін до Положення про функціонування фондових бірж», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20.11.2014 за № 1478/26255 Періодичне Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів
5 Рішення НКЦПФР від 07.10.2014 № 1317 «Про внесення зміни до Положення про порядок реєстрації змін до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 22.10.2014 за № 1317/26094 Періодичне Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів
6 Рішення НКЦПФР від 15.11.2011 № 1638 «Про затвердження Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами», зареєстроване в Міністерстві юстиції України
25.01.2012 за №14/20427
Періодичне Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів
7 Рішення НКЦПФР від 16.12.2014 № 1706 «Про затвердження Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами», зареєстроване у Міністерстві юстиції України
12.01.2015 за №15/26460
Періодичне Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів
8 Рішення НКЦПФР від 23.12.2014 №1777 «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами», зареєстроване в Міністерстві юстиції України
12.02.2015 за № 149/26594
Періодичне Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів
9 Рішення НКЦПФР від 16.12.2014 №1708 «Про затвердження Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку», зареєстроване в Міністерстві юстиції України
29.12.2014 за № 1650/26427
Періодичне Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів
10 Рішення НКЦПФР від 02.12.2014 №1620 «Про внесення змін до Порядку надання погодження на створення професійним учасником фондового ринку відокремленого підрозділу за межами України», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 17.12.2014 за №1614/26391 Періодичне Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів
11 Рішення НКЦПФР від 22.07.2014 № 943 «Про внесення змін до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інститутів спільного інвестування», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 08.08.2014 за № 938/25715 Періодичне Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів
12 Рішення НКЦПФР від 23.07.2013 № 1281 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 12.09.2013 за № 1576/24108 Періодичне Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів
13 Рішення НКЦПФР від 05.08.2014 № 1017 «Про затвердження Змін до Положення про сертифікацію фахівців з питань фондового ринку», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 21.08.2014 за № 1009/25786 Періодичне Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів

 

1 Поняття «базове», «повторне», «періодичне» відстеження результативності регуляторного акта вживаються у значенні, наведеному у статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами