Про зупинення обігу цінних паперів ПАТ “Запорiзький завод надпотужних трансформаторiв”

Загальна інформація про документ

№:
697
Дата затвердження:
30.06.2016
Тема:
Контрольно-правова діяльність
Категорія:
Рішення
Статус:
Чинний
Видавець:
НКЦПФР
Дата вступу в силу:
30.06.2016
Засідання:
30.06.2016

Змiст документу

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

 

Р І Ш Е Н Н Я

  1. 06   .2016                   м. Київ                                      № 697

 

Про зупинення обігу цінних паперів ПАТ “Запорiзький завод надпотужних трансформаторiв”

 

 

Відповідно до пункту 51 статті 8 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, пункту 9 Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, яке затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) від 10.07.2015 № 980, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.07.2015 за № 861/27306, рішення Комісії про включення ПАТ “Запорiзький завод надпотужних трансформаторiв” до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності від 30.06.2016 № 696

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Зупинити з 05.07.2016 обіг цінних паперів ПАТ “Запорiзький завод надпотужних трансформаторiв” (код за ЄДРПОУ 13604509) крім операцій, пов’язаних із викупом цінних паперів, спадкуванням та правонаступництвом, правочинами, які вчиняються на виконання рішення суду, яке набрало законної сили.
  2. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) протягом одного робочого дня з дати прийняття цього рішення забезпечити відправлення у встановленому порядку копії цього рішення ПАТ “Запорiзький завод надпотужних трансформаторiв” (код за ЄДРПОУ 13604509), фондовим біржам та ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711).
  3. Департаменту інформаційних технологій та діловодства протягом одного робочого дня з дати прийняття цього рішення забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
  4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій протягом 5 робочих днів з дати прийняття цього рішення забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.
  5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Члена Комісії І.Назарчука.
  6. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.

 

 

 

Голова Комісії                                                                       Т. Хромаєв

 

 

 

 

Протокол засідання Комісії

від «30» червня 2016 року № 45

 

 

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами