Про внесення змін до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування

Загальна інформація про документ

№:
739
Дата затвердження:
05.10.2017
Тема:
Регуляторна діяльність
Категорія:
Рішення
Статус:
Чинний
Видавець:
НКЦПФР
Засідання:
05.10.2017
Номер мін'юсту:
1312/31180
Дата реєстрації:
26.10.2017

Змiст документу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

05.10.2017 м. Київ N 739

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 жовтня 2017 р. за N 1312/31180

Про внесення змін до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, статей 50, 55, 58 Закону України “Про інститути спільного інвестування”, Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок”, Закону України від 23 березня 2017 року N 1982-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами – підприємцями” Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

  1. Внести до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 липня 2013 року N 1338, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2013 року за N 1475/24007 (із змінами) (далі – Положення), такі зміни:

1) пункт 3 розділу I виключити;

2) у розділі V:

у пункті 3 слова “і засвідчується печатками компанії з управління активами та зберігача (у разі укладення договору про обслуговування активів ІСІ)” виключити;

у пункті 4:

в абзаці четвертому слова “і засвідчений печаткою компанії з управління активами” виключити;

в абзаці п’ятому слово “печаткою” замінити словами “підписом уповноваженої особи”;

пункт 6 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:

“надана інформація щодо проведеної оцінки активів не відповідає вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності та обраній компанією з управління активами обліковій політиці;”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий – сьомий вважати відповідно абзацами шостим – восьмим;

пункт 8 доповнити новим абзацом такого змісту:

“Недостатність активів Фонду для повернення в повному обсязі та з дотриманням строку, зазначеного в абзаці другому цього пункту, учасникам такого Фонду всіх залучених до Фонду коштів покривається за рахунок коштів компанії з управління активами.”;

3) у додатках 2, 3, 6, 8, 9 до Положення літери “М. П.” виключити.

  1. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
  2. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фоменко) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
  3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
  4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
  5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Панченка.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна

 

Протокол засідання Комісії
від 05 жовтня 2017 р. N 57
Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами