Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Title Сторинка документу

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Загальна інформація про документ

№:
2826
Від:
24.05.2013
№ мін`юсту:
2180/24712
Зареєстровано:
24.12.2013
Тема:
Розкриття інформації
Категорія:
Положення
Статус:
Чинний
Видавець:
НКЦПФР
Проект регуляторного акту:
Додатки:

Додаток 1 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Додаток 2 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Додаток 3 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Додаток 4 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Додаток 5 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Додаток 6 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Додаток 7 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Додаток 9 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Додаток 10 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Додаток 11 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Додаток 12 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Додаток 13 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Додаток 14 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Додаток 15 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Додаток 16 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Додаток 17 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Додаток 18 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Додаток 19 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Додаток 20 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Додаток 21 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Додаток 22 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Додаток 23 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Додаток 24 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Додаток 25 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Додаток 26 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Додаток 27 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Додаток 28 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Додаток 29 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Додаток 30 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Додаток 31 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Додаток 32 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Додаток 33 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Додаток 34 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Додаток 35 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Додаток 36 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Додаток 37 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Додаток 39 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Додаток 40 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Додаток 41 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Додаток 42 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Додаток 43 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Додаток 45 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Додаток 8 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Додаток 44 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів,

Додаток 46 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Останні зміни:
10.08.2017
Дата вступу в силу:
01.01.2014

Змiст документу

https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2017/05/Положення-282660310.08.2017.doc

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
03.12.2013 N 2826Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 грудня 2013 р. за N 2180/24712

Положення
про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(У тексті положення посилання на додаток 45 замінено посиланням на додаток 46 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 грудня 2014 року N 1713)
(У тексті Положення слова “Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” в усіх відмінках замінено словами “Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” у відповідних відмінках згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 вересня 2016 року N 923)
(У тексті Положення слова “на сторінці в мережі Інтернет” замінено словами “на власному веб-сайті” згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10 серпня 2017 року N 603)

I. Загальні положення

 1. Це Положення регулює склад, порядок і строки розкриття на фондовому ринку регулярної (квартальної, річної), особливої інформації, інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю, інформації в повідомленні про проведення загальних зборів (далі – Інформація) емітентами цінних паперів та подання її до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія), інформації, що міститься в проспекті емісії (інформації про випуск іпотечних сертифікатів (далі – інформація про випуск)) цінних паперів та звіті про результати розміщення (звіті про підсумки випуску іпотечних сертифікатів (далі – підсумки випуску)) цінних паперів емітентами цінних паперів, інформації, передбаченої статтями 65 – 65 2 Закону України “Про акціонерні товариства” та пунктом 2 розділу II “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України від 23 березня 2017 року N 1983-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах”, строки (терміни) та перелік оприлюднення публічними акціонерними товариствами інформації, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства, на власному веб-сайті, опублікування відомостей про створення акціонерного товариства однією особою або про придбання однією особою усіх акцій товариства.

(пункт 1 розділу І із змінами, внесеними рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.12.2014 р. N 1713,
у редакції рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 10.08.2017 р. N 603)

 1. Дія цього Положення поширюється на емітентів цінних паперів та на іноземних емітентів – нерезидентів, цінні папери яких розміщені та/або допущені до обігу на території України.

(абзац перший пункту 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 01.09.2015 р. N 1348)

Дія цього Положення не поширюється на емітентів державних цінних паперів, інвестиційних сертифікатів, акцій корпоративних інвестиційних фондів, які уклали договори про управління активами таких корпоративних інвестиційних фондів з компаніями з управління активами.

На емітентів облігацій місцевих позик поширюються вимоги цього Положення в частині розкриття регулярної річної інформації.

Нерезиденти, цінні папери яких розміщені та/або допущені до обігу на території України, розкривають інформацію відповідно до розділу IV цього Положення.

(пункт 2 розділу І доповнено абзацом четвертим згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 01.09.2015 р. N 1348)

Міжнародні фінансові організації, які здійснили випуск облігацій на території України, розкривають інформацію відповідно до розділу V цього Положення.

(пункт 2 розділу І доповнено абзацом п’ятим згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 01.09.2015 р. N 1348)

 1. Емітенти цінних паперів у випадках, передбачених цим Положенням, зобов’язані розкривати на фондовому ринку Інформацію шляхом:

(абзац перший пункту 3 розділу І із змінами, внесеними згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 01.09.2015 р. N 1348)

розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів на веб-сайті www.stockmarket.gov.ua (далі – загальнодоступна інформаційна база даних Комісії);

(абзац другий пункту 3 розділу І із змінами, внесеними згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 01.09.2015 р. N 1348)

опублікування в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Комісії (далі – офіційні друковані видання);

розміщення на власному веб-сайті;

(пункт 3 розділу І доповнено новим абзацом четвертим згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 16.12.2014 р. N 1713,
у зв’язку з цим абзаци четвертий, п’ятий
вважати відповідно абзацами п’ятим, шостим,
абзац четвертий пункту 3 розділу І із змінами, внесеними згідно з рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.08.2017 р. N 603)

подання до Комісії.

Емітенти цінних паперів до моменту подання Інформації до Комісії розміщують її на власному веб-сайті відповідно до вимог законодавства.

(абзац шостий пункту 3 розділу І із змінами, внесеними згідно з рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.08.2017 р. N 603)

 1. Інформація, що підлягає розкриттю відповідно до цього Положення, повинна розкриватися державною мовою, якщо інше не передбачено цим Положенням.

(пункт 4 розділу І у редакції рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 01.09.2015 р. N 1348)

 1. У випадку розкриття Інформації емітентом, цінні папери якого знаходяться у лістингу фондової біржі, емітент після розміщення такої Інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії зобов’язаний повідомити фондову біржу про її розміщення у порядку, погодженому з фондовою біржею.
 2. Порядок взаємодії осіб, що зобов’язані розкривати Інформацію відповідно до цього Положення, та особи, уповноваженої на розміщення Інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, доступ до загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії регулюються нормативно-правовими актами Комісії.
 3. Емітент має надавати Інформацію для розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії до особи, уповноваженої на розміщення Інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 4. Емітент при оприлюдненні Інформації на власному веб-сайті забезпечує вільний доступ до такої Інформації, а також повідомляє на вимогу заінтересованих осіб адреси сторінок в мережі Інтернет, на яких здійснюється оприлюднення Інформації.
 5. До моменту розкриття регулярної та особливої інформації емітентом шляхом оприлюднення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії розкриття такої Інформації на території України іншими шляхами, у тому числі шляхами, передбаченими цим Положенням, не допускається.

(пункт 9 розділу І у редакції рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 01.09.2015 р. N 1348)

 1. У разі якщо емітент несвоєчасно розкриває Інформацію, розкриття якої є обов’язковим відповідно до цього Положення, емітент повинен письмово повідомити Комісію листом з обґрунтуванням причин, що призвели до несвоєчасного розкриття Інформації, складеним у довільному вигляді та засвідченим підписом керівника емітента.

(абзац перший пункту 10 розділу І із змінами, внесеними згідно з
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 01.09.2015 р. N 1348,
від 10.08.2017 р. N 603)

Про несвоєчасне розкриття Інформації емітент повідомляє акціонерів або інвесторів шляхом оприлюднення Інформації та відповідного повідомлення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії протягом двох днів, але не пізніше 10.00 години третього дня після дня виявлення емітентом факту несвоєчасного розкриття.

 1. Якщо емітентом розкрито недостовірну Інформацію, то він зобов’язаний вжити заходів щодо спростування такої Інформації та розкрити виправлену Інформацію у той самий спосіб (способи), яким(и) було розкрито таку недостовірну Інформацію.

Спростування розкритої недостовірної та розкриття виправленої регулярної (річної та квартальної) Інформації здійснюються не пізніше строків, встановлених у розділі II цього Положення.

Спростування розкритої недостовірної та розкриття виправленої особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю має бути здійснено протягом:

п’яти робочих днів з дати вчинення дії в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та на власному веб-сайті;

десяти робочих днів з дати вчинення дії в офіційному друкованому виданні та на власному веб-сайті;

п’ятнадцяти робочих днів з дати вчинення дії при поданні до Комісії.

При розкритті виправленої регулярної та особливої інформації шляхом опублікування в офіційному друкованому виданні емітент може опублікувати саме ту частину інформації, яку було спростовано та виправлено із зазначенням офіційного друкованого видання (найменування, дата і номер офіційного друкованого видання), в якому було опубліковано інформацію, що підлягає спростуванню.

(пункт 11 розділу І доповнено новим абзацом сьомим згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 01.09.2015 р. N 1348,
у зв’язку з цим абзац сьомий вважати відповідно абзацом восьмим)

Емітент зобов’язаний одночасно з розкриттям виправленої Інформації повідомити Комісію листом про факт оприлюднення недостовірної Інформації, надати обґрунтовані пояснення щодо причин оприлюднення недостовірної Інформації із обов’язковим зазначенням, що саме в Інформації було виправлено, підтвердження спростування оприлюдненої недостовірної Інформації та інформацію щодо оприлюднення виправленої Інформації.

(абзац восьмий пункту 11 розділу І із змінами, внесеними згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 12.04.2016 р. N 410)

(пункт 11 розділу І у редакції рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 16.12.2014 р. N 1713)

 1. При поданні Інформації до Комісії емітент зобов’язаний подавати (надсилати) таку Інформацію у вигляді електронних документів відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що регулює порядок подання адміністративних даних, та інформації у вигляді електронних документів.

Інформація в електронній формі складається відповідно до опису розділів та схем XML-файлів, визначених окремим документом нормативно-технічного характеру.

Інформація складається емітентом з використанням Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року N 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за N 831/21143 (зі змінами).

На письмову вимогу уповноваженої особи Комісії емітент цінних паперів зобов’язаний подати (надіслати) до Комісії Інформацію у строк/термін, передбачений вимогою, відповідно до цього Положення в паперовій формі. Інформація у паперовій формі формується як друкована копія електронної форми. У випадку, передбаченому цим абзацом, Інформація може подаватись у паперовій та/або електронній формах на електронному носії інформації.

У разі якщо паперова форма Інформації налічує більше одного аркуша, така Інформація повинна бути прошита, пронумерована та скріплена підписом керівника емітента або уповноваженої особи. На зворотному боці останньої сторінки робиться такий напис: “Прошнуровано, пронумеровано та скріплено підписом керівника емітента або уповноваженої особи (кількість) сторінок”.

(абзац п’ятий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.08.2017 р. N 603)

У разі підписання Інформації уповноваженою особою до паперової форми Інформації додається копія документа, згідно з яким особу уповноважено підписати паперову форму Інформації, завірена підписом керівника емітента.

(абзац шостий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.08.2017 р. N 603)

Підпис керівника або уповноваженої особи емітента на титульному аркуші Інформації також підтверджує ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог цього Положення.

(абзац сьомий пункту 12 розділу І із змінами, внесеними згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 01.09.2015 р. N 1348,
у редакції рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 10.08.2017 р. N 603)

(пункт 12 розділу І у редакції рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 16.12.2014 р. N 1713)

 1. Фінансова звітність емітентів цінних паперів (крім банків) заповнюється та складається у формах і порядку, встановлених Міністерством фінансів України. Форми фінансової звітності емітентів цінних паперів – банків і порядок їх заповнення встановлюються Національним банком України.

Формат фінансової звітності емітентів цінних паперів формується відповідно до опису розділів та схем XML-файлів, визначених окремим документом Комісії нормативно-технічного характеру.

Емітенти цінних паперів, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, у складі Інформації розкривають фінансову звітність, складену відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, а саме:

проміжну (квартальну) фінансову звітність у складі: балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до фінансової звітності;

річну фінансову звітність у складі: балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до фінансової звітності.”;

Емітенти, цінні папери яких перебувають у першому рівні лістингу, додатково розміщують на власному веб-сайті фінансові звіти англійською мовою.

(абзац третій пункту 13 розділу І замінено абзацами третім – шостим
згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 12.04.2016 р. N 410)

 1. Емітенти цінних паперів зобов’язані розкривати Інформацію у повному обсязі відповідно до вимог цього Положення.
 2. На розсуд емітента при розкритті Інформації емітентом може наводитись додаткова інформація, яка необхідна для повного і всебічного її розкриття.

Емітенти цінних паперів можуть додатково розміщувати у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії повідомлення про суттєві події (інші, ніж Інформація, визначена цим Положенням), які можуть бути істотними для акціонерів, учасників, інвесторів або вплинути на фінансово-господарський стан емітента. Повідомлення про суттєві події розкривається у довільній формі.

(пункт 15 розділу I доповнено абзацом другим згідно з рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 10.08.2017 р. N 603)

 1. При поданні письмових повідомлень до Комісії, передбачених абзацом першим пункту 10, абзацом восьмим пункту 11 цього розділу, емітенти, які є професійними учасниками фондового ринку, банками, страховиками, інститутами спільного інвестування, емітентами іпотечних сертифікатів, іпотечних облігацій і сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, емітенти акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу фондової біржі (у тому числі щодо регулярної річної інформації, у разі якщо цінні папери емітента перебували в біржовому реєстрі фондової біржі за станом на 31 грудня звітного року), міжнародними фінансовими організаціями, які здійснили випуск облігацій на території України, нерезидентами, цінні папери яких розміщені та/або допущені до обігу на території України, надають (надсилають) повідомлення до центрального апарату Комісії.

(абзац перший пункту 16 розділу І із змінами, внесеними згідно з
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 16.12.2014 р. N 1713,
від 01.09.2015 р. N 1348,
від 10.08.2017 р. N 603)

Емітенти, які не визначені в абзаці першому цього пункту, надають (надсилають) письмові повідомлення, передбачені абзацом першим пункту 10, абзацом сьомим пункту 11 цього розділу, до територіальних органів Комісії за їх місцезнаходженням.

(абзац другий пункту 16 розділу І із змінами, внесеними згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 16.12.2014 р. N 1713)

 1. Пункт 17 розділу I виключено

(розділ I доповнено пунктом 17 згідно з рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1250,
пункт 17 розділу I виключено згідно з рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.08.2017 р. N 603)

II. Порядок та строки розкриття інформації емітентами цінних паперів

1. Порядок та строки розкриття особливої інформації

 1. Обов’язок здійснювати розкриття особливої інформації, передбаченої цим Положенням, поширюється на емітентів цінних паперів з дати, наступної за датою реєстрації Комісією першого випуску цінних паперів.
 2. Обов’язок здійснювати розкриття особливої інформації, передбаченої цим Положенням, припиняється з дати опублікування інформації про скасування реєстрації випуску цінних паперів та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів або у разі наявності відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про припинення акціонерного товариства (зокрема, в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення) з дати внесення відповідного запису.

(пункт 2 глави 1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 01.09.2015 р. N 1348)

 1. Емітенти цінних паперів розкривають особливу інформацію відповідно до переліку, який визначено у главі 1 розділу III цього Положення.
 2. Емітенти цінних паперів зобов’язані розкривати особливу інформацію у формі повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (далі – Повідомлення). Щодо кожного виду особливої інформації складається окреме Повідомлення.
 3. Розкриття особливої інформації має здійснюватись шляхом оприлюднення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, опублікування в офіційному друкованому виданні, розміщення на власному веб-сайті та подання до Комісії.

Розкриття особливої інформації здійснюється у такі строки:

у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії – протягом одного робочого дня після дати вчинення дії, але не пізніше 10.00 години другого робочого дня після дати вчинення дії;

в офіційному друкованому виданні – протягом п’яти робочих днів після дати вчинення дії;

на власному веб-сайті – протягом п’яти робочих днів після дати вчинення дії;

(пункт 5 глави 1 розділу ІІ доповнено новим абзацом п’ятим згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 16.12.2014 р. N 1713,
у зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим)

подання до Комісії – протягом семи робочих днів після дати вчинення дії.

 1. Текст Повідомлення за змістом та обсягом має відповідати вимогам, що встановлені до відповідного виду особливої інформації.

При оприлюдненні особливої інформації в офіційному друкованому виданні Повідомлення складається за формою, наведеною у додатку 28 до цього Положення.

 1. Повідомлення, яке подається до Комісії та розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, складається з титульного аркуша (додаток 1) та однієї з наведених у додатках 2 – 15 форм відповідно до виду особливої інформації.
 2. На титульному аркуші Повідомлення, яке подається до Комісії, обов’язково зазначаються дата оприлюднення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, найменування, дата і номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення, дата оприлюднення та адреса сторінки в мережі Інтернет.

2. Порядок та строки розкриття інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю

 1. Обов’язок здійснювати розкриття інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю, передбаченої цим Положенням, поширюється на емітентів іпотечних цінних паперів, сертифікатів фонду операцій з нерухомістю з дати, наступної за датою реєстрації Комісією першого випуску цінних паперів.
 2. Обов’язок здійснювати розкриття інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю, передбаченої цим Положенням, припиняється з дати опублікування інформації про скасування реєстрації випуску цінних паперів та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів або у разі наявності відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про припинення акціонерного товариства (зокрема, в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення) з дати внесення відповідного запису.

(пункт 2 глави 2 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 01.09.2015 р. N 1348)

 1. Емітенти цінних паперів розкривають інформацію про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до переліку, який визначено у главі 2 розділу III цього Положення.
 2. Емітенти цінних паперів зобов’язані розкривати інформацію про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю у формі повідомлення про виникнення такої інформації про емітента (далі – Повідомлення про інформацію). Щодо кожного виду інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю складається окреме Повідомлення про інформацію.
 3. Розкриття інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю має здійснюватись шляхом оприлюднення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, опублікування в офіційному друкованому виданні, розміщення на власному веб-сайті та подання до Комісії.

Розкриття інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю здійснюється у такі строки:

у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії – протягом одного робочого дня після дати вчинення дії, але не пізніше 10.00 години другого робочого дня після дати вчинення дії;

в офіційному друкованому виданні – протягом п’яти робочих днів після дати вчинення дії;

на власному веб-сайті – протягом п’яти робочих днів після дати вчинення дії;

(пункт 5 глави 2 розділу ІІ доповнено новим абзацом п’ятим згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 16.12.2014 р. N 1713,
у зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим)

подання до Комісії – протягом семи робочих днів після дати вчинення дії.

 1. Текст Повідомлення про інформацію за змістом та обсягом має відповідати вимогам, установленим до відповідного виду інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю.

При оприлюдненні інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю в офіційному друкованому виданні Повідомлення про інформацію складається за формою, наведеною у додатку 28 до цього Положення.

 1. Повідомлення про інформацію, яке подається до Комісії та розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, складається з титульного аркуша (додаток 1) та однієї з наведених у додатках 16 – 27 форм відповідно до виду інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю.
 2. На титульному аркуші Повідомлення про інформацію, яке подається до Комісії, обов’язково зазначаються дата оприлюднення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, найменування, дата і номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення про інформацію, дата оприлюднення та адреса сторінки в мережі Інтернет.

3. Порядок та строки розкриття регулярної квартальної інформації емітентами цінних паперів

 1. Обов’язок здійснювати розкриття регулярної квартальної інформації в порядку, передбаченому цим Положенням, поширюється на:

1) акціонерні товариства, що мають державну частку в обсязі 25 відсотків і більше акцій у статутному капіталі станом на перше число звітного кварталу;

2) державні (національні) акціонерні товариства;

3) холдингові компанії, що мають державну частку в обсязі 25 відсотків і більше акцій у статутному капіталі станом на перше число звітного кварталу;

4) підприємства, пакети акцій (частки, паї) яких передано до статутного капіталу державних (національних) акціонерних товариств та/або холдингових компаній, що мають державну частку в обсязі 25 відсотків і більше акцій у статутному капіталі станом на перше число звітного кварталу;

5) емітентів, які здійснили публічне (відкрите) розміщення облігацій підприємств;

6) емітентів, які здійснили публічне (відкрите) розміщення іпотечних облігацій;

7) емітентів, які здійснили публічне (відкрите) розміщення іпотечних сертифікатів;

8) емітентів, які здійснили публічне (відкрите) розміщення сертифікатів ФОН;

9) емітентів, цінні папери яких перебувають у біржовому реєстрі фондової біржі.

Обов’язок розкриття квартальної інформації поширюється на емітентів, визначених в підпунктах 5 – 8 цього пункту, з кварталу, в якому емітенти здійснили публічне (відкрите) розміщення відповідних цінних паперів.

Обов’язок розкриття квартальної інформації припиняється з наступного кварталу після кварталу, в якому опубліковано інформацію про скасування реєстрації випуску цінних паперів та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що регулює порядок скасування реєстрації випуску цінних паперів, або у разі наявності відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про припинення акціонерного товариства (зокрема, в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення) з дати внесення відповідного запису.

(абзац дванадцятий пункту 1 глави 3 розділу ІІ із змінами, внесеними
згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 01.09.2015 р. N 1348)

Обов’язок розкриття квартальної інформації поширюється на емітентів, визначених в підпункті 9 цього пункту, з кварталу, в якому цінні папери перебували у біржовому реєстрі фондової біржі незалежно від тривалості перебування їх у біржовому реєстрі фондової біржі та незалежно від того, чи були цінні папери такого емітента протягом звітного кварталу виключені з біржового реєстру фондової біржі. Обов’язок емітента розкривати квартальну інформацію припиняється з кварталу, наступного за кварталом, у якому цінні папери такого емітента були виключені з біржового реєстру фондової біржі. При цьому квартал, у якому цінні папери емітента були виключені з біржового реєстру фондової біржі, є для такого емітента звітним кварталом.

 1. Регулярна квартальна інформація складається за підсумками кожного кварталу та відповідно до вимог цього Положення.
 2. Розкриття квартальної інформації на фондовому ринку здійснюється шляхом її розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, розміщення на власному веб-сайті та подання до Комісії. Квартальна інформація розкривається за перший, другий і третій квартали. Інформація щодо четвертого кварталу окремо не розкривається, а включається до регулярної річної інформації.

Регулярна квартальна інформація згідно з цим Положенням розкривається у термін не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

(абзац другий пункту 3 глави 3 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 24.11.2016 р. N 1154)

4. Порядок та строки розкриття регулярної річної інформації емітентами цінних паперів

 1. Обов’язок здійснювати розкриття регулярної річної інформації поширюється на осіб, які станом на 31 грудня звітного року є емітентами.

Обов’язок розкриття регулярної річної інформації припиняється з дати опублікування інформації про скасування реєстрації випуску цінних паперів та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що регулює порядок скасування реєстрації випуску цінних паперів, або у разі наявності відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про припинення акціонерного товариства (зокрема, в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення) з дати внесення відповідного запису.

(абзац другий пункту 1 глави 4 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 01.09.2015 р. N 1348)

 1. Звітним періодом для складання річної інформації є календарний рік.

Перший звітний рік новоствореного емітента може бути меншим за 12 місяців, він обчислюється:

для акціонерних товариств – з дати державної реєстрації товариства до 31 грудня звітного року включно;

для емітентів цінних паперів, крім акцій, – з дня реєстрації випуску до 31 грудня звітного року включно.

 1. У разі подання до Комісії документів на скасування реєстрації випусків цінних паперів у період з 01 січня до 30 квітня року, наступного за звітним, емітент або його правонаступник розкриває регулярну річну інформацію відповідно до вимог цього Положення.
 2. Розкриття регулярної річної інформації має здійснюватись шляхом розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, розміщення на власному веб-сайті, опублікування в офіційному друкованому виданні та подання до Комісії у строк не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним.

Емітенти цінних паперів до подання регулярної річної інформації до Комісії розміщують її в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та на власному веб-сайті, опубліковують в офіційному друкованому виданні.

(пункт 4 глави 4 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 16.12.2014 р. N 1713,
у редакції рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 01.09.2015 р. N 1348)

 1. Опублікування річної інформації в офіційному друкованому виданні здійснюється за формою, наведеною у додатку 44 до цього Положення, крім емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічного (відкритого) розміщення цінних паперів.

(пункт 5 глави 4 розділу ІІ у редакції рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 16.12.2014 р. N 1713)

 1. Опублікування річної інформації в офіційному друкованому виданні здійснюється емітентами, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватними (закритими) акціонерними товариствами, які не здійснювали публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів за формою, наведеною у додатку 45 до цього Положення.

(главу 4 розділу ІІ доповнено пунктом 6 згідно з рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 16.12.2014 р. N 1713)

III. Склад інформації, що розкривається емітентами цінних паперів

1. Склад особливої інформації емітента цінних паперів

 1. До особливої інформації емітента цінних паперів належать відомості про:

прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу;

прийняття рішення про викуп власних акцій (крім акцій корпоративних інвестиційних фондів інтервального та відкритого типу);

факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі;

прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів або прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів – акціонерних товариств);

зміну складу посадових осіб емітента;

зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства);

зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства;

рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв;

рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу;

порушення провадження у справі про відшкодування емітенту збитків, завданих посадовою особою такого емітента;

заміну поручителя (страховика, гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів;

прийняття рішення про виплату дивідендів;

порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію;

рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента;

зміну типу акціонерного товариства;

набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета у розмірі 50 і більше відсотків, простих акцій акціонерного товариства;

набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, значного контрольного пакета у розмірі 75 і більше відсотків, простих акцій публічного акціонерного товариства;

набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета у розмірі 95 і більше відсотків, простих акцій акціонерного товариства.

(пункт 1 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 12.04.2016 р. N 410,
від 14.09.2016 р. N 923,
у редакції рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 10.08.2017 р. N 603)

 1. Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу, складаються за формою, наведеною у додатку 2 до цього Положення.

(абзац перший пункту 2 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно
з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 14.09.2016 р. N 923)

Датою вчинення дії вважається дата прийняття рішення органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу, та назва органу, що прийняв таке рішення;

(абзац четвертий пункту 2 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно
з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 14.09.2016 р. N 923)

вид, тип, кількість та сума цінних паперів, спосіб їх розміщення (публічний, приватний). У разі публічного розміщення цінних паперів зазначається порядок здійснення такого розміщення (самостійно або із залученням торговця(ів), з яким(и) укладено договір андеррайтингу, через фондову біржу);

(абзац п’ятий пункту 2 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 16.12.2014 р. N 1713)

розмір збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом додаткового випуску акцій. У разі розміщення акцій зазначається їх номінальна вартість та ціна розміщення із зазначенням способу її визначення. Якщо розміщення акцій може призвести до зміни власника значного пакета акцій емітента, збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій, наводиться найменування юридичної особи або зазначається “фізична особа”, якщо інформація виникла щодо власника – фізичної особи, кількість їхніх акцій та частка у статутному капіталі до розміщення акцій;

співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів), на яку вони розміщуються, загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення;

(абзац сьомий пункту 2 глави 1 розділу ІІІ у редакції рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 01.09.2015 р. N 1348)

інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються;

спосіб оплати цінних паперів. Якщо оплата здійснюється активами, іншими, ніж грошові кошти, наводиться їх перелік;

мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів;

прізвища, імена та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів (крім загальних зборів акціонерного товариства); відомості про кількість цінних паперів емітента, якими вони володіють;

(абзац одинадцятий пункту 2 глави 1 розділу ІІІ у редакції
рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 16.12.2014 р. N 1713,
із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 01.09.2015 р. N 1348)

інформація щодо можливості конвертації цінних паперів;

інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії.

 1. Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій (крім акцій корпоративних інвестиційних фондів інтервального та відкритого типу) складаються за формою, наведеною у додатку 3 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття відповідним органом управління емітента рішення про викуп власних акцій.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення щодо викупу власних акцій та назва уповноваженого органу, який прийняв таке рішення;

період викупу (дата початку й закінчення викупу) та порядок викупу. Якщо рішення не передбачає періоду, протягом якого здійснюватиметься викуп акцій, про це слід зазначити;

інформація про мету викупу акцій, ціну викупу або порядок її визначення із зазначенням факторів, які враховуються при визначенні ціни акцій, та ступеня їх впливу;

номінальна та ринкова вартість акцій та прибуток на акцію за річною фінансовою звітністю року, який передував даті прийняття рішення про викуп акцій;

тип, форма існування і кількість акцій, що підлягають викупу;

співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості акцій, що підлягають викупу, до статутного капіталу;

найменування юридичних осіб або зазначається “фізична особа”, якщо інформація виникла щодо власника – фізичної особи, акціонерів, які володіють 10 і більше відсотками акцій станом до викупу акцій;

прізвище, ім’я та по батькові членів наглядової ради та/або виконавчого органу, або найменування юридичної особи, у яких викуповуються акції, із зазначенням кількості акцій, якими вони володіють, та частки у загальній кількості акцій станом до викупу акцій;

(абзац одинадцятий пункту 3 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними
згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 16.12.2014 р. N 1713)

дата викупу власних акцій, їх тип, кількість, частка від статутного капіталу (якщо емітент володіє раніше викупленими власними акціями);

дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що підлягають викупу, та найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску акцій, що підлягають викупу.

 1. Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі складаються за формою, наведеною у додатку 4 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата:

включення цінних паперів емітента у лістинг або коли емітенту стало відомо про включення цінних паперів емітента у лістинг фондової біржі;

коли емітенту стало відомо про зміну рівня лістингу його цінних паперів;

коли емітенту стало відомо про делістинг його цінних паперів.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата дії, дія (лістинг/делістинг або зміна рівня лістингу), найменування фондової біржі, вид, загальна номінальна вартість та кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія;

(абзац сьомий пункту 4 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними
згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 16.12.2014 р. N 1713)

співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких вчинена дія, до загального розміру конкретного випуску цінних паперів (у відсотках);

дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів та найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія;

тип цінних паперів, щодо яких вчинена дія;

дата рішення та уповноважений орган емітента, що прийняв рішення про включення в лістинг фондової біржі цінних паперів емітента. Наводиться найменування фондової біржі, в лістинг якої включаються цінні папери емітента;

дата рішення та уповноважений орган емітента або найменування фондової біржі, які прийняли рішення про делістинг цінних паперів емітента або зміну рівня лістингу;

види, кількість цінних паперів, які продовжують бути у лістингу, права їх власників;

в разі делістингу зазначається дата, з якої цінні папери більше не котируватимуться на фондовій біржі, та причини їх делістингу.

 1. У разі прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 1 цього пункту за формою, наведеною у таблиці 1 додатка 5 до цього Положення. У разі прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 2 цього пункту за формою, наведеною у таблиці 2 додатка 5 до цього Положення. У разі прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі – правочин із заінтересованістю), емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 3 цього пункту за формою, наведеною у додатку 6 до цього Положення.

Зазначені відомості розкривають емітенти – акціонерні товариства.

У разі прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, які одночасно є значними та такими, щодо вчинення яких є заінтересованість, емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 3 цього пункту:

1) датою вчинення дії вважається дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;

відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема:

характеру правочинів;

гранична сукупна вартість правочинів;

вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності;

співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках);

загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували “за” та “проти” прийняття рішення;

(підпункт 1 пункту 5 глави 1 розділу ІІІ у редакції рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.08.2017 р. N 603)

2) датою вчинення дії вважається дата прийняття відповідним органом управління емітента рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, назва уповноваженого органу, що його прийняв;

предмет правочину;

ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства;

вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності;

співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках);

загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували “за” та “проти” прийняття рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами);

додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства.

Інформація зазначається щодо кожного значного правочину окремо;

3) датою вчинення дії вважається дата прийняття відповідним органом управління емітента рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, найменування уповноваженого органу, що його прийняв;

ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства;

вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності;

співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках);

загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували “за” та “проти” прийняття рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами);

істотні умови правочину, а саме:

предмет правочину;

повне найменування, місцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ – для юридичних осіб – резидентів, або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності, – для юридичних осіб – нерезидентів, або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину; інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину, із зазначенням ознаки заінтересованості, передбаченої статтею 71 Закону України “Про акціонерні товариства” (далі – Закон);

інші істотні умови правочину.

Вимоги щодо розкриття інформації про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю не застосовуються до приватного акціонерного товариства, якщо інше не встановлено його статутом або Законом.

(абзац дванадцятий підпункту 3 пункту 5 глави 1 розділу ІІІ у редакції рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.08.2017 р. N 603)

Інформація зазначається щодо кожного правочину із заінтересованістю окремо.

(підпункт 3 пункту 5 глави 1 розділу ІІІ у редакції рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.09.2016 р. N 923)

(пункт 5 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 16.12.2014 р. N 1713,
у редакції рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 12.04.2016 р. N 410)

 1. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента складаються за формою, наведеною у додатку 7 до цього Положення.

До інформації про зміну складу посадових осіб емітента належить інформація про звільнення або призначення (обрання, набуття повноважень або припинення повноважень) голови та членів наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізора акціонерного товариства, головного бухгалтера, а також інших посадових осіб згідно із законодавством та статутом емітента.

Емітенти цінних паперів зобов’язані розкривати особливу інформацію про зміну складу посадових осіб також у разі:

призначення або звільнення (обрання або припинення повноважень) осіб, що виконують обов’язки посадових осіб емітента тимчасово (крім випадків, коли призначення особи виконуючою обов’язки пов’язане з відпусткою, відрядженням, хворобою посадової особи, яка безпосередньо займає відповідну посаду);

призначення (обрання) особи на ту саму посаду (переобрання або подовження терміну повноважень);

припинення повноважень посадової особи без прийняття рішення відповідним органом управління емітента;

у разі заміни члена наглядової ради акціонерного товариства – представника акціонера (акціонерів) (розкривається інформація про припинення повноважень відкликаного акціонером (акціонерами) члена наглядової ради – представника акціонера (акціонерів) та про набуття повноважень новим членом – представником акціонера (акціонерів)).

Датою вчинення дії вважається:

дата прийняття рішення відповідним органом управління емітента щодо зміни складу посадових осіб емітента;

дата отримання акціонерним товариством повідомлення про заміну члена наглядової ради – представника акціонера (акціонерів);

дата, з якої припинено повноваження посадової особи, якщо її повноваження припиняються без прийняття рішення відповідним органом управління емітента.

У Повідомленні розкривається така інформація:

найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб, дата прийняття рішення, зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення, або прізвище, ім’я та по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), який направив акціонерному товариству повідомлення про заміну члена наглядової ради – представника акціонера (акціонерів), або підстави для припинення повноважень, якщо повноваження припиняються без прийняття рішення відповідним органом управління емітента;

інформація про посадову особу із зазначенням прізвища, імені та по батькові, паспортних даних, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження), розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках);

обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

У разі призначення (обрання) посадової особи розкривається інформація про строк, на який призначено (обрано) особу, інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років.

У разі обрання загальними зборами акціонерів члена наглядової ради акціонерного товариства розкривається інформація про те, чи є такий член акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

У разі звільнення (припинення повноважень) посадової особи розкривається інформація щодо строку, протягом якого така особа перебувала на посаді.

Якщо нікого не призначено (не обрано) на посаду замість звільненої особи (повноваження якої припинено), інформація про це обов’язково розкривається.

(пункт 6 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 16.12.2014 р. N 1713,
від 01.09.2015 р. N 1348,
у редакції рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 12.04.2016 р. N 410)

 1. У разі зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства), емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 1 цього пункту. У разі зміни власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства, емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 2 цього пункту:

1) відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства), складаються за формою, наведеною у таблиці 1 додатка 8 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата отримання емітентом інформації від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України, у зв’язку з чим пакет власника акцій:

становить 10 і більше відсотків простих акцій;

став менше 10 відсотків простих акцій;

збільшився або зменшився, але становить не менше 10 відсотків простих акцій.

У Повідомленні розкривається така інформація:

зазначається “фізична особа”, якщо інформація виникла щодо фізичної особи, або повне найменування, місцезнаходження юридичної особи та ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента), місцезнаходження юридичної особи;

наводиться розмір частки акціонера в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій (у разі наявності інформації) до і після зміни розміру пакета акцій;

2) відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства, складаються за формою, наведеною в таблиці 2 додатка 8 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата отримання емітентом інформації від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України, у зв’язку з чим пакет власника акцій:

становить 5 і більше відсотків простих акцій;

став менше 5 відсотків простих акцій;

збільшився або зменшився, але становить не менше 5 відсотків простих акцій.

У Повідомленні розкривається така інформація:

зазначається “фізична особа”, якщо інформація виникла щодо фізичної особи, або повне найменування, місцезнаходження юридичної особи та ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента), місцезнаходження юридичної особи;

наводиться розмір частки акціонера в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій (у разі наявності інформації) до і після зміни розміру пакета акцій.

У разі зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства), або власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства, внаслідок чого особа (особи, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала власником контрольного пакета акцій у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, або стала власником значного контрольного пакета акцій у розмірі 75 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства, або стала власником домінуючого пакета у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, емітент розкриває інформацію відповідно до пункту 16 цієї глави.

В інших випадках інформація розкривається відповідно до цього пункту.

(пункт 7 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з рішеннями
Національної комісії з цінних  паперів та фондового ринку від 16.12.2014 р. N 1713,
від 01.09.2015 р. N 1348,
у редакції рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 10.08.2017 р. N 603)

 1. Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв складаються за формою, наведеною у таблиці 1 додатку 9 до цього Положення.

(абзац перший пункту 8 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними
згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 10.08.2017 р. N 603)

Датою вчинення дії вважається дата прийняття відповідного рішення.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення про утворення (припинення) філії (філій), представництва (представництв) емітента, назва уповноваженого органу, що його прийняв, та причини прийняття такого рішення;

повне найменування та місцезнаходження кожної філії чи представництва, що були створені чи припинені, та функції, які вони виконували чи будуть виконувати. В разі прийняття рішення щодо кількох філій чи представництв усі відомості можуть подаватись в одному повідомленні з обов’язковим розкриттям необхідної інформації щодо кожної філії чи представництва.

 1. Відомості про рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу складаються за формою, наведеною у додатку 10 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття відповідного рішення вищим органом емітента.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення про зменшення статутного капіталу та назва уповноваженого органу емітента, що його прийняв, а також причини, які обумовили прийняття такого рішення;

інформація про розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення про його зменшення, розмір статутного капіталу після зменшення;

сума, на яку зменшується статутний капітал, та частка (у відсотках), на яку зменшується статутний капітал, спосіб зменшення статутного капіталу;

кількість голосуючих акцій та їх частка у загальній кількості голосуючих акцій (у відсотках), щодо кожного з членів наглядової ради товариства, виконавчого органу, яким належать акції емітента, та акціонерів, які володіють 10 і більше відсотками голосуючих акцій станом на день прийняття рішення про зменшення статутного капіталу.

 1. Відомості про порушення провадження у справі про відшкодування емітенту збитків, завданих посадовою особою такого емітента, складаються за формою, наведеною у таблиці 1 додатка 11 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата, коли емітент дізнався про винесення судом ухвали про порушення провадження у справі щодо посадової особи (у тому числі посадової особи, повноваження якої припинені).

У Повідомленні розкривається така інформація:

найменування суду, який виніс ухвалу, номер справи та дата винесення ухвали про порушення провадження у справі про відшкодування емітенту збитків, завданих посадовою особою такого емітента;

учасники провадження (із зазначенням прізвища, імені, по батькові та посади посадової особи, щодо якої порушено провадження, у тому числі посадової особи, яка відсторонена від виконання обов’язків або повноваження якої припинені);

зміст позовних вимог.

(главу 1 розділу ІІІ доповнено новим пунктом 10 згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 12.04.2016 р. N 410)

 1. Відомості про заміну поручителя (страховика, гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів, складаються за формою, наведеною у таблиці 2 додатка 11 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата розірвання договору поруки чи страхування ризиків непогашення основної суми боргу (непогашення основної суми боргу та невиплати доходу за облігаціями) або відкликання гарантії виконання емітентом зобов’язання щодо погашення основної суми боргу (погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями).

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата розірвання договору (відкликання гарантії) та дата укладення нового договору (нової гарантії);

зазначення причин заміни поручителя (страховика, гаранта);

відомості щодо поручителя (страховика, гаранта), з яким розірвано договір (який відкликав гарантію), та поручителя (страховика, гаранта), з яким укладено новий договір (отримано нову гарантію). Щодо кожного зазначаються: найменування, код за ЄДРПОУ, організаційно-правова форма, місцезнаходження, розмір забезпечення, отриманого від поручителя (страховика, гаранта), розмір власного капіталу поручителя (страховика, гаранта) на дату укладення відповідного договору (отримання гарантії). У разі якщо розмір забезпечення, отриманого від страховика, перевищує розмір власного капіталу такого страховика та/або якщо страхова сума за окремим предметом договору страхування перевищує 10 відсотків суми сплаченого статутного капіталу і сформованих вільних резервів, додатково надається інформація щодо реквізитів договору перестрахування, укладеного страховиком. У разі якщо емітентом не укладений новий відповідний договір або не отримано нову гарантію, про це зазначається у Повідомленні.

(главу 1 розділу ІІІ доповнено новим пунктом 11 згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 12.04.2016 р. N 410)

 1. Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів складаються за формою, наведеною у таблиці 3 додатка 11 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів;

дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів;

розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів (грн);

строк виплати дивідендів;

спосіб виплати дивідендів (через депозитарну систему або безпосередньо акціонерам);

(абзац восьмий пункту 12 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними
згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 10.08.2017 р. N 603)

порядок виплати дивідендів (виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі або кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів). У випадку виплати дивідендів кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів, зазначаються дати таких виплат.

(главу 1 розділу ІІІ доповнено новим пунктом 12 згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 12.04.2016 р. N 410,
у зв’язку з цим пункти 10, 11 вважати відповідно пунктами 13, 14)

 1. У разі порушення справи про банкрутство емітента емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 1 цього пункту. У разі винесення ухвали про санацію емітента емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 2 цього пункту:

1) інформація про порушення справи про банкрутство емітента складається за формою, наведеною у таблиці 1 додатка 12 до цього Положення.

(абзац перший підпункту 1 пункту 13 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними
згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 12.04.2016 р. N 410)

Датою вчинення дії вважається дата:

винесення судом ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство або дата, коли емітент дізнався чи мав дізнатися про порушення провадження у справі про його банкрутство, якщо процедуру банкрутства розпочато за заявою кредитора;

подання емітентом заяви до суду щодо порушення справи про його банкрутство. У цьому випадку дата попереднього слухання не зазначається. Після винесення судом ухвали про порушення справи про банкрутство емітент повинен додатково оприлюднити таку інформацію.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата винесення судом ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство емітента, найменування (прізвище, ім’я, по батькові) особи, яка подала заяву про порушення справи про банкрутство, повне найменування (прізвище, ім’я та по батькові) й місцезнаходження (місце проживання) кредитора (кредиторів), на вимогу яких порушено провадження у справі про банкрутство емітента, та найменування суду, який розглядає зазначену справу;

причини порушення провадження у справі про банкрутство емітента та загальна сума вимог кредиторів;

найменування юридичної особи або прізвище, ім’я й по батькові фізичної особи, місцезнаходження або місце проживання арбітражного керуючого емітента, призначеного судом, та дата такої ухвали;

дата проведення підготовчого засідання суду;

2) відомості про винесення ухвали про санацію емітента складаються за формою, наведеною у таблиці 2 додатка 12 до цього Положення.

(абзац перший підпункту 2 пункту 13 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними
згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 12.04.2016 р. N 410)

Датою вчинення дії вважається дата винесення судом ухвали про проведення санації боржника або дата, коли емітент дізнався чи мав дізнатися про винесення судом ухвали про його санацію.

У Повідомленні розкривається така інформація:

найменування суду, який виніс ухвалу про санацію емітента, дата винесення ухвали, строк санації та основний зміст схваленого плану санації;

найменування або прізвище, ім’я й по батькові, місцезнаходження або місце проживання керуючого санацією, призначеного судом.

 1. У разі припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 1 цього пункту. У разі припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 2 цього пункту. У разі припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням суду емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 3 цього пункту:

1) відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду складаються за формою, наведеною у додатку 13 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття відповідного рішення вищим органом емітента, а в разі, якщо припинення емітента відбулося за рішенням суду, то датою виникнення подій вважається дата винесення судом відповідного рішення.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення про припинення емітента;

назва уповноваженого органу емітента, що прийняв це рішення, причини такого рішення та спосіб припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення, банкрутство), у тому числі дата проведення загальних зборів (для акціонерних товариств), на яких розглядалось зазначене питання, та результати голосування із зазначенням кількості голосів “за” та кількості голосів “проти”. У разі припинення за рішенням суду зазначається дата прийняття рішення суду, найменування та місцезнаходження суду, яким прийнято таке рішення.

В разі злиття або приєднання зазначаються повне найменування і місцезнаходження всіх осіб, які беруть участь у процедурі злиття або приєднання, умови злиття або приєднання, повне найменування і місцезнаходження юридичної особи, що буде утворена, сума внеску емітента в її статутний капітал, частка емітента у статутному капіталі нового підприємства.

У разі поділу або перетворення зазначається повне найменування юридичної особи (осіб) правонаступника (правонаступників), порядок розподілу активів та зобов’язань, розмір статутного капіталу правонаступника (правонаступників). Також розкривається інформація про порядок та умови обміну акцій (часток, паїв) емітента, який припиняється, на акції (частки, паї) юридичних осіб – правонаступників;

2) відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента складаються за формою, наведеною у додатку 14 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття відповідного рішення вищим органом емітента.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення про припинення емітента шляхом ліквідації, назва органу емітента, що прийняв це рішення, причини такого рішення, у тому числі дата проведення загальних зборів, на яких розглядалось зазначене питання, та результати голосування із зазначенням кількості голосів “за” та кількості голосів “проти”;

щодо кредиторів або їх відсутність;

вартість чистих активів, сума зобов’язань й розмір власного капіталу за даними річної фінансової звітності, підтвердженої аудиторським висновком (звітом), за рік, який передував даті ухвалення рішення про ліквідацію емітента;

про достатність активів емітента для розрахунку за його зобов’язаннями, а також сума, яка може залишитися після задоволення вимог кредиторів і розподілятиметься між акціонерами;

3) відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням суду складаються за формою, наведеною у таблиці 1 додатку 15 до цього Положення.

(абзац перший підпункту 3 пункту 14 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними
згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 14.09.2016 р. N 923)

Датою вчинення дії вважається дата винесення судового рішення про ліквідацію емітента або дата винесення судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата судового рішення про припинення емітента шляхом ліквідації (у тому числі шляхом ліквідації у справі про банкрутство) та найменування суду, який прийняв таке рішення;

строк дії ліквідаційної процедури;

найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, яка подала заяву про припинення емітента;

прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, яка є уповноваженою особою, визначеною відповідно до рішення загальних зборів акціонерного товариства, та має повноваження представляти інтереси акціонерів у процесі провадження справи про банкрутство;

вартість чистих активів, сума зобов’язань й розмір власного капіталу за даними річної фінансової звітності, підтвердженої аудиторським висновком (звітом), за рік, який передував даті прийняття рішення про ліквідацію емітента;

щодо достатності активів емітента для розрахунку за його зобов’язаннями, а також сума, яка може залишитися після задоволення вимог кредиторів і розподілятиметься між акціонерами.

 1. Відомості про зміну типу акціонерного товариства складаються за формою, наведеною у таблиці 2 додатка 15 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР).

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата прийняття рішення та найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв відповідне рішення;

дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР;

повне найменування акціонерного товариства до зміни;

повне найменування акціонерного товариства після зміни.

(главу 1 розділу ІІІ доповнено пунктом 15 згідно з рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 14.09.2016 р. N 923)

 1. Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства емітент розкриває відповідно до підпункту 1 цього пункту. Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, значного контрольного пакета акцій у розмірі 75 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства емітент розкриває відповідно до підпункту 2 цього пункту. Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства емітент розкриває відповідно до підпункту 3 цього пункту:

1) відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства складаються за формою, наведеною у таблиці 3 додатка 8 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата отримання емітентом інформації від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України, або дата отримання емітентом інформації від власників акцій відповідно до статей 65 – 65 1 Закону України “Про акціонерні товариства”.

У Повідомленні розкривається така інформація:

найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття, та про дату набуття такого пакета (крім випадку, коли інформація надійшла від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України);

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (найменування) власника (власників) акцій;

ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента) власника (власників) акцій;

розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій (у разі наявності інформації) до і після набуття права власності на такий пакет акцій;

2) відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, значного контрольного пакета акцій у розмірі 75 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства складаються за формою, наведеною у таблиці 3 додатка 8 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата отримання емітентом інформації від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України, або дата отримання емітентом інформації від власників акцій відповідно до статей 65 – 65 1 Закону України “Про акціонерні товариства”.

У Повідомленні розкривається така інформація:

найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття, та про дату набуття такого пакета (крім випадку, коли інформація надійшла від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України);

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (найменування) власника (власників) акцій;

ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента) власника (власників) акцій;

розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій (у разі наявності інформації) до і після набуття права власності на такий пакет акцій;

3) відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства складаються за формою, наведеною у таблиці 3 додатка 8 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата отримання емітентом інформації від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України, або дата отримання емітентом інформації від власників акцій відповідно до статті 65 2 Закону України “Про акціонерні товариства”.

У Повідомленні розкривається така інформація:

найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття, та про дату набуття такого пакета (крім випадку, коли інформація надійшла від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України);

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (найменування) власника (власників) акцій;

ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента) власника (власників) акцій;

розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій (у разі наявності інформації) до і після набуття права власності на такий пакет акцій.

(главу 1 розділу ІІІ доповнено пунктом 16 згідно з рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 10.08.2017 р. N 603)

2. Склад інформації про іпотечні цінні папери та сертифікати фонду операцій з нерухомістю

 1. До розкриття інформації про іпотечні цінні папери та сертифікати фонду операцій з нерухомістю застосовуються положення глави 2 розділу II цього Положення.
 2. До інформації про іпотечні цінні папери та сертифікати фонду операцій з нерухомістю належать відомості про:

зміни у реєстрі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом;

заміну управителя іпотечного покриття, управителя іпотечних активів;

дострокове погашення іпотечних облігацій;

внесення змін до проспекту емісії іпотечних цінних паперів;

заміну управителя фонду операцій з нерухомістю;

припинення функціонування фонду операцій з нерухомістю (далі – ФОН);

трансформацію (перетворення) іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов’язань за розміщеними іпотечними сертифікатами;

заміну фінансової установи, яка обслуговує іпотечні активи у складі іпотечного покриття;

звернення стягнення на іпотечне покриття;

конвертацію іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН;

призупинення дії дозволів на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН.

 1. Відомості про заміни у реєстрі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом складаються за формою, наведеною у додатку 16 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата внесення відомостей про заміну до відповідного реєстру.

У Повідомленні про інформацію розкривається така інформація:

дата прийняття рішення емітентом про заміни у реєстрі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом та найменування органу емітента, що прийняв таке рішення;

випуск іпотечних облігацій або іпотечних сертифікатів, щодо якого прийнято рішення (дата реєстрації та номер свідоцтва про реєстрацію, вид іпотечних облігацій або різновид іпотечних сертифікатів);

частка (у відсотках) іпотечних активів (інших активів) у складі іпотечного покриття або в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом, щодо яких відбулись зміни;

причини прийняття рішення щодо зміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом;

перелік іпотечних активів (інших активів) (їх найменування та вартість) у складі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом, щодо яких прийнято рішення про виключення, та іпотечні активи (інші активи) (їх найменування та вартість), щодо яких прийнято рішення про включення до складу іпотечного покриття або реєстру забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом. Інформація надається із зазначенням найменування активів та їх вартості.

Інформація надається щодо кожного різновиду іпотечних сертифікатів, виду іпотечних облігацій та їх кожного випуску (траншу).

 1. Відомості про заміну управителя іпотечного покриття, управителя іпотечних активів складаються за формою, наведеною у додатку 17 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата розірвання договору з управителем іпотечного покриття, управителем іпотечних активів.

У Повідомленні про інформацію розкривається така інформація:

дата укладення договору про управління іпотечним покриттям або іпотечними активами та дата розірвання договору;

суб’єкт, що прийняв рішення про розірвання та/або укладення договору, причини прийняття рішення про заміну управителя;

управитель іпотечного покриття або іпотечних активів, з яким укладено (планується укласти) договір на управління іпотечним покриттям або іпотечними активами, та управитель іпотечного покриття або іпотечними активами, з яким розірвано договір. Щодо кожного з управителів зазначаються найменування, код за ЄДРПОУ, організаційно-правова форма, місцезнаходження, номер, дата отримання ліцензії (дозволу) та назва органу, що видав ліцензію (дозвіл).

 1. Відомості про дострокове погашення іпотечних облігацій складаються за формою, наведеною у додатку 18 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата настання однієї чи декількох умов, передбачених частиною першою статті 17 або частиною четвертою статті 20 Закону України “Про іпотечні облігації”.

У Повідомленні про інформацію розкривається така інформація:

дата реєстрації та номер свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій;

дата вчинення дії;

підстави, відповідно до яких у власників іпотечних облігацій виникло право вимагати дострокового погашення належних їм іпотечних облігацій.

 1. Відомості про внесення змін до проспекту емісії іпотечних цінних паперів складаються за формою, наведеною у додатку 19 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття емітентом рішення про внесення змін до проспекту емісії іпотечних цінних паперів.

У Повідомленні про інформацію розкривається така інформація:

дата реєстрації та номер свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних цінних паперів;

дата прийняття емітентом рішення про внесення змін до проспекту емісії розміщених іпотечних цінних паперів;

опис змін до проспекту емісії;

щодо осіб, якими надано згоду на внесення змін до проспекту емісії розміщених іпотечних цінних паперів.

 1. У разі заміни управителя ФОН за рішенням суду емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 1 цього пункту. У разі заміни управителя ФОН у зв’язку з ліквідацією управителя ФОН емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 2 цього пункту:

1) відомості про заміну управителя ФОН за рішенням суду складаються за формою, наведеною у додатку 20 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата винесення судом рішення про передачу управління ФОН до іншого управителя.

У Повідомленні про інформацію розкривається така інформація:

назва ФОН;

дата рішення суду, найменування та місцезнаходження суду, який прийняв рішення;

найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження управителя, щодо якого було прийнято рішення суду;

найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження управителя, до якого мають бути передані функції з управління;

причини заміни управителя;

2) відомості про заміну управителя ФОН у разі припинення управителя ФОН складаються за формою, наведеною у додатку 21 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата укладення договору з новим управителем.

У Повідомленні про інформацію розкривається така інформація:

назва ФОН;

найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження управителя, якого було припинено;

дата укладення договору з новим управителем;

найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження управителя, до якого переходять функції з управління;

інформація щодо способів припинення управителя.

 1. Відомості про припинення функціонування ФОН складаються за формою, наведеною у додатку 22 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата закінчення строку, на який ФОН був створений, та дата виконання своїх зобов’язань перед власниками сертифікатів відповідно до правил ФОН або дата, коли емітент дізнався або повинен був дізнатись про винесення судом рішення про припинення ФОН.

У Повідомленні про інформацію розкривається така інформація:

назва ФОН;

дата створення та закінчення строку, на який ФОН був створений, та/або дата рішення суду;

найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження управителя;

причини припинення ФОН.

 1. Відомості про трансформацію (перетворення) іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов’язань за розміщеними іпотечними сертифікатами, складаються за формою, наведеною у додатку 23 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата завершення емітентом іпотечних сертифікатів трансформації (перетворення) іпотечних активів.

У Повідомленні про інформацію розкривається така інформація:

дата реєстрації та номер свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних сертифікатів, різновид іпотечних сертифікатів;

номінальна вартість розміщених іпотечних сертифікатів, у тому числі ринкова (у разі наявності), та вартість трансформованих іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов’язань за розміщеними іпотечними сертифікатами;

інформація щодо способів та місця оприлюднення скоригованої інформації про випуск іпотечних сертифікатів, надсилання такої інформації усім власникам іпотечних сертифікатів випуску, за яким здійснено трансформацію (перетворення) іпотечних активів;

дата надсилання повідомлення про трансформацію (перетворення) до Комісії;

опис способу розрахунку співвідношення вартості розміщених іпотечних сертифікатів та вартості трансформованих (перетворених) іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов’язань за розміщеними іпотечними сертифікатами.

 1. Відомості про заміну фінансової установи, яка обслуговує іпотечні активи у складі іпотечного покриття, складаються за формою, наведеною у додатку 24 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата розірвання договору.

У Повідомленні про інформацію розкривається така інформація:

дата розірвання договору;

найменування, місцезнаходження та код за ЄДРПОУ фінансової установи, з якою розірвано договір;

особа, що прийняла рішення про розірвання договору, причини прийняття рішення про заміну обслуговуючої установи;

інформація щодо умов заміни обслуговуючої установи.

 1. Відомості про звернення стягнення на іпотечне покриття складаються за формою, наведеною у додатку 25 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата:

встановлення факту невиконання або неналежного виконання емітентом грошових зобов’язань за іпотечними облігаціями у строки, визначені у проспекті емісії;

прийняття судового рішення про порушення щодо емітента провадження у справі про банкрутство або призначення тимчасового адміністратора чи ліквідатора;

встановлення факту непроведення заміни іпотечних активів або невключення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття згідно із статтею 14 Закону України “Про іпотечні облігації”;

встановлення факту вчинення емітентом щодо іпотечного покриття дій, які суперечать вимогам Закону України “Про іпотечні облігації”, якщо такі дії ставлять під загрозу належне виконання емітентом зобов’язань за іпотечними облігаціями;

порушення інших зобов’язань, визначених у проспекті емісії.

У Повідомленні про інформацію розкривається така інформація:

дата вчинення дії, дата і номер свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій, щодо іпотечного покриття яких вчинена дія;

причина звернення стягнення та особа, що ініціювала звернення стягнення на іпотечне покриття.

 1. Відомості про конвертацію іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН складаються за формою, наведеною у додатку 26 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата прийняття рішення про конвертацію уповноваженим органом емітента.

У Повідомленні про інформацію розкривається інформація щодо цінних паперів, які підлягають конвертації (вилученню з обігу), та інформація щодо цінних паперів, на які обмінюватимуться цінні папери, що вилучаються з обігу (дата реєстрації та номер свідоцтва про реєстрацію випуску; форма існування; серія; вид, тип цінних паперів; кількість та загальна вартість, номінальна вартість або частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі тощо).

 1. Відомості про прийняття рішення органом виконавчої влади про призупинення дії дозволів на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН складаються за формою, наведеною у додатку 27 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата, коли емітент дізнався або повинен був дізнатись про призупинення дії дозволу (дозволів) на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН.

У Повідомленні про інформацію розкривається інформація про причини призупинення дії дозволу (дозволів) на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН, строк, на який призупинено дію зазначеного дозволу (дозволів), орган виконавчої влади, що прийняв таке рішення, та дата, з якої таке рішення набрало чинності.

3. Склад регулярної квартальної інформації емітентів цінних паперів

 1. Регулярна квартальна інформація емітентів цінних паперів включає:

титульний аркуш;

зміст;

основні відомості про емітента;

інформацію про посадових осіб емітента;

інформацію про осіб, послугами яких користується емітент;

відомості про цінні папери емітента;

інформацію про господарську та фінансову діяльність емітента;

інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів;

(пункт 1 глави 3 розділу ІІІ доповнено новим абзацом дев’ятим
згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 14.09.2016 р. N 923)

відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб;

інформацію щодо посади корпоративного секретаря;

квартальну фінансову звітність;

квартальну (проміжну) фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо);

(пункт 1 глави 3 розділу ІІІ доповнено новим абзацом тринадцятим
згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 24.11.2016 р. N 1154,
у зв’язку з цим абзаци тринадцятий, чотирнадцятий
вважати відповідно абзацами чотирнадцятим, п’ятнадцятим)

звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва).

Квартальна інформація складається відповідно до вимог цієї глави та додатка 29 до цього Положення:

1) титульний аркуш квартальної інформації має містити реквізити, обов’язкові для швидкої ідентифікації емітента, засвідчення достовірності квартальної інформації. На титульному аркуші квартальної інформації, яка подається до Комісії, обов’язково зазначається дата розміщення квартальної інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та адреса сторінки (сторінок) у мережі Інтернет, на якій (яких) оприлюднена квартальна інформація;

2) зміст складається за формою, наведеною у додатку 29, та має містити перелік інформації, що входить до складу квартальної інформації. Щодо кожної з інформацій, наведених у змісті, емітент повинен обов’язково зазначити про їх наявність або відсутність та у разі відсутності вказати причини відсутності у примітках;

3) інформація про емітента має містити дані відповідно до розділу III додатка 29 до цього Положення.

В описі до таблиці “Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності” розкривається інформація стосовно прогнозу емітента щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу);

4) відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб мають містити дані відповідно до розділу IV додатка 29 до цього Положення.

В описі розкривається інформація щодо форми участі, відсотка акцій (часток, паїв), що належать емітенту в юридичній особі, створеній протягом звітного кварталу, активів, наданих емітентом у якості внеску, права, що належать емітенту стосовно управління створеною юридичною особою.

Дані щодо кожної юридичної особи вказуються окремо;

5) інформація щодо посади корпоративного секретаря має містити дані відповідно до розділу V додатка 29 до цього Положення.

В описі до таблиці розкривається інформація про досвід роботи корпоративного секретаря, наявність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, попереднє місце роботи, у разі звільнення (припинення повноважень) попереднього корпоративного секретаря зазначаються причини звільнення (припинення повноважень);

6) інформація про посадових осіб емітента має містити дані відповідно до розділу VI додатка 29 до цього Положення.

Інформація зазначається щодо кожної посадової особи окремо.

В описі розкривається інформація щодо змін у персональному складі посадових осіб з відповідним обґрунтуванням та інформація про наявність або відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини;

7) інформація про осіб, послугами яких користується емітент, має містити дані відповідно до розділу VII додатка 29 до цього Положення.

Інформація вказується про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторських фірм), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів. Для емітентів іпотечних облігацій та іпотечних сертифікатів додатково вказується інформація про управителя іпотечного покриття та обслуговуючу установу (за наявності). Для емітентів сертифікатів ФОН додатково вказується інформація про управителя. Дані щодо кожної особи вказуються окремо. В описі до пункту розкривається інформація щодо виду послуг, які надає особа;

(абзац другий підпункту 7 пункту 1 глави 3 розділу ІІІ
із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 16.12.2014 р. N 1713)

8) відомості про цінні папери емітента мають містити дані відповідно до таблиць “Інформація про випуски акцій емітента”, “Інформація про облігації емітента”, “Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом”, “Інформація про похідні цінні папери емітента”, наведених у розділі VIII додатка 29 до цього Положення.

В описі до таблиць розкривається інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента, а також розкривається інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах, мета емісії, спосіб розміщення, дострокове погашення тощо. При розкритті інформації щодо облігацій підприємств емітент обов’язково зазначає відомості про їх викуп (із зазначенням кількості та загальної номінальної вартості) та подальші дії щодо них. Крім того, щодо відсоткових облігацій зазначається сума процентного доходу, виплаченого у звітному періоді, вказується за який період (періоди) він виплачується, чи здійснювалась виплата процентного доходу відповідно до проспекту емісії. У разі якщо дохід не виплачувався обов’язково зазначаються причини;

(абзац другий підпункту 8 пункту 1 глави 3 розділу ІІІ у редакції
рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 10.08.2017 р. N 603)

9) інформація про господарську та фінансову діяльність емітента має містити дані відповідно до таблиць “Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента”, “Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції”, “Інформація про собівартість реалізованої продукції”, “Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів”, “Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів” та “Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість”, наведених у розділі IX додатка 29 до цього Положення.

(абзац перший підпункту 9 пункту 1 глави 3 розділу ІІІ
із змінами, внесеними згідно з рішеннями Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 12.04.2016 р. N 410,
від 10.08.2017 р. N 603)

Таблиці “Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції” та “Інформація про собівартість реалізованої продукції” заповнюються емітентами, які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Зазначені таблиці можуть не заповнювати емітенти, у яких дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн;

Абзац третій підпункту 9 пункту 1 глави 3 розділу ІІІ виключено

(підпункт 9 пункту 1 глави 3 розділу ІІІ доповнено абзацом третім
згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 12.04.2016 р. N 410,
абзац третій підпункту 9 пункту 1 глави 3 розділу ІІІ виключено згідно
з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 10.08.2017 р. N 603)

Абзац четвертий підпункту 9 пункту 1 глави 3 розділу ІІІ виключено

(підпункт 9 пункту 1 глави 3 розділу ІІІ доповнено абзацом четвертим
згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 12.04.2016 р. N 410,
абзац четвертий підпункту 9 пункту 1 глави 3 розділу ІІІ виключено згідно
з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 10.08.2017 р. N 603)

Абзац п’ятий підпункту 9 пункту 1 глави 3 розділу ІІІ виключено

(підпункт 9 пункту 1 глави 3 розділу ІІІ доповнено абзацом п’ятим
згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 12.04.2016 р. N 410,
абзац п’ятий підпункту 9 пункту 1 глави 3 розділу ІІІ виключено згідно
з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 10.08.2017 р. N 603,
у зв’язку з цим абзаци шостий – восьмий
вважати відповідно абзацами третім – п’ятим)

Вимоги щодо розкриття інформації про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, не застосовуються до приватного акціонерного товариства, якщо інше не встановлено його статутом або Законом.

(підпункт 9 пункту 1 глави 3 розділу ІІІ доповнено абзацом третім
згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 12.04.2016 р. N 410,
абзац третій підпункту 9 пункту 1 глави 3 розділу ІІІ у редакції рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.08.2017 р. N 603)

Інформація зазначається щодо кожного правочину із заінтересованістю окремо.

(підпункт 9 пункту 1 глави 3 розділу ІІІ доповнено абзацом четвертим
згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 12.04.2016 р. N 410)

Таблиці “Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів”, “Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів”, “Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість” заповнюються емітентами – акціонерними товариствами за звітний період;

(підпункт 9 пункту 1 глави 3 розділу ІІІ доповнено абзацом п’ятим
згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 12.04.2016 р. N 410)

10) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів розкривається у разі надання забезпечення третьою особою щодо виконання зобов’язань емітента за кожним випуском боргових цінних паперів, за яким надано такі забезпечення.

Інформація має містити дані відповідно до таблиці, що міститься у розділі X додатка 29 до цього Положення.

В описі до таблиці розкриваються відомості про умови гарантії;

(главу 3 розділу ІІІ доповнено новим підпунктом 10 згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 14.09.2016 р. N 923,
у зв’язку з цим підпункт 10 вважати підпунктом 11)

11) квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо), не розкривається у разі, якщо поручитель (страховик/гарант) є емітентом цінних паперів і на нього поширюються вимоги цього Положення щодо розкриття квартальної інформації;

(пункт 1 глави 3 розділу ІІІ доповнено новим підпунктом 11 згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 24.11.2016 р. N 1154,
у зв’язку з цим підпункт 11 вважати відповідно підпунктом 12)

12) звіт про стан об’єкта нерухомості розкривається відповідно до додатка 30 до цього Положення, який заповнюється емітентами цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва.

 1. Регулярна квартальна інформація емітентів, які здійснили публічне (відкрите) розміщення іпотечних облігацій; емітентів, які здійснили відкрите розміщення іпотечних сертифікатів; емітентів, які здійснили відкрите розміщення сертифікатів ФОН, складається відповідно до пункту 1 цієї глави та має додатково містити у разі випуску відповідного виду цінних паперів інформацію про:

конвертацію цінних паперів;

заміну управителя;

керуючого іпотекою (для емітентів іпотечних сертифікатів);

трансформацію (перетворення) іпотечних активів (для емітентів іпотечних сертифікатів);

зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом (для емітентів іпотечних сертифікатів);

іпотечне покриття;

заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів (для емітентів іпотечних цінних паперів).

Інформація про конвертацію цінних паперів розкривається відповідно до додатка 31 до цього Положення.

Обов’язково зазначаються дати розкриття інформацій про конвертацію цінних паперів відповідно до глави 2 розділу III цього Положення.

Інформація про заміну управителя має містити дані відповідно до таблиці “Інформація про заміну управителя”, наведеної в додатку 32 до цього Положення, який заповнюється емітентами іпотечних сертифікатів, іпотечних облігацій, сертифікатів ФОН.

В описі до таблиці розкривається інформація щодо дати розірвання договору з управителем, вказується суб’єкт, що прийняв рішення про розірвання договору, причини (підстави) такого рішення.

Інформація про керуючого іпотекою розкривається відповідно до додатка 33 до цього Положення, який заповнюється емітентами іпотечних сертифікатів.

Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів розкривається відповідно до додатка 34 до цього Положення, який заповнюється емітентами іпотечних сертифікатів.

Інформація надається за кожним випуском, за кожним траншем в межах випуску.

Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом розкривається відповідно до додатка 35 до цього Положення, який заповнюється емітентами іпотечних сертифікатів.

Інформація надається щодо кожного різновиду іпотечних сертифікатів та їх кожного випуску (траншу).

Інформація про іпотечне покриття має містити дані відповідно до таблиць “Інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття”, “Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям”, “Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду”, “Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття”, наведених у додатку 36 до цього Положення, який заповнюється емітентами іпотечних облігацій.

Інформація надається щодо кожного випуску іпотечних облігацій.

Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів, розкривається відповідно до додатка 37 до цього Положення, який заповнюється емітентами іпотечних сертифікатів та іпотечних облігацій.

4. Склад регулярної річної інформації емітентів цінних паперів

 1. Регулярна річна інформація емітентів цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевих позик) включає:

титульний аркуш;

зміст;

основні відомості про емітента;

інформацію про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;

відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб;

інформацію щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств);

інформацію про рейтингове агентство;

інформацію про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв);

інформацію про посадових осіб емітента;

інформацію про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних акціонерних товариств), або інформацію про осіб, що володіють 5 відсотками та більше акцій емітента (для публічних акціонерних товариств);

(абзац одинадцятий пункту 1 глави 4 розділу ІІІ у редакції
рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 10.08.2017 р. N 603)

інформацію про загальні збори акціонерів;

інформацію про дивіденди;

інформацію про осіб, послугами яких користується емітент;

відомості про цінні папери емітента;

опис бізнесу;

інформацію про господарську та фінансову діяльність емітента;

інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів;

відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду;

інформацію про стан корпоративного управління (для акціонерних товариств);

річну фінансову звітність;

річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо);

(пункт 1 глави 4 розділу ІІІ доповнено новим абзацом двадцять другим
згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 24.11.2016 р. N 1154,
у зв’язку з цим абзаци двадцять другий – двадцять четвертий
вважати відповідно двадцять третім – двадцять п’ятим)

текст аудиторського висновку (звіту) (має містити дані відповідно до розділу XVI додатка 38 до цього Положення);

звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва).

Річна інформація складається відповідно до вимог цієї глави та додатка 38 до цього Положення:

1) емітенти іпотечних сертифікатів, емітенти іпотечних облігацій, емітенти сертифікатів ФОН до складу річної інформації додають іншу інформацію відповідно до глав 5 – 7 цього розділу;

2) річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, включає:

титульний аркуш;

зміст;

основні відомості про емітента;

інформацію про посадових осіб емітента;

інформацію про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента;

інформацію про загальні збори акціонерів;

відомості про цінні папери емітента;

інформацію про господарську та фінансову діяльність емітента;

відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду;

інформацію про стан корпоративного управління (для акціонерних товариств);

річну фінансову звітність;

відомості про аудиторський висновок (звіт) (має містити дані відповідно до розділу XV додатка 38 до цього Положення);

звіт про стан об’єкта нерухомості (при закритому (приватному) розміщенні цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва);

3) титульний аркуш річної інформації містить реквізити, обов’язкові для швидкої ідентифікації емітента, засвідчення достовірності річної інформації.

На титульному аркуші річної інформації, яка подається до Комісії, обов’язково зазначається дата розміщення річної інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, адреса сторінки (сторінок) у мережі Інтернет, на якій (яких) оприлюднена річна інформація та найменування, дата і номер офіційного друкованого видання;

4) зміст складається у формі, наведеній у додатку 38 до цього Положення, та має містити перелік інформації, що входить до складу річної інформації. Щодо кожної інформації, наведеної у змісті, емітент повинен зазначити про її наявність та у разі відсутності вказати причини відсутності у примітках;

5) відомості про емітента мають містити дані відповідно до розділу III додатка 38 до цього Положення, а саме: “Основні відомості про емітента”, “Інформацію про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності”, “Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб”, “Інформацію щодо посади корпоративного секретаря”, “Інформацію про рейтингове агентство”.

Інформацію про органи управління емітента не заповнюють емітенти – акціонерні товариства.

В описі до таблиці “Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності” розкривається інформація стосовно прогнозу емітента щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу).

Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб мають містити дані відповідно до глави 13 розділу III додатка 38 до цього Положення.

В описі розкривається інформація щодо форми участі, відсоток акцій (часток, паїв), що належать емітенту в юридичній особі, активів, наданих емітентом у якості внеску, прав, що належать емітенту стосовно управління створеною юридичною особою.

(абзац п’ятий підпункту 5 пункту 1 глави 4 розділу ІІІ
із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 16.12.2014 р. N 1713)

Дані щодо кожної юридичної особи вказуються окремо.

Акціонерні товариства, щодо яких винесено судом ухвалу про санацію та призначено керуючого санацією або введено процедуру розпорядження майном і призначено розпорядника майна, главу 15 розділу III додатка 38 до цього Положення не заповнюють;

6) інформація щодо посади корпоративного секретаря має містити дані відповідно до глави 14 розділу III додатка 38 до цього Положення.

В описі до таблиці розкривається інформація про досвід роботи корпоративного секретаря, наявність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, попереднє місце роботи, у разі звільнення (припинення повноважень) попереднього корпоративного секретаря зазначаються причини звільнення (припинення повноважень);

7) інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) має містити дані відповідно до таблиці, що міститься у розділі IV додатка 38 до цього Положення;

8) інформація про посадових осіб емітента має містити дані відповідно до таблиць “Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента” та “Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента”, наведених у розділі V додатка 38 до цього Положення.

В інформації зазначаються відомості щодо голови та членів наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізора акціонерного товариства, головного бухгалтера, а також інших посадових осіб згідно із законодавством та статутом товариства. Інформація зазначається щодо кожної посадової особи окремо.

В описі до таблиці “Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента” вказується інформація стосовно повноважень та обов’язків посадових осіб емітента, розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом, обґрунтовуються зміни в персональному складі щодо кожної з посадових осіб, вказується інформація про наявність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, вказується інформація щодо загального стажу роботи та перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років. У разі якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах, необхідно зазначити посаду, найменування та місцезнаходження підприємства.

(абзац третій підпункту 8 пункту 1 глави 4 розділу ІІІ
із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 16.12.2014 р. N 1713)

Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента, який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватного (закритого) акціонерного товариства, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, не вказується;

9) інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних акціонерних товариств), або інформацію про осіб, що володіють 5 відсотками та більше акцій емітента (для публічних акціонерних товариств), має містити дані відповідно до таблиці, що міститься у розділі VI додатка 38 до цього Положення;

(підпункт 9 пункту 1 глави 4 розділу ІІІ у редакції рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 10.08.2017 р. N 603)

10) інформація про загальні збори акціонерів заповнюється акціонерними товариствами та має містити дані відповідно до таблиці, що міститься у розділі VII додатка 38 до цього Положення.

В описі до таблиці зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначається особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного. У разі якщо загальні збори не відбулися, вказуються причини;

11) інформація про дивіденди має містити дані відповідно до таблиці, що міститься у розділі VIII додатка 38 до цього Положення.

В описі до таблиці зазначаються дата прийняття рішення про виплату дивідендів, порядок (виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі або кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів), спосіб (через депозитарну систему або безпосередньо акціонерам) та строк виплати дивідендів. У разі якщо у звітному періоді дивіденди виплачувались за результатами декількох попередніх років, про це зазначається в описі до таблиці. У разі якщо виплата дивідендів здійснювалась за результатами звітного періоду акціонерним товариством безпосередньо акціонерам та станом на дату розкриття річної інформації дивіденди не виплачені в повному обсязі, в описі до таблиці додатково зазначаються причини невиплати;

(абзац другий підпункту 11 пункту 1 глави 4 розділу ІІІ у редакції рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.04.2016 р. N 410,
із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку від 10.08.2017 р. N 603)

12) інформація про осіб, послугами яких користується емітент, має містити дані відповідно до розділу IX додатка 38 до цього Положення.

Інформація вказується про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів. Для емітентів іпотечних облігацій та емітентів іпотечних сертифікатів додатково вказується інформація про управителя іпотечного покриття та обслуговуючу установу (за наявності). Для емітентів сертифікатів ФОН додатково вказується інформація про управителя. Дані щодо кожної особи вказуються окремо. В описі до таблиці розкривається інформація щодо виду послуг, які надає особа;

13) відомості про цінні папери емітента мають містити дані відповідно до таблиць, що містяться у розділі X додатка 38 до цього Положення: “Інформація про випуски акцій”, “Процентні облігації”, “Дисконтні облігації”, “Цільові (безпроцентні) облігації”, “Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)”, “Інформація про похідні цінні папери емітента”, “Інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду”.

В описі до таблиць розкривається інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента, а також розкривається інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах, мета додаткової емісії, спосіб розміщення, дострокове погашення тощо. При розкритті інформації щодо облігацій підприємств емітент обов’язково зазначає відомості про їх викуп (із зазначенням кількості та загальної номінальної вартості) та подальші дії щодо них. Крім того, щодо відсоткових облігацій зазначається сума процентного доходу, виплаченого у звітному періоді, вказується за який період (періоди) він виплачується, чи здійснюється виплата процентного доходу відповідно проспекту емісії. У разі якщо дохід не виплачувався обов’язково зазначаються причини.

В описі до таблиці “Інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду” розкривається інформація стосовно причини викупів, проведених протягом звітного періоду; зазначається ціна викупу чи продажу раніше викуплених товариством акцій, а також загальна вартість акцій, щодо яких вчинена дія; заплановані дії щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж). У разі якщо викуп належних акціонерам акцій здійснювався відповідно до вимог статей 68, 69 Закону України “Про акціонерні товариства” емітент розкриває таку інформацію:

кількість акціонерів, які голосували проти прийняття рішення, передбаченого статтею 68 Закону України “Про акціонерні товариства”;

загальна кількість та загальна номінальна вартість належних таким акціонерам акцій;

кількість акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій з числа акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про зміну типу товариства, та кількість і загальна номінальна вартість належних їм акцій;

загальна кількість та загальна номінальна вартість акцій, які не були викуплені товариством в акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, із зазначенням кількості таких акціонерів, причин та обставин неукладання відповідних договорів про обов’язковий викуп акцій;

загальна кількість та загальна номінальна вартість акцій, які були викуплені товариством в акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, з числа акціонерів, які голосували проти прийняття рішення, передбаченого статтею 68 Закону України “Про акціонерні товариства”;

ціна викупу акції;

дати укладання відповідних договорів про обов’язковий викуп акцій, дата оплати акцій товариством;

(підпункт 13 пункту 1 глави 4 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно
з рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 01.09.2015 р. N 1348,
від 12.04.2016 р. N 410,
від 14.09.2016 р. N 923,
у редакції рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 10.08.2017 р. N 603)

14) опис бізнесу емітента розкривається в описовій формі відповідно до розділу XI додатка 38 до цього Положення;

15) інформація про господарську та фінансову діяльність емітента має містити дані відповідно до таблиць: “Інформація про основні засоби емітента”, “Інформація щодо вартості чистих активів емітента”, “Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента”, “Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції”, “Інформація про собівартість реалізованої продукції”, “Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів”, “Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів”, “Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість”, наведених у розділі XII додатка 38 до цього Положення.

(абзац перший підпункту 15 пункту 1 глави 4 розділу ІІІ
із змінами, внесеними згідно з рішеннями Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 12.04.2016 р. N 410,
від 10.08.2017 р. N 603)

В описі до таблиці “Інформація про основні засоби емітента” вказуються терміни та умови користування основними засобами (за основними групами), первісна вартість основних засобів, ступінь їх зносу, ступінь їх використання, сума нарахованого зносу, чим зумовлені суттєві зміни у вартості основних засобів, а також інформація про всі обмеження на використання майна емітента.

У таблиці “Інформація щодо вартості чистих активів емітента” вказується розрахунок вартості чистих активів, який складається акціонерними товариствами та емітентами – товариствами з обмеженою відповідальністю, окрім тих, що здійснюють банківську, страхову діяльність та діяльність інститутів спільного інвестування.

В описі до таблиці “Інформація щодо вартості чистих активів емітента” описується методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди.

У висновку до таблиці “Інформація щодо вартості чистих активів емітента” вказується інформація щодо відповідності вимогам законодавства вартості чистих активів, розміру статутного капіталу.

Таблиці “Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції” та “Інформація про собівартість реалізованої продукції” заповнюються емітентами, які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Зазначені таблиці можуть не заповнювати емітенти, у яких дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн;

Абзац сьомий підпункту 15 пункту 1 глави 4 розділу ІІІ виключено

(підпункт 15 пункту 1 глави 4 розділу ІІІ доповнено абзацом сьомим
згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 12.04.2016 р. N 410,
абзац сьомий підпункту 15 пункту 1 глави 4 розділу ІІІ виключено
згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 10.08.2017 р. N 603)

Абзац восьмий підпункту 15 пункту 1 глави 4 розділу ІІІ виключено

(підпункт 15 пункту 1 глави 4 розділу ІІІ доповнено абзацом восьмим
згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 12.04.2016 р. N 410,
абзац восьмий підпункту 15 пункту 1 глави 4 розділу ІІІ виключено
згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 10.08.2017 р. N 603)

Абзац дев’ятий підпункту 15 пункту 1 глави 4 розділу ІІІ виключено

(підпункт 15 пункту 1 глави 4 розділу ІІІ доповнено абзацом дев’ятим
згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 12.04.2016 р. N 410,
абзац дев’ятий підпункту 15 пункту 1 глави 4 розділу ІІІ виключено
згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 10.08.2017 р. N 603,
у зв’язку з цим абзаци десятий – дванадцятий
вважати відповідно абзацами сьомим – десятим)

Вимоги щодо розкриття інформації про істотні умови правочину із заінтересованістю не застосовуються до приватного акціонерного товариства, якщо інше не встановлено його статутом або Законом.

(підпункт 15 пункту 1 глави 4 розділу ІІІ доповнено абзацом сьомим
згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 12.04.2016 р. N 410)

Вимоги щодо розкриття інформації про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, не застосовуються до приватного акціонерного товариства, якщо інше не встановлено його статутом або Законом.

(підпункт 15 пункту 1 глави 4 розділу ІІІ доповнено абзацом восьмим
згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 12.04.2016 р. N 410,
абзац восьмий підпункту 15 пункту 1 глави 4 розділу ІІІ у редакції
рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 10.08.2017 р. N 603)

Таблиці “Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів”, “Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів”, “Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість” заповнюються емітентами – акціонерними товариствами;

(підпункт 15 пункту 1 глави 4 розділу ІІІ доповнено абзацом дев’ятим
згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 12.04.2016 р. N 410)

16) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів розкривається у разі надання забезпечення третьою особою щодо виконання зобов’язань емітента за кожним випуском боргових цінних паперів, за яким надано такі забезпечення.

Інформація має містити дані відповідно до таблиці, що міститься у розділі XIII додатка 38 до цього Положення.

В описі до таблиці розкриваються відомості про умови гарантії;

17) відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери відповідно до глав 1 та 2 розділу III цього Положення, що виникала протягом звітного періоду, наводяться відповідно до розділу XIV додатка 38 до цього Положення;

18) інформація про стан корпоративного управління розкривається акціонерними товариствами відповідно до додатка 39 до цього Положення;

19) проведення аудиторських перевірок (складання аудиторських висновків, звітів) емітентів – професійних учасників ринку цінних паперів здійснюється аудиторськими фірмами, які включені до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів;

20) річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо), не розкривається у разі, якщо поручитель (страховик/гарант) є емітентом цінних паперів і на нього поширюються вимоги цього Положення;

(пункт 1 глави 4 розділу ІІІ доповнено новим підпунктом 20 згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 24.11.2016 р. N 1154,
у зв’язку з цим підпункт 20 вважати відповідно підпунктом 21)

21) звіт про стан об’єкта нерухомості розкривається відповідно до додатка 30 до цього Положення, який заповнюється емітентами цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва.

5. Особливості складання регулярної річної інформації емітентами іпотечних облігацій

 1. Емітентами іпотечних облігацій до регулярної річної інформації, складеної відповідно до пункту 1 глави 4 цього розділу, додається інформація відповідно до додатка 40 до цього Положення.
 2. В описі до таблиці “Інформація про випуски іпотечних облігацій” розкривається початковий розмір іпотечного покриття відповідно до проспекту емісії, порядок та строк розміщення іпотечних облігацій; опис іпотечних облігацій (кількість, номінальна вартість, дохідність, строки та порядок погашення), обов’язки емітента за іпотечними облігаціями; інформація про додаткові гарантії виконання зобов’язань емітента за іпотечними облігаціями або договорів про збереження реальної вартості, зміст таких гарантій або договорів, відомості про особу-гаранта або сторону договору; мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення іпотечних облігацій. Розкривається інформація щодо сплати дохідності за іпотечними облігаціями за звітний період з розрахунку дохідності на одну іпотечну облігацію, яка має містити відомості щодо регулярності та розміру періодичних платежів у рахунок сплати процентів за іпотечними та іншими активами у складі іпотечного покриття та про їх відповідність регулярності та розміру періодичних платежів емітента у рахунок сплати процентів звичайними іпотечними облігаціями. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від продажу іпотечних облігацій, та терміни виплати процентів за іпотечними облігаціями. Розмір винагороди управителю іпотечного покриття.

Інформація розкривається за кожним випуском іпотечних облігацій.

 1. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття розкривається відповідно до таблиць “Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям”, “Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду”, “Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття”, “Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду”, “Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року”, “Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття”.

Інформація розкривається за кожним випуском іпотечних облігацій.

В описі до таблиці “Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду” зазначається інформація щодо динаміки зміни розміру іпотечного покриття та його співвідношення (суми) до розміру зобов’язань за кожним випуском іпотечних облігацій за попередній звітний період, інформація щодо заміни інших активів у складі іпотечного покриття, інформація щодо переліку інших активів у складі іпотечного покриття, за якими відбулися зміни.

В описі до таблиці “Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття” зазначається інформація щодо інших активів у складі іпотечного покриття, співвідношення (у відсотках) інших іпотечних активів до загального розміру іпотечного покриття до і після внесення змін.

 1. У разі проведення позапланової перевірки реєстру іпотечного покриття відповідно до вимог, установлених Законом України “Про іпотечні облігації”, емітент іпотечних облігацій додає звіт за результатами перевірки іпотечного покриття.

6. Особливості складання регулярної річної інформації емітентами іпотечних сертифікатів

 1. Емітентами іпотечних сертифікатів до регулярної річної інформації, складеної відповідно до пункту 1 глави 4 цього розділу, додається інформація відповідно до додатка 41 до цього Положення.
 2. В описі до таблиці “Інформація про випуски іпотечних сертифікатів” обов’язково розкривається така інформація: порядок та строк розміщення іпотечних сертифікатів, можливість та умови дострокового погашення, конвертації, модель розрахунку дохідності за іпотечними сертифікатами.

Інформація розкривається за кожним випуском іпотечних сертифікатів.

 1. В описі до таблиці “Інформація щодо реєстру іпотечних активів” розкривається інша інформація стосовно стану виконання емітентом зобов’язань за випусками іпотечних сертифікатів та інші відомості, що можуть бути важливі для інвестора.

Інформація розкривається за кожним випуском різновидів іпотечних сертифікатів.

7. Особливості складання регулярної річної інформації емітентами сертифікатів ФОН

 1. Емітентами сертифікатів ФОН до регулярної річної інформації, складеної відповідно до пункту 1 глави 4 цього розділу, включаються:

основні відомості про ФОН;

інформація про випуски сертифікатів ФОН;

інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН;

розрахунок вартості чистих активів ФОН;

правила ФОН.

Річна інформація емітентів сертифікатів ФОН складається відповідно до вимог цієї глави та додатка 42 до цього Положення.

 1. В описі до таблиці “Основні відомості про ФОН” надається інформація щодо найменування, місцезнаходження та коду за ЄДРПОУ управителя ФОН, найменування, місцезнаходження та коду за ЄДРПОУ банку, в якому відкрито рахунок ФОН, дати та номера договору, укладеного між емітентом та забудовником, найменування, місцезнаходження та коду за ЄДРПОУ забудовника. Зазначаються посада та прізвище, ім’я, по батькові керівника забудовника, місцезнаходження об’єкта (об’єктів) будівництва та термін вводу в експлуатацію об’єкта (об’єктів) будівництва.

Вказуються розмір коштів, спрямованих на фінансування будівництва за попередній та звітний періоди, та розмір винагороди управителя за попередній та звітний періоди.

Зазначаються назва, місцезнаходження та код за ЄДРПОУ установи, яка здійснює облік та перехід прав власності на сертифікати ФОН.

 1. В описі до таблиці “Інформація про випуски сертифікатів ФОН” надається інформація щодо: мети випуску сертифікатів ФОН, порядку та строків розміщення та погашення сертифікатів ФОН. Зазначається інформація щодо дострокового погашення, конвертації, обмеження інвестування (відповідно до інвестиційної декларації та проспекту емісії сертифікатів ФОН) тощо.
 2. В описі до таблиці “Розрахунок вартості чистих активів ФОН” надається інформація щодо визначення вартості чистих активів ФОН відповідно до правил ФОН, у тому числі вказується формула, за якою розраховуються чисті активи ФОН, та надається її опис.

8. Особливості складання регулярної річної інформації емітентами облігацій місцевих позик

 1. У регулярній річній інформації емітенти облігацій місцевих позик розкривають інформацію в описовій формі та послідовності, визначеній у додатку 43 до цього Положення.
 2. Емітенти облігацій місцевих позик розкривають іншу інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки, у формі аналітичної довідки в довільній формі.

IV. Особливості розкриття інформації іноземними емітентами – нерезидентами, цінні папери яких розміщені та/або допущені до обігу на території України

 1. До особливої інформації, яку мають розкривати іноземні емітенти, належать відомості, визначені в главі 1 розділу III цього Положення. При цьому такі відомості підлягають розкриттю в тій частині, в якій вони можуть відноситися до цінних паперів іноземного емітента та (або) до іноземного емітента з урахуванням особливостей, передбачених законодавством держави іноземного емітента.
 2. У випадку, якщо цінні папери іноземного емітента пройшли процедуру лістингу на іноземній фондовій біржі, такий іноземний емітент має право розкривати інформацію відповідно до іноземного права і правил іноземної фондової біржі, на якій пройшли процедуру лістингу цінні папери такого іноземного емітента.

Об’єм інформації, що розкривається іноземним емітентом, визначається відповідно до іноземного права і правил іноземної фондової біржі, на якій цінні папери іноземного емітента пройшли процедуру лістингу.

 1. Якщо іноземні емітенти розкривають особливу інформацію, річний, піврічний та (або) квартальний звіти згідно з пунктом 2 цього розділу, такі звіти розкриваються шляхом розміщення їх тексту в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, на власному веб-сайті, на сайті фондової біржі, на якій цінні папери іноземного емітента розміщуються та (або) перебувають в обігу.
 2. Текст особливої інформації, річного, піврічного та (або) квартального звітів іноземного емітента, що розкриваються згідно з пунктом 2 цього розділу, мають бути розміщені українською або англійською мовою на власному веб-сайті, в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, на сайті фондової біржі, на якій цінні папери іноземного емітента розміщуються та/або перебувають в обігу.

Текст особливої інформації має бути розміщений в строк не пізніше двох робочих днів з дати вчинення дії.

Текст піврічного та (або) квартального звіту має бути розміщений в строк не пізніше 90 календарних днів з дати закінчення відповідного кварталу (півроку).

Текст річного звіту не пізніше 180 календарних днів після закінчення року, наступного за звітним для річного звіту.

 1. Інформація, яка розкривається відповідно до вимог цього розділу, розкривається в електронній формі формату PDF.

(розділ IV із змінами, внесеними згідно з рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 16.12.2014 р. N 1713,
у редакції рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 01.09.2015 р. N 1348)

V. Розкриття інформації міжнародними фінансовими організаціями, які здійснили випуск облігацій на території України

 1. Міжнародні фінансові організації розкривають особливу інформацію, визначену пунктом 4 глави 1 розділу III, з урахуванням особливостей, передбачених засновницькими або внутрішніми документами міжнародної фінансової організації.

Особлива інформація розкривається щодо дій, які відбулись на території України.

Текст особливої інформації має бути розміщений на власному веб-сайті, в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, на сайті фондової біржі, на якій цінні папери іноземного емітента розміщуються та (або) перебувають в обігу, в строк не пізніше двох робочих днів з дати вчинення дії.

 1. Міжнародні фінансові організації розкривають бухгалтерську (фінансову) звітність емітента, яка складається відповідно до вживаних міжнародною фінансовою організацією стандартів бухгалтерського обліку і звітності.

Текст бухгалтерської (фінансової) звітності міжнародної фінансової організації викладається українською або англійською мовою.

Текст бухгалтерської (фінансової) звітності міжнародної фінансової організації має бути розміщений на власному веб-сайті, в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, на сайті фондової біржі, на якій цінні папери іноземного емітента розміщуються та (або) перебувають в обігу, в строк не пізніше 90 календарних днів з дати закінчення відповідного кварталу для щоквартального звіту, не пізніше 180 календарних днів після закінчення року, наступного за звітним для річного звіту.

 1. Інформація, яка розкривається міжнародними фінансовими організаціями, відповідно до вимог цього розділу надається в електронній формі формату PDF.

(розділ V із змінами, внесеними згідно з рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 16.12.2014 р. N 1713,
у редакції рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 01.09.2015 р. N 1348)

VI. Розкриття інформації в повідомленні про проведення загальних зборів

 1. Обов’язок здійснювати розкриття інформації в повідомленні про проведення загальних зборів поширюється на емітентів, у тому числі акціонерні товариства, які відповідно до закону зобов’язані публікувати в офіційному друкованому органі (виданні) повідомлення про проведення загальних зборів.
 2. Розкриття інформації в повідомленні про проведення загальних зборів здійснюється шляхом розміщення її в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії за формою, наведеною в додатку 46 до цього Положення.
 3. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, що оприлюднюється в офіційному друкованому виданні Комісії, має містити дані, передбачені Законом України “Про акціонерні товариства”.

У складі інформації в повідомленні про проведення загальних зборів, що розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, додатково розкриваються основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн) за рекомендованою формою, наведеною у пункті 6 додатка 46 до цього Положення. Зазначені показники розкриваються у разі проведення загальних зборів акціонерів, до порядку денного яких включено питання затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства.

Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів, що розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, за змістом має бути ідентична інформації в повідомленні про проведення загальних зборів, оприлюдненому в офіційному друкованому органі (виданні), якщо статутом не передбачено інший спосіб повідомлення (крім показників, передбачених пунктом 6 додатка 46 до цього Положення).

(пункт 3 розділу VI у редакції рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 10.08.2017 р. N 603)

 1. Розкриття інформації в повідомленні про проведення загальних зборів емітентами здійснюється не менш як за 30 днів до дати проведення загальних зборів (якщо інше не встановлено Законом).

(пункт 4 розділу VI у редакції рішень Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 16.12.2014 р. N 1713,
від 10.08.2017 р. N 603)

 1. Вимоги цього розділу не поширюються на емітентів, у тому числі на акціонерні товариства, які проводять загальні збори відповідно до статей 48 та 49 Закону України “Про акціонерні товариства”.

(пункт 5 розділу VI у редакції рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 10.08.2017 р. N 603)

VII. Розкриття інформації, що міститься в проспекті емісії (інформації про випуск) цінних паперів та змінах до проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів

 1. Розкриття інформації, що міститься у проспекті емісії (інформації про випуск) цінних паперів та змінах до проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів, здійснюється у разі публічного розміщення цінних паперів.
 2. Розкриття інформації, що міститься у проспекті емісії (інформації про випуск) цінних паперів та змінах до проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів, здійснюється емітентом у повному обсязі шляхом:

1) публікації проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів, змін до проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів в офіційному друкованому виданні Комісії. При цьому зміни до проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів публікуються в тому самому офіційному друкованому виданні Комісії, в якому було опубліковано проспект емісії (інформацію про випуск) цінних паперів;

2) розміщення проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів, змін до проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії у вигляді електронних файлів формату PDF;

3) розміщення проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів, змін до проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів на власному веб-сайті;

4) розміщення проспекту емісії (інформації про випуск), змін до проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів на веб-сайті фондової біржі у випадках, якщо планується здійснити розміщення цінних паперів відповідного випуску на такій біржі.

 1. Емітент зобов’язаний розкрити інформацію, що міститься у проспекті емісії (інформації про випуск) цінних паперів, після реєстрації такого проспекту емісії (інформації про випуск) в Комісії та не менш як за 10 днів до дати початку укладення договорів з першими власниками, визначеної проспектом емісії (інформацією про випуск) цінних паперів.
 2. Емітент зобов’язаний розкрити інформацію, що міститься у змінах до проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів, після реєстрації таких змін у Комісії, протягом 30 днів з дня опублікування відповідного проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів, але не менш як за 10 днів до дати початку укладення договорів з першими власниками, визначеної проспектом емісії (інформацією про випуск) цінних паперів (з урахуванням цих змін).

У випадку внесення емітентом змін до проспекту емісії цінних паперів щодо продовження строків обігу та погашення облігацій підприємств емітент зобов’язаний розкрити інформацію, що міститься у таких змінах, протягом 15 днів з дня їх реєстрації в Комісії.

 1. Склад та структура інформації, що міститься в проспекті емісії (інформації про випуск) цінних паперів та змінах до проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів, визначаються нормативно-правовими актами Комісії, що регулюють питання реєстрації випуску таких цінних паперів.

VIII. Розкриття інформації, що міститься у звіті про результати розміщення (підсумки випуску) цінних паперів

 1. Розкриття інформації, що міститься у звіті про результати розміщення (підсумки випуску) цінних паперів, здійснюється у разі публічного розміщення цінних паперів.
 2. Розкриття інформації, що міститься у звіті про результати публічного розміщення (підсумки випуску) цінних паперів, здійснюється у повному обсязі шляхом:

1) опублікування звіту (підсумків випуску) в тому самому офіційному друкованому виданні Комісії, у якому був опублікований проспект емісії (інформація про випуск) відповідних цінних паперів;

2) розміщення звіту про результати публічного розміщення (підсумки випуску) цінних паперів у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії у вигляді електронних файлів формату PDF.

 1. Емітент зобов’язаний розкрити інформацію, що міститься у звіті про результати публічного розміщення (підсумки випуску) цінних паперів, не пізніше ніж через 15 робочих днів з дати реєстрації Комісією звіту про результати публічного розміщення (підсумки випуску) цінних паперів (серії цінних паперів).
 2. Склад та структура інформації, що міститься у звіті про результати розміщення (підсумки випуску) цінних паперів, визначаються нормативно-правовими актами Комісії, що регулюють питання реєстрації випуску таких цінних паперів.

IX. Розміщення публічними акціонерними товариствами інформації на власному веб-сайті, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства

(назва розділу IX у редакції рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 12.04.2016 р. N 410)

(У тексті розділу IX слова “сторінка в мережі Інтернет” в усіх відмінках замінено словами “власний веб-сайт” у відповідних відмінках згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 квітня 2016 року N 410)
 1. Обов’язок розміщення публічними акціонерними товариствами інформації на власному веб-сайті поширюється з дня, що настає за днем реєстрації Комісією звіту про результати розміщення акцій і видачі свідоцтва про реєстрацію першого випуску акцій.
 2. Обов’язок розміщення публічними акціонерними товариствами інформації на власному веб-сайті припиняється з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.
 3. Інформація на власному веб-сайті оприлюднюється державною мовою (якщо інше не передбачено законодавством) із зазначенням дати такого оприлюднення. Публічне акціонерне товариство при розміщенні інформації на власному веб-сайті забезпечує вільний доступ будь-якої особи до такої інформації, а також повідомляє на вимогу заінтересованих осіб адресу власного веб-сайту, на якому здійснюється розміщення інформації.

(пункт 3 розділу IX у редакції рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 12.04.2016 р. N 410)

 1. Інформація, розміщена публічним акціонерним товариством на власному веб-сайті, перебуває протягом всього терміну діяльності товариства, за винятком інформації щодо документів бухгалтерського обліку, яка перебуває протягом строку, визначеного законодавством для зберігання таких документів.

(пункт 4 розділу IX із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.04.2016 р. N 410)

 1. Банки розміщують інформацію на власному веб-сайті, передбачену цим розділом, з урахуванням вимог Закону України “Про банки і банківську діяльність” та нормативно-правових актів Національного банку України.
 2. Центральний депозитарій цінних паперів розміщує інформацію на власному веб-сайті, передбачену цим розділом, з урахуванням вимог Закону України “Про депозитарну систему України” та нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
 3. У разі відсутності у публічного акціонерного товариства будь-якого з документів, розміщення інформації про які передбачено на власному веб-сайті цим розділом, товариство зобов’язане розмістити на власному веб-сайті інформацію щодо відсутності таких документів із зазначенням причин.
 4. У випадку зміни адреси власного веб-сайту публічне акціонерне товариство зобов’язане протягом п’яти робочих днів після зміни адреси власного веб-сайту забезпечити розміщення на новому власному веб-сайті всієї інформації, яка була ним розміщена раніше, та оприлюднити повідомлення про зміну власного веб-сайту шляхом його розміщення в загальнодоступній базі даних Комісії про ринок цінних паперів.

(пункт 8 розділу IX із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.04.2016 р. N 410)

 1. Публічне акціонерне товариство розміщує на власному веб-сайті таку інформацію:

1) статут товариства, засновницький (установчий) договір (у разі його укладання) – протягом 5 робочих днів з дати державної реєстрації статуту та зміни до статуту товариства – протягом 5 робочих днів з дати державної реєстрації змін до статуту;

2) положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (у разі якщо створення відповідних органів товариства та/або затвердження відповідних положень передбачено законодавством та/або статутом товариства), інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них – протягом 10 робочих днів з дати затвердження відповідних положень (змін до них);

3) положення про кожну філію та кожне представництво товариства (у разі якщо створення відповідних філій (представництв) та/або затвердження відповідних положень передбачено законодавством та/або статутом товариства) – протягом 10 робочих днів з дати затвердження відповідних положень (змін до них);

4) принципи (кодекс) корпоративного управління товариства (у разі затвердження відповідних принципів (кодексу)) – протягом 10 робочих днів з дати затвердження відповідних принципів (кодексу);

5) протоколи загальних зборів товариства – протягом 5 робочих днів з дати складання протоколу та його підписання головуючим і секретарем загальних зборів;

6) висновки ревізійної комісії (ревізора) та аудитора товариства (у разі створення відповідного органу (введення відповідної посади)) – протягом 10 робочих днів з дати затвердження відповідних висновків загальними зборами товариства);

7) документи звітності, що подаються відповідним державним органам відповідно до вимог законодавства (крім інформації, віднесеної до державної таємниці, та інформації з обмеженим доступом), – протягом 10 днів з дати подання такої звітності;

8) проспект(и) (зміни до проспекту(ів)) емісії цінних паперів (інформація про випуск іпотечних сертифікатів – для емітентів іпотечних сертифікатів) (у разі публічного розміщення цінних паперів), свідоцтво(а) про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства, в обсязі, порядку та терміни, встановлені Законом України “Про цінні папери та фондовий ринок” та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

9) перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій – протягом 5 робочих днів з дня отримання акціонерним товариством документально підтвердженої відповідної інформації;

10) Інформацію, передбачену цим Положенням, в обсязі, порядку та терміни, встановлені цим Положенням;

11) повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів – не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів товариства;

(підпункт 11 пункту 9 розділу IX із змінами, внесеними згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 12.04.2016 р. N 410)

12) повідомлення про зміни у проекті порядку денного загальних зборів – не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів;

(підпункт 12 пункту 9 розділу IX із змінами, внесеними згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 12.04.2016 р. N 410)

13) повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права у процесі приватного розміщення акцій при додатковій емісії – не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій;

14) повідомлення про прийняте загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства – протягом 30 днів з дати прийняття відповідного рішення;

15) повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію цінних паперів (забезпечення існування цінних паперів в бездокументарній формі) – протягом 5 робочих днів з дати прийняття відповідного рішення;

16) звіт(и) управителя іпотечним покриттям за результатами перевірки іпотечного покриття (для управителів іпотечним покриттям/емітентів іпотечних облігацій) в обсязі, порядку та терміни, встановлені Законом України “Про іпотечні облігації” та нормативно-правовим актом Комісії щодо іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій, порядку ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій;

17) іншу інформацію, що підлягає обов’язковому оприлюдненню відповідно до законодавства, в порядку та строки, встановлені відповідними нормативно-правовими актами.

(Положення доповнено розділом IX згідно з рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 16.12.2014 р. N 1713,
у зв’язку з цим розділ IX вважати розділом X)

X. Розкриття інформації про придбання акцій акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій, або значного контрольного пакета акцій, або домінуючого контрольного пакета акцій

 1. Обов’язок здійснювати розкриття інформації про придбання акцій акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій (у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій), або значного контрольного пакета акцій (у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій), або домінуючого контрольного пакета акцій (у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій) відповідно до пункту 2 розділу II “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України від 23 березня 2017 року N 1983-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах” (далі – інформація про придбання контрольного пакета акцій) та в порядку, передбаченому цим Положенням, поширюється на публічні та приватні акціонерні товариства.
 2. Розкриття інформації про придбання контрольного пакета акцій на фондовому ринку здійснюється шляхом її розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та на власному веб-сайті акціонерного товариства.
 3. До інформації про придбання контрольного пакета акцій належать відомості про:

придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій;

придбання акцій публічного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій або значного контрольного пакета акцій;

обов’язковий продаж простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником 95 і більше відсотків простих акцій.

 1. Розкриття інформації про придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій (у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій) передбачає розміщення такої інформації у такі строки:

1) повідомлення про укладення договору особою (особами, що діють спільно), за наслідками виконання якого вона з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стане (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства, товариство розкриває протягом одного робочого дня після дати отримання повідомлення від вищезазначеної особи;

2) інформацію про набуття особою, зазначеною у підпункті 1 цього пункту, контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства, товариство розкриває протягом одного робочого дня після дати отримання такої інформації від вищезазначеної особи;

3) публічну безвідкличну пропозицію для всіх акціонерів – власників простих акцій товариства про придбання належних їм акцій (оферту) товариство розкриває протягом 7 робочих днів з дня її отримання від особи, зазначеної у підпункті 1 цього пункту;

4) змінену оферту товариство розкриває протягом 7 робочих днів з дня її отримання від особи, зазначеної у підпункті 1 цього пункту.

 1. Розкриття інформації про придбання акцій публічного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій (у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій) або значного контрольного пакета акцій (у розмірі 75 і більше відсотків простих акцій) передбачає розміщення такої інформації у такі строки:

1) повідомлення про укладення договору особою (особами, що діють спільно), за наслідками виконання якого вона з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стане (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій або значного контрольного пакета акцій публічного акціонерного товариства, товариство розкриває протягом одного робочого дня після дати отримання такого повідомлення від вищезазначеної особи;

2) інформацію про набуття особою, зазначеною у підпункті 1 цього пункту, права власності на контрольний пакет акцій або значний контрольний пакет акцій публічного акціонерного товариства, товариство розкриває протягом одного робочого дня після дати отримання такої інформації від зазначеної вище особи;

3) публічну безвідкличну пропозицію для всіх акціонерів – власників простих акцій товариства про придбання належних їм акцій (оферту) товариство розкриває протягом 7 робочих днів з дня її отримання від особи, зазначеної у підпункті 1 цього пункту;

4) змінену оферту товариство розкриває протягом 7 робочих днів з дня її отримання від особи, зазначеної у підпункті 1 цього пункту.

 1. Розкриття інформації про обов’язковий продаж простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій (у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій) передбачає розміщення такої інформації у такі строки:

1) повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій товариство розкриває протягом одного робочого дня після дати отримання такого повідомлення від особи (осіб, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником домінуючого контрольного пакета акцій;

2) публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій у всіх власників акцій товариства (далі – публічна безвідклична вимога) товариство розкриває протягом одного робочого дня після дати отримання такої вимоги від особи, зазначеної у підпункті 1 цього пункту.

 1. Розкриття інформації відповідно до пункту 2 розділу II “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України від 23 березня 2017 року N 1983-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах” передбачає розміщення такої інформації у такі строки:

1) повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65 2 Закону України “Про акціонерні товариства” товариство розкриває протягом наступного робочого дня з дня отримання такого повідомлення від особи, яка має намір скористатися правами, передбаченими статтею 65 2 Закону України “Про акціонерні товариства”;

2) публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій у всіх власників акцій товариства (далі – публічна безвідклична вимога) товариство розкриває протягом одного робочого дня після дати отримання такої вимоги від особи, яка має намір скористатися правами, передбаченими статтею 65 2 Закону України “Про акціонерні товариства”.

 1. Вимоги до змісту повідомлення про укладення договору, інформації про набуття права власності на контрольний пакет акцій або значний контрольний пакет акцій, оферти та зміненої оферти, повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій, публічної безвідкличної вимоги встановлені статтями 65 – 65 2 Закону України “Про акціонерні товариства”. Вимоги до змісту повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65 2 Закону України “Про акціонерні товариства” встановлені пунктом 2 розділу II “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України від 23 березня 2017 року N 1983-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах”.

При розкритті публічної безвідкличної вимоги товариство обов’язково зазначає дату відправлення її засвідченої копії разом із засвідченою копією договору, укладеного між заявником вимоги та банківською установою, до Центрального депозитарію цінних паперів.

(Положення доповнено новим розділом X згідно з рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.08.2017 р. N 603,
у зв’язку з цим розділ X вважати розділом XI)

XI. Державний контроль за розкриттям інформації емітентами цінних паперів

 1. Державний контроль за розкриттям Інформації емітентами цінних паперів відповідно до вимог законодавства здійснює Комісія.
 2. За неопублікування, опублікування не в повному обсязі Інформації та/або опублікування недостовірної Інформації, нерозміщення, розміщення не в повному обсязі Інформації та/або розміщення недостовірної Інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, неподання, подання не в повному обсязі Інформації та/або подання недостовірної Інформації до Комісії, передбаченої цим Положенням, юридична особа несе відповідальність відповідно до закону.

 

Директор департаменту корпоративного
управління та корпоративних фінансів
А. Папаіка
КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку