Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Title Сторинка документу

Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій, погашення та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій

Загальна інформація про документ

№:
1118
Від:
28.08.2014
№ мін`юсту:
1143/25920
Зареєстровано:
19.09.2014
Тема:
Корпоративне управління
Категорія:
Положення
Статус:
Чинний
Видавець:
НКЦПФР
Проект регуляторного акту:
Додатки:

Додаток 1 до Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій

Додаток 2 до Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій

Додаток 3 до Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій

Додаток 4 до Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій

Додаток 5 до Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій

Додаток 6 до Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій

Додаток 7 до Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій

Додаток 8 до Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій

Додаток 9 до Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій

Додаток 10 до Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій

Додаток 11 до Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій

Додаток 12 до Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій

Додаток 13 до Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій

Додаток 14 до Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій

Додаток 15 до Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій

Додаток 16 до Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій

Додаток 17 до Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій

Додаток 18 до Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій

Додаток 19 до Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій

Додаток 20 до Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій

Додаток 21 до Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій

Додаток 22 до Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій

Додаток 23 до Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій,

Додаток 24 до Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій

Останні зміни:
20.12.2016
Дата вступу в силу:
28.10.2014

Змiст документу

https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2017/04/Положення.docx

Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій, погашення та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій

I. Загальні положення

1. Це Положення установлює порядок реєстрації в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку випуску та проспекту емісії звичайних іпотечних облігацій (далі – іпотечна облігація), змін до проспекту емісії іпотечних облігацій, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій, погашення та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій.

Дія цього Положення поширюється на емітентів-резидентів.

Дія цього Положення не поширюється на випадки емісії звичайних іпотечних облігацій емітентів-резидентів за межами України.

2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у таких значеннях:

«андеррайтинг», «базовий проспект емісії», «викуп цінних паперів», «випуск цінних паперів», «емісія», «міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів», «обіг цінних паперів», «перший власник», «приватне розміщення цінних паперів» «проспект емісії цінних паперів», «погашення емісійних цінних паперів», «публічне розміщення цінних паперів», «строк обігу облігацій», – відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»;

«дефолт емітента звичайних іпотечних облігацій», «емітент іпотечних облігацій», «іпотечна облігація», «іпотечне покриття», «іпотечний актив», «обслуговуюча установа», «технічний дефолт емітента звичайних іпотечних облігацій», «управитель іпотечного покриття» – відповідно до Закону України «Про іпотечні облігації»;

дострокове погашення іпотечних облігацій – сукупність дій емітента та власників іпотечних облігацій щодо припинення обігу іпотечних облігацій на підставі прийнятого емітентом рішення про дострокове погашення, виплати їх власникам ціни дострокового погашення іпотечних облігацій, що встановлюється у порядку, передбаченому проспектом емісії іпотечних облігацій, та не може бути меншою, ніж номінальна вартість таких іпотечних облігацій, до настання строків погашення іпотечних облігацій, передбачених проспектом емісії іпотечних облігацій, та анулювання іпотечних облігацій у порядку, передбаченому проспектом емісії іпотечних облігацій;

серія іпотечних облігацій – сукупність іпотечних облігацій одного емітента в межах одного випуску іпотечних облігацій, що мають один реєстраційний номер, однакові умови та строки розміщення, обігу, виплати доходу та погашення і надають їх власникам однакові права.

3. Іпотечна облігація має номінальну вартість, визначену в національній валюті, а якщо це передбачено проспектом емісії, – в іноземній валюті.

Мінімальна номінальна вартість іпотечної облігації не може бути меншою, ніж одна копійка, якщо номінальна вартість іпотечної облігації визначена в національній валюті.

4. Розміщення та продаж іпотечних облігацій здійснюються в національній валюті, а якщо це передбачено законодавством та проспектом емісії відповідного випуску іпотечних облігацій, – в іноземній валюті з урахуванням законодавства про валютне регулювання.

5. Стосовно кожного розміщення іпотечних облігацій емітент приймає окреме рішення про розміщення іпотечних облігацій.

6. Емітент може прийняти рішення про розміщення іпотечних облігацій наступного випуску до закінчення строку обігу іпотечних облігацій попереднього випуску.

7. Рішення про розміщення іпотечних облігацій приймається органом управління емітента, повноваження якого підтверджуються установчими документами емітента.

Забороняється обмежувати доступ власників іпотечних облігацій до оригіналу рішення про розміщення іпотечних облігацій, який зберігається в емітента.

8. Публічне розміщення іпотечних облігацій здійснюється шляхом їх пропозиції заздалегідь не визначеній кількості осіб на підставі опублікування в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку проспекту емісії іпотечних облігацій.

Публічне розміщення іпотечних облігацій здійснюється на фондовій біржі або на позабіржовому ринку емітентом самостійно або через андеррайтера(ів), що уклав(ли) з емітентом договір про андеррайтинг.

Іпотечні облігації, які пропонуються для публічного розміщення, є такими, що вільно обертаються. Першими та наступними власниками таких іпотечних облігацій можуть бути будь-які юридичні та/або фізичні особи.

У разі публічного розміщення іпотечних облігацій договори з першими власниками укладаються до дати, визначеної проспектом їх емісії, але не пізніше одного року з дати початку укладення таких договорів. Якщо іпотечні облігації, що пропонуються для розміщення, випускаються різними серіями, строк укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення окремої серії іпотечних облігацій не може перевищувати одного року з дати початку укладення таких договорів.

Кожен перший власник іпотечних облігацій має сплатити вартість таких іпотечних облігацій у повному обсязі до затвердження результатів розміщення відповідного випуску (серії) іпотечних облігацій.

Забороняється укладати договори з першими власниками в процесі публічного розміщення іпотечних облігацій раніше ніж через 10 днів після опублікування проспекту їх емісії в повному обсязі в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

9. Приватне розміщення іпотечних облігацій здійснюється шляхом безпосередньої письмової пропозиції таких облігацій заздалегідь визначеному колу осіб, кількість яких не перевищує 100.

Першими власниками іпотечних облігацій, що пропонуються для приватного розміщення, можуть бути юридичні та/або фізичні особи – учасники приватного розміщення, коло яких заздалегідь визначено в рішенні про розміщення іпотечних облігацій.

Іпотечні облігації, які пропонуються для приватного розміщення, вважаються такими, що мають обмежене коло обігу серед учасників такого розміщення.

Укладення договорів з першими власниками під час приватного розміщення іпотечних облігацій здійснюється емітентом самостійно або через андеррайтера, що уклав з емітентом договір про андеррайтинг.

Під час приватного розміщення іпотечних облігацій договори з першими власниками укладаються до дати, визначеної проспектом емісії іпотечних облігацій, але не довше двох місяців з дати початку їх укладення. Якщо іпотечні облігації, що пропонуються для розміщення, випускаються різними серіями, строк укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення окремої серії іпотечних облігацій не може перевищувати двох місяців з дати початку укладення таких договорів.

10. Обіг іпотечних облігацій дозволяється після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення іпотечних облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій.

11. Перехід права власності на іпотечні облігації емітента до іншої особи не є підставою для звільнення емітента від виконання зобов’язань, що підтверджуються іпотечною облігацією.

12. Під час обігу іпотечних облігацій власник іпотечних облігацій має право звернутися до емітента з пропозицією/вимогою викупити оплачені власником іпотечні облігації.

Емітент зобов’язаний здійснити викуп іпотечних облігацій у їх власників у випадках, що визначені у проспекті емісії як випадки обов’язкового викупу іпотечних облігацій. При цьому проспект емісії має містити порядок викупу іпотечних облігацій, зокрема порядок прийняття рішення про викуп іпотечних облігацій у їх власників, порядок повідомлення власників іпотечних облігацій про здійснення викупу іпотечних облігацій, порядок встановлення ціни викупу іпотечних облігацій і строк, протягом якого іпотечні облігації можуть бути пред’явлені їх власниками для викупу.

Емітент зобов’язаний здійснити викуп іпотечних облігацій у їх власників у разі пред’явлення відповідної вимоги управителя іпотечного покриття або настання відповідних обставин, у випадках, встановлених Законом України «Про іпотечні облігації».

13. Визнання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку емісії іпотечних облігацій недобросовісною, тимчасове зупинення та поновлення розміщення іпотечних облігацій, а також визнання емісії іпотечних облігацій недійсною відбуваються відповідно до нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок визнання емісії цінних паперів недобросовісною та недійсною.

{Пункт 14 розділу I набирає чинності з 06.11.2014. Див. пункт 4 цього Рішення}

14. Для реєстрації випуску іпотечних облігацій та проспекту їх емісії, змін до проспекту емісії іпотечних облігацій, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій, зупинення/відновлення обігу іпотечних облігацій та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій заявник подає документи, визначені цим Положенням (якщо відомості, що містяться в них, не внесені до відповідних інформаційних баз в достатньому обсязі).

Документи (їх копії), які відповідно до цього Положення подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі наявності відповідної печатки (печаток).

{Пункт 14 розділу І в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1230 від 20.12.2016}

15. Емісія іпотечних облігацій здійснюється за такими етапами:

1) прийняття уповноваженим органом емітента рішень про:

публічне/приватне розміщення іпотечних облігацій;

визначення за потреби органу емітента, якщо це не визначено статутом, якому надаються повноваження щодо:

залучення до розміщення андеррайтера;

зміни дат початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення іпотечних облігацій;

внесення змін до проспекту емісії іпотечних облігацій;

прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками в процесі розміщення іпотечних облігацій (за умови, що на запланований обсяг іпотечних облігацій укладено договори з першими власниками та іпотечні облігації повністю оплачено);

затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення іпотечних облігацій;

затвердження результатів розміщення іпотечних облігацій;

затвердження звіту про результати розміщення іпотечних облігацій;

прийняття рішення про відмову від розміщення іпотечних облігацій;

прийняття рішення про анулювання викуплених іпотечних облігацій;

прийняття рішення про дострокове погашення іпотечних облігацій;

повернення внесків, внесених в оплату за іпотечні облігації, у разі визнання емісії недійсною або у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення іпотечних облігацій.

Уповноважений орган емітента може визначити уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення іпотечних облігацій;

2) формування іпотечного покриття;

3) укладання договору з управителем іпотечного покриття та обслуговуючою установою (якщо емітент самостійно не виконує функції обслуговуючої установи);

4) прийняття уповноваженим органом емітента у разі потреби рішення про залучення андеррайтера(ів) до розміщення іпотечних облігацій;

5) укладення у разі потреби попереднього договору з андеррайтером;

6) подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для реєстрації випуску іпотечних облігацій та проспекту їх емісії;

7) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску іпотечних облігацій, проспекту їх емісії та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій;

8) укладення у разі потреби договору з андеррайтером;

9) внесення за потреби уповноваженим органом емітента змін до проспекту емісії іпотечних облігацій;

10) подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви та всіх необхідних документів для реєстрації змін до проспекту емісії іпотечних облігацій (у разі прийняття уповноваженим органом емітента рішення про внесення таких змін);

11) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку змін до проспекту емісії іпотечних облігацій (у разі прийняття уповноваженим органом емітента рішення про внесення таких змін);

12) внесення протягом десяти робочих днів з дня реєстрації випуску іпотечних облігацій на підставі тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій відомостей про обтяження заставою іпотечного покриття до Державного реєстру обтяжень рухомого майна;

13) присвоєння іпотечним облігаціям міжнародного ідентифікаційного номера;

14) укладення за потреби з Центральним депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування випусків цінних паперів;

15) надання до Центрального депозитарію цінних паперів та управителю іпотечного покриття копій рішення про розміщення іпотечних облігацій, зареєстрованого проспекту емісії іпотечних облігацій, зареєстрованих змін до проспекту емісії іпотечних облігацій (у разі наявності); оформлення і депонування тимчасового глобального сертифіката в Центральному депозитарії цінних паперів;

16) розкриття емітентом інформації, що міститься в зареєстрованому проспекті емісії іпотечних облігацій та змінах до проспекту емісії іпотечних облігацій (у разі внесення таких змін), у повному обсязі відповідно до нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок розкриття інформації на фондовому ринку (у разі публічного розміщення іпотечних облігацій)/надання емітентом (у порядку, передбаченому проспектом емісії іпотечних облігацій) копії зареєстрованого проспекту емісії іпотечних облігацій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії іпотечних облігацій (у разі внесення таких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення згідно з відповідним рішенням емітента, не менш як за 10 днів до дати початку укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення іпотечних облігацій, визначеної проспектом емісії (у разі приватного розміщення іпотечних облігацій);

17) укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення іпотечних облігацій.

Протягом установленого в проспекті емісії (змінах до проспекту емісії) строку першим власником подається заява про придбання іпотечних облігацій, укладається договір купівлі-продажу іпотечних облігацій відповідно до умов розміщення. Перший власник здійснює повну оплату іпотечних облігацій відповідно до умов розміщення, але не пізніше моменту затвердження уповноваженим органом емітента результатів розміщення іпотечних облігацій;

18) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення іпотечних облігацій уповноваженим органом емітента;

19) затвердження результатів розміщення іпотечних облігацій уповноваженим органом емітента;

20) затвердження звіту про результати публічного/приватного розміщення іпотечних облігацій уповноваженим органом емітента;

21) подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати публічного/приватного розміщення іпотечних облігацій;

22) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати публічного/приватного розміщення іпотечних облігацій (серії іпотечних облігацій) та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій;

23) отримання свідоцтва про реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій;

24) надання емітентом до Центрального депозитарію цінних паперів копії свідоцтва про реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій, оформлення та депонування глобального сертифіката в Центральному депозитарії цінних паперів;

25) розкриття інформації, що міститься у зареєстрованому звіті про результати публічного розміщення іпотечних облігацій, у повному обсязі відповідно до нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок розкриття інформації на фондовому ринку (у разі публічного розміщення іпотечних облігацій);

26) направлення емітентом не пізніше 5 робочих днів з дати опублікування звіту про результати публічного розміщення іпотечних облігацій (серії іпотечних облігацій) до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку копії примірника офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у якому був опублікований звіт про результати публічного розміщення іпотечних облігацій (серії іпотечних облігацій).

16. У разі припинення управителя іпотечного покриття (ліквідація/припинення шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або його заміни емітент повинен надати до Комісії зміни до договору та/або договір з новим управителем протягом 10 календарних днів з дати виникнення змін до структурного підрозділу Комісії, що здійснював реєстрацію випуску іпотечних облігацій.

ІІ. Реєстрація випуску іпотечних облігацій, проспекту їх емісії, змін до проспекту емісії іпотечних облігацій, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій

1. Порядок реєстрації випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій, змін до проспекту емісії іпотечних облігацій, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій

1. Реєстрація випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій, реєстрація змін до проспекту емісії іпотечних облігацій, реєстрація звіту про результати розміщення іпотечних облігацій здійснюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – реєструвальний орган).

{Пункт 1 глави 1 розділу IІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1230 від 20.12.2016}

2. Реєстрація випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій, реєстрація змін до проспекту емісії іпотечних облігацій, реєстрація звіту про результати розміщення іпотечних облігацій (серії іпотечних облігацій) є підставою для внесення відповідної інформації до Державного реєстру випусків цінних паперів.

3. Реєстрація реєструвальним органом випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій, змін до проспекту емісії іпотечних облігацій, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій не може розглядатися як гарантія їх вартості.

4. Реєстрація випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій здійснюється одночасно.

5. На дату реєстрації випуску іпотечних облігацій емітент зобов’язаний сформувати іпотечне покриття, що відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про іпотечні облігації».

6. Реєструвальний орган:

1) після отримання заяви і документів, необхідних для реєстрації випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій, здійснює одночасно реєстрацію випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій або відмовляє в реєстрації протягом:

10 робочих днів – у разі наявності зареєстрованого базового проспекту емісії та перебування цінних паперів емітента в біржовому реєстрі фондової біржі;

20 робочих днів – у разі наявності зареєстрованого базового проспекту емісії та відсутності цінних паперів емітента в біржовому реєстрі фондової біржі;

25 робочих днів – у разі відсутності зареєстрованого базового проспекту емісії;

2) повертає у передбачені підпунктом 1 цього пункту строки документи емітентові без розгляду.

7. Після реєстрації випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій емітенту видається тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій (додаток 1), яке є підставою для присвоєння іпотечним облігаціям міжнародного ідентифікаційного номера, укладання з Центральним депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування випусків цінних паперів, оформлення та депонування тимчасового глобального сертифіката.

Якщо випуск іпотечних облігацій здійснюється різними серіями, на кожну серію цього випуску іпотечних облігацій емітенту видається окреме тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску.

8. Після реєстрації випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій, щодо яких емітентом прийнято рішення про приватне розміщення, уповноважена особа реєструвального органу протягом 3 робочих днів надає Центральному депозитарію цінних паперів розпорядження, у якому зазначаються відомості щодо переліку осіб, які відповідно до рішення про приватне розміщення іпотечних облігацій є учасниками такого розміщення, і про обмеження обігу іпотечних облігацій (крім випадків, передбачених законодавством) стосовно осіб, що не визначені в рішенні про приватне розміщення як учасники такого розміщення.

9. Реєструвальний орган протягом 5 робочих днів з дати отримання заяви та всіх необхідних документів для реєстрації змін до проспекту емісії іпотечних облігацій:

1) здійснює реєстрацію змін до проспекту емісії іпотечних облігацій або відмовляє в реєстрації;

2) повертає документи емітентові без розгляду.

10. Реєструвальний орган протягом 15 календарних днів з дати отримання заяви та всіх необхідних документів для реєстрації звіту про результати розміщення іпотечних облігацій здійснює реєстрацію звіту або відмовляє в реєстрації.

11. Реєструвальний орган протягом 14 календарних днів з дня реєстрації звіту про результати розміщення іпотечних облігацій видає емітенту свідоцтво про реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій (додаток 2) на суму, що відповідає загальній номінальній вартості розміщених іпотечних облігацій, та анулює тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій.

12. Датою отримання документів є дата реєстрації таких документів у відповідному підрозділі реєструвального органу, який виконує функції реєстрації вхідної кореспонденції.

13. Реєструвальний орган має право здійснювати перевірку відомостей, що містяться в проспекті емісії іпотечних облігацій та в інших поданих документах, а також повноважень органів емітента. До закінчення встановленого для реєстрації строку уповноважена особа реєструвального органу може запросити надання додаткових документів, які підтверджують дані, наведені в документах, наданих емітентом для реєстрації випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій, змін до проспекту емісії іпотечних облігацій, звіту про результати публічного/приватного розміщення іпотечних облігацій. У разі надходження будь-яких додаткових документів строк розгляду документів, поданих для реєстрації випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій, відраховується з дати надходження останнього документа.

14. Зареєстровані проспект емісії іпотечних облігацій, зміни до проспекту емісії іпотечних облігацій, звіт про результати публічного/приватного розміщення іпотечних облігацій засвідчуються підписом уповноваженої особи реєструвального органу та штампом «ЗАРЕЄСТРОВАНО» або написом «ЗАРЕЄСТРОВАНО» і печаткою реєструвального органу.

Один примірник зареєстрованих проспекту емісії іпотечних облігацій, змін до проспекту емісії іпотечних облігацій, звіту про результати публічного/приватного розміщення іпотечних облігацій після реєстрації повертається емітенту.

15. Свідоцтво про реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій видається емітенту одночасно з примірником зареєстрованого звіту про результати публічного/приватного розміщення іпотечних облігацій.

Якщо випуск іпотечних облігацій здійснюється різними серіями, на кожну серію цього випуску іпотечних облігацій емітенту видається окреме свідоцтво про реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій.

16. За письмовим зверненням емітента, поданим до реєструвального органу до прийняття реєструвальним органом рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій, змін до проспекту емісії іпотечних облігацій, звіту про результати публічного/приватного розміщення іпотечних облігацій, реєструвальний орган може повернути всі документи, подані для реєстрації випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій, змін до проспекту емісії іпотечних облігацій, звіту про результати публічного/приватного розміщення іпотечних облігацій, на доопрацювання.

17. Підставами для повернення емітентові без розгляду документів, що подані для реєстрації випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій або змін до проспекту емісії іпотечних облігацій, є:

подання документів не в повному обсязі;

подання документів з порушенням вимог, встановлених главами 2, 4 цього розділу, до їх оформлення.

18. Підставами для відмови в реєстрації випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій є:

невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

недостовірність інформації в поданих документах;

порушення встановленого законодавством порядку прийняття рішення про розміщення іпотечних облігацій;

невідповідності іпотечного покриття вимогам Закону України «Про іпотечні облігації»;

визнання емісії іпотечних облігацій недобросовісною.

19. Підставами для відмови в реєстрації змін до проспекту емісії іпотечних облігацій є:

невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

недостовірність інформації в поданих документах;

порушення встановленого законодавством порядку прийняття рішення про внесення таких змін.

20. Підставами для відмови в реєстрації звіту про результати розміщення іпотечних облігацій є:

виявлення порушення вимог законодавства, пов’язаного з розміщенням іпотечних облігацій, зокрема порушення встановленого порядку прийняття рішення про затвердження результатів розміщення;

невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

прийняття уповноваженою особою реєструвального органу або судом рішення про зупинення розміщення іпотечних облігацій, яке є чинним на дату реєстрації, у порядку, передбаченому законодавством;

визнання емісії іпотечних облігацій недобросовісною.

21. Повідомлення про відмову в реєстрації випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій, змін до проспекту емісії іпотечних облігацій, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій доводиться до емітента письмово шляхом направлення емітенту розпорядження про відмову в реєстрації випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій/змін до проспекту емісії іпотечних облігацій/звіту про результати розміщення іпотечних облігацій (додаток 3), яке має містити обґрунтовані підстави відмови.

Повідомлення про повернення без розгляду документів, що подані для реєстрації випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій або змін до проспекту емісії іпотечних облігацій, доводиться до емітента письмово шляхом направлення емітенту відповідного листа, що містить обґрунтовані підстави залишення документів без розгляду та перелік порушень.

Повідомлення емітента про прийняте реєструвальним органом рішення щодо реєстрації випуску іпотечних облігацій та проспекту їх емісії, змін до проспекту емісії іпотечних облігацій, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій здійснюється засобами телекомунікаційного зв’язку.

{Пункт 21 глави 1 розділу IІ доповнено новим абзацом третім згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1230 від 20.12.2016}

22. У разі відмови в реєстрації випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій, змін до проспекту емісії іпотечних облігацій усі подані документи залишаються в реєструвальному органі.

У разі відмови в реєстрації звіту про результати розміщення іпотечних облігацій подані заявником документи залишаються в реєструвальному органі, крім оригіналу тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій, що повертається заявнику.

23. У випадку, коли в реєстрації випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій, змін до проспекту емісії іпотечних облігацій, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій відмовлено з мотивів, які емітент вважає необґрунтованими, він може звернутися до суду.

2. Документи, які подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій

1. Для реєстрації випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій емітент не пізніш як протягом 60 днів після прийняття рішення про розміщення іпотечних облігацій подає до реєструвального органу:

1) заяву про реєстрацію випуску та проспекту емісії звичайних іпотечних облігацій (додаток 4);

2) рішення уповноваженого органу емітента (або його (їх) нотаріально засвідчену(і) копію(ї)) про:

публічне/приватне розміщення іпотечних облігацій;

визначення органу емітента, якому надаються повноваження щодо:

залучення до розміщення андеррайтера;

зміни дат початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення іпотечних облігацій;

внесення змін до проспекту емісії іпотечних облігацій;

прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками в процесі розміщення іпотечних облігацій (за умови, що на запланований обсяг іпотечних облігацій укладено договори з першими власниками та іпотечні облігації повністю оплачено);

затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення іпотечних облігацій;

затвердження результатів розміщення іпотечних облігацій;

затвердження звіту про результати розміщення іпотечних облігацій;

прийняття рішення про відмову від розміщення іпотечних облігацій;

прийняття рішення про анулювання викуплених іпотечних облігацій;

прийняття рішення про дострокове погашення іпотечних облігацій;

повернення внесків, внесених в оплату за іпотечні облігації, у разі визнання емісії недійсною або у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення іпотечних облігацій.

Рішення про визначення органу емітента, якому надаються відповідні повноваження, подається у разі прийняття такого(их) рішення(нь).

Рішення, зазначене(і) в цьому підпункті, має(ють) бути оформлене(і) протоколом, пронумероване(і), прошнуроване(і) та засвідчене(і) підписом керівника та печаткою емітента.

Рішення про публічне/приватне розміщення іпотечних облігацій має містити відомості відповідно до додатка 5 до цього Положення;

3) копії документів емітента, що підтверджують повноваження органу, який прийняв рішення про публічне/приватне розміщення іпотечних облігацій, засвідчені підписом керівника та печаткою емітента;

4) проспект емісії іпотечних облігацій, що повинен бути пронумерований, прошнурований та підписаний керівниками емітента, управителя іпотечного покриття, обслуговуючої установи (якщо емітент самостійно не виконує її функції), аудиторської фірми (аудитором) і засвідчений печатками емітента, управителя іпотечного покриття, обслуговуючої установи (якщо емітент самостійно не виконує її функції), аудиторської фірми (аудитором). Проспект емісії подається у двох примірниках.

Якщо емітент користується послугами андеррайтера щодо розміщення іпотечних облігацій, проспект емісії іпотечних облігацій погоджується з андеррайтером і засвідчується підписом керівника та печаткою андеррайтера.

Якщо прийнято рішення про публічне розміщення іпотечних облігацій на фондовій біржі, проспект емісії іпотечних облігацій погоджується з фондовою біржею, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення іпотечних облігацій, і засвідчується підписом керівника та печаткою такої фондової біржі.

Проспект емісії іпотечних облігацій повинен містити відомості відповідно до додатка 6 до цього Положення.

Емітент має право оформити проспект емісії іпотечних облігацій, що підлягають публічному розміщенню, двома частинами (базовий проспект емісії іпотечних облігацій та проспект емісії іпотечних облігацій відповідного випуску), які підлягають реєстрації реєструвальним органом. При цьому замість єдиного проспекту емісії іпотечних облігацій подається базовий проспект емісії та перший проспект емісії іпотечних облігацій відповідного випуску, а у разі наявності вже зареєстрованого базового проспекту емісії – наступний проспект емісії іпотечних облігацій відповідного випуску.

У разі оформлення проспекту емісії іпотечних облігацій двома частинами базовий проспект емісії іпотечних облігацій має містити інформацію відповідно до додатка 7 до цього Положення, перший (наступний) проспект емісії відповідного випуску іпотечних облігацій має містити інформацію відповідно до додатка 8 до цього Положення.

Базовий проспект емісії, перший проспект емісії іпотечних облігацій відповідного випуску, наступний проспект емісії іпотечних облігацій відповідного випуску подаються у двох примірниках і оформлюються відповідно до вимог цього підпункту;

5) копію попереднього договору андеррайтингу, засвідчену підписом керівника та печаткою емітента (подається у разі, якщо емітент прийняв рішення про залучення андеррайтера(ів) до розміщення іпотечних облігацій);

6) фінансову звітність за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій, засвідчену підписом керівника та печаткою емітента;

7) фінансову звітність, засвідчену підписом керівника та печаткою емітента, за три завершені звітні роки, що передували року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій. Якщо емітент здійснює діяльність менше трьох років, фінансова звітність подається за завершені фінансові роки;

8) аудиторський висновок (звіт) щодо огляду проміжної фінансової звітності за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску іпотечних облігацій, складений відповідно до нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює вимоги до аудиторського висновку, що подається до реєструвального органу у складі документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування);

9) аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску іпотечних облігацій, складений відповідно до нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює вимоги до аудиторського висновку, що подається до реєструвального органу у складі документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування), із зазначенням висновків щодо відповідності розміру іпотечного покриття даним бухгалтерського обліку і фінансової звітності емітента іпотечних облігацій та вимогам Закону України “Про іпотечні облігації”; відповідності розміру власного капіталу на дату прийняття рішення про розміщення іпотечних цінних паперів та відповідності стану та розміру іпотечного покриття іпотечних облігацій вимогам законодавства, якщо рішення про розміщення прийняте у звітному періоді;

10) реєстр іпотечного покриття у паперовій та електронній формах станом на дату прийняття рішення про розміщення випуску іпотечних облігацій;

11) копії договору з управителем про управління іпотечним покриттям та договору про обслуговування іпотечних активів з обслуговуючою установою, якщо емітент самостійно не виконує функцій з обслуговування іпотечних активів;

12) копію документа встановленої форми відповідного державного органу про внесення емітента іпотечних облігацій до Державного реєстру банків або Державного реєстру фінансових установ, засвідчену печаткою та підписом керівника емітента;

13) копію платіжного документа, який підтверджує сплату державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито», засвідчену підписом керівника і печаткою емітента.

2. Склад і зміст фінансової звітності, яка надається для реєстрації випуску іпотечних облігацій та проспекту емісії іпотечних облігацій, а також включається до проспекту емісії іпотечних облігацій, визначаються для емітентів:

небанківських установ – нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України щодо складання фінансової звітності юридичних осіб, які діяли на відповідні звітні дати;

банків – нормативно-правовими актами про складання фінансової звітності банків України, затвердженими постановами Правління Національного банку України, які діяли на відповідні звітні дати.

Якщо емітент відповідно до законодавства зобов’язаний складати фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, для реєстрації випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій емітент подає фінансову звітність, складену за міжнародними стандартами фінансової звітності.

{Пункт 2 глави 2 розділу IІ доповнено новим абзацом четвертим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1230 від 20.12.2016}

Якщо емітент має дочірні підприємства, крім фінансової звітності про власні господарські операції, для реєстрації випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій емітент подає консолідовану фінансову звітність.

{Пункт 2 глави 2 розділу IІ доповнено новим абзацом п’ятим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1230 від 20.12.2016}

3. У разі внесення змін (заміни іпотечних активів) до реєстру іпотечного покриття емітент у період з дати подання відповідних документів для реєстрації випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій до дати реєстрації випуску іпотечних облігацій має подати в паперовому та електронному виглядах відповідну інформацію до структурного підрозділу реєструвального органу, що здійснює реєстрацію випуску іпотечних облігацій, у термін, що не перевищує 10 календарних днів з дати внесення змін (заміни іпотечних активів), але не пізніше дати реєстрації випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій.

3. Відмова від розміщення іпотечних облігацій

1. Емітент до дати початку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення іпотечних облігацій, визначеної в проспекті емісії іпотечних облігацій, має право прийняти рішення про відмову від розміщення іпотечних облігацій.

2. У випадку прийняття рішення про відмову від розміщення іпотечних облігацій для скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій емітент не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати початку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення іпотечних облігацій, визначеної в проспекті емісії іпотечних облігацій, має подати до реєструвального органу такі документи:

заяву про скасування реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій у зв’язку з відмовою від розміщення звичайних іпотечних облігацій (додаток 9);

оригінал рішення про відмову від розміщення іпотечних облігацій, прийнятого уповноваженим органом емітента;

оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій.

4. Внесення змін до проспекту емісії іпотечних облігацій

1. Емітент має право внести зміни до проспекту емісії іпотечних облігацій:

1) до дати початку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення іпотечних облігацій – у разі зміни інформації, що міститься у проспекті емісії іпотечних облігацій.

У цьому разі емітент не має права:

здійснювати укладення договорів з першими власниками в процесі:

публічного розміщення іпотечних облігацій – до реєстрації змін до проспекту емісії іпотечних облігацій в реєструвальному органі та опублікування відповідної інформації відповідно до вимог статті 30 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»;

приватного розміщення іпотечних облігацій – до реєстрації змін до проспекту емісії іпотечних облігацій в реєструвальному органі та надання копії зареєстрованих змін до проспекту емісії іпотечних облігацій особам, які відповідно до рішення про приватне розміщення іпотечних облігацій є учасниками такого розміщення згідно з відповідним рішенням емітента;

вносити зміни до проспекту емісії після дати початку укладення договорів з першими власниками в процесі публічного/приватного розміщення іпотечних облігацій;

2) протягом строку обігу іпотечних облігацій, але не пізніше 15 робочих днів до дати закінчення обігу іпотечних облігацій.

У цьому разі внести зміни до проспекту емісії іпотечних облігацій протягом строку обігу іпотечних облігацій емітент може виключно у випадках:

здійснення емітентом викупу усього відповідного випуску (серії) іпотечних облігацій;

отримання емітентом згоди на внесення змін до проспекту емісії іпотечних облігацій у всіх власників відповідного випуску (серії) іпотечних облігацій;

отримання емітентом згоди управителя іпотечного покриття на внесення змін до проспекту емісії іпотечних облігацій;

якщо емітент є власником частини іпотечних облігацій відповідного випуску (серії) та якщо усі власники решти іпотечних облігацій надали згоду на внесення змін до проспекту емісії іпотечних облігацій.

2. Забороняється вносити зміни до проспекту емісії іпотечних облігацій в частині зменшення обсягу прав, які надаються власникам іпотечних облігацій, кількості іпотечних облігацій, щодо яких прийнято рішення про розміщення, зміни умов розміщення, встановлених рішенням про розміщення та проспектом емісії іпотечних облігацій.

3. У разі внесення змін до проспекту емісії іпотечних облігацій до дати початку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення іпотечних облігацій реєстрація змін до проспекту емісії іпотечних облігацій здійснюється у такому порядку:

1) прийняття уповноваженим органом емітента рішення про внесення змін до проспекту емісії іпотечних облігацій;

2) подання емітентом протягом 20 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення реєструвальному органу документів для реєстрації змін до проспекту емісії іпотечних облігацій, а саме:

заяви про реєстрацію змін до проспекту емісії звичайних іпотечних облігацій, складеної згідно з додатком 10 до цього Положення;

змін до проспекту емісії іпотечних облігацій у двох примірниках, засвідчених підписом керівника та печаткою емітента. У разі якщо зміни стосуються і реєстру іпотечного покриття, емітент надає також зміни до реєстру іпотечного покриття. У разі припинення управителя іпотечного покриття або його заміни емітент надає також копію змін до договору та/або договір з новим управителем. У разі припинення обслуговуючої установи або її заміни емітент надає також копію змін до договору та/або договір з новою обслуговуючою установою;

рішення уповноваженого органу емітента про внесення змін до проспекту емісії іпотечних облігацій, оформленого протоколом, або його копії, засвідченої в нотаріальному порядку;

3) реєстрація реєструвальним органом або відмова в реєстрації змін до проспекту емісії іпотечних облігацій;

4) розкриття емітентом інформації про внесення змін до проспекту емісії іпотечних облігацій у повному обсязі відповідно до нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок розкриття інформації на фондовому ринку (у разі публічного розміщення);

5) надання емітентом не пізніш як за 10 днів до дати початку укладення договорів з першими власниками копії зареєстрованих змін до проспекту емісії іпотечних облігацій особам, які відповідно до рішення про приватне розміщення іпотечних облігацій є учасниками такого розміщення (у разі приватного розміщення іпотечних облігацій).

У разі якщо вчинити дії, передбачені підпунктами 2, 4, 5 цього пункту, у зазначені строки неможливо, до змін також включається інформація про перенесення строків укладення договорів з першими власниками.

4. У разі внесення змін до проспекту емісії іпотечних облігацій протягом строку обігу іпотечних облігацій реєстрація змін до проспекту емісії іпотечних облігацій здійснюється у такому порядку:

1) прийняття уповноваженим органом емітента рішення про внесення змін до проспекту емісії іпотечних облігацій;

2) подання емітентом протягом 20 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення реєструвальному органу документів для зупинення обігу іпотечних облігацій, а саме:

заяви про зупинення обігу звичайних іпотечних облігацій (додаток 11);

копії рішення уповноваженого органу емітента про внесення змін до проспекту емісії іпотечних облігацій, засвідченої підписом керівника та печаткою емітента або в нотаріальному порядку;

3) видача уповноваженою особою реєструвального органу розпорядження про зупинення обігу іпотечних облігацій (додаток 12) протягом 5 робочих днів з дня отримання документів для зупинення обігу іпотечних облігацій;

4) не пізніше наступного робочого дня з дати видачі розпорядження про зупинення обігу іпотечних облігацій:

оприлюднення реєструвальним органом відповідного розпорядження на офіційному веб-сайті реєструвального органу;

направлення реєструвальним органом відповідного розпорядження до Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта реєструвального органу, що встановлює порядок обміну електронними документами реєструвального органу та Центрального депозитарію цінних паперів;

{Підпункт 4 пункту 4 глави 4 розділу IІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1230 від 20.12.2016}

5) направлення реєструвальним органом розпорядження про зупинення обігу іпотечних облігацій емітенту та управителю іпотечного покриття протягом 3 робочих днів з дня видачі такого розпорядження;

{Підпункт 5 пункту 4 глави 4 розділу IІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1230 від 20.12.2016}

6) опублікування реєструвальним органом інформації про зупинення обігу іпотечних облігацій в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом 5 робочих днів з дня видачі відповідного розпорядження;

7) забезпечення емітентом протягом 10 робочих днів з дати опублікування повідомлення про зупинення обігу іпотечних облігацій однієї з умов, передбачених абзацами третім – шостим підпункту 2 пункту 1 цієї глави, та подання реєструвальному органу документів для реєстрації змін до проспекту емісії іпотечних облігацій, а саме:

заяви про реєстрацію змін до проспекту емісії звичайних іпотечних облігацій, складеної згідно з додатком 11 до цього Положення;

змін до проспекту емісії іпотечних облігацій у двох примірниках, що засвідчені підписом керівника та печаткою емітента. У разі якщо зміни стосуються і реєстру іпотечного покриття, емітент надає також зміни до реєстру іпотечного покриття. У разі припинення управителя іпотечного покриття або його заміни емітент надає також копію змін до договору та/або договір з новим управителем. У разі припинення обслуговуючої установи або її заміни емітент надає також копію змін до договору та/або договір з новою обслуговуючою установою;

рішення уповноваженого органу емітента про внесення змін до проспекту емісії іпотечних облігацій, оформленого протоколом, або його копії, засвідченої в нотаріальному порядку. У разі припинення управителя іпотечного покриття або його заміни емітент надає також копію змін до договору та/або договір з новим управителем. У разі припинення обслуговуючої установи або її заміни емітент надає також копію змін до договору та/або договір з новою обслуговуючою установою;

копії документа про стан рахунку у цінних паперах емітента, що підтверджує здійснення емітентом викупу іпотечних облігацій відповідного випуску (серії), за формою, встановленою внутрішніми документами Центрального депозитарію цінних паперів, та/або копії реєстру власників відповідного випуску (серії) іпотечних облігацій та письмових заяв власників іпотечних облігацій відповідного випуску (серії) іпотечних облігацій про згоду на внесення змін до проспекту емісії іпотечних облігацій (у разі якщо власником іпотечних облігацій є фізична особа, заява про згоду на внесення змін до проспекту емісії іпотечних облігацій засвідчується в нотаріальному порядку) (подається у разі отримання згоди власників іпотечних облігацій);

копії документа, що підтверджує письмову згоду управителя іпотечного покриття на внесення змін до проспекту емісії іпотечних облігацій, засвідченого підписом керівника та печаткою управителя іпотечного покриття (подається у разі отримання згоди управителя іпотечного покриття);

8) реєстрація реєструвальним органом або відмова в реєстрації змін до проспекту емісії іпотечних облігацій з одночасною видачею уповноваженою особою реєструвального органу розпорядження про відновлення обігу іпотечних облігацій (додаток 13).

У разі неотримання від емітента документів для реєстрації змін до проспекту емісії іпотечних облігацій протягом 10 робочих днів з дати опублікування повідомлення про зупинення обігу іпотечних облігацій уповноважена особа реєструвального органу видає розпорядження про відновлення обігу іпотечних облігацій (додаток 13);

9) не пізніше наступного робочого дня з дати видачі розпорядження про відновлення обігу іпотечних облігацій:

оприлюднення реєструвальним органом відповідного розпорядження на офіційному веб-сайті реєструвального органу;

направлення реєструвальним органом відповідного розпорядження до Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта реєструвального органу, що встановлює порядок обміну електронними документами реєструвального органу та Центрального депозитарію цінних паперів;

{Підпункт 9 пункту 4 глави 4 розділу IІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1230 від 20.12.2016}

10) направлення реєструвальним органом розпорядження про відновлення обігу іпотечних облігацій емітенту та управителю іпотечного покриття протягом 3 робочих днів з дня видачі такого розпорядження;

{Підпункт 10 пункту 4 глави 4 розділу IІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1230 від 20.12.2016}

11) опублікування реєструвальним органом інформації про відновлення обігу іпотечних облігацій в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом 5 робочих днів з дня видачі відповідного розпорядження;

12) розкриття емітентом інформації про внесення змін до проспекту емісії іпотечних облігацій у повному обсязі відповідно до нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок розкриття інформації на фондовому ринку (у разі публічного розміщення іпотечних облігацій);

13) надання емітентом протягом 15 днів з дня реєстрації змін до проспекту емісії іпотечних облігацій копії таких змін особам, які відповідно до рішення про приватне розміщення іпотечних облігацій є учасниками такого розміщення (у разі приватного розміщення іпотечних облігацій).

5. У разі зміни інформації, що міститься у базовому проспекті емісії іпотечних облігацій, реєстрація змін до базового проспекту емісії відбувається у такому порядку:

1) подання емітентом протягом 20 робочих днів з дня зміни такої інформації до реєструвального органу:

заяви про реєстрацію змін до базового проспекту емісії звичайних іпотечних облігацій згідно з додатком 14 до цього Положення;

змін до базового проспекту емісії іпотечних облігацій у двох примірниках, засвідчених підписом керівника та печаткою емітента;

рішення уповноваженого органу емітента про внесення змін до базового проспекту емісії іпотечних облігацій;

копії установчих документів емітента, засвідченої підписом керівника та печаткою емітента (подається у разі зміни інформації щодо структури управління емітентом (органи управління емітентом, порядок їх формування та компетенція згідно з установчими документами емітента); предмета та мети діяльності емітента);

2) реєстрація реєструвальним органом або відмова в реєстрації змін до базового проспекту емісії іпотечних облігацій;

3) розкриття емітентом інформації про внесення змін до базового проспекту емісії іпотечних облігацій у повному обсязі відповідно до нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок розкриття інформації на фондовому ринку.

5. Документи, які надаються для реєстрації звіту про результати розміщення іпотечних облігацій

1. У разі якщо протягом строку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення іпотечних облігацій, який вказаний у рішенні про розміщення іпотечних облігацій та в проспекті емісії іпотечних облігацій, було укладено хоча б один договір з першими власниками, у 15-денний строк з дня затвердження результатів розміщення іпотечних облігацій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, емітент повинен подати до реєструвального органу документи, необхідні для реєстрації звіту про результати розміщення іпотечних облігацій:

1) заяву про реєстрацію звіту про результати розміщення звичайних іпотечних облігацій (серії іпотечних облігацій), складену згідно з додатком 15 до цього Положення;

2) звіт про результати публічного/приватного розміщення звичайних іпотечних облігацій (серії звичайних іпотечних облігацій), складений згідно з додатком 16 до цього Положення. Звіт подається до реєструвального органу у двох примірниках і повинен бути засвідчений уповноваженою особою (посадовою особою уповноваженого органу) емітента, якій надані повноваження щодо затвердження результатів розміщення іпотечних облігацій.

Звіт має бути підписаний керівниками емітента, управителя іпотечного покриття, обслуговуючої установи (якщо емітент самостійно не виконує її функції), аудиторської фірми (аудитором), андеррайтера(ів) (якщо емітент користується його (їх) послугами щодо розміщення випуску), уповноваженою особою Центрального депозитарію цінних паперів і засвідчений печатками емітента, управителя іпотечного покриття, обслуговуючої установи (якщо емітент самостійно не виконує її функції), аудиторської фірми (аудитором), андеррайтера(ів) (якщо емітент користується його (їх) послугами), Центрального депозитарію цінних паперів.

У разі здійснення публічного розміщення іпотечних облігацій звіт про результати розміщення іпотечних облігацій (серії іпотечних облігацій) також засвідчується підписом керівника та печаткою фондової біржі, через яку емітент здійснив розміщення іпотечних облігацій.

Якщо іпотечні облігації випускалися різними серіями, емітент надає до реєструвального органу звіт про результати розміщення кожної серії іпотечних облігацій;

3) оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску (серії) іпотечних облігацій;

4) рішення уповноваженого органу емітента про затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення іпотечних облігацій, засвідчене підписом керівника та печаткою емітента, або його нотаріально засвідчену копію;

5) рішення уповноваженого органу емітента про затвердження результатів розміщення іпотечних облігацій, засвідчене підписом керівника та печаткою емітента, або його нотаріально засвідчену копію;

6) рішення уповноваженого органу про затвердження звіту про результати розміщення іпотечних облігацій, засвідчене підписом керівника та печаткою емітента, або його нотаріально засвідчену копію;

7) рішення уповноваженого органу про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення іпотечних облігацій (у разі прийняття такого рішення, якщо такі повноваження були надані відповідному органу емітента), засвідчене підписом керівника та печаткою емітента, або його нотаріально засвідчену копію;

8) документ, який підтверджує оплату 100 % вартості розміщених іпотечних облігацій;

9) довідку про надання копії зареєстрованого проспекту емісії іпотечних облігацій особам, які є учасниками приватного розміщення іпотечних облігацій, відповідно до рішення про приватне розміщення та проспекту емісії іпотечних облігацій із зазначенням способу і дати надання такої копії, засвідчену підписом керівника та печаткою емітента (у разі приватного розміщення іпотечних облігацій).

У разі якщо до проспекту емісії іпотечних облігацій було внесено зміни, також подається довідка про надання копії зареєстрованих змін до проспекту емісії іпотечних облігацій особам, які є учасниками приватного розміщення іпотечних облігацій, відповідно до рішення про приватне розміщення та проспекту емісії іпотечних облігацій із зазначенням способу і дати надання такої копії, засвідчена підписом керівника та печаткою емітента (у разі приватного розміщення іпотечних облігацій);

10) засвідчені підписом керівника та печаткою емітента копії публікацій проспекту емісії іпотечних облігацій та змін до проспекту емісії іпотечних облігацій (якщо такі зміни вносилися) в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі публічного розміщення іпотечних облігацій).

У разі якщо документи, зазначені в цьому пункті, містять більше ніж один аркуш, вони мають бути пронумеровані та прошнуровані.

2. У разі якщо протягом строку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення іпотечних облігацій, який вказаний у рішенні про розміщення та у проспекті емісії іпотечних облігацій, не було укладено жодного договору з першими власниками у процесі розміщення іпотечних облігацій, у 15-денний строк з дня затвердження результатів розміщення іпотечних облігацій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, емітент повинен подати до реєструвального органу такі документи:

1) заяву про реєстрацію звіту про результати розміщення звичайних іпотечних облігацій та скасування реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, складену згідно з додатком 17 до цього Положення;

2) звіт про результати публічного/приватного розміщення звичайних іпотечних облігацій (серії звичайних іпотечних облігацій), складений згідно з додатком 16 до цього Положення. Звіт подається до реєструвального органу у двох примірниках і повинен бути засвідчений уповноваженою особою (посадовою особою уповноваженого органу) емітента, якій надані повноваження щодо затвердження результатів розміщення іпотечних облігацій.

Звіт має бути підписаний керівниками емітента, управителя іпотечного покриття, обслуговуючої установи (якщо емітент самостійно не виконує її функції), аудиторської фірми (аудитором), андеррайтера(ів) (якщо емітент користується його (їх) послугами щодо розміщення випуску), уповноваженою особою Центрального депозитарію цінних паперів і засвідчений печатками емітента, управителя іпотечного покриття, обслуговуючої установи (якщо емітент самостійно не виконує її функції), аудиторської фірми (аудитором), андеррайтера(ів) (якщо емітент користується його (їх) послугами), Центрального депозитарію цінних паперів.

У разі здійснення публічного розміщення іпотечних облігацій звіт про результати розміщення іпотечних облігацій (серії іпотечних облігацій) також засвідчується підписом керівника та печаткою фондової біржі, через яку емітент здійснив розміщення іпотечних облігацій.

Якщо іпотечні облігації випускалися різними серіями, емітент надає до реєструвального органу звіт про результати розміщення кожної серії іпотечних облігацій;

3) оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску (серії) іпотечних облігацій;

4) рішення уповноваженого органу емітента про затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення іпотечних облігацій, засвідчене підписом керівника та печаткою емітента, або його нотаріально засвідчену копію;

5) рішення уповноваженого органу емітента про затвердження результатів розміщення іпотечних облігацій, засвідчене підписом керівника та печаткою емітента, або його нотаріально засвідчену копію;

6) рішення уповноваженого органу про затвердження звіту про результати розміщення іпотечних облігацій, засвідчене підписом керівника та печаткою емітента, або його нотаріально засвідчену копію;

7) довідку про надання копії зареєстрованого проспекту емісії іпотечних облігацій особам, які є учасниками приватного розміщення іпотечних облігацій, відповідно до рішення про приватне розміщення та проспекту емісії іпотечних облігацій із зазначенням способу і дати надання такої копії, засвідчену підписом керівника та печаткою емітента (у разі приватного розміщення облігацій).

У разі якщо до проспекту емісії іпотечних облігацій було внесено зміни, також подається довідка про надання копії зареєстрованих змін до проспекту емісії іпотечних облігацій особам, які є учасниками приватного розміщення іпотечних облігацій, відповідно до рішення про приватне розміщення та проспекту емісії іпотечних облігацій із зазначенням способу і дати надання такої копії, засвідчена підписом керівника та печаткою емітента (у разі приватного розміщення іпотечних облігацій);

8) засвідчені підписом керівника та печаткою емітента копії публікацій проспекту емісії іпотечних облігацій та змін до проспекту емісії іпотечних облігацій (якщо такі зміни вносилися) в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі публічного розміщення іпотечних облігацій).

3. У разі незатвердження уповноваженим органом емітента у встановлені Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» строки результатів укладення договорів з першими власниками емітент не пізніше 15 календарних днів з дати закінчення строку повернення внесків, унесених в оплату за іпотечні облігації, подає до реєструвального органу такі документи:

1) заяву про реєстрацію звіту про результати розміщення звичайних іпотечних облігацій та скасування реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, складену згідно з додатком 17 до цього Положення;

2) звіт про результати розміщення звичайних іпотечних облігацій (серії звичайних іпотечних облігацій), складений згідно з додатком 16 до цього Положення.

Звіт має бути підписаний керівниками емітента, управителя іпотечного покриття, обслуговуючої установи (якщо емітент самостійно не виконує її функції), аудиторської фірми (аудитором), андеррайтера(ів) (якщо емітент користується його (їх) послугами щодо розміщення випуску), уповноваженою особою Центрального депозитарію цінних паперів і засвідчений печатками емітента, управителя іпотечного покриття, обслуговуючої установи (якщо емітент самостійно не виконує її функції), аудиторської фірми (аудитором), андеррайтера(ів) (якщо емітент користується його (їх) послугами), Центрального депозитарію цінних паперів.

Звіт про результати розміщення іпотечних облігацій подається без підпису посадової особи уповноваженого органу емітента, якому надані повноваження щодо затвердження результатів розміщення іпотечних облігацій;

3) довідку, засвідчену підписом керівника та печаткою емітента, з переліком внесків, унесених в оплату за іпотечні облігації, із зазначенням дат та номерів укладених договорів, реквізитів платіжних документів, з наданням засвідчених підписом керівника та печаткою емітента копій документів, які підтверджують оплату першими власниками вартості розміщених іпотечних облігацій;

4) довідку, засвідчену підписом керівника та печаткою емітента, про повернення внесків, унесених в оплату за іпотечні облігації, усім особам, які зробили ці внески (із зазначенням внеску, його вартості, дати повернення);

5) оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій;

6) довідку про надання копії зареєстрованого проспекту емісії іпотечних облігацій особам, які є учасниками приватного розміщення іпотечних облігацій, відповідно до рішення про приватне розміщення та проспекту емісії іпотечних облігацій із зазначенням способу і дати надання такої копії, засвідчену підписом керівника та печаткою емітента (у разі приватного розміщення облігацій).

У разі якщо до проспекту емісії іпотечних облігацій було внесено зміни, також подається довідка про надання копії зареєстрованих змін до проспекту емісії іпотечних облігацій особам, які є учасниками приватного розміщення іпотечних облігацій, відповідно до рішення про приватне розміщення та проспекту емісії іпотечних облігацій із зазначенням способу і дати надання такої копії, засвідчена підписом керівника та печаткою емітента (у разі приватного розміщення іпотечних облігацій);

7) засвідчені підписом керівника та печаткою емітента копії публікацій проспекту емісії іпотечних облігацій та змін до проспекту емісії іпотечних облігацій (якщо такі зміни вносилися) в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі публічного розміщення іпотечних облігацій).

4. У разі якщо документи, зазначені у цій главі, містять більше ніж один аркуш, вони мають бути пронумеровані та прошнуровані.

IІІ. Погашення, анулювання, скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій

1. Скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій

1. Реєструвальний орган здійснює скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій та анулює тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску іпотечних облігацій у разі:

прийняття емітентом рішення про відмову від розміщення іпотечних облігацій;

якщо протягом строку укладення договорів з першими власниками іпотечних облігацій, який вказаний у проспекті емісії іпотечних облігацій, не було укладено жодного договору з першими власниками;

незатвердження у встановлені законодавством строки результатів розміщення іпотечних облігацій.

2. Уповноважена особа реєструвального органу видає розпорядження про скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій (додаток 18) у разі:

1) прийняття емітентом рішення про відмову від розміщення іпотечних облігацій – на підставі поданих емітентом документів, визначених пунктом 2 глави 3 розділу ІІ цього Положення.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій видається протягом 5 робочих днів з дати отримання реєструвальним органом відповідних документів;

2) якщо протягом строку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення іпотечних облігацій, який вказаний у проспекті емісії іпотечних облігацій, не було укладено жодного договору з першими власниками, – на підставі поданих емітентом документів, визначених пунктом 2 глави 5 розділу ІІ цього Положення.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій видається одночасно з реєстрацією звіту про результати розміщення іпотечних облігацій;

3) незатвердження у встановлені законодавством строки результатів розміщення іпотечних облігацій – на підставі поданих емітентом документів, визначених пунктом 3 глави 5 розділу ІІ цього Положення.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій видається одночасно з реєстрацією звіту про результати розміщення іпотечних облігацій.

3. Реєструвальний орган здійснює скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій та анулює свідоцтво про реєстрацію випуску іпотечних облігацій у разі:

погашення (дострокового погашення) іпотечних облігацій у повному обсязі;

якщо до настання строків погашення іпотечних облігацій емітент здійснив викуп всіх іпотечних облігацій одного випуску (серії) та прийняв рішення про анулювання викуплених іпотечних облігацій.

4. Уповноважена особа реєструвального органу видає розпорядження про скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій (додаток 19) у разі:

1) погашення (дострокового погашення) іпотечних облігацій у повному обсязі – на підставі поданих емітентом документів, визначених пунктами 2 – 5 глави 2 цього розділу.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій видається протягом 15 робочих днів з дати отримання звіту про наслідки погашення (про дострокове погашення) іпотечних облігацій;

2) якщо до настання строків погашення іпотечних облігацій емітент здійснив викуп всіх іпотечних облігацій одного випуску (серії) та прийняв рішення про анулювання викуплених іпотечних облігацій, – на підставі поданих емітентом документів, визначених пунктом 5 глави 3 цього розділу.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій видається протягом 15 робочих днів з дати отримання документів, визначених пунктом 5 глави 3 цього розділу.

5. Реєструвальний орган забезпечує:

1) не пізніше наступного робочого дня з дати видачі розпорядження про скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій та анулювання свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску іпотечних облігацій:

оприлюднення відповідного розпорядження на офіційному веб-сайті реєструвального органу;

направлення відповідного розпорядження до Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта реєструвального органу, що встановлює порядок обміну електронними документами реєструвального органу та Центрального депозитарію цінних паперів;

2) протягом трьох робочих днів з дати видачі розпорядження про скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій направлення відповідного розпорядження емітенту та управителю іпотечного покриття.

{Пункт 5 глави 1 розділу IIІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1230 від 20.12.2016}

6. Реєструвальний орган додатково здійснює опублікування розпорядження про скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій та анулювання свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску іпотечних облігацій в одному з офіційних друкованих видань реєструвального органу протягом п’яти робочих днів з дати видачі відповідного розпорядження.

{Пункт 6 глави 1 розділу IIІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1230 від 20.12.2016}

Реєструвальний орган забезпечує опублікування інформації про скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом 5 робочих днів з дати видачі відповідного розпорядження.

7. На підставі розпорядження про скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій та анулювання свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску іпотечних облігацій реєструвальним органом вносяться відповідні зміни до Державного реєстру випусків цінних паперів.

2. Погашення (дострокове погашення) іпотечних облігацій

1. Погашення іпотечних облігацій, номінальна вартість яких визначена в іноземній валюті, здійснюється в іноземній валюті, у якій виражена номінальна вартість цих облігацій, з урахуванням законодавства про валютне регулювання, або в національній валюті за валютним (обмінним) курсом іноземної валюти, у якій виражена номінальна вартість цих облігацій, установленим Національним банком України на дату погашення іпотечних облігацій.

Строк погашення іпотечних облігацій не повинен перевищувати одного року з дати початку їх погашення.

Випуск або окрема серія іпотечних облігацій можуть бути погашені достроково за ініціативою емітента або за вимогою власників іпотечних облігацій.

Дострокове погашення іпотечних облігацій за ініціативою емітента дозволяється у випадку, коли така можливість передбачена проспектом емісії, яким мають бути визначені порядок прийняття рішення уповноваженим органом емітента про дострокове погашення випуску або окремої серії іпотечних облігацій, повідомлення власників іпотечних облігацій про здійснення дострокового погашення іпотечних облігацій, порядок встановлення ціни дострокового погашення іпотечних облігацій і строк, у який іпотечні облігації мають бути пред’явлені їх власниками для дострокового погашення.

Дострокове погашення іпотечних облігацій за вимогою їх власників дозволяється у випадках, передбачених проспектом емісії, яким мають бути визначені порядок прийняття рішення уповноваженим органом емітента про дострокове погашення випуску або окремої серії іпотечних облігацій, порядок встановлення ціни дострокового погашення іпотечних облігацій, строк, у який іпотечні облігації можуть бути пред’явлені для дострокового погашення.

2. Емітент подає до реєструвального органу звіт про наслідки погашення іпотечних облігацій (кожної серії в разі випуску іпотечних облігацій різними серіями) не пізніше 15 днів після закінчення строку погашення випуску (серії) іпотечних облігацій, який вказаний у рішенні про розміщення іпотечних облігацій та у проспекті емісії іпотечних облігацій, а у разі дострокового погашення іпотечних облігацій (кожної серії в разі випуску іпотечних облігацій різними серіями) – не пізніше 15 днів після закінчення дострокового погашення випуску (серії) іпотечних облігацій.

3. Звіт про наслідки погашення іпотечних облігацій має містити інформацію, зазначену в додатку 20 до цього Положення.

4. Звіт про дострокове погашення іпотечних облігацій має містити інформацію, зазначену в додатку 21 до цього Положення.

Звіт про наслідки погашення (про дострокове погашення) іпотечних облігацій подається в одному примірнику. Звіт повинен бути засвідчений підписом керівника та печаткою емітента, а також підписом та печаткою управителя іпотечного покриття, обслуговуючої установи (якщо емітент самостійно не виконує функцій обслуговуючої установи), аудитора (аудиторської фірми), підписом та печаткою Центрального депозитарію цінних паперів.

5. При поданні звіту про наслідки погашення (про дострокове погашення) іпотечних облігацій емітент також подає до реєструвального органу:

1) заяву про подання звіту про наслідки погашення (про дострокове погашення) звичайних іпотечних облігацій (додаток 22);

2) копію рішення про публічне/приватне розміщення іпотечних облігацій, засвідчену підписом керівника та печаткою емітента;

3) оригінал свідоцтва про реєстрацію випуску (серії) іпотечних облігацій;

4) копію рішення уповноваженого органу емітента про дострокове погашення іпотечних облігацій (у разі прийняття рішення про дострокове погашення).

Рішення уповноваженого органу емітента про дострокове погашення іпотечних облігацій має містити таку інформацію:

підстави для прийняття рішення;

порядок повідомлення власників іпотечних облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) іпотечних облігацій;

ціну дострокового погашення іпотечних облігацій, порядок її встановлення та розрахунок;

дати початку та закінчення строку, у який іпотечні облігації мають бути пред’явлені для дострокового погашення.

3. Анулювання викуплених емітентом іпотечних облігацій

1. У разі якщо до настання строків погашення іпотечних облігацій емітент здійснив викуп всіх іпотечних облігацій одного випуску (серії) та прийняв рішення про анулювання викуплених іпотечних облігацій, протягом 15 календарних днів з дати прийняття такого рішення емітент подає до реєструвального органу такі документи для зупинення обігу іпотечних облігацій:

1) заяву про зупинення обігу звичайних іпотечних облігацій, складену згідно з додатком 11 до цього Положення;

2) копію(ї) рішення (рішень) уповноваженого органу емітента про викуп іпотечних облігацій (подається у разі прийняття відповідного рішення відповідно до умов проспекту емісії).

Рішення уповноваженого органу емітента про викуп іпотечних облігацій має містити таку інформацію:

підстави для прийняття рішення;

порядок повідомлення власників іпотечних облігацій про прийняття емітентом рішення про викуп іпотечних облігацій;

ціну викупу іпотечних облігацій, порядок її встановлення та розрахунок;

дати початку та закінчення строку, у який іпотечні облігації мають бути пред’явлені для викупу;

3) копію документа про стан рахунку у цінних паперах емітента, що підтверджує здійснення емітентом викупу всіх іпотечних облігацій одного випуску (серії), за формою, встановленою внутрішніми документами Центрального депозитарію цінних паперів;

4) копію рішення уповноваженого органу емітента про анулювання викуплених іпотечних облігацій, засвідчену підписом керівника та печаткою емітента.

Уповноважена особа реєструвального органу на підставі поданих документів видає розпорядження про зупинення обігу іпотечних облігацій (додаток 12) протягом 15 робочих днів з дати їх надходження до реєструвального органу.

2. У разі якщо до настання строків погашення іпотечних облігацій, обіг яких зупинено відповідно до пункту 1 цієї глави, емітент прийняв рішення щодо скасування рішення про анулювання викуплених іпотечних облігацій, емітент подає до реєструвального органу такі документи для відновлення обігу іпотечних облігацій:

заяву про відновлення обігу звичайних іпотечних облігацій, складену згідно з додатком 23 до цього Положення;

копію рішення про скасування рішення про анулювання викуплених іпотечних облігацій, засвідчену підписом керівника та печаткою емітнта.

Уповноважена особа реєструвального органу на підставі поданих документів видає розпорядження про відновлення обігу іпотечних облігацій (додаток 13) протягом 15 робочих днів з дати їх надходження до реєструвального органу.

3. Реєструвальний орган забезпечує:

1) не пізніше наступного робочого дня з дати видачі розпорядження про зупинення/відновлення обігу іпотечних облігацій:

оприлюднення відповідного розпорядження на офіційному веб-сайті реєструвального органу;

направлення відповідного розпорядження до Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта реєструвального органу, що встановлює порядок обміну електронними документами реєструвального органу та Центрального депозитарію цінних паперів;

2) протягом трьох робочих днів з дати видачі розпорядження про зупинення/відновлення обігу іпотечних облігацій, направлення відповідного розпорядження емітенту, управителю іпотечного покриття.

{Пункт 3 глави 3 розділу IIІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1230 від 20.12.2016}

4. Реєструвальний орган додатково здійснює опублікування розпорядження про зупинення/відновлення обігу іпотечних облігацій в одному з офіційних друкованих видань реєструвального органу протягом п’яти робочих днів з дати видачі відповідного розпорядження.

На підставі розпорядження про зупинення/відновлення обігу іпотечних облігацій реєструвальним органом вносяться відповідні зміни до Державного реєстру випусків цінних паперів.

{Пункт 4 глави 3 розділу IIІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1230 від 20.12.2016}

Реєструвальний орган забезпечує опублікування інформації про зупинення/відновлення обігу іпотечних облігацій в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом 5 робочих днів з дати видачі відповідного розпорядження.

5. Для скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій, обіг яких зупинено відповідно до пункту 1 цієї глави, емітент подає до реєструвального органу такі документи:

заяву про скасування реєстрації випуску (серії) звичайних іпотечних облігацій, складену згідно з додатком 24 до цього Положення;

копію документа про стан рахунку в цінних паперах емітента, що підтверджує здійснення емітентом викупу всіх іпотечних облігацій одного випуску (серії), за формою, встановленою внутрішніми документами Центрального депозитарію цінних паперів;

оригінал (оригінали) свідоцтва про реєстрацію випуску (серії) іпотечних облігацій.

ІV. Дії емітента іпотечних облігацій у разі його припинення, або в разі настання дефолту, або технічного дефолту емітента іпотечних облігацій

1. У разі настання дефолту або технічного дефолту емітента звичайних іпотечних облігацій управитель іпотечного покриття зобов’язаний письмово повідомити про це реєструвальний орган протягом 10 календарних днів з дня настання дефолту або технічного дефолту. Технічний дефолт не тягне за собою наслідків, що настають у разі дефолту.

2. Дефолт емітента звичайних іпотечних облігацій (далі – дефолт) настає у разі:

1) невиконання або неналежного виконання грошових зобов’язань за іпотечними облігаціями у строки, визначені у проспекті емісії;

2) порушення щодо емітента провадження у справі про банкрутство або призначення тимчасового адміністратора чи ліквідатора;

3) настання інших випадків, визначених у проспекті емісії.

3. У разі настання дефолту власники звичайних іпотечних облігацій набувають права:

1) вимагати від емітента дострокового виконання грошових зобов’язань за іпотечними облігаціями;

2) ужити заходів примусового стягнення заборгованості емітента за іпотечними облігаціями відповідно до законодавства;

3) звернути стягнення на іпотечне покриття;

4) задовольнити свої вимоги за рахунок інших активів емітента в разі недостатності коштів після звернення стягнення на іпотечне покриття.

Власники іпотечних облігацій задовольняють вищезазначені права через управителя.

Управитель у разі:

призначення тимчасового адміністратора емітента іпотечних облігацій або порушення справи про банкрутство емітента, у тому числі у разі настання дефолту, вимагає передачі іпотечного покриття йому або визначеній ним обслуговуючій установі на обслуговування, а також здійснює розпорядження коштами від іпотечного покриття;

прийняття рішення про ліквідацію емітента іпотечних облігацій відчужує іпотечне покриття самостійно або спільно з ліквідатором, а також уживає заходів щодо отримання коштів власниками іпотечних облігацій за рахунок іншого майна емітента.

Після задоволення прав власників іпотечних облігацій управитель протягом 30 днів з дати виконання зобов’язань перед власниками іпотечних облігацій повідомляє реєструвальний орган про задоволення прав власників іпотечних облігацій.

4. Припинення емітента іпотечних облігацій (у результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення або ліквідації) здійснюється в порядку, установленому законодавством України.

5. У разі якщо на дату прийняття рішення про припинення емітента або настання дефолту іпотечні облігації цього емітента перебувають в обігу, здійснюється зупинення обігу іпотечних облігацій та задоволення прав власників іпотечних облігацій (погашення іпотечних облігацій).

6. Для зупинення обігу іпотечних облігацій комісія з припинення діяльності емітента (управитель іпотечного покриття, ліквідаційна комісія, ліквідатор тощо) (далі – комісія з припинення) протягом 15 робочих днів з дня прийняття рішення про припинення діяльності або постановлення судового рішення щодо припинення емітента подає до реєструвального органу такі документи:

1) заяву про зупинення обігу звичайних іпотечних облігацій (додаток 11);

2) копію рішення уповноваженого органу емітента про припинення, або копію судового рішення щодо припинення емітента, що не пов’язане з банкрутством юридичної особи, або копію судового рішення про визнання емітента банкрутом, або копію постанови Правління Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку (для емітентів-банків). У разі прийняття постанови Правління Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку додатково подається копія рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про призначення уповноваженої особи, яка виконує функції з ліквідації банку.

Рішення уповноваженого органу емітента про припинення емітента має бути оформлене відповідно до законодавства.

Копія рішення уповноваженого органу емітента про припинення, судового рішення про припинення емітента, судового рішення про визнання емітента банкрутом, копія постанови Правління Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку засвідчується головою комісії з припинення та печаткою емітента;

3) копію(ї) повідомлення про прийняте рішення про припинення емітента, опублікованого в друкованих засобах масової інформації відповідно до вимог законодавства;

4) довідку, яка містить перелік і результати попередніх випусків іпотечних облігацій, із зазначенням: реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків іпотечних облігацій, обсягів випусків, строків обігу та результатів погашення кожного випуску.

7. Уповноважена особа реєструвального органу на підставі поданих документів видає розпорядження про зупинення обігу іпотечних облігацій (додаток 12) протягом 15 робочих днів з дати їх надходження до реєструвального органу.

{Пункт 8 розділу IV виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1230 від 20.12.2016}

{Пункт 9 розділу IV виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1230 від 20.12.2016}

8. Погашення іпотечних облігацій здійснює комісія з припинення емітента у порядку та у строк, що зазначені в повідомленні про прийняте рішення про припинення емітента, яке публікується в друкованих засобах масової інформації відповідно до вимог законодавства.

9. Для скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску іпотечних облігацій комісія з припинення емітента не пізніше 7 робочих днів з дати завершення погашення іпотечних облігацій до реєструвального органу подає такі документи:

1) заяву про скасування реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, складену згідно з додатком 24 до цього Положення;

2) рішення засновників (учасників) емітента або органу, який прийняв рішення про припинення емітента, що оформлене протоколом та засвідчене підписом голови комісії з припинення та печаткою емітента;

3) довідку про розрахунки із власниками іпотечних облігацій із зазначенням таких даних:

найменування та місцезнаходження емітента, управителя та обслуговуючої установи;

загальна номінальна вартість, кількість іпотечних облігацій (з фіксованим або плаваючим процентом);

номінальна вартість іпотечних облігацій;

серії та порядкові номери іпотечних облігацій;

строк обігу іпотечних облігацій;

дати початку та закінчення погашення іпотечних облігацій;

кількість погашених іпотечних облігацій (із зазначенням номерів та серій);

сума, на яку погашено іпотечні облігації;

сума доходу, що виплачена за іпотечними облігаціями (окремо для іпотечних облігацій з фіксованим процентом та іпотечних облігацій з плаваючим процентом).

Довідка засвідчується підписом голови комісії з припинення, а також печаткою емітента, обслуговуючої установи, аудитора (аудиторської фірми), Центрального депозитарію цінних паперів;

4) оригінал (оригінали) свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій.

10. Уповноважена особа реєструвального органу видає розпорядження про скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій протягом 15 робочих днів з дати надходження до реєструвального органу заяви та всіх необхідних документів.

11. Реєструвальний орган забезпечує:

1) не пізніше наступного робочого дня з дати видачі розпорядження про зупинення обігу іпотечних облігацій, скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій та анулювання свідоцтва:

оприлюднення відповідного розпорядження на офіційному веб-сайті реєструвального органу;

направлення відповідного розпорядження до Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта реєструвального органу, що встановлює порядок обміну електронними документами реєструвального органу та Центрального депозитарію цінних паперів;

2) протягом трьох робочих днів з дати видачі розпорядження про зупинення обігу іпотечних облігацій, скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій та анулювання свідоцтва направлення відповідного розпорядження емітенту.

{Пункт 11 розділу IV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1230 від 20.12.2016}

12. Реєструвальний орган додатково здійснює опублікування розпорядження про зупинення обігу іпотечних облігацій, скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій та анулювання свідоцтва в одному з офіційних друкованих видань реєструвального органу протягом п’яти робочих днів з дати видачі відповідного розпорядження.

{Пункт 12 розділу IV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1230 від 20.12.2016}

13. На підставі розпорядження про зупинення обігу іпотечних облігацій, скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій реєструвальним органом вносяться відповідні зміни до Державного реєстру випусків цінних паперів.

{Пункт 13 розділу IV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1230 від 20.12.2016}

Директор департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансів

А. Папаіка

 

КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку