Про зупинення обігу цінних паперів ПУАТ «СТ «НАДІЯ»

Загальна інформація про документ

№:
588
Дата затвердження:
03.10.2019
Тема:
Контрольно-правова діяльність
Категорія:
Рішення
Статус:
Прийнято
Видавець:
НКЦПФР
Засідання:
03.10.2019

Змiст документу

РІШЕННЯ 

03.10.2019                                 м. Київ                            № 588

 

Про зупинення обігу цінних

паперів ПУАТ «СТ «НАДІЯ»

 

Відповідно до пункту 51 частини другої статті 8 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, пункту 8 Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) від 30.05.2017 № 393, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13.10.2017 за № 1260/31128, рішення Комісії про включення  ПУАТ «СТ «НАДІЯ»  (ідентифікаційний код 14060678) до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності від 03.10.2019 №587

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А: 

  1. Зупинити з 04.10.2019 обіг цінних паперів ПУАТ «СТ «НАДІЯ»  (ідентифікаційний код 14060678) крім операцій, пов’язаних із викупом цінних паперів, спадкуванням та правонаступництвом, правочинами, які вчиняються на виконання рішення суду, яке набрало законної сили.
  2. Департаменту нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами протягом одного робочого дня з дати прийняття цього рішення забезпечити відправлення у встановленому порядку копії цього рішення ПУАТ «СТ «НАДІЯ»  (ідентифікаційний код 14060678), фондовим біржам та ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код 30370711).
  3. Департаменту нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами протягом одного робочого дня з дати прийняття цього рішення забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Члена Комісії М. Лібанова.
  2. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.

 

 

Голова Комісії                                                                               Т. Хромаєв

 

                                                                                                              Протокол засідання Комісії

                                                                                                              від «03» жовтня 2019 року № 54

                                                          

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами