Про зупинення обігу цінних паперів ПрАТ «Капiтал-Волинь»

Загальна інформація про документ

№:
113
Дата затвердження:
27.02.2018
Тема:
Цінні папери
Категорія:
Рішення
Статус:
Прийнято
Видавець:
НКЦПФР
Дата вступу в силу:
27.02.2018
Засідання:
27.02.2018

Змiст документу

РІШЕННЯ

27.02.2018 м. Київ № 113

Про зупинення обігу цінних паперів ПрАТ «Капiтал-Волинь»

Відповідно до пункту 51 частини другої статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», пункту 8 Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) від 30.05.2017 № 393, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13.10.2017 за № 1260/31128, рішення Комісії про включення ПрАТ Капiтал-Волинь (код за ЄДРПОУ 32963969) до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності від 27.02.2018 № 112
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Зупинити з 05.03.2018 обіг цінних паперів ПрАТ «Капiтал-Волинь» (код за ЄДРПОУ 32963969) крім операцій, пов’язаних із викупом цінних паперів, спадкуванням та правонаступництвом, правочинами, які вчиняються на виконання рішення суду, яке набрало законної сили.
2. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів протягом одного робочого дня з дати прийняття цього рішення забезпечити відправлення у встановленому порядку копії цього рішення ПрАТ «Капiтал-Волинь» (код за ЄДРПОУ 32963969), фондовим біржам та ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711).
3. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів протягом одного робочого дня з дати прийняття цього рішення забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій протягом 5 робочих днів з дати прийняття цього рішення забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Члена Комісії І. Назарчука.
6. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.

Голова Комісії Т. Хромаєв

Протокол засідання Комісії
від «27» лютого 2018 року № 10

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами