Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Title Сторинка документу

Порядок подання інформації уповноваженими рейтинговими агентствами

Загальна інформація про документ

№:
1767
Від:
11.12.2012
№ мін`юсту:
25/22557
Зареєстровано:
02.01.2013
Тема:
Розкриття інформації
Категорія:
Порядок
Статус:
Чинний
Видавець:
НКЦПФР
Проект регуляторного акту:
Останні зміни:
12.01.2016
Дата вступу в силу:
25.01.2013

Змiст документу

https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2017/04/Порядок.doc

ПОРЯДОК
подання інформації уповноваженими рейтинговими агентствами

{У тексті Порядку та додатках до нього слово “поновлення” замінено словом “оновлення” згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 17 від 12.01.2016}

1. Цей Порядок встановлює терміни, порядок та форми подання уповноваженими рейтинговими агентствами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) інформації про свою діяльність (далі – Інформація).

2. Звітним періодом для складання річної Інформації є календарний рік. Уповноважені рейтингові агентства подають (надсилають) річну Інформацію до центрального апарату Комісії до 01 березня року, наступного за звітним. Нерегулярна Інформація надсилається до центрального апарату Комісії протягом десяти робочих днів після дати вчинення дії.

{Абзац перший пункту 2 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 814 від 24.06.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 17 від 12.01.2016}

Рейтингові агентства в строки, визначені цим пунктом, до моменту подання Інформації до Комісії, розкривають її в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів та розміщують на власній сторінці в мережі Інтернет.

{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 814 від 24.06.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 17 від 12.01.2016}

Порядок взаємодії осіб, що зобов’язані розкривати Інформацію відповідно до цього Порядку, та особи, уповноваженої на розміщення Інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, доступ до загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії регулюються нормативно-правовими актами Комісії.

{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 814 від 24.06.2014}

У разі якщо останній день подання Інформації є неробочим, останнім днем подання вважається наступний після неробочого робочий день.

{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 814 від 24.06.2014}

Інформація в електронній формі складається відповідно до опису розділів та схем XML файлів, визначених окремим документом нормативно-технічного характеру.

Подання Інформації уповноваженими рейтинговими агентствами до центрального апарату Комісії здійснюється у вигляді електронних документів відповідно до нормативно-правових актів Комісії, що регулюють подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до Комісії.

3. На письмову вимогу уповноваженої особи Комісії уповноважене рейтингове агентство зобов’язане подати Інформацію відповідно до цього Порядку в паперовій формі.

У разі якщо паперова форма Інформації налічує більше одного аркуша, така Інформація має бути прошнурована, аркуші пронумеровані та скріплені відбитком печатки уповноваженого рейтингового агентства (у разі її наявності) та підписом керівника уповноваженого рейтингового агентства або особи, яка виконує обов’язки керівника. На зворотному боці останнього аркуша робиться такий напис: «Прошнуровано, пронумеровано та засвідчено підписом керівника уповноваженого рейтингового агентства (кількість) аркушів».

{Абзац другий пункту 3 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1250 від 23.09.2014}

4. Інформація складається відповідно до опису розділів та схем XML файлів, визначених окремим документом нормативно-технічного характеру.

5. Річна Інформація складається з таких розділів:

титульний аркуш (додаток 1);

основні відомості про уповноважене рейтингове агентство (додаток 2) із зазначенням інформації щодо пов’язаних осіб уповноваженого рейтингового агентства та їх пов’язаності з учасниками ринків фінансових послуг, а також щодо визначення їх кредитного рейтингу (у довільній формі);

відомості про володіння цінними паперами (частками, паями) (додаток 3);

інформація про перелік емітентів, щодо яких здійснено рейтингову оцінку (додаток 4);

інформація про перелік цінних паперів, щодо яких здійснено рейтингову оцінку (додаток 5).

6. Пов’язаними особами вважаються особи, визначені Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 814 від 24.06.2014}

7. До річної Інформації додається фінансова звітність відповідно до законодавства України. Фінансова звітність складається відповідно до опису розділів та схем XML файлів, визначених окремим документом нормативно-технічного характеру.

8. Нерегулярною Інформацією рейтингового агентства є:

Інформація про зміни у переліку емітентів, щодо яких здійснено рейтингову оцінку (додаток 6). Датою вчинення дії вважається дата присвоєння / оновлення / призупинення / відкликання рейтингової оцінки емітента;

Інформація про зміни у переліку цінних паперів, щодо яких здійснено рейтингову оцінку (додаток 7). Датою вчинення дії вважається дата присвоєння / оновлення / призупинення / відкликання рейтингової оцінки цінних паперів.

{Пункт 8 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 814 від 24.06.2014}

9. Інформація рейтингового агентства складається з використанням Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року № 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143 (зі змінами) (далі – Система довідників та класифікаторів).

{Порядок доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 814 від 24.06.2014}

Директор департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансів

А. Папаіка

 

КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку