Про включення ПАТ «КИЇВСЬКЕ АТП 13003» до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності

Загальна інформація про документ

№:
699
Дата затвердження:
19.11.2019
Тема:
Контрольно-правова діяльність
Категорія:
Рішення
Статус:
Прийнято
Видавець:
НКЦПФР
Дата засідання:
19.11.2019

Змiст документу

РІШЕННЯ

19.11.2019                                 м. Київ                                                  № 699

 

Про включення  ПАТ

“КИЇВСЬКЕ АТП 13003” до

списку емітентів, що мають

ознаки фіктивності

Відповідно до пункту 3711 частини другої статті 7 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, пункту 7 Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) від 30.05.2017 № 393, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13.10.2017 за № 1260/31128,

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А: 

  1. Включити ПАТ “КИЇВСЬКЕ АТП 13003” (ідентифікаційний код 03114260) до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності (далі – Список).
  2. Департаменту нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами протягом одного робочого дня з дати прийняття цього рішення забезпечити відправлення у встановленому порядку копії цього рішення ПАТ “КИЇВСЬКЕ АТП 13003” (ідентифікаційний код 03114260) фондовим біржам та ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код 30370711).
  3. Департаменту нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами протягом одного робочого дня з дати прийняття цього рішення забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
  4. Департаменту нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами забезпечити внесення відповідної інформації до Списку, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комісії, на четвертий робочий день з дати прийняття цього рішення.
  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Члена Комісії М. Лібанова.
  2. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.

   Голова Комісії                                                                   Т. Хромаєв

 

 

                                                                                                                              Протокол засідання Комісії

                                                                                                                              від «19» листопада 2019 року № 63

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами