Про зупинення обігу цінних паперів ПАТ “Агрохімремонт”

Загальна інформація про документ

№:
1875
Дата затвердження:
19.11.2015
Тема:
Контрольно-правова діяльність
Категорія:
Рішення
Статус:
Чинний
Видавець:
НКЦПФР
Дата вступу в силу:
19.11.2015
Засідання:
19.11.2015

Змiст документу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

19.11.2015                                                    м. Київ                                 № 1875

 

Про зупинення обігу цінних паперів ПАТ «Агрохiмремонт»

 

 

 

 

Відповідно до підпункту 5-1 статті 8 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, пункту 9 Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, яке затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) від 10.07.2015 №_980 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.07.2015 за № 861/27306, рішення Комісії про включення ПАТ «Агрохiмремонт» до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності від 19.11.2015 № 1874

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Зупинити з 25.11.2015 обіг цінних паперів ПАТ «Агрохiмремонт» (код за ЄДРПОУ 05489371) крім операцій, пов’язаних із викупом цінних паперів, спадкуванням та правонаступництвом, правочинами, які вчиняються на виконання рішення суду, яке набрало законної сили.
  2. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) протягом одного робочого дня з дати прийняття цього рішення забезпечити відправлення у встановленому порядку копії цього рішення ПАТ «Агрохiмремонт» (код за ЄДРПОУ 05489371), фондовим біржам та ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711).
  3. Департаменту інформаційних технологій та діловодства протягом одного робочого дня з дати прийняття цього рішення забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
  4. Сектору зовнішніх та внутрішніх комунікацій управління міжнародної співпраці та комунікацій, протягом 5 робочих днів з дати прийняття цього рішення, забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.
  5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Члена Комісії І._Назарчука.
  6. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.

 

 

 

  Голова Комісії                                                                                                 Т. Хромаєв

 

Протокол засідання Комісії

від «19» листопада 2015 року № 83

 

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами