Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення зміни до Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства»

Загальна інформація про документ

№:
422
Дата затвердження:
30.07.2019
Тема:
Регуляторна діяльність
Категорія:
Рішення
Статус:
Прийнято
Видавець:
НКЦПФР
Засідання:
30.07.2019

Змiст документу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

30.07.2019                                                                             м. Київ №                                                           422

Про схвалення проекту рішення
Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку «Про
внесення зміни до Вимог до
положення про винагороду та звіту
про винагороду членів наглядової
ради та виконавчого органу
акціонерного товариства»

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», пунктів 91 , 92 частини другої статті 33, частин третьої, четвертої статті 51, пунктів 11 , 12 частини другої статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Схвалити проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення зміни до Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства» (далі – проект рішення), що додається.

2. Управлінню методології корпоративного управління та корпоративних фінансів (Д. Пересунько) забезпечити оприлюднення проекту рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Лібанова.

Голова Комісії                                                                                                                  Т. Хромаєв

 

 

 

Протокол засідання Комісії
від 30.07.2019 № 43

 

 

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами