Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Title Сторинка документу

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з питань провадження депозитарної діяльності

Загальна інформація про документ

№:
700
Від:
09.10.2018
№ мін`юсту:
1351/32803
Зареєстровано:
28.11.2018
Тема:
Депозитарна діяльність
Категорія:
Рішення
Статус:
Чинний
Видавець:
НКЦПФР
Проект регуляторного акту:
Дата вступу в силу:
21.12.2018

Змiст документу

https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/10/Ріш-700.docx

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

09.10.2018 м. Київ N 700

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 листопада 2018 р. за N 1351/32803

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з питань провадження депозитарної діяльності

Відповідно до Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, частини восьмої статті 5 Закону України “Про депозитарну систему України”, Закону України від 15 травня 2018 року N 2418-VIII “Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій”, з метою дотримання учасниками ринку цінних паперів вимог актів законодавства та сприяння залученню інвестицій Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

  1. Внести до розділу II Вимог до договору про кореспондентські відносини, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 серпня 2013 року N 1411, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 серпня 2013 року за N 1497/24029 (із змінами), такі зміни:

1) у пункті 4 після слів “права на які належать клієнтам” слово “(депонентам)” замінити словами “депозитарію-кореспондента, а також клієнтам клієнта”;

2) у пункті 5:

в абзаці четвертому підпункту 1 після слів “права на які належать клієнтам” слово “(депонентам)” замінити словами “депозитарію-кореспондента, а також клієнтам клієнта”;

у підпункті 2:

абзац третій після слів “надавати Центральному депозитарію інформацію” доповнити словами “, у тому числі інформацію про власників цінних паперів, належні їм цінні папери та операції з цінними паперами, що обліковуються на рахунку в цінних паперах депозитарію-кореспондента в Центральному депозитарії, в порядку та у випадках, встановлених Комісією,”;

в абзаці четвертому після слів “у цінних паперах його клієнтів” слово “(депонентів)” замінити словами “, а також клієнтів клієнта депозитарію-кореспондента”.

  1. Внести до Вимог до депозитарного договору між депозитарною установою і Центральним депозитарієм цінних паперів, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 серпня 2013 року N 1410, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 серпня 2013 року за N 1498/24030 (із змінами), такі зміни:

1) пункт 3 розділу I після слів “Центральний депозитарій веде на рахунку” доповнити словом “(рахунках)”;

2) у розділі II:

у пункті 3:

абзац перший після слів “обслуговування Центральним депозитарієм рахунку” доповнити словом “(рахунків)”, після слів “Центральним депозитарієм цінних паперів на рахунку” доповнити словом “(рахунках)”;

абзац сьомий після слів “та/або її депонентів” доповнити словами “, клієнтів номінального утримувача, а також клієнтів клієнта номінального утримувача”;

у пункті 4:

у підпункті 1:

в абзаці третьому слова “та її депонентам” замінити словами “, її депонентам, клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта номінального утримувача”;

в абзаці п’ятому слова “депонентів депозитарної установи, торговців цінними паперами, яким депонентами надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах депонентів, та цінних паперів, що належать депонентам депозитарної установи,” замінити словами “депонентів, номінальних утримувачів, торговців цінними паперами, яким власниками цінних паперів, номінальними утримувачами надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах власників цінних паперів, та цінних паперів, що належать власникам цінних паперів та обліковуються в депозитарній установі на рахунку депонентів та номінальних утримувачів,”;

абзац шостий після слів “виконувати на рахунку” доповнити словом “(рахунках)”;

у підпункті 2:

абзац шостий після слів “вести рахунок” доповнити словом “(рахунки)”;

абзац сьомий після слів “на рахунку” доповнити словом “(рахунках)”;

абзац восьмий після слів “обслуговування рахунку” доповнити словом “(рахунків)”, після слів “депозитарних операцій за рахунком” доповнити словом “(рахунками)”;

абзац дев’ятий після слів “ведення рахунку” доповнити словом “(рахунків)”;

абзац десятий після слів “довідки з рахунку” доповнити словом “(рахунків)”;

абзац дванадцятий після слів “обліковуються на рахунку” доповнити словом “(рахунках)”;

абзац тринадцятий після слів “операцій за рахунком” доповнити словом “(рахунками)”;

абзац чотирнадцятий після слів “щодо депонентів,” доповнити словами “номінальних утримувачів,”;

абзац другий підпункту 3 після слів “стану рахунку” доповнити словом “(рахунків)”;

у підпункті 4:

абзац другий після слів “розпорядника рахунку” доповнити словом “(рахунків)”;

абзац сьомий після слів “відкриття та ведення рахунку” доповнити словом “(рахунків)”;

в абзаці дев’ятому слова “та її депонентам,” замінити словами “, її депонентам, клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта номінального утримувача,”;

в абзаці десятому слова “депонентів, торговців цінними паперами, яким депонентами надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах депонентів, та цінних паперів, що належать депонентам,” замінити словами “депонентів, номінальних утримувачів, торговців цінними паперами, яким власниками цінних паперів, номінальними утримувачами надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах власників цінних паперів, та цінних паперів, що належать власникам цінних паперів та обліковуються в депозитарній установі на рахунку депонентів та номінальних утримувачів,”;

абзац одинадцятий після слова “депонентів,” доповнити словами “номінальних утримувачів,”;

абзац дванадцятий після слів “за рахунком у цінних паперах депонента” та слів “такого депонента” доповнити словами “, номінального утримувача”;

абзац четвертий пункту 9 після слів “відсутність на рахунку” доповнити словом “(рахунках)”, після слів “закриттям рахунку” доповнити словом “(рахунків)”.

  1. Пункт 3 розділу I Вимог до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 серпня 2013 року N 1412, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 вересня 2013 року за N 1502/24034 (із змінами), доповнити новим абзацом такого змісту:

“Договір між депозитарною установою – банком та депонентом, якщо така особа вже є клієнтом депозитарної установи – банку та між ними встановлені ділові відносини щодо відкриття банківського(их) рахунку(ів), може бути укладений у порядку, встановленому внутрішніми документами такої депозитарної установи – банку, із застосуванням спеціалізованого програмного продукту, у тому числі розміщеного в апаратно-програмному середовищі бездротового електронного пристрою депонента – клієнта банку, який виконує функцію засобу ідентифікації та використовується в системах дистанційного обслуговування клієнтів банку і відповідає нормативно-правовому акту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, який визначає вимоги до програмних продуктів, що використовуються на фондовому ринку, а також включений до переліку програмних продуктів на фондовому ринку, що ведеться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку згідно з нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо порядку ведення обліку програмних продуктів на фондовому ринку.”.

  1. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

  1. Центральному депозитарію цінних паперів, депозитарним установам протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим рішенням здійснити дії щодо приведення своїх внутрішніх документів та укладених договорів, до вимог яких цим рішенням вносяться зміни, у відповідність до цього рішення.
  2. Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій (Юшкевич О.) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
  3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тарабакіна Д.

 

Голова Комісії Т. Хромаєв

 

 

 

Протокол засідання Комісії
від 09 жовтня 2018 р. N 60

 

КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку