Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Title Сторинка документу

Порядок реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства

Загальна інформація про документ

№:
1073
Від:
31.07.2012
№ мін`юсту:
1431/21743
Зареєстровано:
23.08.2012
Тема:
Корпоративне управління
Категорія:
Порядок
Статус:
Чинний
Видавець:
НКЦПФР
Проект регуляторного акту:
Додатки:

Додаток 1 до Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства

Додаток 2 до Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства (пункт 24 розділу І)

Додаток 3 до Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства

Додаток 4 до Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства (пункт 24 розділу І)

Додаток 5 до Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства

Додаток 6 до Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства (пункт 1 глави 1 розділу ІІ)

Додаток 7 до Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства (пункт 1 глави 1 розділу ІІ)

Додаток 8 до Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства (пункт 2 глави 1 розділу ІІ)

Додаток 9 до Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства (пункт 2 глави 1 розділу ІІ)

Додаток 10 до Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства

Додаток 11 до Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства

Додаток 12 до Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства (пункт 2 глави 3 розділу ІІ)

Додаток 13 до Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства (пункт 3 глави 3 розділу ІІ)

Додаток 14 до Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства

Додаток 15 до Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства

Додаток 16 до Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства

Додаток 17 до Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства,

Додаток 18 до Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства

Останні зміни:
27.09.2016
Дата вступу в силу:
24.09.2012

Змiст документу

https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2017/04/Порядок_рішення1073.doc
ПОРЯДОК
реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства

І. Загальні положення

1. Дія цього Порядку поширюється на акціонерні товариства (крім інститутів спільного інвестування), які здійснюють збільшення або зменшення статутного капіталу (далі – товариства).

Дія цього Порядку не поширюється на випадки реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства у зв’язку з реорганізацією.

2. Реєстрація випуску акцій, реєстрація випуску та проспекту емісії акцій, реєстрація змін до проспекту емісії акцій, реєстрація звіту про результати публічного розміщення акцій або реєстрація звіту про результати приватного розміщення акцій здійснюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – реєструвальний орган).

{Пункт 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1433 від 11.09.2015}

3. Реєстрація випуску акцій, реєстрація випуску та проспекту емісії акцій, реєстрація змін до проспекту емісії акцій, реєстрація звіту про результати публічного розміщення акцій або реєстрація звіту про результати приватного розміщення акцій є підставою для внесення відповідної інформації до Державного реєстру випусків цінних паперів.

4. Реєстрація реєструвальним органом випуску акцій, випуску та проспекту емісії акцій, змін до проспекту емісії акцій, звіту про результати публічного розміщення акцій або звіту про результати приватного розміщення акцій не може розглядатися як гарантія їх вартості.

5. При публічному або приватному розміщенні додаткових акцій у разі збільшення статутного капіталу товариства із залученням додаткових внесків здійснюється реєстрація випуску акцій, проспекту емісії акцій та реєстрація звіту про результати публічного або приватного розміщення акцій. Реєстрація випуску акцій та проспекту емісії акцій здійснюється одночасно.

6. При збільшенні статутного капіталу товариства за рахунок спрямування до статутного капіталу додаткового капіталу (його частини) або спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини) здійснюється реєстрація випуску акцій, звіт про результати розміщення акцій до реєструвального органу для реєстрації не подається.

7. При зменшенні статутного капіталу товариства шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості здійснюється реєстрація випуску акцій, звіт про результати розміщення акцій до реєструвального органу для реєстрації не подається.

8. Реєструвальний орган:

а) після отримання заяви і документів, необхідних для реєстрації випуску акцій або реєстрації випуску та проспекту емісії акцій, здійснює реєстрацію випуску акцій або здійснює одночасно реєстрацію випуску та проспекту емісії акцій або відмовляє в реєстрації протягом 25 робочих днів, або в день отримання відповідних документів (для банків у разі запровадження Національним банком України спрощеної процедури реєстрації випуску акцій відповідно достатті 32 Закону України «Про банки і банківську діяльність»);

{Підпункт “а” пункту 8 розділу І із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1714 від 16.12.2014}

б) повертає у передбачений підпунктом «а» цього пункту строк документи емітентові без розгляду.

9. Реєструвальний орган протягом 5 робочих днів з дати отримання заяви та всіх необхідних документів для реєстрації змін до проспекту емісії здійснює реєстрацію змін до проспекту емісії або відмовляє в реєстрації.

10. Реєструвальний орган протягом 15 календарних днів з дати отримання заяви та всіх необхідних документів для реєстрації звіту про результати розміщення акцій здійснює реєстрацію звіту або відмовляє в реєстрації.

11. Реєструвальний орган протягом 14 календарних днів з дати реєстрації звіту про результати розміщення акцій видає емітенту свідоцтво про реєстрацію випуску акцій.

12. Датою отримання документів є дата реєстрації таких документів у підрозділі центрального апарату Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, який виконує функції реєстрації вхідної кореспонденції.

{Пункт 12 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1433 від 11.09.2015}

13. Рішення про розміщення акцій, рішення про випуск акцій, про збільшення або зменшення статутного капіталу товариства, інші рішення загальних зборів акціонерів товариства з питань, пов’язаних з процедурою зміни розміру статутного капіталу, оформлюються протоколом або випискою з протоколу загальних зборів акціонерів товариства відповідно до вимог статті 46Закону України «Про акціонерні товариства» та повинні бути пронумеровані, прошнуровані та засвідчені підписами голови, секретаря зборів, підписом керівника та печаткою товариства. До протоколу або виписки з протоколу загальних зборів акціонерів товариства додається протокол або виписка з протоколу про підсумки голосування з відповідних питань порядку денного, які повинні відповідати вимогам статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства», та перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів товариства.

{Пункт 13 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013}

14. Для реєстрації випуску акцій, випуску та проспекту емісії акцій, звіту про публічне розміщення або звіту про приватне розміщення банки подають фінансову звітність (далі – фінансова звітність) (для банків – за відповідними формами, що визначені нормативно-правовими актами про складання фінансової звітності банків України, затвердженими постановами Правління Національного банку України, які діяли на відповідні звітні дати; для інших юридичних осіб – фінансова звітність за відповідними формами, що визначені нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України щодо складання фінансової звітності юридичних осіб (крім банків), які діяли на відповідні звітні дати), яка складається зі:

звіту про фінансовий стан на кінець періоду;

звіту про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період;

звіту про зміни у власному капіталі за період;

звіту про рух грошових коштів за період;

приміток до фінансової звітності.

Якщо емітент відповідно до законодавства зобов’язаний складати фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, для реєстрації випуску акцій, випуску та проспекту емісії акцій, звіту про публічне розміщення або звіту про приватне розміщення емітент подає фінансову звітність, складену за міжнародними стандартами фінансової звітності.

{Пункт 14 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 950 від 27.09.2016}

15. Реєструвальний орган має право здійснювати перевірку відомостей, що містяться в проспекті емісії акцій та в інших поданих документах, а також повноважень органів товариства. До закінчення встановленого для реєстрації строку уповноважена особа реєструвального органу може запросити надання додаткових документів, які підтверджують дані, наведені в документах, наданих товариством для реєстрації випуску акцій, випуску та проспекту емісії акцій, змін до проспекту емісії акцій, звіту про результати публічного розміщення акцій або звіту про результати приватного розміщення акцій.

16. За письмовим зверненням емітента, поданим до реєструвального органу до прийняття реєструвальним органом рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації випуску акцій, випуску та проспекту емісії акцій, змін до проспекту емісії акцій, звіту про результати публічного розміщення акцій або звіту про результати приватного розміщення акцій, реєструвальний орган може повернути всі документи, подані для реєстрації випуску акцій, проспекту емісії акцій, змін до проспекту емісії акцій, звіту про результати публічного розміщення акцій або звіту про результати приватного розміщення акцій, на доопрацювання.

17. Зареєстровані проспект емісії акцій, зміни до проспекту емісії акцій, звіт про результати публічного розміщення акцій або звіт про результати приватного розміщення акцій засвідчуються підписом уповноваженої особи реєструвального органу та штампом «ЗАРЕЄСТРОВАНО» або написом «ЗАРЕЄСТРОВАНО» і печаткою реєструвального органу.

Один примірник зареєстрованого проспекту емісії акцій, змін до проспекту емісії акцій, звіту про результати публічного розміщення акцій або звіту про результати приватного розміщення акцій після реєстрації повертається емітенту.

Повідомлення товариства про прийняте реєструвальним органом рішення щодо реєстрації випуску акцій, випуску акцій та проспекту їх емісії, змін до проспекту емісії акцій, звіту про результати публічного розміщення акцій або звіту про результати приватного розміщення акцій здійснюється засобами телекомунікаційного зв’язку.

{Пункт 17 доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 621 від 29.04.2015}

18. Підставами для повернення емітентові без розгляду документів, що подані для реєстрації випуску акцій, або реєстрації випуску та проспекту емісії акцій, або реєстрації змін до проспекту емісії акцій є:

а) подання документів не в повному обсязі;

б) подання документів з порушенням вимог, встановлених цим Порядком, до їх оформлення.

19. Підставами для відмови в реєстрації випуску акцій, реєстрації випуску та проспекту емісії акцій є:

а) визнання емісії акцій недобросовісною;

б) виявлення порушення встановленого законодавством порядку прийняття рішення про зміну розміру статутного капіталу та/або розміщення акцій, у тому числі порушень порядку скликання та/або проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про зміну розміру статутного капіталу та/або розміщення акцій;

в) невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

г) недостовірність інформації у поданих документах.

20. Підставами для відмови у реєстрації змін до проспекту емісії акцій є:

а) невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

б) виявлення порушення встановленого законодавством порядку прийняття рішення про внесення змін до проспекту емісії акцій;

в) недостовірність інформації у поданих документах.

21. Підставами для відмови в реєстрації звіту про результати публічного розміщення акцій, звіту про результати приватного розміщення акцій є:

а) виявлення порушення вимог законодавства, пов’язаного з розміщенням акцій, зокрема:

порушення порядку прийняття рішення про затвердження результатів розміщення;

порушення порядку скликання та/або проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу акціонерного товариства та розміщення акцій, внесення змін до статуту товариства, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу;

проведення розміщення акцій з порушенням умов, зазначених у рішенні про розміщення акцій та проспекті емісії акцій;

б) невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

в) прийняття уповноваженою особою реєструвального органу або судом рішення про зупинення розміщення акцій, яке є чинним на дату реєстрації, у порядку, передбаченому законодавством;

г) подання документів не в повному обсязі згідно з пунктами 2, 3 глави 3 розділу II цього Порядку;

ґ) визнання емісії акцій недобросовісною.

22. Повідомлення про відмову в реєстрації випуску акцій, випуску та проспекту емісії акцій, змін до проспекту емісії акцій, звіту про публічне розміщення акцій або звіту про приватне розміщення акцій доводиться до товариства письмово і має містити правове обґрунтування такої відмови.

Повідомлення про повернення без розгляду документів, що подані для реєстрації випуску акцій, або реєстрації випуску та проспекту емісії акцій, або реєстрації змін до проспекту емісії акцій, доводиться до емітента письмово шляхом направлення емітенту відповідного листа, що містить обґрунтовані підстави для залишення документів без розгляду та перелік порушень.

У разі відмови в реєстрації випуску акцій, випуску та проспекту емісії акцій, змін до проспекту емісії акцій, звіту про публічне розміщення акцій або звіту про приватне розміщення акцій усі подані документи залишаються в реєструвальному органі. Оригінал свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску акцій повертається заявнику.

У разі коли в реєстрації випуску акцій, випуску та проспекту емісії акцій, змін до проспекту емісії акцій, звіту про публічне розміщення акцій або звіту про приватне розміщення акцій відмовлено з мотивів, які товариство уважає необґрунтованими, воно може звернутися до суду.

{Пункт 22 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 621 від 29.04.2015}

23. Реєстрація наступного випуску акцій, випуску та проспекту емісії акцій здійснюється реєструвальним органом тільки за умови реєстрації звіту про результати публічного або приватного розміщення акцій та/або видачі свідоцтва про реєстрацію попереднього випуску акцій.

24. Після реєстрації випуску та проспекту емісії акцій при збільшенні розміру статутного капіталу за рахунок додаткових внесків емітенту видається тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій (додатки 1, 2), яке є підставою для присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера, укладання з депозитарієм договору про обслуговування емісії акцій у разі відсутності діючого договору, оформлення та депонування тимчасового глобального сертифіката.

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій (додатки 3, 4) видається емітенту одночасно із примірником зареєстрованого звіту про результати публічного розміщення акцій або звіту про результати приватного розміщення акцій.

25. Після реєстрації випуску акцій при збільшенні статутного капіталу за рахунок спрямування до статутного капіталу додаткового капіталу (його частини) або спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини), або після реєстрації випуску акцій при зменшенні статутного капіталу емітенту видається свідоцтво про реєстрацію випуску акцій (додатки 3, 4), яке є підставою для присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера, укладання з депозитарієм договору про обслуговування емісії акцій у разі відсутності діючого договору переоформлення та депонування глобального сертифіката.

26. У разі здійснення емісії акцій, що надають їх власникам права, однакові з правами за раніше розміщеними акціями, реєструвальний орган видає свідоцтво про реєстрацію випуску акцій на весь випуск з урахуванням попередніх випусків та анулює тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та свідоцтва про реєстрацію попередніх випусків акцій.

У разі здійснення емісії акцій, що надають їх власникам права інші, ніж за раніше розміщеними акціями, реєструвальний орган видає свідоцтво про реєстрацію випуску акцій тільки на цей випуск та анулює тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій.

Анулювання раніше виданих свідоцтв (тимчасових свідоцтв) про реєстрацію випуску акцій здійснюється шляхом унесення запису до свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що видається реєструвальним органом.

27. У разі якщо протягом строку розміщення акцій, який вказаний у рішенні про розміщення та у проспекті емісії акцій, не було розміщено жодної акції, у разі відмови від розміщення акцій, а також у разі незатвердження у встановлені строки результатів розміщення акцій реєструвальний орган здійснює скасування реєстрації випуску акцій, що розміщувались додатково, та анулює тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій відповідно до нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок скасування реєстрації випусків акцій.

{Пункт 27 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013}

28. Обіг акцій дозволяється після реєстрації реєструвальним органом звіту про результати розміщення акцій та/або видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

29. Для реєстрації випуску акцій, випуску та проспекту емісії акцій, змін до проспекту акцій, звіту про публічне розміщення або звіту про приватне розміщення акцій заявник подає документи, визначені цим Порядком (якщо відомості, що містяться в них, не внесені до відповідних інформаційних баз в достатньому обсязі).

Документи (їх копії), які подаються відповідно до цього Порядку та мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі наявності відповідної(их) печатки (печаток).

{Розділ I доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1250 від 23.09.2014; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 950 від 27.09.2016}

II. Реєстрація випуску акцій, випуску та проспекту емісії акцій при збільшенні розміру статутного капіталу товариства

1. Документи, які подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії акцій при збільшенні статутного капіталу товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості

1. Для реєстрації випуску та проспекту емісії акцій при приватному розміщенні додаткових акцій товариство не пізніш як протягом 60 днів після прийняття рішення про розміщення акцій подає до реєструвального органу такі документи:

1.1. Заяву про реєстрацію випуску акцій та проспекту емісії акцій, складену згідно з додатком 5 до цього Порядку.

1.2. Рішення загальних зборів акціонерів товариства про:

{Абзац перший підпункту 1.2 пункту 1 глави 1 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013}

збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків;

{Підпункт 1.2 пункту 1 глави 1 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013}

приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення);

{Підпункт 1.2 пункту 1 глави 1 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013}

визначення за потреби уповноваженого органу емітента (виконавчого органу, наглядової ради), якщо це не визначено статутом, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства,

{Підпункт 1.2 пункту 1 глави 1 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013}

оформлені відповідно до пункту 13 розділу І цього Порядку, або їх копії, засвідчені у нотаріальному порядку.

{Підпункт 1.2 пункту 1 глави 1 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013}

Рішення про приватне розміщення акцій має містити відомості відповідно до додатка 6 до цього Порядку.

1.3. Проспект емісії акцій, що подається реєструвальному органу у двох примірниках, повинен бути пронумерований, прошнурований та підписаний керівником емітента, аудитором (керівником аудиторської фірми) і засвідчений печатками емітента, аудитора (аудиторської фірми). Якщо емітент користується послугами андеррайтера щодо розміщення акцій, проспект емісії акцій погоджується з андеррайтером і засвідчується підписом керівника та печаткою андеррайтера. Якщо акції емітента перебувають в обігу на фондовій біржі і їх ринкова вартість була визначена відповідно до законодавства, з урахуванням результатів торгів на фондовій біржі проспект емісії акцій засвідчується підписом керівника і печаткою відповідної фондової біржі. Якщо ринкова вартість акцій була визначена суб’єктом оціночної діяльності, проспект емісії акцій засвідчується підписом керівника і печаткою відповідного суб’єкта оціночної діяльності.

Проспект емісії акцій повинен містити відомості відповідно до додатка 7 до цього Порядку.

1.4. Копію договору про андеррайтинг, засвідчену підписом керівника та печаткою емітента, або його нотаріально засвідчену копію (якщо емітент користується послугами андеррайтера щодо розміщення акцій).

1.5. Фінансову звітність у повному обсязі відповідно до вимог пункту 14 розділу I цього Порядку за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії акцій, засвідчені підписами та печатками емітента та аудитора (аудиторської фірми).

{Підпункт 1.5 пункту 1 глави 1 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 950 від 27.09.2016}

1.6. Висновок (звіт) щодо огляду проміжної фінансової звітності за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії акцій (крім випадку, коли попереднім звітним періодом є рік) або аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності (у випадку, коли попереднім звітним періодом є рік), складений відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що встановлює вимоги до аудиторського висновку, що подається до Комісії у складі документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування).

{Підпункт 1.6 пункту 1 глави 1 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 950 від 27.09.2016}

1.7. Довідку про персональне повідомлення акціонерів товариства про проведення загальних зборів акціонерів (у спосіб, передбачений статутом товариства), на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та приватне розміщення акцій, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; номер та дату офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому було опубліковано відповідне повідомлення про проведення загальних зборів.

Якщо до порядку денного загальних зборів акціонерів товариства були внесені зміни, також надається засвідчена підписом керівника та печаткою товариства довідка про повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному (у спосіб, передбачений статутом товариства), що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб повідомлення акціонерів товариства про зміни у порядку денному загальних зборів акціонерів товариства.

{Підпункт 1.7 пункту 1 глави 1 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 950 від 27.09.2016}

{Підпункт 1.8 пункту 1 глави 1 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 950 від 27.09.2016}

{Підпункт 1.9 пункту 1 глави 1 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 950 від 27.09.2016}

{Підпункт 1.10 пункту 1 глави 1 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 950 від 27.09.2016}

{Підпункт 1.11 пункту 1 глави 1 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 950 від 27.09.2016}

1.8. Рішення відповідного органу акціонерного товариства (наглядової ради, виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства) щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та приватне розміщення акцій, або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства.

{Підункт 1.13 пункту 1 глави 1 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013}

{Підункт 1.14 пункту 1 глави 1 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013}

1.9. Засвідчену підписом керівника та печаткою товариства довідку про повідомлення всіх акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов’язкового викупу належних їм акцій, про право вимоги обов’язкового викупу акцій, що містить дані про:

кількість акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про збільшення статутного капіталу;

кількість та загальну номінальну вартість належних таким акціонерам акцій;

дату (або дати початку та закінчення) і спосіб повідомлення акціонерів про право вимоги обов’язкового викупу акцій.

1.10. Нотаріально засвідчену копію статуту товариства в редакції, що була чинною на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу та розміщення акцій.

1.11. Рішення наглядової ради або загальних зборів акціонерів, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства, про затвердження ринкової вартості акцій відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства» або копію такого рішення, засвідчену нотаріально або підписом керівника і печаткою товариства.

1.12. Документ, що підтверджує визначення ринкової вартості акцій відповідно до вимог статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства», або його копію, засвідчену нотаріально або підписом керівника і печаткою товариства.

1.13. Копію платіжного документа, який підтверджує сплату державного мита відповідно доДекрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито», засвідчену підписом керівника і печаткою товариства.

2. Для реєстрації випуску та проспекту емісії акцій при публічному розміщенні додаткових акцій товариство не пізніш як протягом 60 днів після прийняття рішення про розміщення акцій подає до реєструвального органу такі документи:

2.1. Заяву про реєстрацію випуску акцій та проспекту емісії акцій згідно з додатком 5 до цього Порядку.

2.2. Рішення загальних зборів акціонерів товариства про:

{Абзац перший підпункту 2.2 пункту 2 глави 1 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013}

збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом публічного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків;

{Підпункт 2.2 пункту 2 глави 1 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013}

публічне розміщення акцій;

{Підпункт 2.2 пункту 2 глави 1 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013}

визначення за потреби уповноваженого органу емітента (виконавчого органу, наглядової ради), якщо це не визначено статутом, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства,

{Підпункт 2.2 пункту 2 глави 1 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013}

оформлені відповідно до пункту 13 розділу І цього Порядку, або їх копії, засвідчені у нотаріальному порядку.

{Підпункт 2.2 пункту 2 глави 1 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013}

Рішення про публічне розміщення акцій має містити відомості відповідно до додатка 8 до цього Порядку.

2.3. Проспект емісії акцій, що подається реєструвальному органу у двох примірниках, повинен бути пронумерований, прошнурований, підписаний керівником емітента, аудитором (керівником аудиторської фірми) і засвідчений печатками емітента, аудитора (аудиторської фірми).

Проспект емісії акцій погоджується з фондовою біржею, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення акцій, і засвідчується підписом керівника та печаткою такої фондової біржі.

Якщо ринкова вартість акцій була визначена суб’єктом оціночної діяльності, проспект емісії акцій засвідчується підписом керівника і печаткою відповідного суб’єкта оціночної діяльності. Якщо акції емітента перебувають в обігу на фондовій біржі і їх ринкова вартість була визначена відповідно до законодавства, з урахуванням результатів торгів на фондовій біржі проспект емісії акцій засвідчується підписом керівника і печаткою відповідної фондової біржі.

Якщо емітент користується послугами андеррайтера щодо розміщення акцій, проспект емісії акцій погоджується з андеррайтером і засвідчується підписом керівника і печаткою андеррайтера.

Проспект емісії акцій повинен містити відомості відповідно до додатка 9 до цього Порядку.

{Пункт 2.3 глави 1 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013}

2.4. Копію договору про андеррайтинг, засвідчену підписом керівника та печаткою емітента, або його нотаріально засвідчену копію (якщо емітент користується послугами андеррайтера щодо розміщення акцій).

2.5. Фінансову звітність у повному обсязі відповідно до вимог пункту 14 розділу I цього Порядку за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії акцій, та за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій та проспекту емісії акцій, засвідчені підписами та печатками емітента й аудитора (аудиторської фірми).

{Підпункт 2.5 пункту 2 глави 1 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 950 від 27.09.2016}

2.6. Висновок (звіт) щодо огляду проміжної фінансової звітності за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії акцій (крім випадку, коли попереднім звітним періодом є рік) та аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії акцій, складені відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що встановлює вимоги до аудиторського висновку, що подається до Комісії у складі документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування).

{Підпункт 2.6 пункту 2 глави 1 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 950 від 27.09.2016}

2.7. Довідку про персональне повідомлення акціонерів товариства про проведення загальних зборів акціонерів (у спосіб, передбачений статутом товариства), на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та публічне розміщення акцій, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; номер та дату офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому було опубліковано відповідне повідомлення про проведення загальних зборів.

Якщо до порядку денного загальних зборів акціонерів товариства були внесені зміни, також надається засвідчена підписом керівника та печаткою товариства довідка про повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному (у спосіб, передбачений статутом товариства), що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб повідомлення акціонерів товариства про зміни у порядку денному загальних зборів акціонерів товариства.

{Підпункт 2.7 пункту 2 глави 1 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 950 від 27.09.2016}

{Підпункт 2.8 пункту 2 глави 1 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 950 від 27.09.2016}

{Підпункт 2.9 пункту 2 глави 1 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 950 від 27.09.2016}

{Підпункт 2.10 пункту 2 глави 1 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 950 від 27.09.2016}

{Підпункт 2.11 пункту 2 глави 1 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 950 від 27.09.2016}

2.8. Рішення відповідного органу акціонерного товариства (наглядової ради, виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства) щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та публічне розміщення акцій, або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства.

2.9. Нотаріально засвідчену копію статуту товариства в редакції, що була чинною на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу та публічне розміщення акцій.

2.10. Засвідчену підписом керівника та печаткою товариства довідку про повідомлення всіх акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов’язкового викупу належних їм акцій, про право вимоги обов’язкового викупу акцій, що містить дані про:

кількість акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про збільшення статутного капіталу;

кількість та загальну номінальну вартість належних таким акціонерам акцій;

дату (або дати початку та закінчення) і спосіб повідомлення акціонерів про право вимоги обов’язкового викупу акцій.

2.11. Рішення наглядової ради або загальних зборів акціонерів, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства, про затвердження ринкової вартості акцій відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства» або копію такого рішення, засвідчену нотаріально або підписом керівника і печаткою товариства.

2.12. Документ, що підтверджує визначення ринкової вартості акцій відповідно до вимог статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства», або його копію, засвідчену нотаріально або підписом керівника і печаткою товариства.

2.13. Копію платіжного документа, який підтверджує сплату державного мита відповідно доДекрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито», засвідчену підписом керівника і печаткою товариства.

2. Документи, які надаються для реєстрації змін до проспекту емісії акцій

1. Для реєстрації змін до проспекту емісії емітент протягом 20 робочих днів з дня внесення таких змін подає до реєструвального органу такі документи:

{Пункт 1 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013}

1.1. Заяву про реєстрацію змін до проспекту емісії акцій згідно з додатком 10 до цього Порядку.

1.2. Зміни до проспекту емісії, засвідчені підписом керівника та печаткою емітента, у двох примірниках. Якщо емітент користується послугами андеррайтера щодо розміщення цього випуску акцій, то зміни до проспекту також погоджуються андеррайтером, засвідчуються підписом керівника і печаткою андеррайтера. У разі внесення до проспекту емісії відомостей про фондову біржу, на якому планується здійснити розміщення акцій, зміни до проспекту емісії акцій також погоджуються з фондовою біржею і засвідчуються підписом керівника і печаткою фондової біржі.

1.3. Рішення уповноваженого органу товариства про внесення змін до проспекту емісії акцій або його нотаріально засвідчену копію.

2. У разі внесення до проспекту емісії відомостей про андеррайтера, з яким укладено договір про андеррайтинг, крім документів, зазначених у пункті 1 цієї глави, подається копія договору про андеррайтинг, засвідчена нотаріально або підписом керівника та печаткою емітента.

3. Документи, які надаються для реєстрації звіту про результати розміщення акцій

1. У 30-денний строк з дня внесення змін до статуту, пов’язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості, товариство повинно подати до реєструвального органу документи для реєстрації звіту про результати розміщення акцій.

{Пункт 1 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013}

У разі якщо товариством здійснено розміщення простих акцій і привілейованих акцій, товариство подає до реєструвального органу звіти про результати розміщення простих акцій і кожного класу привілейованих акцій.

2. Для реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій товариство подає до реєструвального органу такі документи:

2.1. Заяву про реєстрацію звіту про результати приватного розміщення акцій, складену згідно з додатком 11 до цього Порядку.

2.2. Звіт про результати приватного розміщення акцій, складений згідно з додатком 12 до цього Порядку.

{Підпункт 2.2 пункту 2 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 950 від 27.09.2016}

2.3. Рішення відповідного органу акціонерного товариства (наглядової ради, виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства) щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про внесення змін до статуту товариства, пов’язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу, або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства.

2.4. Рішення загальних зборів акціонерів товариства щодо внесення змін до статуту товариства, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу, оформлене відповідно до пункту 13 розділу I цього Порядку, або його нотаріально засвідчену копію.

2.5. Засвідчену товариством копію статуту, зареєстрованого в органах державної реєстрації, з урахуванням зміни розміру статутного капіталу.

{Підпункт 2.5 пункту 2 глави 3 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 950 від 27.09.2016}

2.6. Фінансову звітність у повному обсязі відповідно до вимог пункту 14 розділу I цього Порядку за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації звіту про результати розміщення акцій, засвідчені підписами та печатками емітента та аудитора (аудиторської фірми).

{Підпункт 2.6 пункту 2 глави 3 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 950 від 27.09.2016}

2.7. Висновок (звіт) щодо огляду проміжної фінансової звітності за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації звіту про результати розміщення акцій (крім випадку, коли попереднім звітним періодом є рік) або аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності (у випадку, коли попереднім звітним періодом є рік), складений відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що встановлює вимоги до аудиторського висновку, що подається до Комісії у складі документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування).

{Підпункт 2.7 пункту 2 глави 3 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 950 від 27.09.2016}

2.8. Оригінали свідоцтв про реєстрацію попереднього випуску (попередніх випусків) акцій (у разі емісії акцій, що надають їх власникам права, однакові з правами за раніше розміщеними акціями).

2.9. Оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

2.10. Рішення уповноваженого органу товариства про затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, засвідчене підписом керівника та печаткою емітента, або його нотаріально засвідчену копію.

{Пункт 2 глави 3 розділу II доповнено новим підпунктом 2.10 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013}

2.11. Рішення уповноваженого органу товариства про затвердження результатів розміщення акцій, засвідчене підписом керівника та печаткою емітента, або його нотаріально засвідчену копію.

2.12. Рішення уповноваженого органу про затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій, засвідчене підписом керівника та печаткою емітента, або його нотаріально засвідчену копію.

{Підпункт 2.12 пункту 2 глави 3 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823  від 14.05.2013}

2.13. Рішення уповноваженого органу про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі прийняття такого рішення, якщо такі повноваження були надані відповідному органу загальними зборами акціонерів, якими прийнято рішення про розміщення акцій), засвідчене підписом керівника та печаткою товариства, або його нотаріально засвідчену копію.

{Пункт 2 глави 3 розділу II доповнено новим підпунктом 2.13 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013}

2.14. Довідку про персональне повідомлення акціонерів товариства про проведення загальних зборів акціонерів товариства (у спосіб, передбачений статутом товариства), на яких прийнято рішення про внесення змін до статуту, пов’язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; номер та дату офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому було опубліковано відповідне повідомлення про проведення загальних зборів.

Якщо до порядку денного загальних зборів акціонерів товариства були внесені зміни, також надається засвідчена підписом керівника та печаткою товариства довідка про повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному (у спосіб, передбачений статутом товариства) згідно з порядком, установленим у статуті товариства, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб повідомлення акціонерів товариства про зміни у порядку денному загальних зборів акціонерів товариства.

{Підпункт 2.14 пункту 2 глави 3 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 950 від 27.09.2016}

2.15. Довідку, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства, з переліком внесків, унесених в оплату за акції, із зазначенням дат та номерів укладених договорів, реквізитів платіжних документів (у разі оплати акцій грошовими коштами) або актів приймання-передавання (у разі оплати акцій не грошовими коштами) з наданням засвідчених підписом керівника та печаткою товариства копій документів, які підтверджують оплату першими власниками повної вартості розміщених акцій до затвердження звіту про результати розміщення акцій (платіжних доручень, актів приймання-передавання, виписки про стан рахунку в цінних паперах акціонерного товариства тощо).

Документом, що підтверджує оплату вартості розміщених акцій у разі їх оплати шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за грошовими зобов’язаннями, є відповідний договір (акт, заява) про зарахування зустрічних однорідних вимог.

{Підпункт 2.15 пункту 2 глави 3 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 950 від 27.09.2016}

2.16. У разі внесення до статутного капіталу товариства грошових внесків, здійснених шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за грошовими зобов’язаннями, – копії документів, що підтверджують існування, склад, розмір та строк виконання таких зобов’язань, засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою товариства.

{Підпункт 2.16 пункту 2 глави 3 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 950 від 27.09.2016}

2.17. У разі внесення до статутного капіталу товариства цінних паперів – копію виписки з рахунку в цінних паперах особи, яка вносить такі цінні папери в оплату за акції, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою товариства.

{Підпункт 2.17 пункту 2 глави 3 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 950 від 27.09.2016}

2.18. У разі внесення до статутного капіталу товариства майнових прав інтелектуальної власності – копію документа, який підтверджує майнове право інтелектуальної власності (зокрема копію свідоцтва про авторське право, або копію свідоцтва на знак для товарів та послуг, або копію свідоцтва на право інтелектуальної власності на торговельну марку, або копію патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок, або копію свідоцтва про набуття права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми, або копію патенту на майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин, або копію диплома про наукове відкриття тощо), засвідчену нотаріально, копії офіційних публікацій про реєстрацію авторського права та/або копії опублікування офіційних відомостей про промислові зразки, та/або копії опублікування офіційних відомостей про знаки для товарів та послуг, та/або копії опублікування офіційних відомостей про винаходи та корисні моделі, засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою товариства, а у випадку, якщо набувач цінних паперів не є творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо) або не є одноособовим творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо), – копію (копії) договору (договорів) про передачу майнових прав інтелектуальної власності особі, яка вносить ці права в оплату за цінні папери, та копію публікації в бюлетені відповідної державної установи про реєстрацію цього договору у відповідних державних реєстрах, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою товариства. Якщо останній власник авторського права отримав його у зв’язку з правонаступництвом, замість договору надається копія документа, що згідно з чинним законодавством засвідчує факт правонаступництва, засвідчена підписом керівника та печаткою товариства.

2.19. Копію акта оцінки майна (майнових прав) або звіту про оцінку майна (майнових прав), засвідчену підписом керівника та печаткою товариства, та копію рецензії на звіт про оцінку майна (акт оцінки майна), що здійснена відповідно до частини третьої статті 13 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», засвідчену підписом керівника та печаткою товариства (подаються у разі, якщо оплата акцій здійснюється цінними паперами та/або майном (майновими правами, у тому числі майновими правами інтелектуальної власності)), для визначення ринкової вартості внесків до статутного капіталу товариства.

2.20. Рішення наглядової ради або загальних зборів акціонерів, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства, про затвердження ринкової вартості внесків, унесених в оплату за акції, або копію такого рішення, засвідчену нотаріально або підписом керівника і печаткою товариства (подається у разі, якщо оплата акцій здійснюється майном, немайновими правами, що мають грошову оцінку).

2.21. У разі відмови власника акцій від використання свого переважного права на придбання акцій, якщо отримання такої відмови передбачено умовами розміщення акцій, – довідку, засвідчену підписами уповноважених осіб товариства, керівника та печаткою товариства, про отримання від акціонерів письмового підтвердження про відмову.

2.22. Довідку про надання копії зареєстрованого проспекту емісії акцій особам, які є учасниками приватного розміщення акцій, перелік яких затверджено загальними зборами, із зазначенням способу і дати надання такої копії, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства.

У разі якщо до проспекту емісії акцій було внесено зміни, також подається довідка про надання копії зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій особам, які є учасниками приватного розміщення акцій, перелік яких затверджено загальними зборами, із зазначенням способу і дати надання такої копії, засвідчена підписом керівника та печаткою товариства.

{Підпункт 2.22 пункту 2 глави 3 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823  від 14.05.2013}

{Підпункт 2.23 пункту 2 глави 3 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 950 від 27.09.2016}

2.23. Засвідчену підписом керівника та печаткою товариства довідку про персональне повідомлення всіх акціонерів про можливість реалізації їх переважного права на придбання акцій додаткової емісії, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб повідомлення акціонерів; номер та дату офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому було опубліковано повідомлення акціонерів про можливість реалізації їх переважного права на придбання акцій додаткової емісії, відповідно до частини другої статті 27 Закону України “Про акціонерні товариства”.

{Пункт 2 глави 3 розділу II доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 950 від 27.09.2016}

2.24. Довідку про обов’язковий викуп акцій (у акціонерів, які з питання про збільшення розміру статутного капіталу голосували «проти»), засвідчену підписом керівника і печаткою товариства, що містить відомості про:

кількість акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про збільшення статутного капіталу;

кількість та загальну номінальну вартість належних таким акціонерам акцій;

кількість акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій з числа акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про збільшення статутного капіталу, та кількість і загальну номінальну вартість належних їм акцій;

кількість та загальну номінальну вартість акцій, які не були викуплені товариством в акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, із зазначенням кількості таких акціонерів, причин та обставин неукладання відповідних договорів про обов’язковий викуп акцій;

{Підпункт пункту 2 глави 3 розділу II доповнено новим абзацом п’ятим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013}

кількість та загальну номінальну вартість акцій, які були викуплені товариством в акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій з числа акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про збільшення статутного капіталу;

ціну викупу;

дати укладання відповідних договорів про обов’язковий викуп акцій, дати оплати акцій товариством, дати перерахування викуплених акцій на особовий рахунок емітента.

3. Для реєстрації звіту про результати публічного розміщення акцій до реєструвального органу подаються такі документи:

3.1. Заяву про реєстрацію звіту про результати публічного розміщення акцій згідно з додатком 11 до цього Порядку.

3.2. Звіт про результати публічного розміщення акцій, складений згідно з додатком 13 до цього Порядку.

{Підпункт 3.2 пункту 3 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 950 від 27.09.2016}

3.3. Рішення відповідного органу акціонерного товариства (наглядової ради, виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства) щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про внесення змін до статуту товариства, пов’язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу, або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства.

3.4. Рішення загальних зборів акціонерів товариства щодо внесення змін до статуту товариства, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу, оформлене відповідно до пункту 13 розділу I цього Порядку, або його нотаріально засвідчену копію.

3.5. Засвідчену товариством копію статуту, зареєстрованого в органах державної реєстрації, з урахуванням зміни розміру статутного капіталу.

{Підпункт 3.5 пункту 3 глави 3 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 950 від 27.09.2016}

3.6. Фінансову звітність у повному обсязі відповідно до вимог пункту 14 розділу I цього Порядку за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації звіту про результати розміщення акцій, засвідчені підписами та печатками емітента та аудитора (аудиторської фірми), та за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації звіту про результати розміщення акцій, засвідчені підписами та печатками емітента та аудитора (аудиторської фірми).

{Підпункт 3.6 пункту 3 глави 3 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 950 від 27.09.2016}

3.7. Висновок (звіт) щодо огляду проміжної фінансової звітності за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації звіту про результати розміщення акцій (крім випадку, коли попереднім звітним періодом є рік) та аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації звіту про результати розміщення акцій, складені відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що встановлює вимоги до аудиторського висновку, що подається до Комісії у складі документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування).

{Підпункт 3.7 пункту 3 глави 3 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 950 від 27.09.2016}

3.8. Оригінали свідоцтв про реєстрацію попереднього випуску (попередніх випусків) акцій (у разі здійснення емісії акцій, що надають їх власникам права, однакові з правами за раніше розміщеними акціями, у такій самій формі існування).

3.9. Оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

3.10. Рішення уповноваженого органу товариства про затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення акцій, засвідчене підписом керівника та печаткою емітента, або його нотаріально засвідчену копію.

{Пункт 3 глави 3 розділу II доповнено новим підпунктом 3.10 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013}

3.11. Рішення уповноваженого органу товариства про затвердження результатів розміщення акцій, засвідчене підписом керівника та печаткою емітента, або його нотаріально засвідчену копію.

3.12. Рішення уповноваженого органу про затвердження звіту про результати публічного розміщення акцій, засвідчене підписом керівника та печаткою емітента, або його нотаріально засвідчену копію.

{Підпункт 3.12 пункту 3 глави 3 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823  від 14.05.2013}

3.13. Рішення уповноваженого органу про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення акцій (у разі прийняття такого рішення, якщо такі повноваження були надані відповідному органу загальними зборами акціонерів, якими прийнято рішення про розміщення акцій), засвідчене підписом керівника та печаткою товариства, або його нотаріально засвідчену копію.

{Пункт 3 глави 3 розділу II доповнено новим підпунктом 3.13 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823  від 14.05.2013}

{Підпункт 3.14 пункту 3 глави 3 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 950 від 27.09.2016}

3.14. Довідку про персональне повідомлення акціонерів товариства про проведення загальних зборів акціонерів товариства (у спосіб, передбачений статутом товариства), на яких прийнято рішення про внесення змін до статуту, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів.

У разі якщо до порядку денного загальних зборів акціонерів товариства були внесені зміни, також надається засвідчена підписами уповноважених осіб товариства та керівника і печаткою товариства довідка про повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному (у спосіб, передбачений статутом товариства), що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб повідомлення акціонерів товариства про зміни у порядку денному загальних зборів акціонерів товариства.

3.15. Довідку, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства, з переліком внесків, унесених в оплату за акції, із зазначенням дат та номерів укладених договорів, реквізитів платіжних документів (у разі оплати акцій грошовими коштами) або актів приймання-передавання (у разі оплати акцій не грошовими коштами) з наданням засвідчених копій документів, які підтверджують оплату першими власниками повної вартості розміщених акцій до затвердження звіту про результати розміщення акцій (платіжних доручень, актів приймання-передавання тощо).

3.16. У разі внесення до статутного капіталу товариства цінних паперів – копію документа, що підтверджує право власності на цінні папери особи, яка вносить такі цінні папери в оплату за акції (щодо цінних паперів у документарній формі існування – сертифіката цінних паперів, щодо цінних паперів у бездокументарній формі існування – виписки з рахунку в цінних паперах), засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою товариства.

3.17. У разі внесення до статутного капіталу товариства майнових прав інтелектуальної власності – копію документа, який підтверджує майнове право інтелектуальної власності (зокрема копію свідоцтва про авторське право, або копію свідоцтва на знак для товарів та послуг, або копію свідоцтва на право інтелектуальної власності на торговельну марку, або копію патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок, або копію свідоцтва про набуття права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми, або копію патенту на майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин, або копію диплома про наукове відкриття тощо), засвідчену нотаріально, копії офіційних публікацій про реєстрацію авторського права та/або копії опублікування офіційних відомостей про промислові зразки, та/або копії опублікування офіційних відомостей про знаки для товарів та послуг, та/або копії опублікування офіційних відомостей про винаходи та корисні моделі, засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою товариства, а у випадку, якщо набувач цінних паперів не є творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо) або не є одноособовим творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо), – копію (копії) договору (договорів) про передачу майнових прав інтелектуальної власності особі, яка вносить ці права в оплату за цінні папери, та копію публікації в бюлетені відповідної державної установи про реєстрацію цього договору у відповідних державних реєстрах, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою товариства. Якщо останній власник авторського права отримав його у зв’язку з правонаступництвом, замість договору надається копія документа, що згідно з чинним законодавством засвідчує факт правонаступництва, засвідчена підписом керівника та печаткою товариства.

3.18. Копію акта оцінки майна (майнових прав) або звіту про оцінку майна (майнових прав), засвідчену підписом керівника та печаткою товариства, та копію рецензії на звіт про оцінку майна (акт оцінки майна), що здійснена відповідно до частини третьої статті 13 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», засвідчену підписом керівника та печаткою товариства (подаються у разі, якщо оплата акцій здійснюється цінними паперами та/або майном (майновими правами, у тому числі майновими правами інтелектуальної власності)), для визначення ринкової вартості внесків до статутного капіталу товариства.

3.19. Рішення наглядової ради або загальних зборів акціонерів, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства, про затвердження ринкової вартості внесків, унесених в оплату за акції, або копію такого рішення, засвідчену нотаріально або підписом керівника і печаткою товариства (подається у разі, якщо оплата акцій здійснюється майном, немайновими правами, що мають грошову оцінку).

{Підпункт 3.20 пункту 3 глави 3 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 950 від 27.09.2016}

3.20. Довідку про обов’язковий викуп акцій (в акціонерів, які з питання про збільшення розміру статутного капіталу голосували «проти»), засвідчену підписом керівника і печаткою товариства, що містить відомості про:

кількість акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про збільшення статутного капіталу;

кількість та загальну номінальну вартість належних таким акціонерам акцій;

кількість акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, з числа акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про збільшення статутного капіталу, та кількість і загальну номінальну вартість належних їм акцій;

кількість та загальну номінальну вартість акцій, які не були викуплені товариством в акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, із зазначенням кількості таких акціонерів, причин та обставин неукладання відповідних договорів про обов’язковий викуп акцій;

{Підпункт пункту 3 глави 3 розділу II доповнено новим абзацом п’ятим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013}

кількість та загальну номінальну вартість акцій, які були викуплені товариством в акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, з числа акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про збільшення статутного капіталу;

ціну викупу;

дати укладання відповідних договорів про обов’язковий викуп акцій, дати оплати акцій товариством, дати перерахування викуплених акцій на особовий рахунок емітента.

4. У разі якщо під час приватного розміщення акцій не було укладено жодного договору з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, для реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій товариство подає до реєструвального органу документи, передбачені пунктом 2 цієї глави (крім передбачених підпунктами 2.3-2.5, 2.8, 2.14-2.21), а також засвідчену підписом керівника та печаткою товариства довідку про повернення перерахованих коштів усім акціонерам, які в установлений строк подали товариству письмову заяву про придбання акцій та перерахували на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ними придбаваються, відповідно до статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства».

{Абзац перший пункту 4 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013, № 1250 від 23.09.2014}

У разі якщо під час публічного розміщення акцій не було укладено жодного договору з першими власниками у процесі публічного розміщення акцій, для реєстрації звіту про результати публічного розміщення акцій товариство подає до реєструвального органу документи, передбачені пунктом 3 цієї глави (крім передбачених підпунктами 3.3-3.5, 3.8, 3.14-3.19).

{Абзац другий пункту 4 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013, № 1250 від 23.09.2014, № 950 від 27.09.2016}

Зазначені документи повинні бути подані не пізніше 15 календарних днів з дня затвердження уповноваженим органом товариства звіту про результати розміщення акцій.

5. У разі якщо уповноваженим органом товариства прийнято рішення про відмову від розміщення акцій, для реєстрації звіту про результати розміщення акцій товариство не пізніше 15 календарних днів з дати закінчення строку повернення внесків, унесених в оплату за акції, подає до реєструвального органу документи, передбачені пунктом 2 або 3 цієї глави (крім передбачених підпунктами 2.3-2.5, 2.8, 2.14, 2.21 пункту 2, підпунктами 3.3-3.5, 3.8, 3.14 пункту 3), а також:

{Пункт 5 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1250 від 23.09.2014, № 950 від 27.09.2016}

5.1. Копію рішення уповноваженого органу товариства про відмову від розміщення акцій, засвідчену нотаріально або підписом керівника та печаткою товариства.

5.2. Засвідчену підписом керівника і печаткою товариства довідку про повернення внесків, унесених в оплату за акції, усім особам, які зробили ці внески (із зазначенням внеску, його вартості, дати повернення).

6. У разі незатвердження у встановлені Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» строки результатів розміщення акцій органом товариства, уповноваженим приймати таке рішення, для реєстрації звіту про результати розміщення акцій не пізніше 15 календарних днів з дати закінчення строку повернення внесків, унесених в оплату за акції, товариство подає до реєструвального органу документи, передбачені пунктом 2 або 3 цієї глави (крім передбачених підпунктами 2.3-2.5, 2.8, 2.10 – 2.12, 2.14, 2.21 пункту 2, підпунктами 3.3-3.5, 3.8, 3.10 – 3.12, 3.14 пункту 3); при цьому звіт про результати розміщення акцій подається без підпису голови уповноваженого органу товариства, якому надані повноваження щодо затвердження результатів розміщення акцій, а також засвідчену підписом керівника і печаткою товариства довідку про повернення внесків, унесених в оплату за акції, усім особам, які зробили ці внески (із зазначенням внеску, його вартості, дати повернення).

{Пункт 6 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1250 від 23.09.2014, № 950 від 27.09.2016}

4. Документи, які подаються для реєстрації випуску акцій при збільшенні розміру статутного капіталу товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій

1. Для реєстрації випуску акцій у разі збільшення статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу додаткового капіталу (його частини) або спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини) товариство не пізніше 15 календарних днів з дня державної реєстрації змін до статуту, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу, в органах державної реєстрації подає до реєструвального органу такі документи:

1.1. Заяву про реєстрацію випуску акцій при збільшенні статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій, складену згідно з додатком 14 до цього Порядку.

1.2. Рішення загальних зборів акціонерів товариства про:

{Абзац перший підпункту 1.2 пункту 1 глави 4 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013}

затвердження результатів діяльності товариства за період, у якому отримано прибуток, що є джерелом збільшення статутного капіталу (у разі якщо джерелом (одним із джерел) збільшення статутного капіталу є прибуток);

{Підпункт 1.2 пункту 1 глави 4 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013}

розподіл прибутку товариства та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу (у разі якщо джерелом (одним із джерел) збільшення статутного капіталу є прибуток);

{Підпункт 1.2 пункту 1 глави 4 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013}

збільшення статутного капіталу товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу додаткового капіталу (його частини) та/або прибутку (його частини);

{Підпункт 1.2 пункту 1 глави 4 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013}

випуск акцій нової номінальної вартості;

{Підпункт 1.2 пункту 1 глави 4 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013}

внесення змін до статуту товариства, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій,

{Підпункт 1.2 пункту 1 глави 4 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013}

оформлені відповідно до пункту 13 розділу І цього Порядку, або їх копії, засвідчені у нотаріальному порядку.

{Підпункт 1.2 пункту 1 глави 4 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013}

Рішення про випуск акцій нової номінальної вартості має містити відомості згідно з додатком 15 до цього Порядку.

У разі якщо на збільшення статутного капіталу товариства спрямовується прибуток (його частина) більше ніж за один рік, подаються належним чином оформлені рішення загальних зборів акціонерів щодо затвердження результатів діяльності товариства та порядку розподілу прибутку за кожен рік, частина прибутку за який направляється на збільшення статутного капіталу товариства, або нотаріально засвідчені копії таких рішень.

1.3. Рішення відповідного органу акціонерного товариства (наглядової ради, виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства) щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та про внесення змін до статуту товариства, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу товариства, або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства.

{Підпункт 1.4 пункту 1 глави 4 розділу II виключено на підставі Рішення Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку № 950 від 27.09.2016}

1.4. Довідку про персональне повідомлення акціонерів товариства про проведення загальних зборів акціонерів товариства (у спосіб, передбачений статутом товариства), на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та про внесення змін до статуту товариства, пов’язаних зі зміною розміру статутного капіталу товариства, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства, яка містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; номер та дату офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому було опубліковано відповідне повідомлення про проведення загальних зборів.

У разі якщо до порядку денного загальних зборів акціонерів товариства були внесені зміни, також надається засвідчена підписом керівника та печаткою товариства довідка про повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному (у спосіб, передбачений статутом товариства), що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб повідомлення акціонерів товариства про зміни у порядку денному загальних зборів акціонерів товариства.

{Підпункт 1.4 пункту 1 глави 4 розділу II в редакції Рішення Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку № 950 від 27.09.2016}

1.5. Засвідчену товариством копію статуту, зареєстрованого в органах державної реєстрації, з урахуванням зміни розміру статутного капіталу.

{Підпункт 1.5 пункту 1 глави 4 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 950 від 27.09.2016}

1.6. Фінансову звітність у повному обсязі відповідно до вимог пункту 14 розділу I цього Порядку за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій, засвідчені підписами й печатками емітента та аудитора (аудиторської фірми).

{Підпункт пункту 1 глави 4 розділу II в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013, № 950 від 27.09.2016}

1.7. Фінансову звітність у повному обсязі відповідно до вимог пункту 14 розділу I цього Порядку за рік, за результатами якого прибуток (його частина) направляється на збільшення статутного капіталу товариства, засвідчену підписами й печатками емітента та аудитора (аудиторської фірми), або копії зазначених форм звітності, засвідчені у нотаріальному порядку.

У разі якщо на збільшення статутного капіталу товариства направляється прибуток (його частина) більше ніж за один рік, зазначені форми звітності подаються за кожен з відповідних років.

{Підпункт пункту 1 глави 4 розділу II в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013, № 950 від 27.09.2016}

1.8. Висновок (звіт) щодо огляду проміжної фінансової звітності за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій (крім випадку, коли попереднім звітним періодом є рік) або аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності (у випадку, коли попереднім звітним періодом є рік), складений відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що встановлює вимоги до аудиторського висновку, що подається до Комісії у складі документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування).

{Пункт 1 глави 4 розділу II доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 950 від 27.09.2016}

1.9. Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) за рік (роки), за результатами якого (яких) прибуток (його частина) направляється на збільшення статутного капіталу товариства, або копія такого висновку, засвідчена у нотаріальному порядку.

{Пункт 1 глави 4 розділу II доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 950 від 27.09.2016}

1.10. Оригінали свідоцтв про реєстрацію попередніх випусків акцій.

1.11. Документ, що підтверджує суму дооцінки основних засобів, включену до складу додаткового капіталу.

{Підпункт 1.12 пункту 1 глави 4 розділу II виключено на підставі Рішення Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку № 950 від 27.09.2016}

1.12. Довідку про обов’язковий викуп акцій (у акціонерів, які з питання про збільшення статутного капіталу голосували «проти»), засвідчену підписом керівника і печаткою товариства, що містить відомості про:

кількість акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про збільшення статутного капіталу;

кількість та загальну номінальну вартість належних таким акціонерам акцій;

кількість акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, з числа акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про збільшення статутного капіталу, та кількість і загальну номінальну вартість належних їм акцій;

кількість та загальну номінальну вартість акцій, які не були викуплені товариством в акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, із зазначенням кількості таких акціонерів, причин та обставин неукладання відповідних договорів про обов’язковий викуп акцій;

{Підпункт пункту 1 глави 4 розділу II доповнено новим абзацом п’ятим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013}

кількість та загальну номінальну вартість акцій, які були викуплені товариством в акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, з числа акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про збільшення статутного капіталу;

ціну викупу;

дати укладання відповідних договорів про обов’язковий викуп акцій, дати оплати акцій товариством, дати перерахування викуплених акцій на рахунок у цінних паперах емітента в Центральному депозитарії цінних паперів.

{Абзац восьмий підпункту 1.12 пункту 1 глави 4 розділу II із змінами, внесеними згідно зРішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 950 від 27.09.2016}

1.13. Копію платіжного документа, який підтверджує сплату державного мита відповідно доДекрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито», засвідчену підписом керівника і печаткою товариства.

{Пункт 1 глави 4 розділу II доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013}

1.14. Нотаріально засвідчену копію статуту товариства в редакції, що була чинною на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу.

{Пункт 1 глави 4 розділу II доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013}

2. У разі запровадження Національним банком України спрощеної процедури реєстрації випуску акцій відповідно до статті 32 Закону України «Про банки і банківську діяльність» для реєстрації випуску акцій при збільшенні статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій банк не пізніше 15 календарних днів з дня державної реєстрації змін до статуту, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу, в органах державної реєстрації подає до реєструвального органу такі документи:

1) заяву про реєстрацію випуску акцій при збільшенні статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій, складену згідно з додатком 14 до цього Порядку;

2) рішення загальних зборів акціонерів товариства про:

збільшення статутного капіталу товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій;

випуск акцій нової номінальної вартості;

внесення змін до статуту товариства, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій,

оформлені відповідно до пункту 13 розділу I цього Порядку, або їх копії, засвідчені у нотаріальному порядку.

Рішення про випуск акцій нової номінальної вартості має містити відомості згідно з додатком 15 до цього Порядку;

3) нотаріально засвідчену копію зареєстрованих в органах державної реєстрації змін до статуту товариства, пов’язаних зі зміною розміру статутного капіталу, у вигляді окремого додатка або нотаріально засвідчену копію статуту в новій редакції;

4) оригінали свідоцтв про реєстрацію попередніх випусків акцій;

5) копію платіжного документа, який підтверджує сплату державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито», засвідчену підписом керівника і печаткою товариства.

{Главу 4 розділу II доповнено новим пунктом 2 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1714 від 16.12.2014}

ІІІ. Реєстрація випуску акцій при зменшенні статутного капіталу

1. Для реєстрації випуску акцій у разі зменшення статутного капіталу товариства шляхом анулювання раніше викуплених акцій та зменшення їх загальної кількості не пізніше 15 календарних днів з дня реєстрації змін до статуту, пов’язаних із зменшенням статутного капіталу, в органах державної реєстрації товариство подає до реєструвального органу такі документи:

1.1. Заяву про реєстрацію випуску акцій у разі зменшення розміру статутного капіталу шляхом анулювання раніше викуплених акцій та зменшення їх загальної кількості, складену згідно з додатком 16 до цього Порядку.

1.2. Рішення загальних зборів акціонерів товариства про:

{Абзац перший підпункту 1.2 пункту 1 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 14.05.2013}

анулювання викуплених акцій;

{Підпункт 1.2 пункту 1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 14.05.2013}

зменшення статутного капіталу товариства на обсяг сумарної номінальної вартості акцій, що анулюються;

{Підпункт 1.2 пункту 1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 14.05.2013}

внесення змін до статуту, пов’язаних зі зменшенням статутного капіталу товариства,

{Підпункт 1.2 пункту 1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 14.05.2013}

оформлені відповідно до пункту 13 розділу І цього Порядку, або їх копії, засвідчені у нотаріальному порядку.

{Підпункт 1.2 пункту 1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 14.05.2013}

Рішення про анулювання викуплених акцій має містити відомості відповідно до додатка 17 до цього Порядку.

1.3. Рішення загальних зборів акціонерів товариства про викуп розміщених товариством акцій, оформлене відповідно до пункту 13 розділу I цього Порядку, або його нотаріально засвідчену копію.

Зазначене рішення подається у разі зменшення статутного капіталу товариства шляхом анулювання акцій, що були викуплені згідно з рішенням загальних зборів акціонерів.

1.4. Фінансову звітність у повному обсязі відповідно до вимог пункту 14 розділу I цього Порядку за звітний період, що передував кварталу, в якому подаються документи для реєстрації випуску акцій, засвідчені підписами та печатками емітента та аудитора (аудиторської фірми), а також висновок аудитора (аудиторської фірми) за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій.

{Підпункт 1.4 пункту 1 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 950 від 27.09.2016}

1.5. Оригінали свідоцтв про реєстрацію попереднього випуску (попередніх випусків) акцій.

{Підпункт 1.5 пункту 1 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 950 від 27.09.2016}

1.6. Довідку про викуп емітентом власних акцій, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства, із зазначенням дати укладання відповідних цивільно-правових договорів, ціни придбання, дати перерахування викуплених акцій на рахунок у цінних паперах емітента в Центральному депозитарії цінних паперів, дати оплати вартості акцій товариством.

{Підпункт 1.6 пункту 1 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 950 від 27.09.2016}

1.7. Засвідчену товариством копію статуту, зареєстрованого в органах державної реєстрації, з урахуванням зміни розміру статутного капіталу.

{Підпункт 1.7 пункту 1 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 950 від 27.09.2016}

{Підпункт 1.8 пункту 1 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 950 від 27.09.2016}

{Підпункт 1.9 пункту 1 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 950 від 27.09.2016}

1.8. Рішення відповідного органу акціонерного товариства (наглядової ради, виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства) щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про анулювання викуплених акцій, зменшення статутного капіталу товариства на обсяг сумарної номінальної вартості акцій, що анулюються, та внесення змін до статуту, пов’язаних зі зменшенням статутного капіталу товариства, або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства.

{Підпункт 1.9 пункту 1 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 950 від 27.09.2016}

1.9. Довідку про персональне повідомлення акціонерів товариства про проведення загальних зборів акціонерів товариства (у спосіб, передбачений статутом товариства), на яких прийнято рішення про анулювання викуплених акцій, зменшення статутного капіталу товариства на обсяг сумарної номінальної вартості акцій, що анулюються, та внесення змін до статуту, пов’язаних зі зменшенням статутного капіталу товариства, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; номер та дату офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому було опубліковано відповідне повідомлення про проведення загальних зборів.

{Абзац перший підпункту 1.9 пункту 1 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 950 від 27.09.2016}

У разі якщо до порядку денного загальних зборів акціонерів товариства були внесені зміни, також надається засвідчена підписом керівника та печаткою товариства довідка про повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному (у спосіб, передбачений статутом товариства), що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб повідомлення акціонерів товариства про зміни у порядку денному загальних зборів акціонерів товариства.

1.10. Засвідчену підписом керівника та печаткою товариства довідку, яка свідчить про письмове повідомлення кожного кредитора, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про прийняте рішення про зменшення статутного капіталу згідно зі статтею 16 Закону України «Про акціонерні товариства».

1.11. Засвідчену підписом керівника та печаткою товариства довідку про задоволення товариством письмових вимог кредиторів, вимоги яких до акціонерного товариства не забезпечені договорами застави чи поруки (у разі їх надходження), шляхом забезпечення виконання зобов’язань, шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов’язань перед кредитором або іншим способом, якщо це передбачено договором між товариством та кредитором.

1.12. Довідку про обов’язковий викуп акцій (у акціонерів, які з питання про зменшення статутного капіталу голосували «проти»), засвідчену підписом керівника і печаткою товариства, що містить відомості про:

кількість акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про зменшення статутного капіталу;

{Абзац другий підпункту пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013}

кількість та загальну номінальну вартість належних таким акціонерам акцій;

кількість акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій з числа акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про зменшення статутного капіталу, та кількість і загальну номінальну вартість належних їм акцій;

{Абзац четвертий підпункту пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013}

кількість та загальну номінальну вартість акцій, які не були викуплені товариством в акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, із зазначенням кількості таких акціонерів, причин та обставин неукладання відповідних договорів про обов’язковий викуп акцій;

{Підпункт пункту 1 розділу III доповнено новим абзацом п’ятим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013}

кількість та загальну номінальну вартість акцій, які були викуплені товариством в акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, з числа акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про зменшення статутного капіталу;

{Абзац підпункту пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013}

ціну викупу;

дати укладання відповідних договорів про обов’язковий викуп акцій, дати оплати акцій товариством, дати перерахування викуплених акцій на рахунок у цінних паперах емітента в Центральному депозитарії цінних паперів.

{Абзац восьмий підпункту 1.12 пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 950 від 27.09.2016}

1.13. Копію платіжного документа, який підтверджує сплату державного мита відповідно доДекрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито», засвідчену підписом керівника і печаткою товариства.

{Пункт 1 розділу III доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013}

1.14. Нотаріально засвідчену копію статуту товариства в редакції, що була чинною на дату прийняття рішення про зменшення статутного капіталу.

{Пункт 1 розділу III доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013}

2. Для реєстрації випуску акцій у разі зменшення статутного капіталу шляхом зменшення номінальної вартості акцій не пізніше 15 календарних днів з дня реєстрації змін до статуту, пов’язаних із зменшенням статутного капіталу, в органах державної реєстрації товариство подає до реєструвального органу документи, визначені підпунктами 1.4, 1.5, 1.7, 1.10 – 1.14 пункту 1 цього розділу, а також такі документи:

{Абзац перший пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013, № 950 від 27.09.2016}

2.1. Заяву про реєстрацію випуску акцій у разі зменшення розміру статутного капіталу шляхом зменшення номінальної вартості акцій, складену згідно з додатком 18 до цього Порядку.

2.2. Рішення загальних зборів акціонерів товариства про:

{Абзац перший підпункту 2.2 пункту 2 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013}

зменшення статутного капіталу товариства шляхом зменшення номінальної вартості акцій;

{Підпункт 2.2 пункту 2 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013}

випуск акцій нової номінальної вартості;

{Підпункт 2.2 пункту 2 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013}

внесення змін до статуту товариства, пов’язаних зі зменшенням статутного капіталу шляхом зменшення номінальної вартості акцій,

{Підпункт 2.2 пункту 2 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013}

оформлені відповідно до пункту 13 розділу І цього Порядку, або їх копії, засвідчені у нотаріальному порядку.

{Підпункт 2.2 пункту 2 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013}

Рішення про випуск акцій нової номінальної вартості має містити відомості згідно з додатком 15 до цього Порядку.

2.3. Рішення відповідного органу акціонерного товариства (наглядової ради, виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства) щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про зменшення статутного капіталу товариства шляхом зменшення номінальної вартості акцій та внесення змін до статуту товариства, або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства.

{Підпункт 2.4 пункту 2 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 950 від 27.09.2016}

2.4. Довідку про персональне повідомлення акціонерів товариства про проведення загальних зборів акціонерів товариства (у спосіб, передбачений статутом товариства), на яких прийнято рішення про зменшення статутного капіталу товариства шляхом зменшення номінальної вартості акцій та внесення змін до статуту товариства, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; номер та дату офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому було опубліковано відповідне повідомлення про проведення загальних зборів.

{Абзац перший підпункту 2.4 пункту 2 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 950 від 27.09.2016}

У разі якщо до порядку денного загальних зборів акціонерів товариства були внесені зміни, також надається засвідчена підписом керівника та печаткою товариства довідка про повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному (у спосіб, передбачений статутом товариства), що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб повідомлення акціонерів товариства про зміни у порядку денному загальних зборів акціонерів товариства.

2.5. Довідку про обов’язковий викуп акцій (в акціонерів, які з питання про зменшення статутного капіталу голосували «проти»), засвідчену підписом керівника і печаткою товариства, що містить відомості про:

кількість акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про зменшення статутного капіталу;

кількість та загальну номінальну вартість належних таким акціонерам акцій;

кількість акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, з числа акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про зменшення статутного капіталу, та кількість і загальну номінальну вартість належних їм акцій;

кількість та загальну номінальну вартість акцій, які не були викуплені товариством в акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, із зазначенням кількості таких акціонерів, причин та обставин неукладання відповідних договорів про обов’язковий викуп акцій;

кількість та загальну номінальну вартість акцій, які були викуплені товариством в акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, з числа акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про зменшення статутного капіталу;

ціну викупу;

дати укладання відповідних договорів про обов’язковий викуп акцій, дати оплати акцій товариством, дати перерахування викуплених акцій на рахунок у цінних паперах емітента в Центральному депозитарії цінних паперів.

{Абзац восьмий підпункту 2.5 пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 950 від 27.09.2016}

{Пункт 2 розділу III доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013}

2.6. Копію платіжного документа, який підтверджує сплату державного мита відповідно доДекрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито», засвідчену підписом керівника і печаткою товариства.

{Пункт 2 розділу III доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013}

2.7. Нотаріально засвідчену копію статуту товариства в редакції, що була чинною на дату прийняття рішення про зменшення статутного капіталу.

{Пункт 2 розділу III доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013}

2.8. У разі зменшення статутного капіталу акціонерного товариства з метою приведення розміру статутного капіталу у відповідність до розміру чистих активів у випадках, передбачених частиною третьою статті 155 Цивільного кодексу України, – довідку, що засвідчена підписом та печаткою аудитора, яка містить дані про правильність розрахунку вартості чистих активів акціонерного товариства.

ІV. Особливості порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу окремих категорій акціонерних товариств

1. Товариство з одним акціонером замість рішень (копій рішень) загальних зборів акціонерів, подання яких передбачено цим Порядком, подає відповідні рішення акціонера, оформлені ним письмово (у формі рішення) та засвідчені печаткою товариства або нотаріально, або їх нотаріально засвідчені копії.

2. Акціонерне товариство, функції загальних зборів якого виконує інша особа відповідно до законодавства, замість рішень (копій рішень) загальних зборів акціонерів, подання яких передбачено цим Порядком, подає відповідні рішення особи, яка згідно із законодавством виконує функції загальних зборів, засвідчені печаткою товариства або нотаріально, або їх нотаріально засвідчені копії.

3. У разі якщо повноваження загальних зборів акціонерів здійснюються одноосібно єдиним акціонером товариства або іншою особою відповідно до законодавства, таке товариство не подає документи, визначені підпунктами 1.7, 1.8 (товариство з одним акціонером – також підпунктом 1.9) пункту 1, підпунктами 2.7, 2.8 (товариство з одним акціонером – також підпунктом 2.10) пункту 2 глави 1 розділу II; підпунктами 2.3, 2.14 (товариство з одним акціонером – також підпунктами 2.21 – 2.24) пункту 2, підпунктами 3.3, 3.14 (товариство з одним акціонером – також підпунктом 3.20) пункту 3 глави 3 розділу II; підпунктами 1.3, 1.4 (товариство з одним акціонером – також підпунктом 1.12) пункту 1 глави 4 розділу II; підпунктами 1.8, 1.9 (товариство з одним акціонером – також підпунктом 1.12) пункту 1, підпунктами 2.3, 2.4 (товариство з одним акціонером – також підпунктом 2.5) пункту 2 розділу III цього Порядку.

{Пункт 3 розділу IV в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013, № 950 від 27.09.2016}

4. Акціонерне товариство, частка держави у статутному капіталі якого перевищує 50 відсотків, додатково до рішення (копії рішення) загальних зборів, подання якого передбачено цим Порядком, має подати документи, що підтверджують повноваження представника держави голосувати на цих загальних зборах акціонерів за прийняття відповідного рішення (доручення на представництво, що містить завдання на голосування; рішення Кабінету Міністрів України, інші документи, якщо необхідність їх оформлення передбачена законодавством), або копії таких документів, засвідчені підписом керівника та печаткою товариства.

Директор департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансів

А. Папаіка
КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку