Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Title Сторинка документу

Рішення про особливості провадження депозитарної діяльності у зв’язку з тимчасовою окупацією території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

Загальна інформація про документ

№:
1512
Від:
29.05.2014
№ мін`юсту:
1536/26313
Зареєстровано:
02.12.2014
Тема:
Депозитарна діяльність
Категорія:
Акт
Статус:
Чинний
Видавець:
НКЦПФР
Проект регуляторного акту:
Дата вступу в силу:
12.12.2014

Змiст документу

https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2017/04/1512-Н.doc

Рішення про особливості провадження депозитарної діяльності у зв’язку з тимчасовою окупацією території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

Відповідно до статті 15 Закону України “Про створення вільної економічної зони “Крим” та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України” та Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, з метою захисту прав інвесторів, запобігання та уникнення ризиків у діяльності професійних учасників фондового ринку Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

 1. Депозитарним установам, які на дату набрання чинності цим рішенням зареєстровані на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (далі – ДУ), не пізніше 30 календарних днів з дня набрання чинності цим рішенням вчинити дії щодо зміни місцезнаходження ДУ шляхом перереєстрації на іншій території України поза межами території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. При цьому не рекомендовано здійснювати таку перереєстрацію на територію проведення антитерористичної операції.

Депозитарним установам, що мають спеціалізовані структурні підрозділи, які розташовані на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та провадять депозитарну діяльність, не пізніше 30 календарних днів з дня набрання чинності цим рішенням вчинити дії щодо припинення провадження депозитарної діяльності такими підрозділами та повідомити Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) про зміни своєї організаційної структури у порядку та строки, визначені пунктом 9 розділу IV Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності та клірингової діяльності, затверджених рішенням Комісії від 21 травня 2013 року N 862, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 червня 2013 року за N 897/23429.

 1. ДУ, що вчинили дії, передбачені абзацом першим пункту 1 цього рішення, не пізніше 10 робочих днів з дати закінчення строку, встановленого пунктом 1 цього рішення, надати до Комісії документи на переоформлення ліцензій, передбачені пунктом 2 розділу VI Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, затверджених рішенням Комісії від 14 травня 2013 року N 817, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01 червня 2013 року за N 854/23386.
 2. Комісія приймає рішення про анулювання ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку ДУ, що не вчинили дії, передбачені пунктами 1, 2 цього рішення, не пізніше 60 календарних днів з дати набрання чинності цим рішенням, але не раніше закінчення строків, передбачених пунктами 1, 2 цього рішення.
 3. ДУ з дня набрання чинності цим рішенням забороняється внесення змін до систем депозитарного обліку щодо проведення облікових операцій за рахунками у цінних паперах усіх власників, що відкриті в цих ДУ, за винятком проведення операцій:

щодо списання прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах власника в ДУ з метою їх зарахування на рахунок у цінних паперах цього самого власника в обраній ним депозитарній установі, яка зареєстрована та розташована на іншій території України поза межами території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;

корпоративних операцій емітентів (крім розміщення та продажу раніше викуплених емітентом цінних паперів);

безумовних операцій на підставі розпорядження уповноваженої особи Комісії про скасування реєстрації випуску цінних паперів.

Зазначене обмеження не поширюється на внесення змін до систем депозитарного обліку щодо проведення ДУ облікових операцій за рахунками в цінних паперах усіх власників з дня, наступного за днем початку провадження такою ДУ депозитарної діяльності за місцезнаходженням на іншій території України поза межами території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

ДУ, крім тих, що змінили своє місцезнаходження шляхом перереєстрації ДУ на іншій території України поза межами території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, з дня набрання чинності рішенням Комісії про анулювання ліцензії (ліцензій) на провадження професійної діяльності на фондовому ринку відповідно до пункту 3 цього рішення вчинити дії, визначені Положенням про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 квітня 2014 року N 431, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2014 року за N 459/25236, з урахуванням вимог щодо заборони проведення операцій, зазначених у цьому пункті.

 1. Депозитарним установам забороняється приймати до виконання розпорядження депонентів, керуючих рахунків у цінних паперах депонентів стосовно проведення облікової операції за правочином щодо цінних паперів, за яким передбачена оплата грошовими коштами (далі – оплатний правочин) щодо цінних паперів, вчиненим після набрання чинності Законом України “Про створення вільної економічної зони “Крим” та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України”, одержувачем яких є особа, яка на дату вчинення правочину знаходиться або зареєстрована (для юридичних осіб – має місцезнаходження, для фізичних осіб – має місце проживання) на тимчасово окупованій території України, та виконання за яким здійснюється без дотримання принципу “поставка цінних паперів проти оплати”. Розрахунки у цінних паперах за такими правочинами щодо цінних паперів мають виконуватися депозитарними установами виключно на підставі інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або Національного банку України відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів після проведення Розрахунковим центром з обслуговування договорів на фінансових ринках грошових розрахунків за ними або на підставі інформації від Центрального депозитарію цінних паперів, сформованої ним на підставі інформації від фондової біржі, що містить підтвердження біржі щодо повної оплати цих цінних паперів.
 2. Депозитарні установи протягом дії Законів України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” та “Про створення вільної економічної зони “Крим” та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України” виконують операції, пов’язані з припиненням прав на цінні папери за розпорядженням депонентів, керуючих рахунків у цінних паперах депонентів, лише за умови наявності у розпорядженні даних щодо місцезнаходження (для юридичних осіб) або місця проживання (для фізичних осіб) особи, яка є одержувачем відповідних цінних паперів, даних про правочин щодо цінних паперів, а також інформації щодо проведення грошових розрахунків за таким правочином (для оплатних правочинів щодо цінних паперів, одержувачем яких є особа, яка на дату вчинення правочину знаходиться або зареєстрована на тимчасово окупованій території України).
 3. Центральному депозитарію цінних паперів з дня набрання чинності цим рішенням за рахунками у цінних паперах ДУ забороняється проведення облікових операцій, у тому числі щодо проведення розрахунків у цінних паперах за правочинами щодо цінних паперів, за винятком операцій:

щодо списання прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах власника в ДУ з метою їх зарахування на рахунок у цінних паперах цього самого власника в обраній ним депозитарній установі, яка зареєстрована та розташована на іншій території України поза межами території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;

корпоративних операцій емітентів (крім розміщення та продажу раніше викуплених емітентом цінних паперів);

безумовних операцій на підставі розпорядження уповноваженої особи Комісії про скасування реєстрації випуску цінних паперів.

Зазначене обмеження не поширюється на проведення Центральним депозитарієм облікових операцій за рахунками у цінних паперах ДУ з дня, наступного за днем початку провадження такими ДУ депозитарної діяльності за місцезнаходженням на іншій території України поза межами території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Депозитарним установам з дня набрання чинності цим рішенням за рахунками у цінних паперах власників забороняється проведення операцій списання прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах власника в депозитарній установі з метою їх зарахування на рахунок у цінних паперах цього самого власника в обраній ним депозитарній установі, яка зареєстрована та розташована в межах території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

 1. Розрахунковому центру з обслуговування договорів на фінансових ринках з дня набрання чинності цим рішенням забороняється проведення операцій на:

клірингових рахунках/субрахунках учасників клірингу – ДУ та їх клієнтів;

клірингових рахунках/субрахунках будь-яких учасників клірингу та/або клієнтів учасників клірингу, якщо внаслідок проведення таких операцій повинні проводитися облікові операції за рахунками у цінних паперах ДУ та їх депонентів.

Зазначене обмеження не поширюється на проведення Розрахунковим центром з обслуговування договорів на фінансових ринках операцій на відповідних клірингових рахунках/субрахунках учасників клірингу та їх клієнтів з дня, наступного за днем початку провадження ДУ депозитарної діяльності за місцезнаходженням на іншій території України поза межами території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

 1. Департаменту регулювання депозитарної та клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 2. Департаменту регулювання депозитарної та клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити повідомлення Центрального депозитарію цінних паперів та Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках, саморегулівних організацій та об’єднання професійних учасників фондового ринку про дії професійних учасників фондового ринку, передбачені пунктами 1, 2 цього рішення, протягом 3 робочих днів з дня, наступного за днем, яким закінчується строк, встановлений пунктом 2 цього рішення.
 3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 4. Центральному депозитарію цінних паперів, депозитарним установам, Розрахунковому центру з обслуговування договорів на фінансових ринках привести свої внутрішні документи у відповідність до вимог цього рішення протягом трьох місяців від дати набрання чинності цим рішенням.
 5. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
 6. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
 7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О. Тарасенка.

 

Голова Комісії Д. Тевелєв

 

Протокол засідання Комісії
від 11 листопада 2014 р. N 55
КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку