Про схвалення доопрацьованого проєкту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Вимог до договорів, які укладаються під час провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами»

Змiст документу

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

 ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

31.07.2020                                        м. Київ                                              № 426 

 

Про схвалення доопрацьованого проєкту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Вимог до договорів, які укладаються під час провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами»

 

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статті 17 та частини першої статті 27 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

  1. Схвалити доопрацьований проєкт рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Вимог до договорів,які укладаються під час провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами» (далі – Проєкт), що додається.
  2. Скасувати рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.04.2020 року № 163 «Про схвалення проєкту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Вимог до договорів,які укладаються під час провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами»».
  3. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити оприлюднення цього Проєкту на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Тарабакіна Д.

 

 

Голова Комісії                                                                                   Тимур ХРОМАЄВ

 

Протокол засідання Комісії

від 31.07.2020 № 41

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами