The site is in a test mode
Linkedin
Youtube
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Title Сторинка документу

Порядок ведення обліку програмних продуктів на фондовому ринку

General information:

№:
1617
Approval date:
13.11.2012
Ministry of Justice:
141/22673
Registered:
21.01.2013
Subject:
Basic document
Category:
Procedure
Status:
In force
Issuer:
NSSMC
Draft regulatory act:
Link to external document:
Entry into force:
08.02.2013

Contents

https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2017/04/Порядок-обліку-ПП-ріш.НКЦПФР-№1617.docx

ПОРЯДОК
ведення обліку програмних продуктів на фондовому ринку

I. Загальні положення

1. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

заявник – учасник фондового ринку, який створив програмний продукт (модуль) для власних потреб чи розповсюдження на фондовому ринку або надає інформацію про програмний продукт (модуль), що призначений для використання на фондовому ринку, з метою включення програмного продукту (модуля) до переліку програмних продуктів на фондовому ринку (далі – Перелік);

розробник програмного продукту (модуля) – юридична особа або фізична особа – підприємець, що взяла на себе ініціативу створення програмного продукту (модуля), володіє виключним правом на програмний продукт (модуль) (далі – розробник);

спеціалізований програмний продукт (модуль спеціалізованого програмного продукту) – програмний продукт (модуль), який створюється із застосуванням засобів розробки програмних продуктів та використовується професійними учасниками на фондовому ринку при здійсненні професійної діяльності, за винятком:

програмного продукту загального користування, який без додаткових змін та доповнень у повному обсязі може використовуватись у діяльності, не пов’язаній з фондовим ринком;

допоміжного програмного продукту, заміна якого на інший програмний продукт не призведе до порушення професійної діяльності.

2. У цьому Порядку інші терміни використовуються у значеннях, наведених у Законах України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про авторське право і суміжні права», Вимогах до програмних продуктів на фондовому ринку, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) від 02 жовтня 2012 року № 1342, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2012 року за № 1760/22072 (далі – Вимоги).

3. Цей Порядок розроблено з метою визначення механізму подання інформації про програмні продукти (модулі), які створюються за призначенням для фондового ринку та/або використовуються професійними учасниками фондового ринку при здійсненні професійної діяльності, до НКЦПФР, внесення інформації про програмний продукт (модуль) до Переліку, внесення змін до інформації про програмний продукт (модуль) до Переліку.

4. Інформація, яка розміщена в Переліку, має заявницький характер, є відкритою для користувачів та оприлюднюється в мережі Інтернет на веб-сайті НКЦПФР.

5. Програмний продукт (модуль), який вноситься до Переліку, повинен відповідати Вимогам.

6. Невідповідність програмного продукту (модуля) Вимогам є підставою для виключення інформації про програмний продукт (модуль) з Переліку.

7. Учасник фондового ринку, який створив програмний продукт (модуль) або придбав майнові права на програмний продукт (модуль) для провадження професійної діяльності, надає інформацію за своєю згодою про створений або за згодою розробника про придбаний програмний продукт (модуль) з метою включення цього програмного продукту (модуля) до Переліку.

II. Порядок внесення інформації про програмний продукт (модуль) до Переліку

1. Інформація про програмний продукт (модуль) для внесення його до Переліку подається до центрального апарату НКЦПФР в електронній формі у вигляді електронного документа з використанням системи електронного документообігу.

2. Електронна форма інформації, яка подається для внесення до Переліку, складається відповідно до опису розділів та схем XML-файлів, визначених окремим документом нормативно-технічного характеру.

3. Заявник забезпечує достовірність та повноту інформації, поданої до Переліку, внесення змін або оновлення інформації в Переліку.

4. Інформація до Переліку вноситься протягом двох робочих днів з моменту отримання електронного документа НКЦПФР.

5. Формування та ведення Переліку здійснюється НКЦПФР в електронному вигляді.

III. Порядок надання інформації про оновлення програмного продукту (модуля) або нової версії програмного продукту (модуля)

1. Ініціатором оновлення розміщеної в Переліку інформації про програмний продукт (модуль) є заявник.

2. У разі розроблення оновленої версії програмного продукту (модуля) заявник, якщо він є розробником програмного продукту (модуля) для власних потреб чи розповсюдження на фондовому ринку, надає інформацію НКЦПФР за один місяць до початку розповсюдження програмного продукту (модуля).

3. Оновлена версія програмного продукту (модуля) повинна відповідати Вимогам.

4. Інформація про оновлення програмного продукту (модуля) для внесення його до Переліку подається за згодою розробника до центрального апарату НКЦПФР в електронній формі у вигляді електронного документа з використанням системи електронного документообігу.

5. Інформація до Переліку вноситься протягом двох робочих днів з моменту отримання електронного документа НКЦПФР.

6. Електронна форма інформації, яка подається для внесення до Переліку, складається відповідно до опису розділів та схем XML-файлів, визначених окремим документом нормативно-технічного характеру.

ІV. Вимоги щодо зберігання інформації та контроль

1. Інформація, яка подається для розміщення програмного продукту (модуля) у Переліку, зберігається в НКЦПФР протягом життєвого циклу програмного продукту (модуля).

2. Контроль за веденням Переліку здійснюється управлінням інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій НКЦПФР.

Начальник управління
інформаційних технологій,
зовнішніх та внутрішніх
комунікацій

А. Заїка

 

CONTACTS
+38 (044) 254 24 30 (RECEPTION)
+38 (044) 254 23 77 (PRESS SERVICE)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (DOCUMENT CONTROL DIVISION)
8, MOSCOVSKA STREET, KYIV, 01010
TWITS

Актуально

National Securities and Stock Market Commission