Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Title Сторинка документу

Про затвердження Рекомендацій з управління ризиками клієнтів суб’єктів первинного фінансового моніторингу – професійних учасників фондового ринку (ринку цінних паперів) небанківських фінансових установ

Загальна інформація про документ

№:
13
Від:
12.01.2017
Тема:
Фінансовий моніторінг
Категорія:
Рішення
Статус:
Прийнято
Видавець:
НКЦПФР
Проект регуляторного акту:
Дата вступу в силу:
16.01.2017

Змiст документу

https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2017/03/13_12_01_2017.pdf
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
від 12 січня 2017 року N 13
Про затвердження Рекомендацій з управління ризиками клієнтів суб’єктів первинного фінансового моніторингу – професійних учасників фондового ринку (ринку цінних паперів) небанківських фінансових установ

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 11 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” (далі – Закон України) та Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 08 липня 2016 року N 584, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 липня 2016 року за N 1047/29177 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку вирішила:

  1. Затвердити Рекомендації з управління ризиками клієнтів суб’єктів первинного фінансового моніторингу – професійних учасників фондового ринку (ринку цінних паперів) небанківських фінансових установ (додаються).
  2. Департаменту інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті НКЦПФР.
  3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні НКЦПФР.
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена НКЦПФР І. Назарчука.

 

Голова Комісії Т. Хромаєв

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
12 січня 2017 року N 13

Рекомендації з управління ризиками клієнтів суб’єктів первинного фінансового моніторингу – професійних учасників фондового ринку (ринку цінних паперів) небанківських фінансових установ

Рекомендувати суб’єктам первинного фінансового моніторингу – торговцям цінними паперами та компаніям з управління активами, з урахуванням особливостей здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів, які визначені розділом VI Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР N 309 від 17.03.2016 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.04.2016 за N 551/28681), встановити рівень ризику “високий” клієнтам, які підпадають під наступні критерії:

1) є емітентами цінних паперів, які не розмістили протягом останніх двох років в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів (на веб-сайті www.stockmarket.gov.ua) регулярну річну інформацію, яка опубліковується відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 N 2826 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.12.2013 за N 2180/24712) (із змінами);

2) є емітентами цінних паперів інститутів спільного інвестування (у разі публічного розміщення цінних паперів), щодо яких відсутня, за останні два роки, інформація у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів (на веб-сайті www.stockmarket.gov.ua), яка передбачена вимогами пункту 1 розділу V Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до НКЦПФР, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.10.2012 N 1343 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.10.2012 за N 1764/22076 (із змінами));

3) є емітентами цінних паперів, щодо яких наявна інформація на офіційному веб-сайті НКЦПФР, про винесення рішення НКЦПФР (яке діє на момент укладання правочину) прийняте на підставі пунктів 5, 5 1, 16 та/або 30 частини першої статті 8 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, а саме: щодо зупинення торгів на біржі, зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку всього випуску цінних паперів (за результатом діяльності емітента);

4) є емітентами цінних паперів, щодо яких наявна інформація на офіційному веб-сайті НКЦПФР про складання акта про відсутність емітента за місцезнаходженням;

5) є особами, які укладають правочини, предметом яких є цінні папери емітентів, визначених у пунктах 1 – 4 цих рекомендацій;

6) є особою, яка в процесі обслуговування не надає інформацію, необхідну для її вивчення;

7) є особами нерезидентами, які мають місце реєстрації (місцезнаходження) в країні-агресорі, яка визначена постановою Верховною Ради України “Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором” від 27.01.2015 N 129-VIII.

 

Директор департаменту
контрольно-правової роботи
О. Мисюра
КОНТАКТИ
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку